Mentor của Engineer.vn tại Hà Nội
0 Bài viết 26 Điểm 0 Người theo dõi

LeNguyenKHUONG.Ename.vn - Tên điện tử của tôi (Electronic name)

LeNguyenKHUONG.NUCE.Eedu.vn - Cựu sinh viên, cựu giảng viên ĐH Xây dựng Hà Nội NUCE.edu.vn. Mentor tại Trường tự học Xây dựng Hà Nội NUCE.Eedu.vn 

Ask.LeNguyenKHUONG.Ename.vn - Gửi câu hỏi đến tôi (đang cập nhật)

F.LeNguyenKHUONG.Ename.vn - Fanpage của tôi (đang cập nhật)

Y.LeNguyenKHUONG.Ename.vn - Youtube channel của tôi

W.LeNguyenKHUONG.Ename.vn - Website của tôi

LeNguyenKHUONG.History.vn - Tiểu sử của tôi

LeNguyenKHUONG.Degree.vn - Chứng nhận tự học của tôi

LeNguyenKHUONG.Opinion.vn - Tham luận của tôi

LeNguyenKHUONG.ostore.vn - Online store của tôi

LeNguyenKHUONG.Lesson.vn - Bài giảng và khóa học của tôi

LeNguyenKHUONG.obook.vn - Online book của tôi

LeNguyenKHUONG.invitation.vn - Thiệp mời của tôi

LeNguyenKHUONG.Topwork.vn - Việc làm của tôi

LeNguyenKHUONG.Prize.vn - Giải thưởng của tôi

LeNguyenKHUONG.Promotion.vn - Ưu đãi của tôi

LeNguyenKHUONG.Build.vn - Bất động sản của tôi

LeNguyenKHUONG.Museum.vn - Bảo tàng của tôi

Câu nói yêu thích của tôi:

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving” 

- Albert Einstein -

CV của tôi:

LeNguyenKhuong.pdf

Mentor của Engineer.vn tại Pháp
-1 Bài viết 73 Điểm 0 Người theo dõi

PhanNgocANH.Ename.vn - Tên điện tử của tôi (Electronic name)

PhanNgocANH.UAH.Eedu.vn - Cựu sinh viên, cựu giảng viên ĐH Kiến Trúc TP HCM UAH.Eedu.vn. Mentor tại Trường tự học Kiến Trúc TP HCM UAH.Eedu.vn 

Ask.PhanNgocAnh.Ename.vn. - Gửi câu hỏi đến tôi (đang cập nhật)

F.PhanNgocAnh.Ename.vn. - Fanpage của tôi (đang cập nhật)

Y.PhanNgocAnh.Ename.vn - Kênh Youtube của tôi

W.PhanNgocAnh.Ename.vn. - Website của tôi (đang cập nhật)

PhanNgocAnh.History.vn - Tiểu sử của tôi

PhanNgocAnh.Degree.vn - Chứng nhận tự học của tôi

PhanNgocAnh.Opinion.vn - Tham luận của tôi

PhanNgocAnh.invitation.vn - Thiệp mời của tôi 

PhanNgocAnh.Lesson.vn - Bài giảng và khóa học của tôi

PhanNgocAnh.Obook.vn - Online book của tôi

PhanNgocAnh.Topwork.vn - Việc làm của tôi

PhanNgocAnh.ostore.vn - Online store của tôi

PhanNgocAnh.Prize.vn - Giải thưởng của tôi

PhanNgocAnh.Promotion.vn - Ưu đãi của tôi

PhanNgocAnh.Build.vn - Bất động sản của tôi

PhanNgocAnh.Museum.vn - Bảo tàng của tôi 

Tôi từng học và giảng dạy tại khoa xây dựng, ĐH Kiến Trúc TP HCM trước khi sang Pháp nghiên cứu sinh và ở lại làm việc tại văn phòng thẩm tra, thẩm định Socotec. Tôi là người sáng lập và điều hành Group Structural analysis for engineers, là nơi kết nối kỹ sư xây dựng Việt Nam trên toàn cầu với các kỹ sư trong nước. 

