2 phiếu Bình chọn
[Chức danh của bạn]
11 Bài viết 5 Điểm 2 Người theo dõi
Thủy thủ Khai Trí (Level A)
Thuyền trưởng Khai Trí (Level B)
Hiệu trưởng Khai Trí (Level C)
Chỉ huy Khai Trí (Level D)
Hoa Tiêu Khai Trí (Level E)
Thành viên đồng kiến tạo
Architect.vn - Kiến trúc sư Khai Trí
Designer.vn - Nhà thiết kế Khai Trí
Engineer.vn - Kỹ sư Khai Trí
Đại học Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn

Chú ý: chủ tài khoản cá nhân cần phải có đầy đủ những nội dung sau trong phần tự giới thiệu. Nếu thiếu một trong các phần sau thì tài khoản sẽ bị khóa vô thời hạn. 

Đang theo học/Đang hướng dẫn đề tài: A1.Engineer.vn , B1.Builder.vn 

YourName.Khaitri.net  - Tài khoản Khai Trí 

YourName.History.vn - Tiểu sử của tôi

YourName.Degree.vn - Thành tích của tôi

[Nếu bạn đã đăng nhiều bài viết chất lượng thì hãy gửi Email yêu cầu Khai Trí cấp thêm các tên miền sau để mọi người có thể truy cập nhanh vào từng loại bài viết của bạn:]

YourName.Opinion.vn - Tham luận của tôi

YourName.Article.vn - Bài báo của tôi

YourName.invitation.vn - Thiệp mời của tôi

YourName.Lesson.vn - Bài giảng và khóa học của tôi

YourName.ejob.vn - Việc làm của tôi

YourName.obook.vn - Online book của tôi

YourName.ostore.vn - Online store của tôi

YourName.Prize.vn - Giải thưởng của tôi

YourName.Agreement.vn - Thỏa thuận và hợp tác của tôi

YourName.Build.vn - Bất động sản của tôi

Nội dung tự giới thiệu của bạn: 

Bạn nên nói về mục tiêu (WHY) của mình khi tham gia Khai Trí là gì, bạn sẽ thực mục tiêu đó bằng cách nào (HOW), bạn đã làm được những kết quả gì (WHAT), bạn muốn tìm những người đồng đội như thế nào (WHO). Bạn chỉ nên nhập dưới 300 từ. và bạn BẮT BUỘC phải chèn một video giới thiệu về bản thân cuối phần giới thiệu này. Bạn có thể thay đổi video này bất cứ khi nào. Bạn có thể tự quay phim hoặc nhờ người khác phỏng vấn nhưng bắt buộc phải có mặt bạn và giọng nói của bạn. Bạn cũng có thể chèn thêm những phần giới thiệu về dự án của bạn và cuộc sống, sở thích của bạn trong video này. 


Nơi cài đặt các hệ tư duy của Khai Trí
Admin ( Mã số : 00560)
Thinking.edu.vn@Khaitri.net.vn
52 Bài viết 16 Điểm 1 Người theo dõi 1 Thành viên

F.Khaitri.net - Fanpage

G.Khaitri.net - Group Facebook

Y.Khaitri.net - Youtube channel

About.Thinking.edu.vn - Giới thiệu

Ask.Khaitri.net - Gửi câu hỏi

Register.Thinking.edu.vn - Đăng ký học

Register.Genius.edu.vn - Đăng ký vào lớp năng khiếu

Members.Thinking.edu.vn - Các thành viên

info.Thinking.edu.vn - Mọi thông tin về chúng tôi

Thinking.edu.History.vn -  Lược sử phát triển

CÁC BÀI ĐĂNG 

Thinking.edu.Opinion.vn - Tham luận

Thinking.edu.Invitation.vn - Sự kiện

Thinking.edu.Lesson.vn - Bài giảng và khóa học

Thinking.edu.Topwork.vn - Việc làm và tuyển dụng

Thinking.edu.Obook.vn - Online book

Thinking.edu.Ostore.vn - Online Store

Thinking.edu.Promotion.vn - Chương trình ưu đãi

Thinking.edu.Prize.vn - Giải thưởng và cuộc thi 

Thinking.edu.Agreement.vn - Thỏa thuận hợp tác

Nơi giúp bạn có khả năng tự học suốt đời
Admin ( Mã số : 00114)
Eedu.vn@Khaitri.net.vn
1 Bài viết 0 Điểm 2 Người theo dõi 30 Thành viên

