Thông báo: dự án này đang cần tìm Ban quản trị để có thể vận hành chính thức 

Trường tự học Thái Nguyên TNU.Eedu.vn do Khai Trí thành lập nhằm giúp sinh viên Trường đại học Thái Nguyên TNU.edu.vn chuyển từ cách 'học một lần dùng cả đời' sang cách 'tự học suốt đời' để thích nghi với thời đại biến động. 

About.TNU.Eedu.vn – Giới thiệu

Register.TNU.Eedu.vn – Đăng ký học

F.TNU.Eedu.vn. - Our Fanpage

G.TNU.Eedu.vn. - Our Facebook Group 

Y.TNU.Eedu.vn. - Our Youtube 

M.TNU.Eedu.vn - Google Map 

Ask.TNU.Eedu.vn - Ask us anything

info.TNU.Eedu.vn - Our information

TNU.Diploma.vn - TNU Diplomas

TNU.Pupil.vn – Trung tâm hướng nghiệp và luyện thi TNU

Members.TNU.Eedu.vn - Our Members

TNU.History.vn -  Our History 

TNU.Museum.vn - Our Museum

CÁC BÀI ĐĂNG

TNU.Lesson.vn - Our Lesson

TNU.Topwork.vn - Our Top Work

TNU.obook.vn - Our Online book

TNU.Opinion.vn - Our Opinion

TNU.ostore.vn - Our Ostore

TNU.invitation.vn - Our invitation

TNU.Prize.vn - Our Prize

TNU.Promotion.vn - Our Promotion

TNU.Agreement.vn - Our Agreement 


CÁC LIÊN MINH TNU CHO SINH VIÊN THỰC TẬP

TNU.Institutes.vn – Nhóm nghiên cứu TNU

TNU.Reviewers.vn – Liên minh TNU Reviewers

NGÀNH SƯ PHẠM

TNU.TextBook.vn – Sách giáo khoa TNU

TNU.Teacher.vn – Liên minh Giáo viên TNU 

NGÀNH KINH TẾ

TNU.Marketeer.vn – Liên minh Marketeer TNU

TNU.Dealer.vn – Liên minh Doanh nhân TNU

TNU.Auditor.vn – Liên minh Kiểm toán viên TNU

TNU.Economists.vn – Liên minh Nhà kinh tế TNU

TNU.Brander.vn – Liên minh xây dựng thương hiệu TNU

 NGÀNH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

TNU.Scientist.vn – Liên minh Khoa học gia TNU

TNU.Mathematician.vn – Liên minh Nhà toán học TNU

TNU.Physicist.vn – Liên minh Nhà vật lý TNU

TNU.Chemist.vn – Liên minh Nhà hóa học TNU

TNU.Biologist.vn – Liên minh Nhà sinh học TNU

TNU.Geographer.vn – Liên minh Nhà địa lý TNU

TNU.Biology.vn – Liên minh tư vấn sinh học TNU

TNU.Geography.vn – Liên minh tư vấn địa lý TNU

 NGÀNH Y DƯỢC

TNU.Healer.vn – Liên minh Người chữa lành TNU

TNU.Physician.vn – Liên minh Bác sĩ TNU

TNU.Therapist.vn – Liên minh Nhà trị liệu TNU 

NGÀNH KỸ THUẬT

TNU.Engineer.vn – Liên minh Kỹ sư TNU

TNU.ITengineer.vn – Liên minh Kỹ sư công nghệ TNU

TNU.Electrician.vn – Liên minh Thợ điện TNU

TNU.Mechanic.vn – Liên minh Thợ cơ khí TNU

TNU.Technologist.vn – Liên minh Kỹ thuật gia TNU

TNU.Roboticist.vn – Liên minh Kỹ sư tự động hóa TNU

TNU.Structure.vn – Trung tâm tính toán và thí nghiệm TNU

TNU.Agronomist.vn – Liên minh Kỹ sư nông nghiệp TNU 

NGÀNH XÂY DỰNG - BẤT ĐỘNG SẢN

TNU.Builder.vn – Liên minh Nhà thầu TNU

TNU.RaoNha.com – Liên minh các nhà quản lý BĐS TNU

TNU.SoiNha.com – Liên minh các nhà thẩm định BĐS TNU

NGÀNH VĂN HÓA - XÃ HỘI - THỂ THAO

