Nơi giúp cựu SV và SV ĐH Hutech chuyển sang cách tự học trực tuyến
Trường tự học Khai Trí ( Mã số : 00158)
HUTECH@Eedu.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi

Xem mô hình TRƯỜNG TỰ HỌC TRỰC TUYẾN tại About.Eedu.vn 

Chúng tôi đang cần tìm ban quản trị cho trường tự học trực tuyến HUTECH.Eedu.vn này, nếu bạn là giảng viên hoặc cựu sinh viên của trường ĐẠI HỌC HUTECH HUTECH.edu.vn thì hãy đăng ký làm Mentor hoặc vào ban quản trị của trường này để giúp các sinh viên và cựu sinh viên của trường ĐẠI HỌC HUTECH có thể chuyển sang cách TỰ HỌC trên môi trường TRỰC TUYẾN để thích nghi với thời đại biến động hiện nay. 

Khi trường này được chính thức thành lập sẽ có đầy đủ các phòng ban như TRƯỜNG TỰ HỌC TRỰC TUYẾN KIẾN TRÚC TP HCM UAH.Eedu.vn mà chúng tôi đang thí điểm.  

Nơi giúp cựu SV và SV ĐH Mỹ Thuật TP HCM chuyển sang cách tự học trực tuyến
Trường tự học Khai Trí ( Mã số : 00157)
HCMUFA@Eedu.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi

Xem mô hình TRƯỜNG TỰ HỌC TRỰC TUYẾN tại About.Eedu.vn 

Chúng tôi đang cần tìm ban quản trị cho trường tự học trực tuyến HCMUFA.Eedu.vn này, nếu bạn là giảng viên hoặc cựu sinh viên của trường ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP HCM HCMUFA.edu.vn  thì hãy đăng ký làm Mentor hoặc vào ban quản trị của trường này để giúp các sinh viên và cựu sinh viên của trường ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP HCM có thể chuyển sang cách TỰ HỌC trên môi trường TRỰC TUYẾN để thích nghi với thời đại biến động hiện nay. 

Khi trường này được chính thức thành lập sẽ có đầy đủ các phòng ban như TRƯỜNG TỰ HỌC TRỰC TUYẾN KIẾN TRÚC TP HCM UAH.Eedu.vn mà chúng tôi đang thí điểm.  

Nơi giúp SV ĐH Kiến Trúc Hà Nội (HAU.edu.vn) có khả năng tự học suốt đời
Trường tự học Khai Trí ( Mã số : 00156)
HAU@Eedu.vn
3 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi 10 Thành viên

Xem giới thiệu đầy đủ tại: About.HAU.Eedu.vn

Đăng ký vào: Register.HAU.Eedu.vn

Trường tự học kiến trúc Hà Nội HAU.Eedu.vn do Khai Trí thành lập nhằm giúp sinh viên Trường đại học Kiến Trúc Hà Nội HAU.edu.vn chuyển từ cách 'học một lần dùng cả đời' sang cách 'tự học suốt đời' để thích nghi với thời đại biến động. 

Chúng tôi giúp sinh viên có khả năng tự học suốt đời bằng cách đưa sinh viên vào thực tập tại các liên minh HAU để được dìu dắt bởi các cựu sinh viên HAU. Mỗi liên minh có các cựu sinh viên, giảng viên và sinh viên. Liên minh HAU hoạt động như một doanh nghiệp và dạy sinh viên trong chính doanh nghiệp này.

CÁC TỔ CHỨC CỦA TRƯỜNG TỰ HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI

Học sinh mọi lứa tuổi trên Khai Trí có thể đăng ký hướng nghiệp và luyện thi trực tuyến vào ĐH Kiến trúc Hà Nội tại:

HAU.Pupil.vn – Trung tâm hướng nghiệp và luyện thi HAU

Sinh viên HAU sẽ được hướng dẫn bởi các cựu sinh viên của trường khi thực tập trong các dự án thực tế của các liên minh sau:

HAU.Architect.vn – Liên minh Kiến trúc sư HAU 

HAU.Engineer.vn – Liên minh Kỹ sư HAU 

HAU.Builder.vn – Liên minh Nhà thầu HAU 

HAU.Designer.vn – Liên minh Designer HAU 

HAU.RaoNha.com – Liên minh Quản lý BĐS HAU 

HAU.SoiNha.com – Liên minh Thẩm định BĐS HAU 

HAU.Structure.vn – Trung tâm tính toán kết cấu và thí nghiệm HAU

Những vấn đề khó khăn của các liên minh HAU sẽ được nghiên cứu tại:

HAU.Institutes.vn - HAU Institute 

Sinh viên sẽ được cấp bằng điện tử tại Degree.vn và chứng chỉ điện tử của HAU tại:

HAU.Diploma.vn - HAU Diplomas

Mọi doanh nghiệp có thể nhờ HAU review về sản phẩm hoặc dịch vụ của họ tại:

HAU.Reviewers.vn - HAU Reviewers

Những thông tin khác về chúng tôi:

W.HAU.Eedu.vn. - Our Website (đang xây dựng)

