Nơi giúp SV ĐH Kiến Trúc TP HCM (UAH.edu.vn) có khả năng tự học suốt đời
Trường tự học Khai Trí ( Mã số : 00113)
UAH.Eedu.vn@Khaitri.net
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi 3 Thành viên

Xem giới thiệu đầy đủ về Trường tự học Kiến Trúc TP HCM tại About.UAH.Eedu.vn 

Trường tự học kiến trúc TP HCM UAH.Eedu.vn do Khai Trí thành lập nhằm giúp sinh viên Trường đại học Kiến Trúc TP HCM UAH.edu.vn chuyển từ cách 'học một lần dùng cả đời' sang cách 'tự học suốt đời' để thích nghi với thời đại biến động. 

Chúng tôi giúp sinh viên có khả năng tự học suốt đời bằng cách đưa sinh viên vào thực tập tại các liên minh UAH để được dìu dắt bởi các cựu sinh viên UAH. Mỗi liên minh có các cựu sinh viên, giảng viên và sinh viên. Liên minh UAH hoạt động như một doanh nghiệp và dạy sinh viên trong chính doanh nghiệp này.

CÁC TỔ CHỨC CỦA TRƯỜNG TỰ HỌC KIẾN TRÚC TP HCM

Học sinh mọi lứa tuổi trên Khai Trí có thể đăng ký hướng nghiệp và luyện thi trực tuyến vào ĐH Kiến trúc TP HCM tại:

UAH.Pupil.vn – Trung tâm hướng nghiệp và luyện thi UAH

Sinh viên UAH sẽ được hướng dẫn bởi các cựu sinh viên của trường khi thực tập trong các dự án thực tế của các liên minh sau:

UAH.Architect.vn – Liên minh Kiến trúc sư UAH 

UAH.Engineer.vn – Liên minh Kỹ sư UAH 

UAH.Builder.vn – Liên minh Nhà thầu UAH 

UAH.Designer.vn – Liên minh Designer UAH 

UAH.RaoNha.com – Liên minh Quản lý BĐS UAH 

UAH.SoiNha.com – Liên minh Thẩm định BĐS UAH 

UAH.Structure.vn – Trung tâm tính toán kết cấu và thí nghiệm UAH

Những vấn đề khó khăn của các liên minh UAH sẽ được nghiên cứu tại:

UAH.Institutes.vn - UAH Institute 

Sinh viên sẽ được cấp bằng điện tử tại Degree.vn và chứng chỉ điện tử của UAH tại:

UAH.Diploma.vn - UAH Diplomas

Mọi doanh nghiệp có thể nhờ UAH review về sản phẩm hoặc dịch vụ của họ tại:

UAH.Reviewers.vn - UAH Reviewers

Những thông tin khác về chúng tôi:

F.UAH.Eedu.vn - Our Fanpage

G.UAH.Eedu.vn- Our Facebook Group

Y.UAH.Eedu.vn - Our Youtube 

M.UAH.Eedu.vn - Our address on Google Map 

About.UAH.Eedu.vn - About us

info.UAH.Eedu.vn - Our information

Ask.UAH.Eedu.vn - Ask us anything

Members.UAH.Eedu.vn - Our Members

Mentor.UAH.Eedu.vn - Mentor đang cần tìm đệ tử

Mentee.UAH.Eedu.vn - Mentee đang cần tìm sư phụ

Promotion.UAH.Eedu.vn - Our Promotion

UAH.History.vn -  Our History 

UAH.TopWork.vn - Our TopWork

UAH.Opinion.vn - Our Opinions 

UAH.Lesson.vn - Our Lessons

UAH.Obook.vn - Our Online Book

UAH.Ostore.vn - Our Online Store

UAH.Prize.vn - Our Prizes

UAH.invitation.vn - Our Invitation 

UAH.Museum.vn - Our Museum