Tôi tham gia vào Khai Trí để giúp các kỹ sư xây dựng của Việt Nam có thể kết nối với các kỹ sư xây dựng Việt Nam tại Pháp và trên toàn cầu. Rất mong được làm quen và kết nối với các thành viên của Khai Trí. 

Nơi giúp SV ĐH Kiến Trúc Hà Nội (HAU.edu.vn) có khả năng tự học suốt đời
Trường tự học Khai Trí ( Mã số : 00156)
HAU.Eedu.vn@Khaitri.net
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi

Xem giới thiệu đầy đủ về Trường tự học Kiến Trúc Hà Nội tại About.HAU.Eedu.vn

Trường tự học kiến trúc Hà Nội HAU.Eedu.vn do Khai Trí thành lập nhằm giúp sinh viên Trường đại học Kiến Trúc Hà Nội HAU.edu.vn chuyển từ cách 'học một lần dùng cả đời' sang cách 'tự học suốt đời' để thích nghi với thời đại biến động. 

Chúng tôi giúp sinh viên có khả năng tự học suốt đời bằng cách đưa sinh viên vào thực tập tại các liên minh HAU để được dìu dắt bởi các cựu sinh viên HAU. Mỗi liên minh có các cựu sinh viên, giảng viên và sinh viên. Liên minh HAU hoạt động như một doanh nghiệp và dạy sinh viên trong chính doanh nghiệp này.

CÁC TỔ CHỨC CỦA TRƯỜNG TỰ HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI

Học sinh mọi lứa tuổi trên Khai Trí có thể đăng ký hướng nghiệp và luyện thi trực tuyến vào ĐH Kiến trúc Hà Nội tại:

HAU.Pupil.vn – Trung tâm hướng nghiệp và luyện thi HAU

Sinh viên HAU sẽ được hướng dẫn bởi các cựu sinh viên của trường khi thực tập trong các dự án thực tế của các liên minh sau:

HAU.Architect.vn – Liên minh Kiến trúc sư HAU 

HAU.Engineer.vn – Liên minh Kỹ sư HAU 

HAU.Builder.vn – Liên minh Nhà thầu HAU 

HAU.Designer.vn – Liên minh Designer HAU 

HAU.RaoNha.com – Liên minh Quản lý BĐS HAU 

HAU.SoiNha.com – Liên minh Thẩm định BĐS HAU 

HAU.Structure.vn – Trung tâm tính toán kết cấu và thí nghiệm HAU

Những vấn đề khó khăn của các liên minh HAU sẽ được nghiên cứu tại:

HAU.Institutes.vn - HAU Institute 

Sinh viên sẽ được cấp bằng điện tử tại Degree.vn và chứng chỉ điện tử của HAU tại:

HAU.Diploma.vn - HAU Diplomas

Mọi doanh nghiệp có thể nhờ HAU review về sản phẩm hoặc dịch vụ của họ tại:

HAU.Reviewers.vn - HAU Reviewers

Những thông tin khác về chúng tôi:

F.HAU.Eedu.vn - Our Fanpage

G.HAU.Eedu.vn - Our Facebook Group

Y.HAU.Eedu.vn - Our Youtube 

M.HAU.Eedu.vn - Our address on Google Map 

About.HAU.Eedu.vn - About us

info.HAU.Eedu.vn - Our information

Ask.HAU.Eedu.vn - Ask us anything

Members.HAU.Eedu.vn - Our Members

Mentor.HAU.Eedu.vn - Mentor đang cần tìm đệ tử

Mentee.HAU.Eedu.vn - Mentee đang cần tìm sư phụ 

Promotion.HAU.Eedu.vn - Our Promotion

HAU.History.vn -  Our History 

HAU.TopWork.vn - Our Topwork

HAU.Opinion.vn - Our Opinions 

HAU.Lesson.vn - Our Lessons

HAU.Obook.vn - Our Online Book

HAU.Ostore.vn - Our Online Store

HAU.Prize.vn - Our Prizes

HAU.Museum.vn - Our Museum

Xem giới thiệu đầy đủ tại About.HAU.Eedu.vn 

Nơi giúp SV ĐH Xây Dựng Hà Nội (NUCE.edu.vn) có khả năng tự học suốt đời
Trường tự học Khai Trí ( Mã số : 00140)
NUCE.Eedu.vn@Khaitri.net
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi 1 Thành viên

