Donate.KhaiTri.net

Ủng hộ quỹ khuyến học KhaiTri.net


Việt Nam có vượt bão để 'hóa rồng' được hay không, sứ mệnh của Khai Trí sẽ thành hay bại, điều đó phụ thuộc một phần vào sự góp sức của bạn. 

Hãy ủng hộ tài chính cho quỹ khuyến học của chúng tôi để cấp học bổng cho học viên và duy trì hoạt động của Khai Trí. Hiện nay Khai Trí đang đào tạo miễn phí cho các học viên trên cả nước và nguồn thu chủ yếu của chúng tôi là sự ủng hộ của mọi người. Chúng tôi cần rất nhiều chi phí để duy trì đội ngũ IT vận hành và phát triển 10 website mạng xã hội, và sắp tới chúng tôi cần một khoản tiền lớn để lập trình ứng dụng trên điện thoại cho Khai Trí và các khoa. Vui lòng ủng hộ cho chúng tôi tại link: Donate.KhaiTri.net với thông tin chuyển khoản như sau:

Ủng hộ qua ví MoMo / ZaloPay: 0905995042 (Nguyễn Hoài  Nam)

Ủng hộ bằng hình thức chuyển khoản:
Ngân hàng Vietcombank TP Hồ Chí Minh
Số tài khoản: 0911000017135
Chủ tài khoản: NGUYEN HOAI NAM

Sau khi ủng hộ, nếu có thể, vui lòng thông tin cho chúng tôi biết tại info.KhaiTri.net để chúng tôi có thể gửi thư cảm tạ

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự đóng góp của mọi người!

Ban quản trị Khai Trí