F.HAU.Eedu.vn - Our Fanpage

G.HAU.Eedu.vn. - Our Facebook Group

Y.HAU.Eedu.vn. - Our Youtube 

M.HAU.Eedu.vn - Our address on Google Map 

About.HAU.Eedu.vn - About us

info.HAU.Eedu.vn - Our information

Ask.HAU.Eedu.vn - Ask us anything

Members.HAU.Eedu.vn - Our Members

Mentor.HAU.Eedu.vn - Mentor đang cần tìm đệ tử

Mentee.HAU.Eedu.vn - Mentee đang cần tìm sư phụ 

HAU.History.vn -  Our History 

HAU.Lesson.vn - Our Lesson

HAU.Topwork.vn - Our Top Work

HAU.obook.vn - Our Online book

HAU.Opinion.vn - Our Opinion

HAU.ostore.vn - Our Ostore

HAU.invitation.vn - Our invitation

HAU.Prize.vn - Our Prize

HAU.Promotion.vn - Our Promotion

HAU.Build.vn - Our Building infomation

HAU.Museum.vn - Our Museum 

Nơi giúp cựu SV và SV ĐH Văn Lang chuyển sang cách tự học trực tuyến
Trường tự học Khai Trí ( Mã số : 00155)
VANLANGUNI@Eedu.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi

Xem mô hình TRƯỜNG TỰ HỌC TRỰC TUYẾN tại About.Eedu.vn 

Chúng tôi đang cần tìm ban quản trị cho trường tự học trực tuyến VANLANGUNI.Eedu.vn này, nếu bạn là giảng viên hoặc cựu sinh viên của trường ĐẠI HỌC VĂN LANG VANLANGUNI.edu.vn thì hãy đăng ký làm Mentor hoặc vào ban quản trị của trường này để giúp các sinh viên và cựu sinh viên của trường ĐẠI HỌC VĂN LANG có thể chuyển sang cách TỰ HỌC trên môi trường TRỰC TUYẾN để thích nghi với thời đại biến động hiện nay. 

Khi trường này được chính thức thành lập sẽ có đầy đủ các phòng ban như TRƯỜNG TỰ HỌC TRỰC TUYẾN KIẾN TRÚC TP HCM UAH.Eedu.vn mà chúng tôi đang thí điểm.  

Nơi giúp cựu SV và SV ĐH Luật Hà Nội chuyển sang cách tự học trực tuyến
Trường tự học Khai Trí ( Mã số : 00154)
HLU@Eedu.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi

Xem mô hình TRƯỜNG TỰ HỌC TRỰC TUYẾN tại About.Eedu.vn 

Chúng tôi đang cần tìm ban quản trị cho trường tự học trực tuyến HLU.Eedu.vn này, nếu bạn là giảng viên hoặc cựu sinh viên của trường ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI HLU.edu.vn  thì hãy đăng ký làm Mentor hoặc vào ban quản trị của trường này để giúp các sinh viên và cựu sinh viên của trường ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI có thể chuyển sang cách TỰ HỌC trên môi trường TRỰC TUYẾN để thích nghi với thời đại biến động hiện nay. 

Khi trường này được chính thức thành lập sẽ có đầy đủ các phòng ban như TRƯỜNG TỰ HỌC TRỰC TUYẾN KIẾN TRÚC TP HCM UAH.Eedu.vn mà chúng tôi đang thí điểm.  

Nơi giúp cựu SV và SV ĐH Thủy Lợi chuyển sang cách tự học trực tuyến
Trường tự học Khai Trí ( Mã số : 00153)
TLU@Eedu.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi

Xem mô hình TRƯỜNG TỰ HỌC TRỰC TUYẾN tại About.Eedu.vn 

Chúng tôi đang cần tìm ban quản trị cho trường tự học trực tuyến TLU.Eedu.vn này, nếu bạn là giảng viên hoặc cựu sinh viên của trường ĐẠI HỌC THỦY LỢI TLU.edu.vn thì hãy đăng ký làm Mentor hoặc vào ban quản trị của trường này để giúp các sinh viên và cựu sinh viên của trường ĐẠI HỌC THỦY LỢI có thể chuyển sang cách TỰ HỌC trên môi trường TRỰC TUYẾN để thích nghi với thời đại biến động hiện nay. 

Khi trường này được chính thức thành lập sẽ có đầy đủ các phòng ban như TRƯỜNG TỰ HỌC TRỰC TUYẾN KIẾN TRÚC TP HCM UAH.Eedu.vn mà chúng tôi đang thí điểm.  

Nơi giúp cựu SV và SV ĐH Mở TP HCM chuyển sang cách tự học trực tuyến
Trường tự học Khai Trí ( Mã số : 00152)
OU@Eedu.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi

Xem mô hình TRƯỜNG TỰ HỌC TRỰC TUYẾN tại About.Eedu.vn 

Chúng tôi đang cần tìm ban quản trị cho trường tự học trực tuyến OU.Eedu.vn này, nếu bạn là giảng viên hoặc cựu sinh viên của trường ĐẠI HỌC MỞ TP HCM OU.edu.vn  thì hãy đăng ký làm Mentor hoặc vào ban quản trị của trường này để giúp các sinh viên và cựu sinh viên của trường ĐẠI HỌC MỞ TP HCM có thể chuyển sang cách TỰ HỌC trên môi trường TRỰC TUYẾN để thích nghi với thời đại biến động hiện nay. 

Khi trường này được chính thức thành lập sẽ có đầy đủ các phòng ban như TRƯỜNG TỰ HỌC TRỰC TUYẾN KIẾN TRÚC TP HCM UAH.Eedu.vn mà chúng tôi đang thí điểm.  

Nơi giúp cựu SV và SV ĐH KHXH&NV TP HCM chuyển sang cách tự học trực tuyến
Trường tự học Khai Trí ( Mã số : 00151)
HCMUSSH@Eedu.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi

Xem mô hình TRƯỜNG TỰ HỌC TRỰC TUYẾN tại About.Eedu.vn 

Chúng tôi đang cần tìm ban quản trị cho trường tự học trực tuyến HCMUSSH.Eedu.vn này, nếu bạn là giảng viên hoặc cựu sinh viên của trường ĐẠI HỌC KHXH&NV TP HCM HCMUSSH.edu.vn thì hãy đăng ký làm Mentor hoặc vào ban quản trị của trường này để giúp các sinh viên và cựu sinh viên của trường ĐẠI HỌC KHXH&NV TP HCM có thể chuyển sang cách TỰ HỌC trên môi trường TRỰC TUYẾN để thích nghi với thời đại biến động hiện nay. 

