Giảng viên ĐH Công nghệ giao thông vận tải
1 Bài viết 26 Điểm 0 Người theo dõi

LeNguyenKHUONG.Ename.vn - Tên điện tử của tôi (Electronic name)

LeNguyenKHUONG.NUCE.Eedu.vn - Cựu sinh viên, cựu giảng viên ĐH Xây dựng Hà Nội NUCE.edu.vn. Mentor tại Trường tự học Xây dựng Hà Nội NUCE.Eedu.vn 

F.LeNguyenKHUONG.Ename.vn. - Fanpage của tôi (đang cập nhật)

Y.LeNguyenKHUONG.Ename.vn - Youtube channel của tôi

W.LeNguyenKHUONG.Ename.vn - Website của tôi

LeNguyenKHUONG.History.vn - Tiểu sử của tôi

LeNguyenKHUONG.Degree.vn - Chứng nhận tự học của tôi

LeNguyenKHUONG.Opinion.vn - Tham luận của tôi

LeNguyenKHUONG.ostore.vn - Online store của tôi

LeNguyenKHUONG.Lesson.vn - Bài giảng và khóa học của tôi

LeNguyenKHUONG.obook.vn - Online book của tôi

LeNguyenKHUONG.invitation.vn - Thiệp mời của tôi

LeNguyenKHUONG.Topwork.vn - Việc làm của tôi

LeNguyenKHUONG.Prize.vn - Giải thưởng của tôi

LeNguyenKHUONG.Promotion.vn - Ưu đãi của tôi

LeNguyenKHUONG.Build.vn - Bất động sản của tôi

LeNguyenKHUONG.Museum.vn - Bảo tàng của tôi

Câu nói yêu thích của tôi:

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving” 

- Albert Einstein -

CV của tôi:

LeNguyenKhuong.pdf

Giám đốc C.Ty CP tư vấn xây dựng ACH
13 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi

NguyenXuanHoang.Ename.vn - Tên điện tử của tôi (Electronic name)

NguyenXuanHoang.NUCE.Eedu.vn - Cựu sinh viên ĐH Xây dựng Hà Nội NUCE.edu.vn

Ask.NguyenXuanHoang.Ename.vn - Gửi câu hỏi đến tôi

F.NguyenXuanHoang.Ename.vn - Fanpage của tôi 

Y.NguyenXuanHoang.Ename.vn - Youtube channel của tôi

W.NguyenXuanHoang.Ename.vn - Website của tôi

NguyenXuanHoang.History.vn - Tiểu sử của tôi

NguyenXuanHoang.Degree.vn - Chứng nhận tự học của tôi

NguyenXuanHoang.Opinion.vn - Tham luận của tôi

NguyenXuanHoang.ostore.vn - Online store của tôi

NguyenXuanHoang.Lesson.vn - Bài giảng và khóa học của tôi

NguyenXuanHoang.obook.vn - Online book của tôi

NguyenXuanHoang.invitation.vn - Thiệp mời của tôi

NguyenXuanHoang.Topwork.vn - Việc làm của tôi

NguyenXuanHoang.Prize.vn - Giải thưởng của tôi

NguyenXuanHoang.Promotion.vn - Ưu đãi của tôi

NguyenXuanHoang.Build.vn - Bất động sản của tôi

NguyenXuanHoang.Museum.vn - Bảo tàng của tôi

Nội dung tự giới thiệu: 

Tôi tốt nghiệp cao học Viện Công Nghệ Châu Á, Thái lan và tốt nghiệp tiến sỹ trường Công Nghệ Nanyang, Singapore. Tôi đã từng giảng dạy tại trường ĐH Kiến Trúc Hà Nội và hiện đang làm giám đốc công ty CP tư vấn xây dựng ACH (ACH.vn). TS. Nguyễn Xuân Hoàng chuyên về công nghệ xây dựng mới và công nghệ sàn bê tông nhịp lớn. 

