Thông báo: dự án này đang cần tìm Ban quản trị để có thể vận hành chính thức 

Trường tự học nông nghiệp Việt Nam VNUA.Eedu.vn do Khai Trí thành lập nhằm giúp sinh viên Trường đại học nông nghiệp Việt Nam VNUA.edu.vn chuyển từ cách 'học một lần dùng cả đời' sang cách 'tự học suốt đời' để thích nghi với thời đại biến động. 

About.VNUA.Eedu.vn – Giới thiệu

Register.VNUA.Eedu.vn – Đăng ký học

F.VNUA.Eedu.vn. - Our Fanpage

G.VNUA.Eedu.vn. - Our Facebook Group 

Y.VNUA.Eedu.vn. - Our Youtube 

M.VNUA.Eedu.vn - Google Map 

Ask.VNUA.Eedu.vn - Ask us anything

info.VNUA.Eedu.vn - Our information

VNUA.Diploma.vn - VNUA Diplomas

VNUA.Pupil.vn – Trung tâm hướng nghiệp và luyện thi VNUA

Members.VNUA.Eedu.vn - Our Members

VNUA.History.vn -  Our History 

VNUA.Museum.vn - Our Museum

CÁC BÀI ĐĂNG

VNUA.Lesson.vn - Our Lesson

VNUA.Topwork.vn - Our Top Work

VNUA.obook.vn - Our Online book

VNUA.Opinion.vn - Our Opinion

VNUA.ostore.vn - Our Ostore

VNUA.invitation.vn - Our invitation

VNUA.Prize.vn - Our Prize

VNUA.Promotion.vn - Our Promotion

VNUA.Agreement.vn - Our Agreement 


CÁC LIÊN MINH VNUA CHO SINH VIÊN THỰC TẬP

VNUA.Institutes.vn – Nhóm nghiên cứu VNUA

VNUA.Reviewers.vn – Liên minh VNUA Reviewers

VNUA.TextBook.vn – Sách giáo khoa VNUA

VNUA.Agronomist.vn – Liên minh Kỹ sư nông nghiệp VNUA

VNUA.Forester.vn - Liên minh Kỹ sư lâm nghiệp VNUA

VNUA.Fisher.vn – Liên minh Kỹ sư thủy sản VNUA

VNUA.Dealer.vn – Liên minh Doanh nhân VNUA

VNUA.Scientist.vn – Liên minh Khoa học gia VNUA

VNUA.Chemist.vn – Liên minh Nhà hóa học VNUA

VNUA.Biologist.vn – Liên minh Nhà sinh học VNUA

VNUA.Geographer.vn – Liên minh Nhà địa lý VNUA

VNUA.Biology.vn – Liên minh tư vấn sinh học VNUA

VNUA.Geography.vn – Liên minh tư vấn địa lý VNUA

VNUA.Engineer.vn – Liên minh Kỹ sư VNUA

VNUA.Electrician.vn – Liên minh Thợ điện VNUA

VNUA.Mechanic.vn – Liên minh Thợ cơ khí VNUA

VNUA.Technologist.vn – Liên minh Kỹ thuật gia VNUA

VNUA.Roboticist.vn – Liên minh Kỹ sư tự động hóa VNUA

VNUA.Structure.vn – Trung tâm tính toán và thí nghiệm VNUA

VNUA.RaoNha.com – Liên minh các nhà quản lý BĐS VNUA

VNUA.SoiNha.com – Liên minh các nhà thẩm định BĐS VNUA

 

CÁC ĐỀ TÀI VNUA.Eedu.vn ĐANG HƯỚNG DẪN

Nếu học viên chưa biết chọn đề tài nào thì sẽ được các Cố vấn học đường Counselor.vn của chúng tôi tư vấn.

Đề tài LevelA.Khaitri.net :

A.Agronomist.vn – Trở thành Nhà nông học Khai Trí

A.Fisher.vn – Trở thành ngư dân Khai Trí

A.Forester.vn – Trở thành người trồng rừng Khai Trí

A.Scientist.vn – Trở thành Khoa học gia Khai Trí

A.Chemist.vn – Trở thành Nhà hóa học Khai Trí

A.Biologist.vn – Trở thành Nhà sinh học Khai Trí

A.Geographer.vn – Trở thành Nhà địa lý Khai Trí

A.Engineer.vn – Trở thành Kỹ sư Khai Trí

A.Electrician.vn – Trở thành Thợ điện Khai Trí

A.Mechanic.vn – Trở thành Thợ cơ khí Khai Trí

A.Technologist.vn – Trở thành Kỹ thuật gia Khai Trí

A.Roboticist.vn – Trở thành Kỹ sư tự động hóa Khai Trí


Đề tài LevelB.Khaitri.net :

B.NewFarm.vn – Lập nông trại

B.Agronomist.vn – Lập team Kỹ sư nông nghiệp Khai Trí

B.Fisher.vn – Lập team kỹ sư thủy sản Khai Trí

B.Forester.vn – Lập team Người trồng rừng Khai Trí

B.Scientist.vn – Lập team Khoa học gia Khai Trí

B.Chemist.vn – Lập team Nhà hóa học Khai Trí

B.Biologist.vn – Lập team Nhà sinh học Khai Trí

B.Biology.vn – Lập trung tâm tư vấn sinh học

B.Geographer.vn – Lập team Nhà địa lý Khai Trí

B.Geography.vn – Lập trung tâm tư vấn địa lý

B.Engineer.vn – Lập team Kỹ sư Khai Trí

B.Electrician.vn – Lập team Thợ điện Khai Trí

B.Mechanic.vn – Lập team Thợ cơ khí Khai Trí

B.Technologist.vn – Lập team Kỹ thuật gia Khai Trí

B.Roboticist.vn – Lập team Kỹ sư tự động hóa Khai Trí

B.TechUni.vn – Lập team công nghệ

B.Structure.vn – Lập trung tâm mô phỏng và tính toán

B.RaoNha.com – Lập team quản lý bất động sản

B.SoiNha.com - Lập team thẩm định bất động sản

Hiện chưa có dịch vụ nào

Hiện chưa có lịch sử hình thành nào

Hiện chưa có ban lãnh đạo nào nào

Hiện chưa có liên hệ nào nào

Hiện chưa có tuyển dụng và hợp tác nào

Hiện chưa có câu hỏi nào