Coop.Khaitri.net - Hợp tác với Khai Trí

Dành cho Partner, Lecturer, Adviser


Những ai có thể hợp tác với Khai Trí?

Nếu là một doanh nghiệp, tổ chức giáo dục hoặc các tổ chức khác, có thể làm Partner của Khai Trí.

Nếu là cá nhân thì có thể làm Lecturer hoặc Adviser của Khai Trí.

Partner và Lecturer, Adviser chính là ‘đất sạch’ của Vườn ươm Khai Trí để giúp các hạt giống Starseed nảy mầm. Chất lượng khu vườn này phụ thuộc phần lớn vào chất lượng của đất trong vườn, tức là các hạt giống Starseed của Khai Trí có phát triển tốt hay không phụ thuộc phần lớn vào chất lượng của các Lecturer, Adviser và Partner.

Trong đó:

Lecturer là các giảng viên và chuyên gia giúp truyền đạt cho Starseed về một lĩnh vực nào đó.

Adviser là những chuyên gia giàu kinh nghiệm chiến trường sẽ cho các Starseed những lời khuyên bổ ích.

Partner là các doanh nghiệp, trường phổ thông, trường đại học, trung tâm giáo dục tư nhân, trung tâm hướng nghiệp, trường dạy nghề và các tổ chức khác, tạo điều kiện cho các Starseed của Khai Trí thực tập và tuyển dụng họ.

Vì thế, Khai Trí rất cần sự hợp tác của các Lecturer, Adviser và Partner để tạo lập nên vườn ươm này. Nếu quý vị muốn đồng hành cùng chúng tôi thì vui lòng xem thêm thông tin về các loại thành viên này tại đây

Xem chính sách hợp tác với các Lecturer, Adviser và Partner tại Member.Khaitri.net