Tổng giám đốc ACSC Group
12 Bài viết 75 Điểm 1 Người theo dõi

DinhVietDUY.Ename.vn - Tên điện tử của tôi (Electronic name)

DinhVietDUY.HCMUT.Eedu.vn - Cựu sinh viên ĐH Bách Khoa TP HCM HCMUT.edu.vn, Mentor tại trường tự học Bách khoa TP HCM HCMUT.Eedu.vn  

F.DinhVietDUY.Ename.vn. - Fanpage của tôi

Y.DinhVietDUY.Ename.vn. - Youtube channel của tôi

W.DinhVietDUY.Ename.vn - Website của tôi

DinhVietDUY.History.vn - Tiểu sử của tôi

DinhVietDUY.Degree.vn - Chứng nhận tự học của tôi

DinhVietDUY.Opinion.vn - Tham luận của tôi

DinhVietDUY.ostore.vn - Online store của tôi

DinhVietDUY.Lesson.vn - Bài giảng và khóa học của tôi

DinhVietDUY.obook.vn - Online book của tôi

DinhVietDUY.invitation.vn - Thiệp mời của tôi

DinhVietDUY.Topwork.vn - Việc làm của tôi

DinhVietDUY.Prize.vn - Giải thưởng của tôi

DinhVietDUY.Promotion.vn - Ưu đãi của tôi

DinhVietDUY.Build.vn - Bất động sản của tôi

DinhVietDUY.Museum.vn - Bảo tàng của tôi 

Tự giới thiệu

Tôi tốt nghiệp đại học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh, hiện đang là Phó chủ tịch HĐQT & Tổng giám đốc ACSC Group, là thành viên HĐQT Hoa Sen Group, và có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng và quản lý dự án.

Ngoài ra tôi cũng tham gia nhiều hoạt động giáo dục như là thành viên Hội đồng trường ĐH Bách Khoa TP HCM, thành viên Hội đồng khoa học Khoa Kỹ Thuật xây dựng - đại học Bách Khoa TP HCM, phó Ban đại diện quản lý quỹ học bổng BKCONS của Khoa kỹ thuật xây dựng ĐH Bách Khoa TP HCM.

Tôi muốn tham gia vào các hoạt động giáo dục cho ngành xây dựng cùng các thành viên của Khai Trí. 

 

Tổng giám đốc TTAD.biz
14 Bài viết 93 Điểm 1 Người theo dõi

PhamAnhTUAN.Ename.vn - Tên điện tử của tôi (Electronic name)

PhamAnhTUAN.HCMUT.Eedu.vn - Cựu sinh viên ĐH Bách Khoa TP HCM HCMUT.edu.vn, Mentor tại trường tự học Bách khoa TP HCM HCMUT.Eedu.vn 

F.PhamAnhTUAN.Ename.vn. - Fanpage của tôi

Y.PhamAnhTUAN.Ename.vn. - Youtube channel của tôi

W.PhamAnhTUAN.Ename.vn - Website của tôi

PhamAnhTUAN.History.vn - Tiểu sử của tôi

PhamAnhTUAN.Degree.vn - Chứng nhận tự học của tôi

PhamAnhTUAN.Opinion.vn - Tham luận của tôi

PhamAnhTUAN.ostore.vn - Online store của tôi

PhamAnhTUAN.Lesson.vn - Bài giảng và khóa học của tôi

PhamAnhTUAN.obook.vn - Online book của tôi

PhamAnhTUAN.invitation.vn - Thiệp mời của tôi

PhamAnhTUAN.Topwork.vn - Việc làm của tôi

PhamAnhTUAN.Prize.vn - Giải thưởng của tôi

PhamAnhTUAN.Promotion.vn - Ưu đãi của tôi

PhamAnhTUAN.Build.vn - Bất động sản của tôi

PhamAnhTUAN.Museum.vn - Bảo tàng của tôi

Tự giới thiệu:

Tôi tốt nghiệp khoa Xây dựng, đại học Bách Khoa TP HCM, hiện đang là Tổng giám đốc công ty TTAD, từng du học tại Anh và đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành xây dựng. 

Tôi tham gia vào Khai Trí để giúp các bạn trẻ có thêm tình yêu nghề với ngành xây dựng và học hỏi được nhiều kiến thức từ thực tế hơn. 

 

Liên minh cựu SV, SV, giảng viên lĩnh vực quản lý BĐS của ĐH Bách Khoa TP HCM - HCMUT.edu.vn
Team Khai Trí ( Mã số : 00257)
HCMUT.RaoNha.com@@Khaitri.net.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Liên minh cựu SV, SV, giảng viên lĩnh vực thẩm định BĐS của ĐH Bách Khoa TP HCM - HCMUT.edu.vn
Team Khai Trí ( Mã số : 00256)
HCMUT.SoiNha.com@Khaitri.net.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Trung tâm tính toán kết cấu và thí nghiệm của Trường tự học Bách Khoa TP HCM - HCMUT.Eedu.vn
Team Khai Trí ( Mã số : 00255)
HCMUT.Structure.vn@Khaitri.net.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Trung tâm nghiên cứu của Trường tự học Bách Khoa TP HCM - HCMUT.Eedu.vn
Team Khai Trí ( Mã số : 00254)
HCMUT.Institutes.vn@Khaitri.net.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Trung tâm đánh giá sản phẩm và dịch vụ của Trường tự học Bách Khoa TP HCM - HCMUT.Eedu.vn
Team Khai Trí ( Mã số : 00253)
HCMUT.Quality.vn@Khaitri.net.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Liên minh cựu SV, SV, giảng viên ngành xây dựng của ĐH Bách Khoa TP HCM - HCMUT.edu.vn
Team Khai Trí ( Mã số : 00224)
HCMUT.Builder.vn@Khaitri.net.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Liên minh cựu SV, SV, giảng viên ngành kỹ thuật của ĐH Bách Khoa TP HCM - HCMUT.edu.vn
Team Khai Trí ( Mã số : 00223)
HCMUT.Engineer.vn@Khaitri.net.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Liên minh cựu SV, SV, giảng viên ngành kiến trúc của ĐH Bách Khoa TP HCM - HCMUT.edu.vn
Team Khai Trí ( Mã số : 00222)
HCMUT.Architect.vn@Khaitri.net.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Nơi hướng nghiệp và luyện thi vào ĐH Bách khoa TP HCM - HCMUT.edu.vn
Team Khai Trí ( Mã số : 00221)
HCMUT.Pupil.vn@Khaitri.net.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi