Các Ban Của Khai Trí

Lối tắt: Ban.Khaitri.net


Lưu ý: Có thể chia sẻ và truy cập nhanh vào trang này bằng tên miền Ban.Khaitri.net

Các cộng đồng được ươm mầm tại Khai Trí

Các vườn ươm chuyên ngành được ươm mầm tại Khai Trí

Các trường tự học được ươm mầm tại Khai Trí


Các ban của Khai Trí


1. Sponsor.vn – Ban Nhà tài trợ

2. History.vn – Ban Lịch sử

3. Opinion.vn – Ban Nghị trường

4. Lesson.vn – Ban Bài giảng trực tuyến

5. Obook.vn – Ban Sách trực tuyến obook

6. Prize.vn – Ban Giải thưởng

7. Diploma.vn – Ban Chứng chỉ điện tử

8. Degree.vn – Ban Bằng Cấp điện tử

9. Mean.vn – Ban Từ Điển Khai Trí

10. Class.Khaitri.net – Ban lớp học Khai Trí

11. Institutes.vn – Nhóm nghiên cứu Khai Trí

12. Publisher.vn – Ban Xuất bản Khai Trí

13. Article.vn – Ban Ấn phẩm điện tử

14. Build.vn – Ban Thông tin công trình xây dựng

15. invite.vn – Ban Thiệp mời điện tử

16. Promotion.vn – Ban Khuyến mại

17. Election.vn - Ban Tranh cử

18. Agreement.vn – Ban Thỏa thuận

19. Ename.vn – Ban Tên điện tử

20. Repute.vn - Ban danh tiếng

21. Warning.vn - Ban cảnh báo

22. Spend.vn – Ban tài chính

23. Request.vn – Ban tiếp nhận yêu cầu

24. Notify.vn - Ban thông báo