Trung tâm đánh giá của Trường tự học Xây dựng Hà Nội NUCE.Eedu.vn
Team Khai Trí ( Mã số : 00220)
NUCE.Reviewers.vn@Khaitri.net.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Nhóm nghiên cứu của Trường tự học Xây dựng Hà Nội NUCE.Eedu.vn
Team Khai Trí ( Mã số : 00219)
NUCE.Institutes.vn@Khaitri.net.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Trung tâm tính toán kết cấu và thí nghiệm của Trường tự học Xây dựng Hà Nội NUCE.Eedu.vn
Team Khai Trí ( Mã số : 00218)
NUCE.Structure.vn@Khaitri.net.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Liên minh cựu SV, SV, giảng viên lĩnh vực thẩm định BĐS của ĐH Xây dựng Hà Nội NUCE.edu.vn
Team Khai Trí ( Mã số : 00217)
NUCE.SoiNha.com@Khaitri.net.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Liên minh cựu SV, SV, giảng viên lĩnh vực quản lý BĐS của ĐH Xây dựng Hà Nội NUCE.edu.vn
Team Khai Trí ( Mã số : 00216)
NUCE.RaoNha.com@Khaitri.net.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Liên minh cựu SV, SV, giảng viên ngành xây dựng của ĐH Xây dựng Hà Nội NUCE.edu.vn
Team Khai Trí ( Mã số : 00215)
NUCE.Builder.vn@Khaitri.net.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Liên minh cựu SV, SV, giảng viên các ngành kỹ thuật của ĐH Xây dựng Hà Nội NUCE.edu.vn
Team Khai Trí ( Mã số : 00214)
NUCE.Engineer.vn@Khaitri.net.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Liên minh cựu SV, SV, giảng viên ngành kiến trúc, quy hoạch, nội thất của ĐH Xây dựng Hà Nội NUCE.edu.vn
Team Khai Trí ( Mã số : 00213)
NUCE.Architect.vn@Khaitri.net.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Trung tâm hướng nghiệp và luyện thi của Trường tự học xây dựng Hà Nội NUCE.Eedu.vn
Team Khai Trí ( Mã số : 00212)
NUCE.Pupil.vn@Khaitri.net.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Giám đốc dự án xây dựng
2 Bài viết 32 Điểm 0 Người theo dõi

HoangHA.Ename.vn - Tên điện tử của tôi (Electronic name)

HoangHA.NUCE.Eedu.vn - Cựu sinh viên ĐH Xây dựng Hà Nội NUCE.edu.vn, Mentor tại trường tự học Xây dựng Hà Nội NUCE.Eedu.vn 

F.HoangHA.Ename.vn. - Fanpage của tôi

Y.HoangHA.Ename.vn. - Youtube channel của tôi

W.HoangHA.Ename.vn. - Website của tôi

HoangHA.History.vn - Tiểu sử của tôi

HoangHA.Degree.vn - Chứng nhận tự học của tôi

HoangHA.Opinion.vn - Tham luận của tôi

HoangHA.ostore.vn - Online store của tôi

HoangHA.Lesson.vn - Bài giảng và khóa học của tôi

HoangHA.obook.vn - Online book của tôi

HoangHA.invitation.vn - Thiệp mời của tôi

HoangHA.Topwork.vn - Việc làm của tôi

HoangHA.Prize.vn - Giải thưởng của tôi

HoangHA.Promotion.vn - Ưu đãi của tôi

HoangHA.Build.vn - Bất động sản của tôi

HoangHA.Museum.vn - Bảo tàng của tôi 

Tự giới thiệu:

Tôi tốt nghiệp đại học Xây Dựng năm 1991 và có hơn 30 năm kinh nghiệp trong ngành quản lý dự án xây dựng. Tôi tham gia vào Khai Trí để giúp các em sinh viên xây dựng có thêm cơ hội tiếp xúc với các dự án thực tế. 

CV của tôi:

hoangha.pdf