7 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi

TranDaiNGHIA.Ename.vn - Tên điện tử của tôi (Electronic name)

TranDaiNGHIA.UAH.Eedu.vn - Cựu sinh viên, cựu giảng viên ĐH Kiến Trúc TP HCM UAH.edu.vn. Mentor tại Trường tự học Kiến Trúc TP HCM UAH.Eedu.vn  

F.TranDaiNGHIA.Ename.vn. - Fanpage của tôi

Y.TranDaiNGHIA.Ename.vn. - Youtube channel của tôi

W.TranDaiNGHIA.Ename.vn. - Website của tôi

TranDaiNGHIA.History.vn - Tiểu sử của tôi

TranDaiNGHIA.Degree.vn - Chứng nhận tự học của tôi

TranDaiNGHIA.Opinion.vn - Tham luận của tôi

TranDaiNGHIA.ostore.vn - Online store của tôi

TranDaiNGHIA.Lesson.vn - Bài giảng và khóa học của tôi

TranDaiNGHIA.obook.vn - Online book của tôi

TranDaiNGHIA.invitation.vn - Thiệp mời của tôi

TranDaiNGHIA.Topwork.vn - Việc làm của tôi

TranDaiNGHIA.Prize.vn - Giải thưởng của tôi

TranDaiNGHIA.Promotion.vn - Ưu đãi của tôi

TranDaiNGHIA.Build.vn - Bất động sản của tôi

TranDaiNGHIA.Museum.vn - Bảo tàng của tôi

Nội dung tự giới thiệu:

Đang cập nhật

 

1 phiếu Bình chọn
2 Bài viết 1 Điểm 1 Người theo dõi
Thành viên đồng kiến tạo
Đại học Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn

Tôi là sinh viên ngành kiến trúc của trường đại học Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn 

Ask.YourName.Engineer.vn - Đặt lịch tư vấn (chỉ thành viên chính thức của một cộng đồng chuyên ngành mới có tên miền này)

Đang theo học/Đang hướng dẫn đề tài: A1.Architect.vn , S200.Khaitri.net 

YourName.Khaitri.net  - Tên miền Khai Trí của tôi

YourName.Architect.vn - Thành viên của Architect.vn

YourName.UAH.Eedu.vn - Cựu sinh viên của ĐH Kiến Trúc TP HCM UAH.edu.vn, Mentor của Trường tự học Kiến trúc TP HCM UAH.Eedu.vn 

YourName.fname.vn - Facebook/Fanpage của tôi

YourName.Yname.vn - Youtube channel của tôi

YourName.History.vn - Tiểu sử của tôi

YourName.Degree.vn - Chứng nhận tự học suốt đời của tôi

YourName.Museum.vn - Bảo tàng trực tuyến của tôi (cần đăng ký riêng)

[Nếu bạn đã đăng nhiều bài viết chất lượng thì hãy gửi Email yêu cầu Khai Trí cấp thêm các tên miền sau để mọi người có thể truy cập nhanh vào từng loại bài viết của bạn:] 

YourName.Opinion.vn - Tham luận của tôi

YourName.invitation.vn - Thiệp mời của tôi

YourName.Lesson.vn - Bài giảng và khóa học của tôi

YourName.Topwork.vn - Việc làm của tôi

YourName.obook.vn - Online book của tôi

YourName.ostore.vn - Online store của tôi

YourName.Prize.vn - Giải thưởng của tôi

YourName.Promotion.vn - Ưu đãi của tôi

YourName.Build.vn - Bất động sản của tôi

Nội dung tự giới thiệu của bạn: 

Bạn nên nói về mục tiêu (WHY) của mình khi tham gia Khai Trí là gì, bạn sẽ thực mục tiêu đó bằng cách nào (HOW), bạn đã làm được những kết quả gì (WHAT), bạn muốn tìm những người đồng đội như thế nào (WHO). Bạn chỉ nên nhập dưới 300 từ. và bạn BẮT BUỘC phải chèn một video giới thiệu về bản thân cuối phần giới thiệu này. Bạn có thể thay đổi video này bất cứ khi nào. Bạn có thể tự quay phim hoặc nhờ người khác phỏng vấn nhưng bắt buộc phải có mặt bạn và giọng nói của bạn. Bạn cũng có thể chèn thêm những phần giới thiệu về dự án của bạn và cuộc sống, sở thích của bạn trong video này.  