Xem giới thiệu đầy đủ về Trường tự học Xây dựng Hà Nội tại About.NUCE.Eedu.vn

Trường tự học Xây dựng Hà Nội NUCE.Eedu.vn do Khai Trí thành lập nhằm giúp sinh viên Trường đại học Xây dựng Hà Nội NUCE.edu.vn chuyển từ cách 'học một lần dùng cả đời' sang cách 'tự học suốt đời' để thích nghi với thời đại biến động. 

Chúng tôi giúp sinh viên có khả năng tự học suốt đời bằng cách đưa sinh viên vào thực tập tại các liên minh NUCE để được dìu dắt bởi các cựu sinh viên NUCE. Mỗi liên minh có các cựu sinh viên, giảng viên và sinh viên. Liên minh NUCE hoạt động như một doanh nghiệp và dạy sinh viên trong chính doanh nghiệp này.

CÁC TỔ CHỨC CỦA TRƯỜNG TỰ HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

Học sinh mọi lứa tuổi trên Khai Trí có thể đăng ký hướng nghiệp và luyện thi trực tuyến vào ĐH Xây dựng Hà Nội tại:

NUCE.Pupil.vn – Trung tâm hướng nghiệp và luyện thi NUCE

Sinh viên NUCE sẽ được hướng dẫn bởi các cựu sinh viên của trường khi thực tập trong các dự án thực tế của các liên minh sau:

NUCE.Architect.vn – Liên minh Kiến trúc sư NUCE 

NUCE.Engineer.vn – Liên minh Kỹ sư NUCE 

NUCE.Builder.vn – Liên minh Nhà thầu NUCE 

NUCE.RaoNha.com – Liên minh Quản lý BĐS NUCE 

NUCE.SoiNha.com – Liên minh Thẩm định BĐS NUCE 

NUCE.Structure.vn – Trung tâm tính toán kết cấu và thí nghiệm NUCE

Những vấn đề khó khăn của các liên minh NUCE sẽ được nghiên cứu tại:

NUCE.Institutes.vn - NUCE Institute

Sinh viên sẽ được cấp bằng điện tử tại Degree.vn và chứng chỉ điện tử của NUCE tại:

NUCE.Diploma.vn - NUCE Diplomas

Mọi doanh nghiệp có thể nhờ NUCE review về sản phẩm hoặc dịch vụ của họ tại:

NUCE.Reviewers.vn - NUCE Reviewers

Những thông tin khác về chúng tôi:

F.NUCE.Eedu.vn - Our Fanpage

G.NUCE.Eedu.vn - Our Facebook Group

Y.NUCE.Eedu.vn - Our Youtube 

M.NUCE.Eedu.vn - Our address on Google Map 

About.NUCE.Eedu.vn - About us

info.NUCE.Eedu.vn - Our information

Ask.NUCE.Eedu.vn - Ask us anything 

Members.NUCE.Eedu.vn - Our Members

Mentor.NUCE.Eedu.vn - Mentor đang cần tìm đệ tử

Mentee.NUCE.Eedu.vn - Mentee đang cần tìm sư phụ

NUCE.History.vn -  Our History 

NUCE.TopWork.vn - Our Topwork

NUCE.Opinion.vn - Our Opinions 

NUCE.Lesson.vn - Our Lessons

NUCE.Obook.vn - Our Online Book

NUCE.Ostore.vn - Our Online Store

NUCE.Prize.vn - Our Prizes

NUCE.invite.vn - Our invitation

NUCE.Museum.vn - Our Museum

Xem giới thiệu đầy đủ tại About.NUCE.Eedu.vn 

 

