Học phí và học bổng

Fee.KhaiTri.net

 

Phí phỏng vấn xét tuyển: miễn phí nếu bạn trúng tuyển

Chúng tôi sẽ phỏng vấn bạn online trong 90 phút qua Google Meet để ghi hình buổi phỏng vấn cho hội đồng xét tuyển xem và quyết định. Khi đăng ký xét tuyển bạn cần đóng khoản phí là 1 triệu đồng. Khoản tiền này sẽ được trả lại bạn nếu bạn trúng tuyển, nếu không trúng tuyển bạn sẽ không được trả lại khoản tiền này. 
 

Học phí trong giai đoạn Student

1.000.000 đồng/tháng và đóng mỗi kỳ 6 tháng. 

Học phí trong giai đoạn Member

1.000.000 đồng/tháng và đóng mỗi năm một lần. 
Toàn bộ quá trình học là trực tuyến nên bạn không mất phí ăn ở tại các thành phố lớn như khi học đại học và vẫn có thể vừa làm việc tại quê nhà vừa tự học tại Khai Trí để giải quyết các vấn đề tại địa phương của bạn. 
Nếu bạn chứng tỏ được năng lực của mình thì luôn có rất nhiều Partner của Khai Trí sẵn sàng tài trợ toàn bộ số tiền học phí của bạn hoặc bạn sẽ nhận được học bổng từ quỹ khuyến học của Khai Trí. 

 

Các nguồn học bổng đang có của Khai Trí:

Quỹ khuyến học Khai Trí: tài trợ toàn bộ học phí, số lượng học bổng không giới hạn, ưu tiên học viên tại các địa phương có hoàn cảnh gia đình khó khăn và muốn tự học để giải quyết các vấn đề của địa phương mình. 
Quỹ khuyến học của khoa Y Dược Healer.vn: tài trợ toàn bộ học phí, số lượng học bổng không giới hạn, ưu tiên học viên muốn theo ngành Y Dược và muốn trở thành ban quản trị của khoa Y Dược Healer.vn.
Công ty Proteam (lĩnh vực tuyển dụng đào tạo): tài trợ toàn bộ học phí cho 5 học viên, ưu tiên học viên muốn làm việc hoặc cộng tác với công ty.