Khi trường này được chính thức thành lập sẽ có đầy đủ các phòng ban như TRƯỜNG TỰ HỌC TRỰC TUYẾN KIẾN TRÚC TP HCM UAH.Eedu.vn mà chúng tôi đang thí điểm.  

Nơi giúp cựu SV và SV ĐH KHXH&NV chuyển sang cách tự học trực tuyến
Trường tự học Khai Trí ( Mã số : 00150)
USSH.VNU@Eedu.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi

Xem mô hình TRƯỜNG TỰ HỌC TRỰC TUYẾN tại About.Eedu.vn 

Chúng tôi đang cần tìm ban quản trị cho trường tự học trực tuyến USSH.Eedu.vn này, nếu bạn là giảng viên hoặc cựu sinh viên của trường ĐẠI HỌC KHXH&NV HÀ NỘI USSH.edu.vn thì hãy đăng ký làm Mentor hoặc vào ban quản trị của trường này để giúp các sinh viên và cựu sinh viên của trường ĐẠI HỌC KHXH&NV HÀ NỘI có thể chuyển sang cách TỰ HỌC trên môi trường TRỰC TUYẾN để thích nghi với thời đại biến động hiện nay. 

Khi trường này được chính thức thành lập sẽ có đầy đủ các phòng ban như TRƯỜNG TỰ HỌC TRỰC TUYẾN KIẾN TRÚC TP HCM UAH.Eedu.vn mà chúng tôi đang thí điểm.  

Nơi giúp cựu SV và SV ĐH Luật TP HCM chuyển sang cách tự học trực tuyến
Trường tự học Khai Trí ( Mã số : 00149)
HCMULAW@Eedu.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi

Xem mô hình TRƯỜNG TỰ HỌC TRỰC TUYẾN tại About.Eedu.vn 

Chúng tôi đang cần tìm ban quản trị cho trường tự học trực tuyến HCMULAW.Eedu.vn này, nếu bạn là giảng viên hoặc cựu sinh viên của trường ĐẠI HỌC LUẬT TP HCM HCMULAW.edu.vn thì hãy đăng ký làm Mentor hoặc vào ban quản trị của trường này để giúp các sinh viên và cựu sinh viên của trường ĐẠI HỌC LUẬT TP HCM có thể chuyển sang cách TỰ HỌC trên môi trường TRỰC TUYẾN để thích nghi với thời đại biến động hiện nay. 

Khi trường này được chính thức thành lập sẽ có đầy đủ các phòng ban như TRƯỜNG TỰ HỌC TRỰC TUYẾN KIẾN TRÚC TP HCM UAH.Eedu.vn mà chúng tôi đang thí điểm.  

Nơi giúp cựu SV và SV ĐH Nha Trang chuyển sang cách tự học trực tuyến
Trường tự học Khai Trí ( Mã số : 00148)
NTU@Eedu.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi

Xem mô hình TRƯỜNG TỰ HỌC TRỰC TUYẾN tại About.Eedu.vn 

Chúng tôi đang cần tìm ban quản trị cho trường tự học trực tuyến NTU.Eedu.vn này, nếu bạn là giảng viên hoặc cựu sinh viên của trường ĐẠI HỌC NHA TRANG NTU.edu.vn thì hãy đăng ký làm Mentor hoặc vào ban quản trị của trường này để giúp các sinh viên và cựu sinh viên của trường ĐẠI HỌC NHA TRANG có thể chuyển sang cách TỰ HỌC trên môi trường TRỰC TUYẾN để thích nghi với thời đại biến động hiện nay. 

Khi trường này được chính thức thành lập sẽ có đầy đủ các phòng ban như TRƯỜNG TỰ HỌC TRỰC TUYẾN KIẾN TRÚC TP HCM UAH.Eedu.vn mà chúng tôi đang thí điểm.  

Nơi giúp cựu SV và SV ĐH Nông Lâm TP HCM chuyển sang cách tự học trực tuyến
Trường tự học Khai Trí ( Mã số : 00147)
HCMUAF@Eedu.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi

Xem mô hình TRƯỜNG TỰ HỌC TRỰC TUYẾN tại About.Eedu.vn 

Chúng tôi đang cần tìm ban quản trị cho trường tự học trực tuyến HCMUAF.Eedu.vn này, nếu bạn là giảng viên hoặc cựu sinh viên của trường ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM HCMUAF.edu.vn  thì hãy đăng ký làm Mentor hoặc vào ban quản trị của trường này để giúp các sinh viên và cựu sinh viên của trường ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM có thể chuyển sang cách TỰ HỌC trên môi trường TRỰC TUYẾN để thích nghi với thời đại biến động hiện nay. 

Khi trường này được chính thức thành lập sẽ có đầy đủ các phòng ban như TRƯỜNG TỰ HỌC TRỰC TUYẾN KIẾN TRÚC TP HCM UAH.Eedu.vn mà chúng tôi đang thí điểm.  

