Thông báo: dự án này đang cần tìm Ban quản trị để có thể vận hành chính thức 

Trường tự học Nông lâm TP HCM HCMUAF.Eedu.vn do Khai Trí thành lập nhằm giúp sinh viên Trường đại học Nông lâm TP HCM HCMUAF.edu.vn chuyển từ cách 'học một lần dùng cả đời' sang cách 'tự học suốt đời' để thích nghi với thời đại biến động. 

About.HCMUAF.Eedu.vn – Giới thiệu

Register.HCMUAF.Eedu.vn – Đăng ký học

F.HCMUAF.Eedu.vn. - Our Fanpage

G.HCMUAF.Eedu.vn. - Our Facebook Group 

Y.HCMUAF.Eedu.vn. - Our Youtube 

M.HCMUAF.Eedu.vn - Google Map 

Ask.HCMUAF.Eedu.vn - Ask us anything

info.HCMUAF.Eedu.vn - Our information

HCMUAF.Diploma.vn - HCMUAF Diplomas

HCMUAF.Pupil.vn – Trung tâm hướng nghiệp và luyện thi HCMUAF

Members.HCMUAF.Eedu.vn - Our Members

HCMUAF.History.vn -  Our History 

HCMUAF.Museum.vn - Our Museum

CÁC BÀI ĐĂNG

HCMUAF.Lesson.vn - Our Lesson

HCMUAF.Topwork.vn - Our Top Work

HCMUAF.obook.vn - Our Online book

HCMUAF.Opinion.vn - Our Opinion

HCMUAF.ostore.vn - Our Ostore

HCMUAF.invitation.vn - Our invitation

HCMUAF.Prize.vn - Our Prize

HCMUAF.Promotion.vn - Our Promotion

HCMUAF.Agreement.vn - Our Agreement 


CÁC LIÊN MINH HCMUAF CHO SINH VIÊN THỰC TẬP

HCMUAF.Institutes.vn – Nhóm nghiên cứu HCMUAF

HCMUAF.Reviewers.vn – Liên minh HCMUAF Reviewers

HCMUAF.TextBook.vn – Sách giáo khoa HCMUAF

HCMUAF.Agronomist.vn – Liên minh Kỹ sư nông nghiệp HCMUAF

HCMUAF.Fisher.vn – Liên minh Kỹ sư thủy sản HCMUAF

HCMUAF.Forester.vn – Liên minh kỹ sư lâm nghiệp HCMUAF

HCMUAF.Dealer.vn – Liên minh Doanh nhân HCMUAF

HCMUAF.Scientist.vn – Liên minh Khoa học gia HCMUAF

HCMUAF.Chemist.vn – Liên minh Nhà hóa học HCMUAF

HCMUAF.Biologist.vn – Liên minh Nhà sinh học HCMUAF

HCMUAF.Geographer.vn – Liên minh Nhà địa lý HCMUAF

HCMUAF.Biology.vn – Liên minh tư vấn sinh học HCMUAF

HCMUAF.Geography.vn – Liên minh tư vấn địa lý HCMUAF

HCMUAF.Engineer.vn – Liên minh Kỹ sư HCMUAF

HCMUAF.Electrician.vn – Liên minh Thợ điện HCMUAF

HCMUAF.Mechanic.vn – Liên minh Thợ cơ khí HCMUAF

HCMUAF.Technologist.vn – Liên minh Kỹ thuật gia HCMUAF

HCMUAF.Roboticist.vn – Liên minh Kỹ sư tự động hóa HCMUAF

HCMUAF.Structure.vn – Trung tâm tính toán và thí nghiệm HCMUAF

HCMUAF.RaoNha.com – Liên minh các nhà quản lý BĐS HCMUAF

HCMUAF.SoiNha.com – Liên minh các nhà thẩm định BĐS HCMUAF

 

CÁC ĐỀ TÀI HCMUAF.Eedu.vn ĐANG HƯỚNG DẪN

Nếu học viên chưa biết chọn đề tài nào thì sẽ được các Cố vấn học đường Counselor.vn của chúng tôi tư vấn.

Đề tài LevelA.Khaitri.net :

A.Agronomist.vn – Trở thành Nhà nông học Khai Trí

A.Fisher.vn – Trở thành ngư dân Khai Trí

A.Forester.vn – Trở thành người trồng rừng Khai Trí

A.Scientist.vn – Trở thành Khoa học gia Khai Trí

A.Chemist.vn – Trở thành Nhà hóa học Khai Trí

A.Biologist.vn – Trở thành Nhà sinh học Khai Trí

A.Geographer.vn – Trở thành Nhà địa lý Khai Trí

A.Engineer.vn – Trở thành Kỹ sư Khai Trí

A.Electrician.vn – Trở thành Thợ điện Khai Trí

A.Mechanic.vn – Trở thành Thợ cơ khí Khai Trí

A.Technologist.vn – Trở thành Kỹ thuật gia Khai Trí

A.Roboticist.vn – Trở thành Kỹ sư tự động hóa Khai Trí

Đề tài LevelB.Khaitri.net :

B.NewFarm.vn – Lập nông trại

B.Agronomist.vn – Lập team Kỹ sư nông nghiệp Khai Trí

B.Fisher.vn – Lập team kỹ sư thủy sản Khai Trí

B.Forester.vn – Lập team Người trồng rừng Khai Trí

B.Scientist.vn – Lập team Khoa học gia Khai Trí

B.Chemist.vn – Lập team Nhà hóa học Khai Trí

B.Biologist.vn – Lập team Nhà sinh học Khai Trí

B.Biology.vn – Lập trung tâm tư vấn sinh học

B.Geographer.vn – Lập team Nhà địa lý Khai Trí

B.Geography.vn – Lập trung tâm tư vấn địa lý

B.Engineer.vn – Lập team Kỹ sư Khai Trí

B.Electrician.vn – Lập team Thợ điện Khai Trí

B.Mechanic.vn – Lập team Thợ cơ khí Khai Trí

B.Technologist.vn – Lập team Kỹ thuật gia Khai Trí

B.Roboticist.vn – Lập team Kỹ sư tự động hóa Khai Trí

B.TechUni.vn – Lập team công nghệ

B.Structure.vn – Lập trung tâm mô phỏng và tính toán

B.RaoNha.com – Lập team quản lý bất động sản

B.SoiNha.com - Lập team thẩm định bất động sản

Hiện chưa có dịch vụ nào

Hiện chưa có lịch sử hình thành nào

Hiện chưa có ban lãnh đạo nào nào

Hiện chưa có liên hệ nào nào

Hiện chưa có tuyển dụng và hợp tác nào

Hiện chưa có câu hỏi nào