Xem giới thiệu tại About.Eedu.vn 

Eedu.EJournal.vn - E-Journal of Eedu.vn 

Eedu.Epublisher.vn - E-Publisher of Eedu.vn 

Eedu.Institutes.vn - Institute of Eedu.vn 

Eedu.Consultancy.vn - Consultancy of Eedu.vn 

Eedu.Reviewers.vn - Reviewers of Eedu.vn 

Eedu.Opinion.vn - Opinions of Eedu.vn  

Eedu.Lesson.vn - Lessons of Eedu.vn  

Eedu.History.vn -  History of Eedu.vn  

F.Eedu.vn - Eedu.vn's Fanpage 

G.Eedu.vn - Eedu.vn's Facebook Group

Y.Eedu.vn - Eedu.vn's Youtube 

Eedu.at.Reporter.vn - Eedu.vn's Reports 

Nơi giúp SV ĐH Kiến Trúc TP HCM (UAH.edu.vn) có khả năng tự học suốt đời
Trường tự học Khai Trí ( Mã số : 00113)
UAH.eedu.vn@Khaitri.net.vn
31 Bài viết 0 Điểm 1 Người theo dõi 14 Thành viên

Thông báo: dự án này đang cần tìm Ban quản trị để có thể vận hành chính thức 

Trường tự học kiến trúc TP HCM UAH.Eedu.vn do Khai Trí thành lập nhằm giúp sinh viên Trường đại học Kiến Trúc TP HCM UAH.edu.vn chuyển từ cách 'học một lần dùng cả đời' sang cách 'tự học suốt đời' để thích nghi với thời đại biến động. 

About.UAH.Eedu.vn – Giới thiệu

Register.UAH.Eedu.vn – Đăng ký học

F.UAH.Eedu.vn. - Our Fanpage

G.UAH.Eedu.vn. - Our Facebook Group 

Y.UAH.Eedu.vn. - Our Youtube 

M.UAH.Eedu.vn - Google Map 

Ask.UAH.Eedu.vn - Ask us anything

info.UAH.Eedu.vn - Our information

UAH.Diploma.vn - UAH Diplomas

UAH.Pupil.vn – Trung tâm hướng nghiệp và luyện thi UAH

Members.UAH.Eedu.vn - Our Members

UAH.History.vn -  Our History 

UAH.Museum.vn - Our Museum

CÁC BÀI ĐĂNG

UAH.Lesson.vn - Our Lesson

UAH.Topwork.vn - Our Top Work

UAH.obook.vn - Our Online book

UAH.Opinion.vn - Our Opinion

UAH.ostore.vn - Our Ostore

UAH.invitation.vn - Our invitation

UAH.Prize.vn - Our Prize

UAH.Promotion.vn - Our Promotion

UAH.Agreement.vn - Our Agreement 


CÁC LIÊN MINH UAH CHO SINH VIÊN THỰC TẬP

UAH.Institutes.vn - Nhóm nghiên cứu UAH 

UAH.Reviewers.vn - Liên minh Reviewers UAH

UAH.Architect.vn – Liên minh Kiến trúc sư UAH 

UAH.Engineer.vn – Liên minh Kỹ sư UAH 

UAH.Builder.vn – Liên minh Nhà thầu UAH 

UAH.Designer.vn – Liên minh Designer UAH 

UAH.RaoNha.com – Liên minh Quản lý BĐS UAH 

UAH.SoiNha.com – Liên minh Thẩm định BĐS UAH 

UAH.Structure.vn – Trung tâm tính toán kết cấu và thí nghiệm UAH


CÁC ĐỀ TÀI UAH.Eedu.vn ĐANG HƯỚNG DẪN

Nếu học viên chưa biết chọn đề tài nào thì sẽ được các  Cố vấn học đường Counselor.vn của chúng tôi tư vấn. 

Đề tài LevelA.Khaitri.net :

A.Architect.vn – Trở thành Kiến trúc sư Khai Trí 

A.Builder.vn – Trở thành Nhà thầu Khai Trí 

A.Engineer.vn – Trở thành Kỹ sư Khai Trí 

A.Designer.vn – Trở thành Nhà thiết kế Khai Trí 

Đề tài LevelB.Khaitri.net :

B.Architect.vn – Lập team Kiến trúc sư Khai Trí

B.Builder.vn – Lập team Nhà thầu Khai Trí 

B.Designer.vn – Lập team Nhà thiết kế Khai Trí 

B.Engineer.vn – Lập team Kỹ sư Khai Trí 

B.RaoNha.com – Lập team quản lý bất động sản

B.SoiNha.com - Lập team thẩm định bất động sản

Nơi lên tiếng để giải quyết các vấn đề mới của Việt Nam
Admin ( Mã số : 00112)
Opinion.vn@Khaitri.net.vn
696 Bài viết 0 Điểm 1 Người theo dõi

About.Opinion.vn   - Giới thiệu

Ask.Opinion.vn   - Gửi câu hỏi

Register.Opinion.vn   - Đăng ký gia nhập

Members.Opinion.vn   - Các thành viên

info.Opinion.vn   - Mọi thông tin về chúng tôi

Opinion.History.vn -  Lược sử phát triển

CÁC BÀI ĐĂNG 

Opinion.Opinion.vn - Tham luận

Opinion.Invitation.vn - Sự kiện 

Opinion.Lesson.vn - Bài giảng và khóa học

Opinion.Topwork.vn - Việc làm và tuyển dụng

Opinion.Obook.vn - Online book

Opinion.Ostore.vn - Online Store

Opinion.Promotion.vn - Chương trình ưu đãi

Opinion.Prize.vn - Giải thưởng và cuộc thi

Opinion.Agreement.vn - Thỏa thuận hợp tác

Khai-Tri dictionary
Admin ( Mã số : 00017)
Mean.vn@Khaitri.net.vn
5 Bài viết 9 Điểm 1 Người theo dõi

Mean.vn - Website

K.Mean.vn - Tài khoản Khai Trí

F.Mean.vn - Fanpage

Y.Mean.vn - Kênh Youtube

Mean.History.vn - Lược sử phát triển

Khai-Tri Builder community
Admin ( Mã số : 00011)
Admin@Builder.vn
2 Bài viết 34 Điểm 2 Người theo dõi 29 Thành viên

Thông báo: dự án này đang cần tìm Ban quản trị để có thể vận hành chính thức. 