Nơi giúp cựu SV và SV Học viện nông nghiệp VN chuyển sang cách học tự học trực tuyến
Trường tự học Khai Trí ( Mã số : 00146)
VNUA@Eedu.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi

Xem mô hình TRƯỜNG TỰ HỌC TRỰC TUYẾN tại About.Eedu.vn 

Chúng tôi đang cần tìm ban quản trị cho trường tự học trực tuyến VNUA.Eedu.vn này, nếu bạn là giảng viên hoặc cựu sinh viên của trường HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM VNUA.Eedu.vn thì hãy đăng ký làm Mentor hoặc vào ban quản trị của trường này để giúp các sinh viên và cựu sinh viên của trường HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM có thể chuyển sang cách TỰ HỌC trên môi trường TRỰC TUYẾN để thích nghi với thời đại biến động hiện nay. 

Khi trường này được chính thức thành lập sẽ có đầy đủ các phòng ban như TRƯỜNG TỰ HỌC TRỰC TUYẾN KIẾN TRÚC TP HCM UAH.Eedu.vn mà chúng tôi đang thí điểm.  

Nơi giúp cựu SV và SV ĐH Mở Hà Nội chuyển sang cách tự học trực tuyến
Trường tự học Khai Trí ( Mã số : 00145)
HOU@Eedu.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi

Xem mô hình TRƯỜNG TỰ HỌC TRỰC TUYẾN tại About.Eedu.vn 

Chúng tôi đang cần tìm ban quản trị cho trường tự học trực tuyến HOU.Eedu.vn này, nếu bạn là giảng viên hoặc cựu sinh viên của trường ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI HOU.edu.vn thì hãy đăng ký làm Mentor hoặc vào ban quản trị của trường này để giúp các sinh viên và cựu sinh viên của trường ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI có thể chuyển sang cách TỰ HỌC trên môi trường TRỰC TUYẾN để thích nghi với thời đại biến động hiện nay. 

Khi trường này được chính thức thành lập sẽ có đầy đủ các phòng ban như TRƯỜNG TỰ HỌC TRỰC TUYẾN KIẾN TRÚC TP HCM UAH.Eedu.vn mà chúng tôi đang thí điểm.  

Nơi giúp cựu SV và SV ĐH Thái Nguyên chuyển sang cách tự học trực tuyến
Trường tự học Khai Trí ( Mã số : 00144)
TNU@Eedu.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi

Xem mô hình TRƯỜNG TỰ HỌC TRỰC TUYẾN tại About.Eedu.vn 

Chúng tôi đang cần tìm ban quản trị cho trường tự học trực tuyến TNU.Eedu.vn  này, nếu bạn là giảng viên hoặc cựu sinh viên của trường ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TNU.edu.vn thì hãy đăng ký làm Mentor hoặc vào ban quản trị của trường này để giúp các sinh viên và cựu sinh viên của trường ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN có thể chuyển sang cách TỰ HỌC trên môi trường TRỰC TUYẾN để thích nghi với thời đại biến động hiện nay. 

Khi trường này được chính thức thành lập sẽ có đầy đủ các phòng ban như TRƯỜNG TỰ HỌC TRỰC TUYẾN KIẾN TRÚC TP HCM UAH.Eedu.vn mà chúng tôi đang thí điểm.  

Nơi giúp cựu SV và SV ĐH Kinh Tế Quốc Dân chuyển sang cách tự học trực tuyến
Trường tự học Khai Trí ( Mã số : 00143)
NEU@Eedu.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi

Xem mô hình TRƯỜNG TỰ HỌC TRỰC TUYẾN tại About.Eedu.vn 

Chúng tôi đang cần tìm ban quản trị cho trường tự học trực tuyến NEU.Eedu.vn này, nếu bạn là giảng viên hoặc cựu sinh viên của trường ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN NEU.Eedu.vn thì hãy đăng ký làm Mentor hoặc vào ban quản trị của trường này để giúp các sinh viên và cựu sinh viên của trường ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN có thể chuyển sang cách TỰ HỌC trên môi trường TRỰC TUYẾN để thích nghi với thời đại biến động hiện nay. 

Khi trường này được chính thức thành lập sẽ có đầy đủ các phòng ban như TRƯỜNG TỰ HỌC TRỰC TUYẾN KIẾN TRÚC TP HCM UAH.Eedu.vn mà chúng tôi đang thí điểm.  

Nơi giúp cựu SV và SV Học viện Tài Chính chuyển sang cách tự học trực tuyến
Trường tự học Khai Trí ( Mã số : 00142)
HVTC@Eedu.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi

Xem mô hình TRƯỜNG TỰ HỌC TRỰC TUYẾN tại About.Eedu.vn 

Chúng tôi đang cần tìm ban quản trị cho trường tự học trực tuyến HVTC.Eedu.vn này, nếu bạn là giảng viên hoặc cựu sinh viên của trường HỌC VIỆN TÀI CHÍNH HVTC.edu.vn thì hãy đăng ký làm Mentor hoặc vào ban quản trị của trường này để giúp các sinh viên và cựu sinh viên của trường HỌC VIỆN TÀI CHÍNH có thể chuyển sang cách TỰ HỌC trên môi trường TRỰC TUYẾN để thích nghi với thời đại biến động hiện nay. 

Khi trường này được chính thức thành lập sẽ có đầy đủ các phòng ban như TRƯỜNG TỰ HỌC TRỰC TUYẾN KIẾN TRÚC TP HCM UAH.Eedu.vn mà chúng tôi đang thí điểm.   

Nơi giúp cựu SV và SV ĐH Giao Thông Vận Tải chuyển sang cách tự học trực tuyến
Trường tự học Khai Trí ( Mã số : 00141)
UTC@Eedu.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi

Xem mô hình TRƯỜNG TỰ HỌC TRỰC TUYẾN tại About.Eedu.vn 

Chúng tôi đang cần tìm ban quản trị cho trường tự học trực tuyến UTC.Eedu.vn này, nếu bạn là giảng viên hoặc cựu sinh viên của trường ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI UTC.edu.vn thì hãy đăng ký làm Mentor hoặc vào ban quản trị của trường này để giúp các sinh viên và cựu sinh viên của trường ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI có thể chuyển sang cách TỰ HỌC trên môi trường TRỰC TUYẾN để thích nghi với thời đại biến động hiện nay. 

