Sinh viên muốn trở thành Architect.vn tại TP Hồ Chí Minh
2 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi

Tôi là sinh viên ngành kiến trúc của trường đại học Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn 

YourName.Ename.vn - My Electronic name

YourName.UAH.Eedu.vn - Đang là sinh viên của UAH.Eedu.vn 

YourName.Pupil.vn - Đã từng là học sinh của Pupil.vn 

Ask.YourName.Ename.vn - Gửi câu hỏi đến tôi

F.YourName.Ename.vn - Fanpage của tôi

Y.YourName.Ename.vn - Youtube channel của tôi

W.YourName.Ename.vn - Website của tôi

YourName.History.vn - Tiểu sử của tôi

YourName.Degree.vn - Chứng nhận tự học của tôi

YourName.Opinion.vn - Tham luận của tôi

YourName.invitation.vn - Thiệp mời của tôi

YourName.Lesson.vn - Bài giảng và khóa học của tôi

YourName.Topwork.vn - Việc làm của tôi

YourName.obook.vn - Online book của tôi

YourName.ostore.vn - Online store của tôi

YourName.Prize.vn - Giải thưởng của tôi

YourName.Promotion.vn - Ưu đãi của tôi

YourName.Build.vn - Bất động sản của tôi

YourName.Museum.vn - Bảo tàng của tôi

Nội dung tự giới thiệu của bạn: 

Bạn nên nói về mục tiêu (WHY) của mình khi tham gia Khai Trí là gì, bạn sẽ thực mục tiêu đó bằng cách nào (HOW), bạn đã làm được những kết quả gì (WHAT), bạn muốn tìm những người đồng đội như thế nào (WHO). Bạn chỉ nên nhập dưới 300 từ. và bạn BẮT BUỘC phải chèn một video giới thiệu về bản thân cuối phần giới thiệu này. Bạn có thể thay đổi video này bất cứ khi nào. Bạn có thể tự quay phim hoặc nhờ người khác phỏng vấn nhưng bắt buộc phải có mặt bạn và giọng nói của bạn. Bạn cũng có thể chèn thêm những phần giới thiệu về dự án của bạn và cuộc sống, sở thích của bạn trong video này.