Coop.KhaiTri.net

Hợp tác với KhaiTri.net


Vui lòng xem giới thiệu về Khai Trí tại GioiThieu.KhaiTri.net 
Khai Trí là một dự án xã hội, chúng tôi chỉ là những người được giao nhiệm vụ khởi xướng việc này và cần sự góp sức của toàn xã hội bằng nhiều cách khác nhau. 

Nếu bạn là một người giàu kinh nghiệm trong bất cứ lĩnh vực gì, hãy nhận hướng dẫn các học viên của Khai Trí bằng cách làm Partner đào tạo của Khai Trí. 

Nếu bạn là chủ một công ty, hãy giúp các học viên của Khai Trí được thực tập hoặc làm việc tại công ty của bạn bằng cách đăng ký làm Partner của Khai Trí. 

Nếu bạn có một trung tâm đào tạo, bạn là trưởng khoa hoặc hiệu trưởng, hãy giúp các học viên của Khai Trí có thể học kiến thức và kỹ năng tại trường của bạn, và hãy giới thiệu cho chúng tôi những học viên của bạn muốn tự học theo cách của Khai Trí song hành với việc học ở trường. 

Vui lòng đăng ký làm Partner của Khai Trí tại DangKy.KhaiTri.net 
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của quý vị!

Ban Quản Trị Khai Trí