Khi trường này được chính thức thành lập sẽ có đầy đủ các phòng ban như TRƯỜNG TỰ HỌC TRỰC TUYẾN KIẾN TRÚC TP HCM UAH.Eedu.vn mà chúng tôi đang thí điểm.   

Nơi giúp SV ĐH Xây Dựng Hà Nội (NUCE.edu.vn) có khả năng tự học suốt đời
Trường tự học Khai Trí ( Mã số : 00140)
NUCE@Eedu.vn
3 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi 12 Thành viên

Xem giới thiệu đầy đủ tại: About.NUCE.Eedu.vn

Đăng ký vào: Register.NUCE.Eedu.vn

Trường tự học Xây dựng Hà Nội NUCE.Eedu.vn do Khai Trí thành lập nhằm giúp sinh viên Trường đại học Xây dựng Hà Nội NUCE.edu.vn chuyển từ cách 'học một lần dùng cả đời' sang cách 'tự học suốt đời' để thích nghi với thời đại biến động. 

Chúng tôi giúp sinh viên có khả năng tự học suốt đời bằng cách đưa sinh viên vào thực tập tại các liên minh NUCE để được dìu dắt bởi các cựu sinh viên NUCE. Mỗi liên minh có các cựu sinh viên, giảng viên và sinh viên. Liên minh NUCE hoạt động như một doanh nghiệp và dạy sinh viên trong chính doanh nghiệp này.

CÁC TỔ CHỨC CỦA TRƯỜNG TỰ HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

Học sinh mọi lứa tuổi trên Khai Trí có thể đăng ký hướng nghiệp và luyện thi trực tuyến vào ĐH Xây dựng Hà Nội tại:

NUCE.Pupil.vn – Trung tâm hướng nghiệp và luyện thi NUCE

Sinh viên NUCE sẽ được hướng dẫn bởi các cựu sinh viên của trường khi thực tập trong các dự án thực tế của các liên minh sau:

NUCE.Architect.vn – Liên minh Kiến trúc sư NUCE 

NUCE.Engineer.vn – Liên minh Kỹ sư NUCE 

NUCE.Builder.vn – Liên minh Nhà thầu NUCE 

NUCE.RaoNha.com – Liên minh Quản lý BĐS NUCE 

NUCE.SoiNha.com – Liên minh Thẩm định BĐS NUCE 

NUCE.Structure.vn – Trung tâm tính toán kết cấu và thí nghiệm NUCE

Những vấn đề khó khăn của các liên minh NUCE sẽ được nghiên cứu tại:

NUCE.Institutes.vn - NUCE Institute

Sinh viên sẽ được cấp bằng điện tử tại Degree.vn và chứng chỉ điện tử của NUCE tại:

NUCE.Diploma.vn - NUCE Diplomas

Mọi doanh nghiệp có thể nhờ NUCE review về sản phẩm hoặc dịch vụ của họ tại:

NUCE.Reviewers.vn - NUCE Reviewers

Những thông tin khác về chúng tôi:

W.NUCE.Eedu.vn. - Our Website (đang xây dựng)

F.NUCE.Eedu.vn - Our Fanpage

G.NUCE.Eedu.vn. - Our Facebook Group (đang xây dựng)

Y.NUCE.Eedu.vn. - Our Youtube (đang xây dựng)

M.NUCE.Eedu.vn - Our address on Google Map 

About.NUCE.Eedu.vn - About us

info.NUCE.Eedu.vn - Our information

Ask.NUCE.Eedu.vn - Ask us anything

Members.NUCE.Eedu.vn - Our Members

Mentor.NUCE.Eedu.vn - Mentor đang cần tìm đệ tử

Mentee.NUCE.Eedu.vn - Mentee đang cần tìm sư phụ

NUCE.History.vn -  Our History 

NUCE.Lesson.vn - Our Lesson

NUCE.Topwork.vn - Our Top Work

NUCE.obook.vn - Our Online book

NUCE.Opinion.vn - Our Opinion

NUCE.ostore.vn - Our Ostore

NUCE.invitation.vn - Our invitation

NUCE.Prize.vn - Our Prize

NUCE.Promotion.vn - Our Promotion

NUCE.Build.vn - Our Building infomation

NUCE.Museum.vn - Our Museum  

Nơi giúp cựu SV và SV ĐH Khoa Học Tự Nhiên chuyển sang cách tự học trực tuyến
Trường tự học Khai Trí ( Mã số : 00139)
HCMUS@Eedu.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi

Xem mô hình TRƯỜNG TỰ HỌC TRỰC TUYẾN tại About.Eedu.vn 

Chúng tôi đang cần tìm ban quản trị cho trường tự học trực tuyến HCMUS.Eedu.vn này, nếu bạn là giảng viên hoặc cựu sinh viên của trường ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN HCMUS.edu.vn thì hãy đăng ký làm Mentor hoặc vào ban quản trị của trường này để giúp các sinh viên và cựu sinh viên của trường ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN có thể chuyển sang cách TỰ HỌC trên môi trường TRỰC TUYẾN để thích nghi với thời đại biến động hiện nay. 

Khi trường này được chính thức thành lập sẽ có đầy đủ các phòng ban như TRƯỜNG TỰ HỌC TRỰC TUYẾN KIẾN TRÚC TP HCM UAH.Eedu.vn mà chúng tôi đang thí điểm.   

Nơi giúp cựu SV và SV ĐH Kinh Tế TP HCM chuyển sang cách tự học trực tuyến
Trường tự học Khai Trí ( Mã số : 00138)
UEH@Eedu.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi

Xem mô hình TRƯỜNG TỰ HỌC TRỰC TUYẾN tại About.Eedu.vn 

Chúng tôi đang cần tìm ban quản trị cho trường tự học trực tuyến UEH.Eedu.vn này, nếu bạn là giảng viên hoặc cựu sinh viên của trường ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM UEH.edu.vn  thì hãy đăng ký làm Mentor hoặc vào ban quản trị của trường này để giúp các sinh viên và cựu sinh viên của trường ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM có thể chuyển sang cách TỰ HỌC trên môi trường TRỰC TUYẾN để thích nghi với thời đại biến động hiện nay. 

Khi trường này được chính thức thành lập sẽ có đầy đủ các phòng ban như TRƯỜNG TỰ HỌC TRỰC TUYẾN KIẾN TRÚC TP HCM UAH.Eedu.vn mà chúng tôi đang thí điểm.   

Nơi giúp cựu SV và SV ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP HCM chuyển sang cách tự học trực tuyến
Trường tự học Khai Trí ( Mã số : 00137)
HCMUTE@Eedu.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi

Xem mô hình TRƯỜNG TỰ HỌC TRỰC TUYẾN tại About.Eedu.vn 

Chúng tôi đang cần tìm ban quản trị cho trường tự học trực tuyến HCMUTE.Eedu.vn này, nếu bạn là giảng viên hoặc cựu sinh viên của trường ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP HCM HCMUTE.edu.vn thì hãy đăng ký làm Mentor hoặc vào ban quản trị của trường này để giúp các sinh viên và cựu sinh viên của trường ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP HCM có thể chuyển sang cách TỰ HỌC trên môi trường TRỰC TUYẾN để thích nghi với thời đại biến động hiện nay. 

Khi trường này được chính thức thành lập sẽ có đầy đủ các phòng ban như TRƯỜNG TỰ HỌC TRỰC TUYẾN KIẾN TRÚC TP HCM UAH.Eedu.vn mà chúng tôi đang thí điểm.   

Nơi giúp cựu SV và SV ĐH Tôn Đức Thắng chuyển sang cách tự học trực tuyến
Trường tự học Khai Trí ( Mã số : 00136)
TDTU@Eedu.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi

Xem mô hình TRƯỜNG TỰ HỌC TRỰC TUYẾN tại About.Eedu.vn 

Chúng tôi đang cần tìm ban quản trị cho trường tự học trực tuyến TDTU.Eedu.vn này, nếu bạn là giảng viên hoặc cựu sinh viên của trường ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG TDTU.edu.vn thì hãy đăng ký làm Mentor hoặc vào ban quản trị của trường này để giúp các sinh viên và cựu sinh viên của trường ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG có thể chuyển sang cách TỰ HỌC trên môi trường TRỰC TUYẾN để thích nghi với thời đại biến động hiện nay. 

Khi trường này được chính thức thành lập sẽ có đầy đủ các phòng ban như TRƯỜNG TỰ HỌC TRỰC TUYẾN KIẾN TRÚC TP HCM UAH.Eedu.vn mà chúng tôi đang thí điểm.   

Nơi giúp cựu SV và SV ĐH Sư Phạm TP HCM chuyển sang cách tự học trực tuyến
Trường tự học Khai Trí ( Mã số : 00135)
HCMUE@Eedu.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi

Xem mô hình TRƯỜNG TỰ HỌC TRỰC TUYẾN tại About.Eedu.vn 

Chúng tôi đang cần tìm ban quản trị cho trường tự học trực tuyến HCMUE.Eedu.vn này, nếu bạn là giảng viên hoặc cựu sinh viên của trường ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HCM HCMUE.edu.vn  thì hãy đăng ký làm Mentor hoặc vào ban quản trị của trường này để giúp các sinh viên và cựu sinh viên của trường ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HCM có thể chuyển sang cách TỰ HỌC trên môi trường TRỰC TUYẾN để thích nghi với thời đại biến động hiện nay. 

Khi trường này được chính thức thành lập sẽ có đầy đủ các phòng ban như TRƯỜNG TỰ HỌC TRỰC TUYẾN KIẾN TRÚC TP HCM UAH.Eedu.vn mà chúng tôi đang thí điểm.   

Nơi giúp cựu SV và SV ĐH Sư Phạm Hà Nội chuyển sang cách tự học trực tuyến
Trường tự học Khai Trí ( Mã số : 00134)
HNUE@Eedu.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi

Xem mô hình TRƯỜNG TỰ HỌC TRỰC TUYẾN tại About.Eedu.vn 

Chúng tôi đang cần tìm ban quản trị cho trường tự học trực tuyến HNUE.Eedu.vn này, nếu bạn là giảng viên hoặc cựu sinh viên của trường ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI HNUE.edu.vn  thì hãy đăng ký làm Mentor hoặc vào ban quản trị của trường này để giúp các sinh viên và cựu sinh viên của trường ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI có thể chuyển sang cách TỰ HỌC trên môi trường TRỰC TUYẾN để thích nghi với thời đại biến động hiện nay. 

Khi trường này được chính thức thành lập sẽ có đầy đủ các phòng ban như TRƯỜNG TỰ HỌC TRỰC TUYẾN KIẾN TRÚC TP HCM UAH.Eedu.vn mà chúng tôi đang thí điểm.   