TNU.Reporter.vn – Liên minh Phóng viên TNU

TNU.Jurist.vn – Liên minh Luật gia TNU

TNU.Philosopher.vn – Liên minh Triết gia TNU

TNU.Sociologist.vn – Liên minh Nhà xã hội học TNU

TNU.Culturalist.vn – Liên minh Nhà văn hóa TNU

TNU.Psychologist.vn – Liên minh Chuyên gia tâm lý TNU

TNU.Linguist.vn – Liên minh Nhà ngôn ngữ học TNU

TNU.Recruiters.vn – Liên minh Nhà tuyển dụng TNU

TNU.Speaker.vn – Liên minh Diễn giả TNU

TNU.Interpreter.vn – Liên minh Phiên dịch viên TNU

TNU.Historian.vn – Liên minh Sử gia TNU

TNU.NewTravel.vn – Liên minh Liên minh du lịch TNU


CÁC ĐỀ TÀI TNU.Eedu.vn ĐANG HƯỚNG DẪN

Nếu học viên chưa biết chọn đề tài nào thì sẽ được các Cố vấn học đường Counselor.vn của chúng tôi tư vấn.

Đề tài LevelA.Khaitri.net :

NGÀNH SƯ PHẠM

A.Teacher.vn – Trở thành Giáo viên Khai Trí

A.Counselor.vn – Trở thành Cố vấn học đường Khai Trí

A.Lecturer.vn – Trở thành Giảng viên Khai Trí

 NGÀNH KINH TẾ

A.Marketeer.vn – Trở thành Marketeer Khai Trí

A.Dealer.vn – Trở thành Doanh nhân Khai Trí

A.Auditor.vn – Trở thành Kiểm toán viên Khai Trí

A.Economists.vn – Trở thành Nhà kinh tế Khai Trí

NGÀNH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

A.Scientist.vn – Trở thành Khoa học gia Khai Trí

A.Mathematician.vn – Trở thành Nhà toán học Khai Trí

A.Physicist.vn – Trở thành Nhà vật lý Khai Trí

A.Chemist.vn – Trở thành Nhà hóa học Khai Trí

A.Biologist.vn – Trở thành Nhà sinh học Khai Trí

A.Geographer.vn – Trở thành Nhà địa lý Khai Trí

NGÀNH Y DƯỢC

A.Healer.vn – Trở thành Người chữa lành Khai Trí

A.Physician.vn – Trở thành Bác sĩ Khai Trí

A.Therapist.vn – Trở thành Nhà trị liệu Khai Trí

 NGÀNH KỸ THUẬT

A.Engineer.vn – Trở thành Kỹ sư Khai Trí

A.ITengineer.vn – Trở thành Kỹ sư công nghệ Khai Trí

A.Electrician.vn – Trở thành Thợ điện Khai Trí

A.Mechanic.vn – Trở thành Thợ cơ khí Khai Trí

A.Technologist.vn – Trở thành Kỹ thuật gia Khai Trí

A.Roboticist.vn – Trở thành Kỹ sư tự động hóa Khai Trí

NGÀNH NÔNG-LÂM-NGƯ NGHIỆP

A.Agronomist.vn – Trở thành Nhà nông học Khai Trí

A.Forester.vn – Trở thành người trồng rừng Khai Trí

 NGÀNH XÂY DỰNG - BẤT ĐỘNG SẢN

A.Builder.vn – Trở thành Nhà thầu Khai Trí

NGÀNH VĂN HÓA - XÃ HỘI - THỂ THAO

A.Reporter.vn – Trở thành Phóng viên Khai Trí

A.Jurist.vn – Trở thành Luật gia Khai Trí

A.Philosopher.vn – Trở thành Triết gia Khai Trí

A.Sociologist.vn – Trở thành Nhà xã hội học Khai Trí

A.Culturalist.vn – Trở thành Nhà văn hóa Khai Trí

A.Psychologist.vn – Trở thành Chuyên gia tâm lý Khai Trí

A.Linguist.vn – Trở thành Nhà ngôn ngữ học Khai Trí

A.Recruiters.vn – Trở thành Nhà tuyển dụng Khai Trí

A.Interpreter.vn – Trở thành Phiên dịch viên Khai Trí

A.Historian.vn – Trở thành Sử gia Khai Trí


Đề tài LevelB.Khaitri.net :

