Thông báo: dự án này đang cần tìm Ban quản trị để có thể vận hành chính thức 

Trường tự học Kinh tế TP HCM UEH.Eedu.vn do Khai Trí thành lập nhằm giúp sinh viên Trường đại học Kinh tế TP HCM UEH.edu.vn chuyển từ cách 'học một lần dùng cả đời' sang cách 'tự học suốt đời' để thích nghi với thời đại biến động. 

About.UEH.Eedu.vn – Giới thiệu

Register.UEH.Eedu.vn – Đăng ký học

F.UEH.Eedu.vn. - Our Fanpage

G.UEH.Eedu.vn. - Our Facebook Group 

Y.UEH.Eedu.vn. - Our Youtube 

M.UEH.Eedu.vn - Google Map 

Ask.UEH.Eedu.vn - Ask us anything

info.UEH.Eedu.vn - Our information

UEH.Diploma.vn - UEH Diplomas

UEH.Pupil.vn – Trung tâm hướng nghiệp và luyện thi UEH

Members.UEH.Eedu.vn - Our Members

UEH.History.vn -  Our History 

UEH.Museum.vn - Our Museum

CÁC BÀI ĐĂNG

UEH.Lesson.vn - Our Lesson

UEH.Topwork.vn - Our Top Work

UEH.obook.vn - Our Online book

UEH.Opinion.vn - Our Opinion

UEH.ostore.vn - Our Ostore

UEH.invitation.vn - Our invitation

UEH.Prize.vn - Our Prize

UEH.Promotion.vn - Our Promotion

UEH.Agreement.vn - Our Agreement 


CÁC LIÊN MINH UEH CHO SINH VIÊN THỰC TẬP

UEH.Institutes.vn – Nhóm nghiên cứu UEH

UEH.Reviewers.vn – Liên minh UEH Reviewers

UEH.TextBook.vn – Sách giáo khoa UEH

UEH.Marketeer.vn – Liên minh Marketeer UEH

UEH.Dealer.vn – Liên minh Doanh nhân UEH

UEH.Auditor.vn – Liên minh Kiểm toán viên UEH

UEH.Economists.vn – Liên minh Nhà kinh tế UEH

UEH.Brander.vn – Liên minh xây dựng thương hiệu UEH

UEH.Scientist.vn – Liên minh Khoa học gia UEH

UEH.Jurist.vn – Liên minh Luật gia UEH

UEH.Recruiters.vn – Liên minh Nhà tuyển dụng UEH

UEH.Speaker.vn – Liên minh Diễn giả UEH

UEH.Interpreter.vn – Liên minh Phiên dịch viên UEH

UEH.NewTravel.vn – Liên minh Liên minh du lịch UEH


CÁC ĐỀ TÀI UEH.Eedu.vn ĐANG HƯỚNG DẪN

Nếu học viên chưa biết chọn đề tài nào thì sẽ được các Cố vấn học đường Counselor.vn của chúng tôi tư vấn.

Đề tài LevelA.Khaitri.net :

A.Marketeer.vn – Trở thành Marketeer Khai Trí

A.Dealer.vn – Trở thành Doanh nhân Khai Trí

A.Auditor.vn – Trở thành Kiểm toán viên Khai Trí

A.Economists.vn – Trở thành Nhà kinh tế Khai Trí

 A.Interpreter.vn – Trở thành Phiên dịch viên Khai Trí

Đề tài LevelB.Khaitri.net :

B.Marketeer.vn – Lập team Marketeer Khai Trí

B.Dealer.vn – Lập team Doanh nhân Khai Trí

B.Auditor.vn – Lập team Kiểm toán viên Khai Trí

B.Economists.vn – Lập team Nhà kinh tế Khai Trí

B.Brander.vn – Lập team xây dựng thương hiệu

B.OStore.vn – Lập cửa hàng online

B.TinhXao.com – Lập team sản xuất hoặc phân phối hàng chất lượng cao

Hiện chưa có dịch vụ nào

Hiện chưa có lịch sử hình thành nào

Hiện chưa có ban lãnh đạo nào nào

Hiện chưa có liên hệ nào nào

Hiện chưa có tuyển dụng và hợp tác nào

Hiện chưa có câu hỏi nào