Văn phòng thẩm tra, thẩm định Socotec (Pháp)
11 Bài viết 73 Điểm 0 Người theo dõi

PhanNgocANH.Ename.vn - Tên điện tử của tôi (Electronic name)

PhanNgocANH.UAH.Eedu.vn - Cựu sinh viên, cựu giảng viên ĐH Kiến Trúc TP HCM UAH.Eedu.vn. Mentor tại Trường tự học Kiến Trúc TP HCM UAH.Eedu.vn 

F.PhanNgocAnh.Ename.vn. - Fanpage của tôi (đang cập nhật)

Y.PhanNgocAnh.Ename.vn - Kênh Youtube của tôi

W.PhanNgocAnh.Ename.vn. - Website của tôi (đang cập nhật)

PhanNgocAnh.History.vn - Tiểu sử của tôi

PhanNgocAnh.Degree.vn - Chứng nhận tự học của tôi

PhanNgocAnh.Opinion.vn - Tham luận của tôi

PhanNgocAnh.invitation.vn - Thiệp mời của tôi 

PhanNgocAnh.Lesson.vn - Bài giảng và khóa học của tôi

PhanNgocAnh.Obook.vn - Online book của tôi

PhanNgocAnh.Topwork.vn - Việc làm của tôi

PhanNgocAnh.ostore.vn - Online store của tôi

PhanNgocAnh.Prize.vn - Giải thưởng của tôi

PhanNgocAnh.Promotion.vn - Ưu đãi của tôi

PhanNgocAnh.Build.vn - Bất động sản của tôi

PhanNgocAnh.Museum.vn - Bảo tàng của tôi 

Tôi từng học và giảng dạy tại khoa xây dựng, ĐH Kiến Trúc TP HCM trước khi sang Pháp nghiên cứu sinh và ở lại làm việc tại văn phòng thẩm tra, thẩm định Socotec. Tôi là người sáng lập và điều hành Group Structural analysis for engineers, là nơi kết nối kỹ sư xây dựng Việt Nam trên toàn cầu với các kỹ sư trong nước. 

Tôi tham gia vào Khai Trí để giúp các kỹ sư xây dựng của Việt Nam có thể kết nối với các kỹ sư xây dựng Việt Nam tại Pháp và trên toàn cầu. Rất mong được làm quen và kết nối với các thành viên của Khai Trí. 

Founder BIM.A Studio
1 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi

HoVanDUNG.Ename.vn - Tên điện tử của tôi (Electronic name)

HoVanDUNG.UAH.Eedu.vn - Cựu sinh viên, giảng viên của ĐH Kiến Trúc TP HCM UAH.edu.vn. Mentor tại Trường tự học Kiến trúc TP HCM UAH.Eedu.vn 

F.HoVanDUNG.Ename.vn. - Fanpage của tôi

Y.HoVanDUNG.Ename.vn - Youtube channel của tôi

W.HoVanDUNG.Ename.vn - Website của tôi

HoVanDUNG.History.vn - Tiểu sử của tôi

HoVanDUNG.Degree.vn - Chứng nhận tự học của tôi

HoVanDUNG.Opinion.vn - Tham luận của tôi

HoVanDUNG.invitation.vn - Thiệp mời của tôi

HoVanDUNG.Lesson.vn - Bài giảng và khóa học của tôi

HoVanDUNG.Topwork.vn - Việc làm của tôi

HoVanDUNG.obook.vn - Online book của tôi

HoVanDUNG.ostore.vn - Online store của tôi

HoVanDUNG.Prize.vn - Giải thưởng của tôi

HoVanDUNG.Promotion.vn - Ưu đãi của tôi

HoVanDUNG.Build.vn - Bất động sản của tôi

HoVanDUNG.Museum.vn - Bảo tàng của tôi

Nội dung tự giới thiệu: 

Tôi tốt nghiệp ngành kiến trúc công trình tại trường ĐH Kiến Trúc TP HCM UAH.edu.vn , hiện đang giảng dạy môn Revit tại trường này. 