Nơi giúp SV ĐH Bách Khoa TP HCM (HCMUT.edu.vn) có khả năng tự học suốt đời
Trường tự học Khai Trí ( Mã số : 00132)
HCMUT.Eedu.vn@Khaitri.net
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi

Xem giới thiệu đầy đủ về Trường tự học Bách khoa TP HCM tại About.HCMUT.Eedu.vn 

Trường tự học Bách khoa TP HCM HCMUT.Eedu.vn do Khai Trí thành lập nhằm giúp sinh viên Trường đại học Bách khoa TP HCM HCMUT.edu.vn chuyển từ cách 'học một lần dùng cả đời' sang cách 'tự học suốt đời' để thích nghi với thời đại biến động. 

Chúng tôi giúp sinh viên có khả năng tự học suốt đời bằng cách đưa sinh viên vào thực tập tại các liên minh HCMUT để được dìu dắt bởi các cựu sinh viên HCMUT. Mỗi liên minh có các cựu sinh viên, giảng viên và sinh viên. Liên minh HCMUT hoạt động như một doanh nghiệp và dạy sinh viên trong chính doanh nghiệp này.

CÁC TỔ CHỨC CỦA TRƯỜNG TỰ HỌC BÁCH KHOA TP HCM

Học sinh mọi lứa tuổi trên Khai Trí có thể đăng ký hướng nghiệp và luyện thi trực tuyến vào ĐH Bách khoa TP HCM tại:

HCMUT.Pupil.vn – Trung tâm hướng nghiệp và luyện thi HCMUT

Sinh viên HCMUT sẽ được hướng dẫn bởi các cựu sinh viên của trường khi thực tập trong các dự án thực tế của các liên minh sau:

HCMUT.Architect.vn – Liên minh Kiến trúc sư HCMUT 

HCMUT.Engineer.vn – Liên minh Kỹ sư HCMUT 

HCMUT.Builder.vn – Liên minh Nhà thầu HCMUT 

HCMUT.RaoNha.com – Liên minh Quản lý BĐS HCMUT 

HCMUT.SoiNha.com – Liên minh Thẩm định BĐS HCMUT 

HCMUT.Structure.vn – Trung tâm tính toán kết cấu và thí nghiệm HCMUT

Những vấn đề khó khăn của các liên minh HCMUT sẽ được nghiên cứu tại:

HCMUT.Institutes.vn - HCMUT Institute 

Sinh viên sẽ được cấp bằng điện tử tại Degree.vn và chứng chỉ điện tử của HCMUT tại:

HCMUT.Diploma.vn - HCMUT Diplomas

Mọi doanh nghiệp có thể nhờ HCMUT review về sản phẩm hoặc dịch vụ của họ tại:

HCMUT.Reviewers.vn - HCMUT Reviewers

Những thông tin khác về chúng tôi:

F.HCMUT.Eedu.vn - Our Fanpage

G.HCMUT.Eedu.vn - Our Facebook Group

Y.HCMUT.Eedu.vn - Our Youtube 

M.HCMUT.Eedu.vn - Our address on Google Map 

About.HCMUT.Eedu.vn - About us

info.HCMUT.Eedu.vn - Our information

Ask.HCMUT.Eedu.vn - Ask us anything

Members.HCMUT.Eedu.vn - Our Members

Mentor.HCMUT.Eedu.vn - Mentor đang cần tìm đệ tử

Mentee.HCMUT.Eedu.vn - Mentee đang cần tìm sư phụ

HCMUT.History.vn -  Our History 

HCMUT.TopWork.vn - Our Topwork

HCMUT.Opinion.vn - Our Opinions 

HCMUT.Lesson.vn - Our Lessons

HCMUT.Obook.vn - Our Online Book

HCMUT.Ostore.vn - Our Online Store

HCMUT.Prize.vn - Our Prizes

HCMUT.invite.vn - Our Invitation

HCMUT.Museum.vn - Our Museum

Xem giới thiệu đầy đủ tại About.HCMUT.Eedu.vn 

Nơi giúp SV ĐH Kiến Trúc TP HCM (UAH.edu.vn) có khả năng tự học suốt đời
Trường tự học Khai Trí ( Mã số : 00113)
UAH.Eedu.vn@Khaitri.net
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi 3 Thành viên