Nơi giúp cựu SV và SV ĐH Ngoại Thương chuyển sang cách tự học trực tuyến
Trường tự học Khai Trí ( Mã số : 00133)
FTU@Eedu.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi

Xem mô hình TRƯỜNG TỰ HỌC TRỰC TUYẾN tại About.Eedu.vn 

Chúng tôi đang cần tìm ban quản trị cho trường tự học trực tuyến FTU.Eedu.vn này, nếu bạn là giảng viên hoặc cựu sinh viên của trường ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG FTU.Eedu.vn  thì hãy đăng ký làm Mentor hoặc vào ban quản trị của trường này để giúp các sinh viên và cựu sinh viên của trường ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG có thể chuyển sang cách TỰ HỌC trên môi trường TRỰC TUYẾN để thích nghi với thời đại biến động hiện nay. 

Khi trường này được chính thức thành lập sẽ có đầy đủ các phòng ban như TRƯỜNG TỰ HỌC TRỰC TUYẾN KIẾN TRÚC TP HCM UAH.Eedu.vn mà chúng tôi đang thí điểm.   

Nơi giúp SV ĐH Bách Khoa TP HCM (HCMUT.edu.vn) có khả năng tự học suốt đời
Trường tự học Khai Trí ( Mã số : 00132)
HCMUT@Eedu.vn
3 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi 11 Thành viên

Xem giới thiệu đầy đủ tại: About.HCMUT.Eedu.vn 

Đăng ký vào: Register.HCMUT.Eedu.vn

Trường tự học Bách khoa TP HCM HCMUT.Eedu.vn do Khai Trí thành lập nhằm giúp sinh viên Trường đại học Bách khoa TP HCM HCMUT.edu.vn chuyển từ cách 'học một lần dùng cả đời' sang cách 'tự học suốt đời' để thích nghi với thời đại biến động. 

Chúng tôi giúp sinh viên có khả năng tự học suốt đời bằng cách đưa sinh viên vào thực tập tại các liên minh HCMUT để được dìu dắt bởi các cựu sinh viên HCMUT. Mỗi liên minh có các cựu sinh viên, giảng viên và sinh viên. Liên minh HCMUT hoạt động như một doanh nghiệp và dạy sinh viên trong chính doanh nghiệp này.

CÁC TỔ CHỨC CỦA TRƯỜNG TỰ HỌC BÁCH KHOA TP HCM

Học sinh mọi lứa tuổi trên Khai Trí có thể đăng ký hướng nghiệp và luyện thi trực tuyến vào ĐH Bách khoa TP HCM tại:

HCMUT.Pupil.vn – Trung tâm hướng nghiệp và luyện thi HCMUT

Sinh viên HCMUT sẽ được hướng dẫn bởi các cựu sinh viên của trường khi thực tập trong các dự án thực tế của các liên minh sau:

HCMUT.Architect.vn – Liên minh Kiến trúc sư HCMUT 

HCMUT.Engineer.vn – Liên minh Kỹ sư HCMUT 

HCMUT.Builder.vn – Liên minh Nhà thầu HCMUT 

HCMUT.RaoNha.com – Liên minh Quản lý BĐS HCMUT 

HCMUT.SoiNha.com – Liên minh Thẩm định BĐS HCMUT 

HCMUT.Structure.vn – Trung tâm tính toán kết cấu và thí nghiệm HCMUT

Những vấn đề khó khăn của các liên minh HCMUT sẽ được nghiên cứu tại:

HCMUT.Institutes.vn - HCMUT Institute 

Sinh viên sẽ được cấp bằng điện tử tại Degree.vn và chứng chỉ điện tử của HCMUT tại:

HCMUT.Diploma.vn - HCMUT Diplomas

Mọi doanh nghiệp có thể nhờ HCMUT review về sản phẩm hoặc dịch vụ của họ tại:

HCMUT.Reviewers.vn - HCMUT Reviewers

Những thông tin khác về chúng tôi:

W.HCMUT.Eedu.vn. - Our Website (đang xây dựng)

F.HCMUT.Eedu.vn - Our Fanpage

G.HCMUT.Eedu.vn. - Our Facebook Group

Y.HCMUT.Eedu.vn. - Our Youtube (đang xây dựng) 

M.HCMUT.Eedu.vn - Our address on Google Map 

About.HCMUT.Eedu.vn - About us

info.HCMUT.Eedu.vn - Our information

Ask.HCMUT.Eedu.vn - Ask us anything

Members.HCMUT.Eedu.vn - Our Members

Mentor.HCMUT.Eedu.vn - Mentor đang cần tìm đệ tử

Mentee.HCMUT.Eedu.vn - Mentee đang cần tìm sư phụ

HCMUT.History.vn -  Our History 

HCMUT.Lesson.vn - Our Lesson

HCMUT.Topwork.vn - Our Top Work

HCMUT.obook.vn - Our Online book

HCMUT.Opinion.vn - Our Opinion

HCMUT.ostore.vn - Our Ostore

HCMUT.invitation.vn - Our invitation

HCMUT.Prize.vn - Our Prize

HCMUT.Promotion.vn - Our Promotion

HCMUT.Build.vn - Our Building infomation

HCMUT.Museum.vn - Our Museum 

Nơi giúp cựu SV và SV ĐH Bách Khoa Hà Nội chuyển sang cách tự học trực tuyến
Trường tự học Khai Trí ( Mã số : 00131)
HUST@Eedu.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi

Xem mô hình TRƯỜNG TỰ HỌC TRỰC TUYẾN tại About.Eedu.vn 

Chúng tôi đang cần tìm ban quản trị cho trường tự học trực tuyến HUST.Eedu.vn này, nếu bạn là giảng viên hoặc cựu sinh viên của trường ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI HUST.edu.vn  thì hãy đăng ký làm Mentor hoặc vào ban quản trị của trường này để giúp các sinh viên và cựu sinh viên của trường ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI có thể chuyển sang cách TỰ HỌC trên môi trường TRỰC TUYẾN để thích nghi với thời đại biến động hiện nay. 

