LeNguyenKHUONG.Ename.vn - Tên điện tử của tôi (Electronic name)

LeNguyenKHUONG.NUCE.Eedu.vn - Cựu sinh viên, cựu giảng viên ĐH Xây dựng Hà Nội NUCE.edu.vn. Mentor tại Trường tự học Xây dựng Hà Nội NUCE.Eedu.vn 

F.LeNguyenKHUONG.Ename.vn. - Fanpage của tôi (đang cập nhật)

Y.LeNguyenKHUONG.Ename.vn - Youtube channel của tôi

W.LeNguyenKHUONG.Ename.vn - Website của tôi

LeNguyenKHUONG.History.vn - Tiểu sử của tôi

LeNguyenKHUONG.Degree.vn - Chứng nhận tự học của tôi

LeNguyenKHUONG.Opinion.vn - Tham luận của tôi

LeNguyenKHUONG.ostore.vn - Online store của tôi

LeNguyenKHUONG.Lesson.vn - Bài giảng và khóa học của tôi

LeNguyenKHUONG.obook.vn - Online book của tôi

LeNguyenKHUONG.invitation.vn - Thiệp mời của tôi

LeNguyenKHUONG.Topwork.vn - Việc làm của tôi

LeNguyenKHUONG.Prize.vn - Giải thưởng của tôi

LeNguyenKHUONG.Promotion.vn - Ưu đãi của tôi

LeNguyenKHUONG.Build.vn - Bất động sản của tôi

LeNguyenKHUONG.Museum.vn - Bảo tàng của tôi

Câu nói yêu thích của tôi:

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving” 

- Albert Einstein -

CV của tôi:

LeNguyenKhuong.pdf

Đang làm Trưởng Bộ môn tại Bộ môn Kết cấu - Vật liệu tại Trường Đại học Công nghệ GTVT

Hà Nội Từ 11-2015 đến nay

Bộ môn Kết cấu – Vật liệu phụ trách giảng dạy các môn học cơ sở ngành “Công nghệ kỹ thuật xây dựng cầu đường bộ” và “Công nghệ kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp“. Bộ môn trực thuộc Khoa Công trình - Trường ĐH Công nghệ GTVT  

Đã từng làm Kỹ sư thiết kế cầu tại EGIS-JMI Paris

Phòng thiết kế công trình đặc biệt Từ 04-2010 đến 06-2011

Đã tốt nghiệp Tiến sĩ Xây dựng tại Học viện Khoa học Ứng dụng Quốc gia INSA de Lyon

Từ 09-2011 đến 02-2015

Đề tài: Nghiên cứu kết cấu BTCT gia cường bằng vật liệu FRP chịu tác động của tải trọng động đất.

Đã tốt nghiệp Đại học Xây dựng tại Trường Cầu đường Quốc gia Paris - Pháp (Ponts ParisTech)

Từ 2007 đến 2010

Đã tốt nghiệp tại Lê Hồng Phong - Nam Định

Từ 2000 đến 2023

  • Hiện chưa có kỹ năng nào