F.Builder.vn  - Fanpage

G.Builder.vn  - Group Facebook

J.Builder.vn.  - Group Facebook về việc làm

Y.Builder.vn. - Youtube channel

M.Builder.vn. – Google map

About.Builder.vn   - Giới thiệu

Ask.Builder.vn   - Gửi câu hỏi

Register.Builder.vn   - Đăng ký gia nhập

Members.Builder.vn   - Các thành viên

info.Builder.vn   - Mọi thông tin về chúng tôi

Builder.History.vn -  Lược sử phát triển

CÁC BAN CỦA CHÚNG TÔI

Builder.Epublisher.vn - Nhà xuất bản điện tử

Builder.Reviewers.vn - Trung tâm đánh giá

Builder.Institutes.vn - Trung tâm nghiên cứu

Builder.Museum.vn - Bảo tàng trực tuyến

CÁC GROUP CỦA CHÚNG TÔI

House.Builder.vn - Group nhà thầu nhà phố biệt thự

Building.Builder.vn - Group nhà thầu cao ốc

MEP.Builder.vn - Group of Mechanical, Electrical and Plumbing Builders

Road.Builder.vn - Group xây dựng cầu đường

Water.Builder.vn - Group xây dựng công trình thủy

Concrete.Builder.vn - Group bê tông xây dựng

Steel.Builder.vn - Group nhà thầu kết cấu thép

Wood.Builder.vn - Group nhà thầu kết cấu gỗ

Foundation.Builder.vn - Group nhà thầu nền móng công trình

Material.Builder.vn - Group nhà thầu vật tư và thiết bị xây dựng

BIM.Builder.vn - Group về BIM

PM.Builder.vn - Group về quản lý dự án 

Law.Builder.vn - Group luật xây dựng

Sale.Builder.vn - Group sale và marketing sản phẩm và dự án xây dựng

HR.Builder.vn - Group tuyển dụng nhân sự ngành xây dựng 

Builder.Adviser.vn - Group chuyên gia tư vấn xây dựng

Builder.Lecturer.vn - Group giảng viên xây dựng

Builder.Counselor.vn - Group cố vấn học đường ngành xây dựng

CÁC BÀI ĐĂNG 

Builder.Opinion.vn - Tham luận

Builder.Invitation.vn - Sự kiện

Builder.Lesson.vn - Bài giảng và khóa học

Builder.Topwork.vn - Việc làm và tuyển dụng

Builder.Obook.vn - Online book

Builder.Ostore.vn - Online Store

Builder.Promotion.vn - Chương trình ưu đãi

Builder.Prize.vn - Giải thưởng và cuộc thi

Builder.Agreement.vn - Thỏa thuận hợp tác

Khai-Tri Engineer Community
Admin ( Mã số : 00004)
Admin@Engineer.vn
3 Bài viết 0 Điểm 1 Người theo dõi 20 Thành viên

Thông báo: dự án này đang cần tìm Ban quản trị để có thể vận hành chính thức. Nếu bạn thấy tâm huyết với dự án này thì vui lòng đăng ký vào Ban quản trị tại Register.Khaitri.net   

Engineer.vn - Website

F.Engineer.vn - Fanpage

G.Engineer.vn - Group Facebook

J.Engineer.vn  - Group Facebook về việc làm

Y.Engineer.vn. - Youtube channel

M.Engineer.vn. - Google Map

About.Engineer.vn - Giới thiệu

Ask.Engineer.vn - Gửi câu hỏi

Register.Engineer.vn - Đăng ký gia nhập

Members.Engineer.vn - Các thành viên

info.Engineer.vn - Mọi thông tin về chúng tôi

Engineer.History.vn -  Lược sử phát triển

CÁC BAN CỦA CHÚNG TÔI

Engineer.Epublisher.vn - Nhà xuất bản điện tử

Engineer.Reviewers.vn - Trung tâm đánh giá

Engineer.Institutes.vn - Trung tâm nghiên cứu

Engineer.Museum.vn - Bảo tàng trực tuyến

CÁC GROUP CỦA CHÚNG TÔI

Civil.Engineer.vn - Group kỹ sư xây dựng

QS.Engineer.vn - Group kỹ sư quản lý chi phí

HSE.Engineer.vn - Group kỹ sư an toàn lao động

Engineer.Adviser.vn - Group chuyên gia tư vấn kỹ thuật

Engineer.Lecturer.vn - Group giảng viên ngành kỹ thuật

Engineer.Counselor.vn - Group cố vấn học đường ngành kỹ thuật

CÁC BÀI ĐĂNG 

Engineer.Opinion.vn - Tham luận

Engineer.Invitation.vn - Sự kiện

Engineer.Lesson.vn - Bài giảng và khóa học

Engineer.ejob.vn - Việc làm và tuyển dụng

Engineer.Obook.vn - Online book

Engineer.Ostore.vn - Online Store

Engineer.Promotion.vn - Chương trình ưu đãi

Engineer.Prize.vn - Giải thưởng và cuộc thi

Engineer.Agreement.vn - Thỏa thuận hợp tác