DoDuongTRUC.Ename.vn - Tên điện tử của tôi (Electronic name)

F.DoDuongTRUC.Ename.vn. - Fanpage của tôi

Y.DoDuongTRUC.Ename.vn. - Youtube channel của tôi

W.DoDuongTRUC.Ename.vn. - Website của tôi

DoDuongTRUC.History.vn - Tiểu sử của tôi

DoDuongTRUC.Degree.vn - Chứng nhận tự học của tôi

DoDuongTRUC.Opinion.vn - Tham luận của tôi

DoDuongTRUC.ostore.vn - Online store của tôi

DoDuongTRUC.Lesson.vn - Bài giảng và khóa học của tôi

DoDuongTRUC.obook.vn - Online book của tôi

DoDuongTRUC.invitation.vn - Thiệp mời của tôi

DoDuongTRUC.Topwork.vn - Việc làm của tôi

DoDuongTRUC.Prize.vn - Giải thưởng của tôi

DoDuongTRUC.Promotion.vn - Ưu đãi của tôi

DoDuongTRUC.Build.vn - Bất động sản của tôi

DoDuongTRUC.Museum.vn - Bảo tàng của tôi 

Tự giới thiệu

Tôi có 27 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực an toàn lao động, đã từng quản lý an toàn lao động cho những tập đoàn lớn như Intel, Kajima, và huấn luyện về an toàn lao động cho những nhà thầu lớn tại Việt Nam. 

Tôi muốn truyền lại những kinh nghiệm của mình cho các bạn trẻ tại Khai Trí để với mong muốn giảm những rủi ro trong an toàn lao động trong công trường xây dựng của Việt Nam. 

Hiện chưa có công việc nào

Hiện chưa có trường nào

  • Hiện chưa có kỹ năng nào