Xem giới thiệu đầy đủ về Trường tự học Kiến Trúc TP HCM tại About.UAH.Eedu.vn 

Trường tự học kiến trúc TP HCM UAH.Eedu.vn do Khai Trí thành lập nhằm giúp sinh viên Trường đại học Kiến Trúc TP HCM UAH.edu.vn chuyển từ cách 'học một lần dùng cả đời' sang cách 'tự học suốt đời' để thích nghi với thời đại biến động. 

Chúng tôi giúp sinh viên có khả năng tự học suốt đời bằng cách đưa sinh viên vào thực tập tại các liên minh UAH để được dìu dắt bởi các cựu sinh viên UAH. Mỗi liên minh có các cựu sinh viên, giảng viên và sinh viên. Liên minh UAH hoạt động như một doanh nghiệp và dạy sinh viên trong chính doanh nghiệp này.

CÁC TỔ CHỨC CỦA TRƯỜNG TỰ HỌC KIẾN TRÚC TP HCM

Học sinh mọi lứa tuổi trên Khai Trí có thể đăng ký hướng nghiệp và luyện thi trực tuyến vào ĐH Kiến trúc TP HCM tại:

UAH.Pupil.vn – Trung tâm hướng nghiệp và luyện thi UAH

Sinh viên UAH sẽ được hướng dẫn bởi các cựu sinh viên của trường khi thực tập trong các dự án thực tế của các liên minh sau:

UAH.Architect.vn – Liên minh Kiến trúc sư UAH 

UAH.Engineer.vn – Liên minh Kỹ sư UAH 

UAH.Builder.vn – Liên minh Nhà thầu UAH 

UAH.Designer.vn – Liên minh Designer UAH 

UAH.RaoNha.com – Liên minh Quản lý BĐS UAH 

UAH.SoiNha.com – Liên minh Thẩm định BĐS UAH 

UAH.Structure.vn – Trung tâm tính toán kết cấu và thí nghiệm UAH

Những vấn đề khó khăn của các liên minh UAH sẽ được nghiên cứu tại:

UAH.Institutes.vn - UAH Institute 

Sinh viên sẽ được cấp bằng điện tử tại Degree.vn và chứng chỉ điện tử của UAH tại:

UAH.Diploma.vn - UAH Diplomas

Mọi doanh nghiệp có thể nhờ UAH review về sản phẩm hoặc dịch vụ của họ tại:

UAH.Reviewers.vn - UAH Reviewers

Những thông tin khác về chúng tôi:

F.UAH.Eedu.vn - Our Fanpage

G.UAH.Eedu.vn- Our Facebook Group

Y.UAH.Eedu.vn - Our Youtube 

M.UAH.Eedu.vn - Our address on Google Map 

About.UAH.Eedu.vn - About us

info.UAH.Eedu.vn - Our information

Ask.UAH.Eedu.vn - Ask us anything

Members.UAH.Eedu.vn - Our Members

Mentor.UAH.Eedu.vn - Mentor đang cần tìm đệ tử

Mentee.UAH.Eedu.vn - Mentee đang cần tìm sư phụ

Promotion.UAH.Eedu.vn - Our Promotion

UAH.History.vn -  Our History 

UAH.TopWork.vn - Our TopWork

UAH.Opinion.vn - Our Opinions 

UAH.Lesson.vn - Our Lessons

UAH.Obook.vn - Our Online Book

UAH.Ostore.vn - Our Online Store

UAH.Prize.vn - Our Prizes

UAH.invitation.vn - Our Invitation 

UAH.Museum.vn - Our Museum