7 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi

TranDaiNGHIA.Ename.vn - Tên điện tử của tôi (Electronic name)

TranDaiNGHIA.UAH.Eedu.vn - Cựu sinh viên, cựu giảng viên ĐH Kiến Trúc TP HCM UAH.edu.vn. Mentor tại Trường tự học Kiến Trúc TP HCM UAH.Eedu.vn  

F.TranDaiNGHIA.Ename.vn. - Fanpage của tôi

Y.TranDaiNGHIA.Ename.vn. - Youtube channel của tôi

W.TranDaiNGHIA.Ename.vn. - Website của tôi

TranDaiNGHIA.History.vn - Tiểu sử của tôi

TranDaiNGHIA.Degree.vn - Chứng nhận tự học của tôi

TranDaiNGHIA.Opinion.vn - Tham luận của tôi

TranDaiNGHIA.ostore.vn - Online store của tôi

TranDaiNGHIA.Lesson.vn - Bài giảng và khóa học của tôi

TranDaiNGHIA.obook.vn - Online book của tôi

TranDaiNGHIA.invitation.vn - Thiệp mời của tôi

TranDaiNGHIA.Topwork.vn - Việc làm của tôi

TranDaiNGHIA.Prize.vn - Giải thưởng của tôi

TranDaiNGHIA.Promotion.vn - Ưu đãi của tôi

TranDaiNGHIA.Build.vn - Bất động sản của tôi

TranDaiNGHIA.Museum.vn - Bảo tàng của tôi

Nội dung tự giới thiệu:

Đang cập nhật

 

Chuyên gia an toàn lao động
13 Bài viết 57 Điểm 0 Người theo dõi

DoDuongTRUC.Ename.vn - Tên điện tử của tôi (Electronic name)

F.DoDuongTRUC.Ename.vn. - Fanpage của tôi

Y.DoDuongTRUC.Ename.vn. - Youtube channel của tôi

W.DoDuongTRUC.Ename.vn. - Website của tôi

DoDuongTRUC.History.vn - Tiểu sử của tôi

DoDuongTRUC.Degree.vn - Chứng nhận tự học của tôi

DoDuongTRUC.Opinion.vn - Tham luận của tôi

DoDuongTRUC.ostore.vn - Online store của tôi

DoDuongTRUC.Lesson.vn - Bài giảng và khóa học của tôi

DoDuongTRUC.obook.vn - Online book của tôi

DoDuongTRUC.invitation.vn - Thiệp mời của tôi

DoDuongTRUC.Topwork.vn - Việc làm của tôi

DoDuongTRUC.Prize.vn - Giải thưởng của tôi

DoDuongTRUC.Promotion.vn - Ưu đãi của tôi

DoDuongTRUC.Build.vn - Bất động sản của tôi

DoDuongTRUC.Museum.vn - Bảo tàng của tôi 

Tự giới thiệu

Tôi có 27 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực an toàn lao động, đã từng quản lý an toàn lao động cho những tập đoàn lớn như Intel, Kajima, và huấn luyện về an toàn lao động cho những nhà thầu lớn tại Việt Nam. 

Tôi muốn truyền lại những kinh nghiệm của mình cho các bạn trẻ tại Khai Trí để với mong muốn giảm những rủi ro trong an toàn lao động trong công trường xây dựng của Việt Nam. 

Giảng viên ĐH Công nghệ giao thông vận tải
1 Bài viết 26 Điểm 0 Người theo dõi

LeNguyenKHUONG.Ename.vn - Tên điện tử của tôi (Electronic name)

LeNguyenKHUONG.NUCE.Eedu.vn - Cựu sinh viên, cựu giảng viên ĐH Xây dựng Hà Nội NUCE.edu.vn. Mentor tại Trường tự học Xây dựng Hà Nội NUCE.Eedu.vn 

F.LeNguyenKHUONG.Ename.vn. - Fanpage của tôi (đang cập nhật)

