2 phiếu Bình chọn
[Chức danh của bạn]
11 Bài viết 5 Điểm 2 Người theo dõi
Thủy thủ Khai Trí (Level A)
Thuyền trưởng Khai Trí (Level B)
Hiệu trưởng Khai Trí (Level C)
Chỉ huy Khai Trí (Level D)
Hoa Tiêu Khai Trí (Level E)
Thành viên đồng kiến tạo
Architect.vn - Kiến trúc sư Khai Trí
Designer.vn - Nhà thiết kế Khai Trí
Engineer.vn - Kỹ sư Khai Trí
Đại học Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn

Chú ý: chủ tài khoản cá nhân cần phải có đầy đủ những nội dung sau trong phần tự giới thiệu. Nếu thiếu một trong các phần sau thì tài khoản sẽ bị khóa vô thời hạn. 

Đang theo học/Đang hướng dẫn đề tài: A1.Engineer.vn , B1.Builder.vn 

YourName.Khaitri.net  - Tài khoản Khai Trí 

YourName.History.vn - Tiểu sử của tôi

YourName.Degree.vn - Thành tích của tôi

[Nếu bạn đã đăng nhiều bài viết chất lượng thì hãy gửi Email yêu cầu Khai Trí cấp thêm các tên miền sau để mọi người có thể truy cập nhanh vào từng loại bài viết của bạn:]

YourName.Opinion.vn - Tham luận của tôi

YourName.Article.vn - Bài báo của tôi

YourName.invitation.vn - Thiệp mời của tôi

YourName.Lesson.vn - Bài giảng và khóa học của tôi

YourName.ejob.vn - Việc làm của tôi

YourName.obook.vn - Online book của tôi

YourName.ostore.vn - Online store của tôi

YourName.Prize.vn - Giải thưởng của tôi

YourName.Agreement.vn - Thỏa thuận và hợp tác của tôi

YourName.Build.vn - Bất động sản của tôi

Nội dung tự giới thiệu của bạn: 

Bạn nên nói về mục tiêu (WHY) của mình khi tham gia Khai Trí là gì, bạn sẽ thực mục tiêu đó bằng cách nào (HOW), bạn đã làm được những kết quả gì (WHAT), bạn muốn tìm những người đồng đội như thế nào (WHO). Bạn chỉ nên nhập dưới 300 từ. và bạn BẮT BUỘC phải chèn một video giới thiệu về bản thân cuối phần giới thiệu này. Bạn có thể thay đổi video này bất cứ khi nào. Bạn có thể tự quay phim hoặc nhờ người khác phỏng vấn nhưng bắt buộc phải có mặt bạn và giọng nói của bạn. Bạn cũng có thể chèn thêm những phần giới thiệu về dự án của bạn và cuộc sống, sở thích của bạn trong video này. 


1 phiếu Bình chọn
2 Bài viết 1 Điểm 1 Người theo dõi
Thành viên đồng kiến tạo
Đại học Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn

Tôi là sinh viên ngành kiến trúc của trường đại học Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn 

Ask.YourName.Engineer.vn - Đặt lịch tư vấn (chỉ thành viên chính thức của một cộng đồng chuyên ngành mới có tên miền này)

Đang theo học/Đang hướng dẫn đề tài: A1.Architect.vn , S200.Khaitri.net 

YourName.Khaitri.net  - Tên miền Khai Trí của tôi

YourName.Architect.vn - Thành viên của Architect.vn

YourName.UAH.Eedu.vn - Cựu sinh viên của ĐH Kiến Trúc TP HCM UAH.edu.vn, Mentor của Trường tự học Kiến trúc TP HCM UAH.Eedu.vn 

YourName.fname.vn - Facebook/Fanpage của tôi

YourName.Yname.vn - Youtube channel của tôi

YourName.History.vn - Tiểu sử của tôi

YourName.Degree.vn - Chứng nhận tự học suốt đời của tôi

YourName.Museum.vn - Bảo tàng trực tuyến của tôi (cần đăng ký riêng)

[Nếu bạn đã đăng nhiều bài viết chất lượng thì hãy gửi Email yêu cầu Khai Trí cấp thêm các tên miền sau để mọi người có thể truy cập nhanh vào từng loại bài viết của bạn:] 

YourName.Opinion.vn - Tham luận của tôi

YourName.invitation.vn - Thiệp mời của tôi

YourName.Lesson.vn - Bài giảng và khóa học của tôi

YourName.Topwork.vn - Việc làm của tôi

YourName.obook.vn - Online book của tôi

YourName.ostore.vn - Online store của tôi

YourName.Prize.vn - Giải thưởng của tôi

YourName.Promotion.vn - Ưu đãi của tôi

YourName.Build.vn - Bất động sản của tôi

Nội dung tự giới thiệu của bạn: 

Bạn nên nói về mục tiêu (WHY) của mình khi tham gia Khai Trí là gì, bạn sẽ thực mục tiêu đó bằng cách nào (HOW), bạn đã làm được những kết quả gì (WHAT), bạn muốn tìm những người đồng đội như thế nào (WHO). Bạn chỉ nên nhập dưới 300 từ. và bạn BẮT BUỘC phải chèn một video giới thiệu về bản thân cuối phần giới thiệu này. Bạn có thể thay đổi video này bất cứ khi nào. Bạn có thể tự quay phim hoặc nhờ người khác phỏng vấn nhưng bắt buộc phải có mặt bạn và giọng nói của bạn. Bạn cũng có thể chèn thêm những phần giới thiệu về dự án của bạn và cuộc sống, sở thích của bạn trong video này.  

1 phiếu Bình chọn
Hội đồng sáng lập Khai Trí
Admin ( Mã số : 00001)
Khaitri.net@Gmail.com
38 Bài viết 1,115 Điểm 2 Người theo dõi 3 Thành viên
Thành viên đồng kiến tạo

Những người sáng lập vườn ươm Khai Trí