Thông báo: dự án này đang cần tìm Ban quản trị để có thể vận hành chính thức 

Trường tự học Nha Trang NTU.Eedu.vn do Khai Trí thành lập nhằm giúp sinh viên Trường đại học Nha Trang NTU.edu.vn chuyển từ cách 'học một lần dùng cả đời' sang cách 'tự học suốt đời' để thích nghi với thời đại biến động. 

About.NTU.Eedu.vn – Giới thiệu

Register.NTU.Eedu.vn – Đăng ký học

F.NTU.Eedu.vn. - Our Fanpage

G.NTU.Eedu.vn. - Our Facebook Group 

Y.NTU.Eedu.vn. - Our Youtube 

M.NTU.Eedu.vn - Google Map 

Ask.NTU.Eedu.vn - Ask us anything

info.NTU.Eedu.vn - Our information

NTU.Diploma.vn - NTU Diplomas

NTU.Pupil.vn – Trung tâm hướng nghiệp và luyện thi NTU

Members.NTU.Eedu.vn - Our Members

NTU.History.vn -  Our History 

NTU.Museum.vn - Our Museum

CÁC BÀI ĐĂNG

NTU.Lesson.vn - Our Lesson

NTU.Topwork.vn - Our Top Work

NTU.obook.vn - Our Online book

NTU.Opinion.vn - Our Opinion

NTU.ostore.vn - Our Ostore

NTU.invitation.vn - Our invitation

NTU.Prize.vn - Our Prize

NTU.Promotion.vn - Our Promotion

NTU.Agreement.vn - Our Agreement 


CÁC LIÊN MINH NTU CHO SINH VIÊN THỰC TẬP

NTU.Institutes.vn – Nhóm nghiên cứu NTU

NTU.Reviewers.vn – Liên minh NTU Reviewers

NTU.TextBook.vn – Sách giáo khoa NTU

NTU.Fisher.vn – Liên minh Kỹ sư thủy sản NTU

NTU.Engineer.vn – Liên minh Kỹ sư NTU

NTU.ITengineer.vn – Liên minh Kỹ sư công nghệ NTU

NTU.Marketeer.vn – Liên minh Marketeer NTU

NTU.Dealer.vn – Liên minh Doanh nhân NTU

NTU.Auditor.vn – Liên minh Kiểm toán viên NTU

NTU.Economists.vn – Liên minh Nhà kinh tế NTU 

NTU.Scientist.vn – Liên minh Khoa học gia NTU

NTU.Biologist.vn – Liên minh Nhà sinh học NTU

NTU.Electrician.vn – Liên minh Thợ điện NTU

NTU.Mechanic.vn – Liên minh Thợ cơ khí NTU

NTU.Technologist.vn – Liên minh Kỹ thuật gia NTU

NTU.Roboticist.vn – Liên minh Kỹ sư tự động hóa NTU

NTU.Structure.vn – Trung tâm tính toán và thí nghiệm NTU

 NTU.Jurist.vn – Liên minh Luật gia NTU

NTU.Linguist.vn – Liên minh Nhà ngôn ngữ học NTU

NTU.Interpreter.vn – Liên minh Phiên dịch viên NTU

NTU.NewTravel.vn – Liên minh Liên minh du lịch NTU


CÁC ĐỀ TÀI NTU.Eedu.vn ĐANG HƯỚNG DẪN

Nếu học viên chưa biết chọn đề tài nào thì sẽ được các Cố vấn học đường Counselor.vn của chúng tôi tư vấn.

Đề tài LevelA.Khaitri.net :

NGÀNH KINH TẾ

A.Marketeer.vn – Trở thành Marketeer Khai Trí

A.Dealer.vn – Trở thành Doanh nhân Khai Trí

A.Auditor.vn – Trở thành Kiểm toán viên Khai Trí

A.Economists.vn – Trở thành Nhà kinh tế Khai Trí

 NGÀNH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

A.Scientist.vn – Trở thành Khoa học gia Khai Trí

A.Biologist.vn – Trở thành Nhà sinh học Khai Trí

A.Geographer.vn – Trở thành Nhà địa lý Khai Trí

NGÀNH KỸ THUẬT

A.Engineer.vn – Trở thành Kỹ sư Khai Trí

A.ITengineer.vn – Trở thành Kỹ sư công nghệ Khai Trí

A.Electrician.vn – Trở thành Thợ điện Khai Trí

A.Mechanic.vn – Trở thành Thợ cơ khí Khai Trí

A.Technologist.vn – Trở thành Kỹ thuật gia Khai Trí

A.Roboticist.vn – Trở thành Kỹ sư tự động hóa Khai Trí

NGÀNH NÔNG-LÂM-NGƯ NGHIỆP

A.Fisher.vn – Trở thành ngư dân Khai Trí

NGÀNH VĂN HÓA - XÃ HỘI - THỂ THAO

A.Jurist.vn – Trở thành Luật gia Khai Trí

A.Linguist.vn – Trở thành Nhà ngôn ngữ học Khai Trí

A.Interpreter.vn – Trở thành Phiên dịch viên Khai Trí


Đề tài LevelB.Khaitri.net :

LẬP TEAM NGÀNH KINH TẾ

B.Marketeer.vn – Lập team Marketeer Khai Trí

B.Dealer.vn – Lập team Doanh nhân Khai Trí

B.Auditor.vn – Lập team Kiểm toán viên Khai Trí

B.Economists.vn – Lập team Nhà kinh tế Khai Trí

B.Brander.vn – Lập team xây dựng thương hiệu

B.OStore.vn – Lập cửa hàng online

B.TinhXao.com – Lập team sản xuất hoặc phân phối hàng chất lượng cao

LẬP TEAM NGÀNH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

B.Scientist.vn – Lập team Khoa học gia Khai Trí

B.Biologist.vn – Lập team Nhà sinh học Khai Trí

B.Biology.vn – Lập trung tâm tư vấn sinh học

B.Geographer.vn – Lập team Nhà địa lý Khai Trí

B.Geography.vn – Lập trung tâm tư vấn địa lý

 LẬP TEAM NGÀNH KỸ THUẬT

B.Engineer.vn – Lập team Kỹ sư Khai Trí

B.ITengineer.vn – Lập team Kỹ sư công nghệ Khai Trí

B.Electrician.vn – Lập team Thợ điện Khai Trí

B.Mechanic.vn – Lập team Thợ cơ khí Khai Trí

B.Technologist.vn – Lập team Kỹ thuật gia Khai Trí

B.Roboticist.vn – Lập team Kỹ sư tự động hóa Khai Trí

B.TechUni.vn – Lập team công nghệ

NGÀNH NÔNG-LÂM-NGƯ NGHIỆP

B.NewFarm.vn – Lập nông trại

B.Fisher.vn – Lập team kỹ sư thủy sản Khai Trí

LẬP TEAM NGÀNH VĂN HÓA - XÃ HỘI - THỂ THAO

B.Jurist.vn – Lập team Luật gia Khai Trí

B.Linguist.vn – Lập team Nhà ngôn ngữ học Khai Trí

B.Interpreter.vn – Lập team Phiên dịch viên Khai Trí

B.NewTravel.vn – Lập đại lý du lịch NewTravel

Hiện chưa có dịch vụ nào

Hiện chưa có lịch sử hình thành nào

Hiện chưa có ban lãnh đạo nào nào

Hiện chưa có liên hệ nào nào

Hiện chưa có tuyển dụng và hợp tác nào

Hiện chưa có câu hỏi nào