Y.LeNguyenKHUONG.Ename.vn - Youtube channel của tôi

W.LeNguyenKHUONG.Ename.vn - Website của tôi

LeNguyenKHUONG.History.vn - Tiểu sử của tôi

LeNguyenKHUONG.Degree.vn - Chứng nhận tự học của tôi

LeNguyenKHUONG.Opinion.vn - Tham luận của tôi

LeNguyenKHUONG.ostore.vn - Online store của tôi

LeNguyenKHUONG.Lesson.vn - Bài giảng và khóa học của tôi

LeNguyenKHUONG.obook.vn - Online book của tôi

LeNguyenKHUONG.invitation.vn - Thiệp mời của tôi

LeNguyenKHUONG.Topwork.vn - Việc làm của tôi

LeNguyenKHUONG.Prize.vn - Giải thưởng của tôi

LeNguyenKHUONG.Promotion.vn - Ưu đãi của tôi

LeNguyenKHUONG.Build.vn - Bất động sản của tôi

LeNguyenKHUONG.Museum.vn - Bảo tàng của tôi

Câu nói yêu thích của tôi:

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving” 

- Albert Einstein -

CV của tôi:

LeNguyenKhuong.pdf

Văn phòng thẩm tra, thẩm định Socotec (Pháp)
11 Bài viết 73 Điểm 0 Người theo dõi

PhanNgocANH.Ename.vn - Tên điện tử của tôi (Electronic name)

PhanNgocANH.UAH.Eedu.vn - Cựu sinh viên, cựu giảng viên ĐH Kiến Trúc TP HCM UAH.Eedu.vn. Mentor tại Trường tự học Kiến Trúc TP HCM UAH.Eedu.vn 

F.PhanNgocAnh.Ename.vn. - Fanpage của tôi (đang cập nhật)

Y.PhanNgocAnh.Ename.vn - Kênh Youtube của tôi

W.PhanNgocAnh.Ename.vn. - Website của tôi (đang cập nhật)

PhanNgocAnh.History.vn - Tiểu sử của tôi

PhanNgocAnh.Degree.vn - Chứng nhận tự học của tôi

PhanNgocAnh.Opinion.vn - Tham luận của tôi

PhanNgocAnh.invitation.vn - Thiệp mời của tôi 

PhanNgocAnh.Lesson.vn - Bài giảng và khóa học của tôi

PhanNgocAnh.Obook.vn - Online book của tôi

PhanNgocAnh.Topwork.vn - Việc làm của tôi

PhanNgocAnh.ostore.vn - Online store của tôi

PhanNgocAnh.Prize.vn - Giải thưởng của tôi

PhanNgocAnh.Promotion.vn - Ưu đãi của tôi

PhanNgocAnh.Build.vn - Bất động sản của tôi

PhanNgocAnh.Museum.vn - Bảo tàng của tôi 

Tôi từng học và giảng dạy tại khoa xây dựng, ĐH Kiến Trúc TP HCM trước khi sang Pháp nghiên cứu sinh và ở lại làm việc tại văn phòng thẩm tra, thẩm định Socotec. Tôi là người sáng lập và điều hành Group Structural analysis for engineers, là nơi kết nối kỹ sư xây dựng Việt Nam trên toàn cầu với các kỹ sư trong nước. 

Tôi tham gia vào Khai Trí để giúp các kỹ sư xây dựng của Việt Nam có thể kết nối với các kỹ sư xây dựng Việt Nam tại Pháp và trên toàn cầu. Rất mong được làm quen và kết nối với các thành viên của Khai Trí. 

Tổng giám đốc ACSC Group
12 Bài viết 75 Điểm 1 Người theo dõi

DinhVietDUY.Ename.vn - Tên điện tử của tôi (Electronic name)

DinhVietDUY.HCMUT.Eedu.vn - Cựu sinh viên ĐH Bách Khoa TP HCM HCMUT.edu.vn, Mentor tại trường tự học Bách khoa TP HCM HCMUT.Eedu.vn  

