Thông báo: dự án này đang cần tìm Ban quản trị để có thể vận hành chính thức. Nếu bạn thấy tâm huyết với dự án này thì vui lòng đăng ký vào Ban quản trị tại Register.Khaitri.net     

Các cổng thông tin và các ban của Engineer.vn:

About.Engineer.vn - About us

Members.Engineer.vn - Our Members

Engineer.History.vn -  Our History

Engineer.Opinion.vn - Our Opinions

Engineer.Lesson.vn - Our Lessons 

Engineer.Topwork.vn - Our Top Works

Engineer.Obook.vn - Our Online books

Engineer.Ostore.vn - Our Online Store

Engineer.Prize.vn - Our Prizes

Engineer.Epublisher.vn - Our E-Publisher

Engineer.Consultancy.vn - Our Consultancy

Engineer.Reviewers.vn - Our Reviewers

Engineer.Institutes.vn - Our Institute

Engineer.Museum.vn - Our Museum

M.Engineer.vn - Our address on Google Map

F.Engineer.vn - Fanpage of Engineer.vn. 

G.Engineer.vn - Facebook Group of Engineer.vn. 

Y.Engineer.vn - Youtube channel of Engineer.vn. 

Vì sao chúng tôi tạo ra Engineer.vn?

Trong thời kỳ khủng hoảng này, Việt Nam phải đối mặt với rất nhiều vấn đề liên ngành đòi hỏi tất cả mọi tầng lớp của các ngành nghề phải cùng nhau thảo luận trong một NGHỊ TRƯỜNG ONLINE (Opinion.vn) để tìm cách giải quyết. Mỗi ngành nghề phải hình thành một cộng đồng để tập hợp nguồn lực và kết hợp với các cộng đồng khác. 

Do đó, Cộng đồng kỹ sư Việt Nam Engineer.vn cùng với 53 cộng đồng nghề nghiệp khác được Hội Đồng Khai Trí thành lập vào tháng 7 năm 2021 với nhiệm vụ:  kết hợp với các cộng đồng nghề nghiệp khác tại Khai Trí để đưa Việt Nam thoát khỏi khủng hoảng bằng sở trường của mình.

Vì vậy chúng tôi đưa ra một số chương trình hành động như sau để thực hiện được mục tiêu đó. Vui lòng xem thêm tại 02.Opinion.vn 

Tư vấn mọi vấn đề kỹ thuật cho tất cả mọi người

Hãy gửi vấn đề kỹ thuật của bạn về Engineer.Consultancy.vn hoặc gửi trực tiếp cho thành viên mà bạn muốn họ tư vấn tại TenThanhVien.Consultancy.vn

07/2021
Thành lập
Họ và Tên của các thành viên ban quản trị Engineer.vn
Chức vụ

Ảnh đại diện và họ tên các thành viên Ban quản trị sẽ hiển thị tại đây

Hội Đồng Khai Trí
Thành lập Engineer.vn

Trong bối cảnh Việt Nam bắt đầu rơi vào cuộc khủng hoảng sâu rộng và cần sự kết hợp mọi tầng lớp của các cộng đồng ngành nghề để cùng nhau vượt qua khủng hoảng

Engineer.vn đang cần tìm thành viên ban quản trị

Vui lòng đăng ký vào ban quản trị tại Register.Khaitri.net 

Hiện chưa có câu hỏi nào