Khi trường này được chính thức thành lập sẽ có đầy đủ các phòng ban như TRƯỜNG TỰ HỌC TRỰC TUYẾN KIẾN TRÚC TP HCM UAH.Eedu.vn mà chúng tôi đang thí điểm.  

Nơi giúp cựu SV và SV ĐH Cần Thơ chuyển sang cách tự học trực tuyến
Trường tự học Khai Trí ( Mã số : 00130)
CTU@Eedu.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi

Xem mô hình TRƯỜNG TỰ HỌC TRỰC TUYẾN tại About.Eedu.vn 

Chúng tôi đang cần tìm ban quản trị cho trường tự học trực tuyến này, nếu bạn là giảng viên hoặc cựu sinh viên của trường ĐẠI HỌC CẦN THƠ thì hãy đăng ký làm Mentor hoặc vào ban quản trị của trường này để giúp các sinh viên và cựu sinh viên của trường ĐẠI HỌC CẦN THƠ có thể chuyển sang cách TỰ HỌC trên môi trường TRỰC TUYẾN để thích nghi với thời đại biến động hiện nay. 

Khi trường này được chính thức thành lập sẽ có đầy đủ các phòng ban như TRƯỜNG TỰ HỌC TRỰC TUYẾN KIẾN TRÚC TP HCM UAH.Eedu.vn mà chúng tôi đang thí điểm. 

Nơi giúp SV ĐH Kiến Trúc TP HCM (UAH.edu.vn) có khả năng tự học suốt đời
Trường tự học Khai Trí ( Mã số : 00113)
UAH@Eedu.vn
30 Bài viết 0 Điểm 1 Người theo dõi 14 Thành viên

Xem giới thiệu đầy đủ tại: About.UAH.Eedu.vn 

Đăng ký vào: Register.UAH.Eedu.vn

Trường tự học kiến trúc TP HCM UAH.Eedu.vn do Khai Trí thành lập nhằm giúp sinh viên Trường đại học Kiến Trúc TP HCM UAH.edu.vn chuyển từ cách 'học một lần dùng cả đời' sang cách 'tự học suốt đời' để thích nghi với thời đại biến động. 

Chúng tôi giúp sinh viên có khả năng tự học suốt đời bằng cách đưa sinh viên vào thực tập tại các liên minh UAH để được dìu dắt bởi các cựu sinh viên UAH. Mỗi liên minh có các cựu sinh viên, giảng viên và sinh viên. Liên minh UAH hoạt động như một doanh nghiệp và dạy sinh viên trong chính doanh nghiệp này.

CÁC TỔ CHỨC CỦA TRƯỜNG TỰ HỌC KIẾN TRÚC TP HCM

Học sinh mọi lứa tuổi trên Khai Trí có thể đăng ký hướng nghiệp và luyện thi trực tuyến vào ĐH Kiến trúc TP HCM tại:

UAH.Pupil.vn – Trung tâm hướng nghiệp và luyện thi UAH

Sinh viên UAH sẽ được hướng dẫn bởi các cựu sinh viên của trường khi thực tập trong các dự án thực tế của các liên minh sau:

UAH.Architect.vn – Liên minh Kiến trúc sư UAH 

UAH.Engineer.vn – Liên minh Kỹ sư UAH 

UAH.Builder.vn – Liên minh Nhà thầu UAH 

UAH.Designer.vn – Liên minh Designer UAH 

UAH.RaoNha.com – Liên minh Quản lý BĐS UAH 

UAH.SoiNha.com – Liên minh Thẩm định BĐS UAH 

UAH.Structure.vn – Trung tâm tính toán kết cấu và thí nghiệm UAH

Những vấn đề khó khăn của các liên minh UAH sẽ được nghiên cứu tại:

UAH.Institutes.vn - UAH Institute 

Sinh viên sẽ được cấp bằng điện tử tại Degree.vn và chứng chỉ điện tử của UAH tại:

UAH.Diploma.vn - UAH Diplomas

Mọi doanh nghiệp có thể nhờ UAH review về sản phẩm hoặc dịch vụ của họ tại:

UAH.Reviewers.vn - UAH Reviewers

Những thông tin khác về chúng tôi:

F.UAH.Eedu.vn - Our Fanpage

G.UAH.Eedu.vn. - Our Facebook Group (đang xây dựng)

Y.UAH.Eedu.vn. - Our Youtube (đang xây dựng)

M.UAH.Eedu.vn - Our address on Google Map 

About.UAH.Eedu.vn - About us

info.UAH.Eedu.vn - Our information

Ask.UAH.Eedu.vn - Ask us anything

Members.UAH.Eedu.vn - Our Members

Mentor.UAH.Eedu.vn - Mentor đang cần tìm đệ tử

Mentee.UAH.Eedu.vn - Mentee đang cần tìm sư phụ

UAH.History.vn -  Our History 

UAH.Museum.vn - Our Museum

BÀI ĐĂNG

UAH.Lesson.vn - Our Lesson

UAH.Topwork.vn - Our Top Work

UAH.obook.vn - Our Online book

UAH.Opinion.vn - Our Opinion

UAH.ostore.vn - Our Ostore

UAH.invitation.vn - Our invitation

UAH.Prize.vn - Our Prize

UAH.Promotion.vn - Our Promotion

UAH.Agreement.vn - Our Agreement 

UAH.Build.vn - Our Building infomation