Tôi là Founder của BIM.A Studio 

Website: bim-a.edu.vn 

Fanpage: facebook.com/bimaviz

Youtube: BIM.A Studio – Tin học Kiến trúc Xây dựng

Trung tâm tính toán kết cấu và thí nghiệm của Trường tự học Kiến trúc TP HCM UAH.Eedu.vn
Team Khai Trí ( Mã số : 00211)
UAH.Structure.vn@Khaitri.net.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Liên minh cựu SV, SV, giảng viên lĩnh vực thẩm định BĐS của ĐH Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn
Team Khai Trí ( Mã số : 00210)
UAH.Soinha.com@Khaitri.net.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi 1 Thành viên
Liên minh cựu SV, SV, giảng viên về quản lý BĐS của ĐH Kiến trúc TP HCM
Team Khai Trí ( Mã số : 00209)
UAH.Raonha.com@Khaitri.net.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi 1 Thành viên
Liên minh cựu SV, SV, giảng viên ngành mỹ thuật của ĐH Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn
Team Khai Trí ( Mã số : 00208)
UAH.Designer.vn@Khaitri.net.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi 2 Thành viên
Liên minh cựu SV, SV, giảng viên ngành xây dựng của ĐH Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn
Team Khai Trí ( Mã số : 00207)
UAH.Builder.vn@Khaitri.net.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi

About.UAH.Builder.vn - Giới thiệu 

info.UAH.Builder.vn - Mọi thông tin về chúng tôi

Ask.UAH.Builder.vn - Gửi câu hỏi và đặt lịch tư vấn

Apply.UAH.Builder.vn - Ứng tuyển hoặc dự thầu

Members.UAH.Builder.vn - Các thành viên

F.UAH.Builder.vn. - Fanpage

Y.UAH.Builder.vn. - Youtube channel

M.UAH.Builder.vn. - Google Map

UAH.Builder.History.vn -  Lược sử phát triển

UAH.Builder.Museum.vn - Bảo tàng trực tuyến

BÀI ĐĂNG

UAH.Builder.Opinion.vn - Tham luận

UAH.Builder.invitation.vn - Sự kiện

UAH.Builder.Lesson.vn - Bài giảng và khóa học

UAH.Builder.Topwork.vn - Việc làm và tuyển dụng

UAH.Builder.Obook.vn - Online book

UAH.Builder.Ostore.vn - Online Store

UAH.Builder.Promotion.vn - Chương trình ưu đãi

UAH.Builder.Prize.vn - Giải thưởng và cuộc thi

UAH.Builder.Agreement.vn - Thỏa thuận và hợp tác

UAH.Builder.Build.vn - Bất động sản

Trung tâm đánh giá của Trường tự học Kiến Trúc TP HCM UAH.Eedu.vn
Team Khai Trí ( Mã số : 00121)
UAH.Reviewers.vn@Khaitri.net.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Nhóm nghiên cứu của Trường tự học Kiến Trúc TP HCM UAH.Eedu.vn
Team Khai Trí ( Mã số : 00119)
UAH.Institutes.vn@Khaitri.net.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Nơi hướng nghiệp và luyện thi vào đại học Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn
Team Khai Trí ( Mã số : 00117)
UAH.Pupil.vn@Khaitri.net.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi

Xem giới thiệu về trường tự học Kiến Trúc TP Hồ Chí Minh tại About.UAH.Eedu.vn 

Học viên khoa Mỹ Thuật sẽ được cấp bằng tại Degree.vn và trở thành Designer.vn 

Liên minh cựu SV, SV, giảng viên ngành kiến trúc, quy hoạch, nội thất của ĐH Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn
Team Khai Trí ( Mã số : 00116)
UAH.Architect.vn@Khaitri.net.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi 1 Thành viên

UAH.Architect.vn là liên minh của các kiến trúc sư, giảng viên và sinh viên của trường đại học Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn . Đây là khoa kiến trúc của trường tự học kiến trúc TP HCM UAH.Eedu.vn nơi giúp sinh viên tự học trong các dự án thực tế của liên minh dưới sự dìu dắt của các cựu sinh viên UAH. 

About.UAH.Architect.vn - About us

info.UAH.Architect.vn - Our information

Ask.UAH.Architect.vn - Ask us anything

Members.UAH.Architect.vn  - Our Members

Mentor.UAH.Architect.vn - Mentor đang cần tìm đệ tử

Mentee.UAH.Architect.vn - Mentee đang cần tìm sư phụ

F.UAH.Architect.vn  - Our Fanpage

G.UAH.Architect.vn - Our Facebook Group

Y.UAH.Architect.vn - Our Youtube 

M.UAH.Architect.vn - Our address on Google Map  

Liên minh cựu sinh viên, sinh viên, giảng viên ngành kỹ thuật của ĐH Kiến Trúc TP HCM UAH.edu.vn
Team Khai Trí ( Mã số : 00115)
UAH.Engineer.vn@Khaitri.net.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi 2 Thành viên