Vì sao Khai Trí tạo ra Oname.vn (Online-name)

Mọi thành viên của Khai Trí đều được cấp một tên YourName.Oname.vn để dẫn về website, Blog hoặc một địa chỉ nào của họ đó trên môi trường trực tuyến nhằm giúp mọi người khỏi cần phải nhớ thêm website của họ mà nếu biết tên của họ là YourName.Ename.vn thì chỉ cần gõ YourName.Oname.vn sẽ dẫn về website của họ. 


Hiện chưa có dịch vụ nào

Hiện chưa có lịch sử hình thành nào

Hiện chưa có ban lãnh đạo nào nào

Hiện chưa có liên hệ nào nào

Hiện chưa có tuyển dụng và hợp tác nào

Hiện chưa có câu hỏi nào