Thông báo: dự án này đang cần tìm Ban quản trị để có thể vận hành chính thức 

Trường tự học Mở TP HCM OU.Eedu.vn do Khai Trí thành lập nhằm giúp sinh viên Trường đại học Mở TP HCM OU.edu.vn chuyển từ cách 'học một lần dùng cả đời' sang cách 'tự học suốt đời' để thích nghi với thời đại biến động. 

About.OU.Eedu.vn – Giới thiệu

Register.OU.Eedu.vn – Đăng ký học

F.OU.Eedu.vn. - Our Fanpage

G.OU.Eedu.vn. - Our Facebook Group 

Y.OU.Eedu.vn. - Our Youtube 

M.OU.Eedu.vn - Google Map 

Ask.OU.Eedu.vn - Ask us anything

info.OU.Eedu.vn - Our information

OU.Diploma.vn - OU Diplomas

OU.Pupil.vn – Trung tâm hướng nghiệp và luyện thi OU

Members.OU.Eedu.vn - Our Members

OU.History.vn -  Our History 

OU.Museum.vn - Our Museum

CÁC BÀI ĐĂNG

OU.Lesson.vn - Our Lesson

OU.Topwork.vn - Our Top Work

OU.obook.vn - Our Online book

OU.Opinion.vn - Our Opinion

OU.ostore.vn - Our Ostore

OU.invitation.vn - Our invitation

OU.Prize.vn - Our Prize

OU.Promotion.vn - Our Promotion

OU.Agreement.vn - Our Agreement 

 

CÁC LIÊN MINH OU CHO SINH VIÊN THỰC TẬP

OU.Institutes.vn – Nhóm nghiên cứu OU

OU.Reviewers.vn – Liên minh OU Reviewers

OU.TextBook.vn – Sách giáo khoa OU

OU.Scientist.vn – Liên minh Khoa học gia OU

NGÀNH KINH TẾ

OU.Marketeer.vn – Liên minh Marketeer OU

OU.Dealer.vn – Liên minh Doanh nhân OU

OU.Auditor.vn – Liên minh Kiểm toán viên OU

OU.Economists.vn – Liên minh Nhà kinh tế OU

OU.Brander.vn – Liên minh xây dựng thương hiệu OU

 NGÀNH KỸ THUẬT

OU.Engineer.vn – Liên minh Kỹ sư OU

OU.ITengineer.vn – Liên minh Kỹ sư công nghệ OU

OU.Electrician.vn – Liên minh Thợ điện OU

OU.Mechanic.vn – Liên minh Thợ cơ khí OU

OU.Technologist.vn – Liên minh Kỹ thuật gia OU

OU.Roboticist.vn – Liên minh Kỹ sư tự động hóa OU

OU.Structure.vn – Trung tâm tính toán và thí nghiệm OU

NGÀNH KIẾN TRÚC - XÂY DỰNG - BẤT ĐỘNG SẢN

OU.Builder.vn – Liên minh Nhà thầu OU

OU.RaoNha.com – Liên minh các nhà quản lý BĐS OU

OU.SoiNha.com – Liên minh các nhà thẩm định BĐS OU

 NGÀNH VĂN HÓA - XÃ HỘI - THỂ THAO

OU.Jurist.vn – Liên minh Luật gia OU

OU.Sociologist.vn – Liên minh Nhà xã hội học OU

OU.Culturalist.vn – Liên minh Nhà văn hóa OU

OU.Psychologist.vn – Liên minh Chuyên gia tâm lý OU

OU.Linguist.vn – Liên minh Nhà ngôn ngữ học OU

OU.Recruiters.vn – Liên minh Nhà tuyển dụng OU

OU.Speaker.vn – Liên minh Diễn giả OU

OU.Interpreter.vn – Liên minh Phiên dịch viên OU

OU.NewTravel.vn – Liên minh Liên minh du lịch OU

 

CÁC ĐỀ TÀI OU.Eedu.vn ĐANG HƯỚNG DẪN

Nếu học viên chưa biết chọn đề tài nào thì sẽ được các Cố vấn học đường Counselor.vn của chúng tôi tư vấn.

