Thông báo: dự án này đang cần tìm Ban quản trị để có thể vận hành chính thức 

Trường tự học Ngoại thương FTU.Eedu.vn do Khai Trí thành lập nhằm giúp sinh viên Trường đại học Ngoại thương FTU.edu.vn chuyển từ cách 'học một lần dùng cả đời' sang cách 'tự học suốt đời' để thích nghi với thời đại biến động. 

About.FTU.Eedu.vn – Giới thiệu

Register.FTU.Eedu.vn – Đăng ký học

F.FTU.Eedu.vn. - Our Fanpage

G.FTU.Eedu.vn. - Our Facebook Group 

Y.FTU.Eedu.vn. - Our Youtube 

M.FTU.Eedu.vn - Google Map 

Ask.FTU.Eedu.vn - Ask us anything

info.FTU.Eedu.vn - Our information

FTU.Diploma.vn - FTU Diplomas

FTU.Pupil.vn – Trung tâm hướng nghiệp và luyện thi FTU

Members.FTU.Eedu.vn - Our Members

FTU.History.vn -  Our History 

FTU.Museum.vn - Our Museum

CÁC BÀI ĐĂNG

FTU.Lesson.vn - Our Lesson

FTU.Topwork.vn - Our Top Work

FTU.obook.vn - Our Online book

FTU.Opinion.vn - Our Opinion

FTU.ostore.vn - Our Ostore

FTU.invitation.vn - Our invitation

FTU.Prize.vn - Our Prize

FTU.Promotion.vn - Our Promotion

FTU.Agreement.vn - Our Agreement 


CÁC LIÊN MINH FTU CHO SINH VIÊN THỰC TẬP

FTU.Institutes.vn – Nhóm nghiên cứu FTU

FTU.Reviewers.vn – Liên minh FTU Reviewers

FTU.Marketeer.vn – Liên minh Marketeer FTU

FTU.Dealer.vn – Liên minh Doanh nhân FTU

FTU.Auditor.vn – Liên minh Kiểm toán viên FTU

FTU.Economists.vn – Liên minh Nhà kinh tế FTU

FTU.Brander.vn – Liên minh xây dựng thương hiệu FTU


CÁC ĐỀ TÀI FTU.Eedu.vn ĐANG HƯỚNG DẪN

Nếu học viên chưa biết chọn đề tài nào thì sẽ được các Cố vấn học đường Counselor.vn của chúng tôi tư vấn.

Đề tài LevelA.Khaitri.net :

A.Teacher.vn – Trở thành Giáo viên Khai Trí

A.Marketeer.vn – Trở thành Marketeer Khai Trí

A.Dealer.vn – Trở thành Doanh nhân Khai Trí

A.Auditor.vn – Trở thành Kiểm toán viên Khai Trí

A.Economists.vn – Trở thành Nhà kinh tế Khai Trí

Đề tài LevelB.Khaitri.net :

B.Marketeer.vn – Lập team Marketeer Khai Trí

B.Dealer.vn – Lập team Doanh nhân Khai Trí

B.Auditor.vn – Lập team Kiểm toán viên Khai Trí

B.Economists.vn – Lập team Nhà kinh tế Khai Trí

B.Brander.vn – Lập team xây dựng thương hiệu

B.OStore.vn – Lập cửa hàng online

B.TinhXao.com – Lập team sản xuất hoặc phân phối hàng chất lượng cao

Hiện chưa có dịch vụ nào

Hiện chưa có lịch sử hình thành nào

Hiện chưa có ban lãnh đạo nào nào

Hiện chưa có liên hệ nào nào

Hiện chưa có tuyển dụng và hợp tác nào

Hiện chưa có câu hỏi nào