B.Teacher.vn – Lập team Giáo viên Khai Trí

B.Counselor.vn – Lập team Cố vấn học đường Khai Trí

B.Lecturer.vn – Lập team Giảng viên Khai Trí

B.TextBook.vn – Lập team xuất bản sách giáo khoa trực tuyến

LẬP TEAM NGÀNH KINH TẾ

B.Marketeer.vn – Lập team Marketeer Khai Trí

B.Dealer.vn – Lập team Doanh nhân Khai Trí

B.Auditor.vn – Lập team Kiểm toán viên Khai Trí

B.Economists.vn – Lập team Nhà kinh tế Khai Trí

B.Brander.vn – Lập team xây dựng thương hiệu

B.OStore.vn – Lập cửa hàng online

B.TinhXao.com – Lập team sản xuất hoặc phân phối hàng chất lượng cao

LẬP TEAM NGÀNH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

B.Scientist.vn – Lập team Khoa học gia Khai Trí

B.Mathematician.vn – Lập team Nhà toán học Khai Trí

B.Physicist.vn – Lập team Nhà vật lý Khai Trí

B.Chemist.vn – Lập team Nhà hóa học Khai Trí

B.Biologist.vn – Lập team Nhà sinh học Khai Trí

B.Biology.vn – Lập trung tâm tư vấn sinh học

B.Geographer.vn – Lập team Nhà địa lý Khai Trí

B.Geography.vn – Lập trung tâm tư vấn địa lý

 LẬP TEAM NGÀNH Y DƯỢC

B.Healer.vn – Lập team Người chữa lành Khai Trí

B.Physician.vn – Lập team Bác sĩ Khai Trí

B.Therapist.vn – Lập team Nhà trị liệu Khai Trí

B.Healing.vn – Lập trung tâm chữa lành

 LẬP TEAM NGÀNH KỸ THUẬT

B.Engineer.vn – Lập team Kỹ sư Khai Trí

B.ITengineer.vn – Lập team Kỹ sư công nghệ Khai Trí

B.Electrician.vn – Lập team Thợ điện Khai Trí

B.Mechanic.vn – Lập team Thợ cơ khí Khai Trí

B.Technologist.vn – Lập team Kỹ thuật gia Khai Trí

B.Roboticist.vn – Lập team Kỹ sư tự động hóa Khai Trí

B.TechUni.vn – Lập team công nghệ

B.Electricity.vn – Lập dự án sản xuất điện

B.Structure.vn – Lập trung tâm mô phỏng và tính toán

NGÀNH NÔNG-LÂM-NGƯ NGHIỆP

B.NewFarm.vn – Lập nông trại

B.Agronomist.vn – Lập team Kỹ sư nông nghiệp Khai Trí

B.Forester.vn – Lập team Người trồng rừng Khai Trí

 LẬP TEAM NGÀNH KIẾN TRÚC - XÂY DỰNG - BẤT ĐỘNG SẢN

B.Builder.vn – Lập team Nhà thầu Khai Trí

B.RaoNha.com – Lập team quản lý bất động sản

B.SoiNha.com - Lập team thẩm định bất động sản

LẬP TEAM NGÀNH VĂN HÓA - XÃ HỘI - THỂ THAO

B.EJournal.vn – Lập tạp chí điện tử

B.Reporter.vn – Lập team Phóng viên Khai Trí

B.Jurist.vn – Lập team Luật gia Khai Trí

B.Philosopher.vn – Lập team Triết gia Khai Trí

B.Sociologist.vn – Lập team Nhà xã hội học Khai Trí

B.Culturalist.vn – Lập team Nhà văn hóa Khai Trí

B.Psychology.vn – Lập trung tâm tư vấn tâm lý

B.Psychologist.vn – Lập team Chuyên gia tâm lý Khai Trí

B.Linguist.vn – Lập team Nhà ngôn ngữ học Khai Trí

B.TopWork.vn – Lập trung tuyển dụng

B.Recruiters.vn – Lập team Nhà tuyển dụng Khai Trí

B.Interpreter.vn – Lập team Phiên dịch viên Khai Trí

B.Museum.vn – Lập team bảo tàng trực tuyến

B.Historian.vn – Lập team Sử gia Khai Trí

B.NewTravel.vn – Lập đại lý du lịch NewTravel

Hiện chưa có dịch vụ nào

Hiện chưa có lịch sử hình thành nào

Hiện chưa có ban lãnh đạo nào nào

Hiện chưa có liên hệ nào nào

Hiện chưa có tuyển dụng và hợp tác nào

Hiện chưa có câu hỏi nào