Đề tài LevelA.Khaitri.net :

NGÀNH KINH TẾ

A.Marketeer.vn – Trở thành Marketeer Khai Trí

A.Dealer.vn – Trở thành Doanh nhân Khai Trí

A.Auditor.vn – Trở thành Kiểm toán viên Khai Trí

A.Economists.vn – Trở thành Nhà kinh tế Khai Trí

 NGÀNH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

A.Scientist.vn – Trở thành Khoa học gia Khai Trí

A.Chemist.vn – Trở thành Nhà hóa học Khai Trí

A.Biologist.vn – Trở thành Nhà sinh học Khai Trí

 NGÀNH KỸ THUẬT

A.Engineer.vn – Trở thành Kỹ sư Khai Trí

A.ITengineer.vn – Trở thành Kỹ sư công nghệ Khai Trí

A.Electrician.vn – Trở thành Thợ điện Khai Trí

A.Mechanic.vn – Trở thành Thợ cơ khí Khai Trí

A.Technologist.vn – Trở thành Kỹ thuật gia Khai Trí

A.Roboticist.vn – Trở thành Kỹ sư tự động hóa Khai Trí

NGÀNH KIẾN TRÚC - XÂY DỰNG - BẤT ĐỘNG SẢN

A.Builder.vn – Trở thành Nhà thầu Khai Trí

 NGÀNH VĂN HÓA - XÃ HỘI - THỂ THAO

A.Sociologist.vn – Trở thành Nhà xã hội học Khai Trí

A.Culturalist.vn – Trở thành Nhà văn hóa Khai Trí

A.Psychologist.vn – Trở thành Chuyên gia tâm lý Khai Trí

A.Linguist.vn – Trở thành Nhà ngôn ngữ học Khai Trí

A.Recruiters.vn – Trở thành Nhà tuyển dụng Khai Trí

A.Interpreter.vn – Trở thành Phiên dịch viên Khai Trí

 

Đề tài LevelB.Khaitri.net :

LẬP TEAM NGÀNH KINH TẾ

B.Marketeer.vn – Lập team Marketeer Khai Trí

B.Dealer.vn – Lập team Doanh nhân Khai Trí

B.Auditor.vn – Lập team Kiểm toán viên Khai Trí

B.Economists.vn – Lập team Nhà kinh tế Khai Trí

B.Brander.vn – Lập team xây dựng thương hiệu

B.OStore.vn – Lập cửa hàng online

B.TinhXao.com – Lập team sản xuất hoặc phân phối hàng chất lượng cao

LẬP TEAM NGÀNH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

B.Scientist.vn – Lập team Khoa học gia Khai Trí

B.Chemist.vn – Lập team Nhà hóa học Khai Trí

B.Biologist.vn – Lập team Nhà sinh học Khai Trí

B.Biology.vn – Lập trung tâm tư vấn sinh học

LẬP TEAM NGÀNH KỸ THUẬT

B.Engineer.vn – Lập team Kỹ sư Khai Trí

B.ITengineer.vn – Lập team Kỹ sư công nghệ Khai Trí

B.Electrician.vn – Lập team Thợ điện Khai Trí

B.Mechanic.vn – Lập team Thợ cơ khí Khai Trí

B.Technologist.vn – Lập team Kỹ thuật gia Khai Trí

B.Roboticist.vn – Lập team Kỹ sư tự động hóa Khai Trí

B.TechUni.vn – Lập team công nghệ

B.Electricity.vn – Lập dự án sản xuất điện

B.Structure.vn – Lập trung tâm mô phỏng và tính toán

LẬP TEAM NGÀNH KIẾN TRÚC - XÂY DỰNG - BẤT ĐỘNG SẢN

B.Builder.vn – Lập team Nhà thầu Khai Trí

B.RaoNha.com – Lập team quản lý bất động sản

B.SoiNha.com - Lập team thẩm định bất động sản

LẬP TEAM NGÀNH VĂN HÓA - XÃ HỘI - THỂ THAO

B.Sociologist.vn – Lập team Nhà xã hội học Khai Trí

B.Culturalist.vn – Lập team Nhà văn hóa Khai Trí

B.Psychology.vn – Lập trung tâm tư vấn tâm lý

B.Psychologist.vn – Lập team Chuyên gia tâm lý Khai Trí

B.Linguist.vn – Lập team Nhà ngôn ngữ học Khai Trí

B.TopWork.vn – Lập trung tâm tuyển dụng

B.Recruiters.vn – Lập team Nhà tuyển dụng Khai Trí

B.Interpreter.vn – Lập team Phiên dịch viên Khai Trí

B.NewTravel.vn – Lập đại lý du lịch NewTravel

Hiện chưa có dịch vụ nào

Hiện chưa có lịch sử hình thành nào

Hiện chưa có ban lãnh đạo nào nào

Hiện chưa có liên hệ nào nào

Hiện chưa có tuyển dụng và hợp tác nào

Hiện chưa có câu hỏi nào