F.DinhVietDUY.Ename.vn. - Fanpage của tôi

Y.DinhVietDUY.Ename.vn. - Youtube channel của tôi

W.DinhVietDUY.Ename.vn - Website của tôi

DinhVietDUY.History.vn - Tiểu sử của tôi

DinhVietDUY.Degree.vn - Chứng nhận tự học của tôi

DinhVietDUY.Opinion.vn - Tham luận của tôi

DinhVietDUY.ostore.vn - Online store của tôi

DinhVietDUY.Lesson.vn - Bài giảng và khóa học của tôi

DinhVietDUY.obook.vn - Online book của tôi

DinhVietDUY.invitation.vn - Thiệp mời của tôi

DinhVietDUY.Topwork.vn - Việc làm của tôi

DinhVietDUY.Prize.vn - Giải thưởng của tôi

DinhVietDUY.Promotion.vn - Ưu đãi của tôi

DinhVietDUY.Build.vn - Bất động sản của tôi

DinhVietDUY.Museum.vn - Bảo tàng của tôi 

Tự giới thiệu

Tôi tốt nghiệp đại học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh, hiện đang là Phó chủ tịch HĐQT & Tổng giám đốc ACSC Group, là thành viên HĐQT Hoa Sen Group, và có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng và quản lý dự án.

Ngoài ra tôi cũng tham gia nhiều hoạt động giáo dục như là thành viên Hội đồng trường ĐH Bách Khoa TP HCM, thành viên Hội đồng khoa học Khoa Kỹ Thuật xây dựng - đại học Bách Khoa TP HCM, phó Ban đại diện quản lý quỹ học bổng BKCONS của Khoa kỹ thuật xây dựng ĐH Bách Khoa TP HCM.

Tôi muốn tham gia vào các hoạt động giáo dục cho ngành xây dựng cùng các thành viên của Khai Trí. 

 

Tổng giám đốc TTAD.biz
14 Bài viết 93 Điểm 1 Người theo dõi

PhamAnhTUAN.Ename.vn - Tên điện tử của tôi (Electronic name)

PhamAnhTUAN.HCMUT.Eedu.vn - Cựu sinh viên ĐH Bách Khoa TP HCM HCMUT.edu.vn, Mentor tại trường tự học Bách khoa TP HCM HCMUT.Eedu.vn 

F.PhamAnhTUAN.Ename.vn. - Fanpage của tôi

Y.PhamAnhTUAN.Ename.vn. - Youtube channel của tôi

W.PhamAnhTUAN.Ename.vn - Website của tôi

PhamAnhTUAN.History.vn - Tiểu sử của tôi

PhamAnhTUAN.Degree.vn - Chứng nhận tự học của tôi

PhamAnhTUAN.Opinion.vn - Tham luận của tôi

PhamAnhTUAN.ostore.vn - Online store của tôi

PhamAnhTUAN.Lesson.vn - Bài giảng và khóa học của tôi

PhamAnhTUAN.obook.vn - Online book của tôi

PhamAnhTUAN.invitation.vn - Thiệp mời của tôi

PhamAnhTUAN.Topwork.vn - Việc làm của tôi

PhamAnhTUAN.Prize.vn - Giải thưởng của tôi

PhamAnhTUAN.Promotion.vn - Ưu đãi của tôi

PhamAnhTUAN.Build.vn - Bất động sản của tôi

PhamAnhTUAN.Museum.vn - Bảo tàng của tôi

Tự giới thiệu:

Tôi tốt nghiệp khoa Xây dựng, đại học Bách Khoa TP HCM, hiện đang là Tổng giám đốc công ty TTAD, từng du học tại Anh và đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành xây dựng. 

Tôi tham gia vào Khai Trí để giúp các bạn trẻ có thêm tình yêu nghề với ngành xây dựng và học hỏi được nhiều kiến thức từ thực tế hơn. 

 

Liên minh cựu SV, SV, giảng viên ngành xây dựng trường ĐH Kiến trúc Hà Nội - HAU.edu.vn
Team Khai Trí ( Mã số : 00249)
HAU.Builder.vn@Khaitri.net.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Nhà xuất bản trực tuyến của Cộng đồng nhà thầu Khai Trí Builder.vn
Admin ( Mã số : 00239)
Builder@Epublisher.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Trung tâm đánh giá của cộng đồng nhà thầu Khai Trí Builder.vn
Admin ( Mã số : 00238)
Builder@Quality.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Trung tâm nghiên cứu của cộng đồng nhà thầu Khai Trí Builder.vn
Admin ( Mã số : 00237)
Builder@Institutes.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Liên minh cựu SV, SV, giảng viên ngành xây dựng của ĐH Bách Khoa TP HCM - HCMUT.edu.vn
Team Khai Trí ( Mã số : 00224)
HCMUT.Builder.vn@Khaitri.net.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Liên minh cựu SV, SV, giảng viên ngành xây dựng của ĐH Xây dựng Hà Nội NUCE.edu.vn
Team Khai Trí ( Mã số : 00215)
NUCE.Builder.vn@Khaitri.net.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Liên minh cựu SV, SV, giảng viên ngành xây dựng của ĐH Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn
Team Khai Trí ( Mã số : 00207)
UAH.Builder.vn@Khaitri.net.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi

About.UAH.Builder.vn - Giới thiệu 

info.UAH.Builder.vn - Mọi thông tin về chúng tôi

Ask.UAH.Builder.vn - Gửi câu hỏi và đặt lịch tư vấn

Apply.UAH.Builder.vn - Ứng tuyển hoặc dự thầu

Members.UAH.Builder.vn - Các thành viên

F.UAH.Builder.vn. - Fanpage

Y.UAH.Builder.vn. - Youtube channel

M.UAH.Builder.vn. - Google Map

UAH.Builder.History.vn -  Lược sử phát triển

UAH.Builder.Museum.vn - Bảo tàng trực tuyến

BÀI ĐĂNG

UAH.Builder.Opinion.vn - Tham luận

UAH.Builder.invitation.vn - Sự kiện

UAH.Builder.Lesson.vn - Bài giảng và khóa học

UAH.Builder.Topwork.vn - Việc làm và tuyển dụng

UAH.Builder.Obook.vn - Online book

UAH.Builder.Ostore.vn - Online Store

UAH.Builder.Promotion.vn - Chương trình ưu đãi

UAH.Builder.Prize.vn - Giải thưởng và cuộc thi

UAH.Builder.Agreement.vn - Thỏa thuận và hợp tác

UAH.Builder.Build.vn - Bất động sản

Chuyên xây dựng công trình thủy lợi, cảng biển và công trình trên biển
Admin ( Mã số : 00206)
Water.Builder.vn@Khaitri.net.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Chuyên thiết kế và thi công cầu đường
Admin ( Mã số : 00205)
Road.Builder.vn@Khaitri.net.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Chuyên thiết kế và thi công MEP
Admin ( Mã số : 00204)
MEP.Builder.vn@Khaitri.net.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Group của các nhà tuyển dụng ngành xây dựng
Admin ( Mã số : 00202)
HR.Builder.vn@Khaitri.net.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Chuyên sale và marketing các sản phẩm và dự án xây dựng
Admin ( Mã số : 00201)
Sale.Builder.vn@Khaitri.net.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Chuyên tư vấn luật xây dựng
Admin ( Mã số : 00200)
Law.Builder.vn@Khaitri.net.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi 2 Thành viên
Chuyên về lĩnh vực bê tông cốt thép
Admin ( Mã số : 00199)
Concrete.Builder.vn@Khaitri.net.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Các chuyên gia tư vấn thuộc Builder.vn
Admin ( Mã số : 00196)
Builder.Adviser.vn@Khaitri.net.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Admin ( Mã số : 00191)
Builder.Counselor.vn@Khaitri.net.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Admin ( Mã số : 00186)
Builder.Lecturer.vn@Khaitri.net.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Nhà thầu chuyên cung ứng vật tư thiết bị máy móc xây dựng
Admin ( Mã số : 00177)
Material.Builder.vn@Khaitri.net.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Nhà thầu chuyên thiết kế và thi công nền móng
Admin ( Mã số : 00176)
Foundation.Builder.vn@Khaitri.net.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Nhà thầu chuyên thi công và cung cấp kết cấu gỗ
Admin ( Mã số : 00175)
Wood.Builder.vn@Khaitri.net.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Nhà thầu chuyên thi công kết cấu thép
Admin ( Mã số : 00174)
Steel.Builder.vn@Khaitri.net.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Nhà thầu chuyên thi công nhà cao tầng
Admin ( Mã số : 00173)
Building.Builder.vn@Khaitri.net.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Nhà thầu chuyên thi công nhà phố biệt thự
Admin ( Mã số : 00172)
House.Builder.vn@Khaitri.net.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi