Sponsor.KhaiTri.net

Nhà tài trợ của Khai Trí

Chính sách tài trợ cho Khai Trí


Quyền lợi chung mọi nhà tài trợ Khai Trí
- Được gửi video ghi hình mọi buổi học để nhà tài trợ tuyển được những học viên phù hợp. 
- Mỗi nhà tài trợ cần chọn một trung tâm tuyển dụng Topwork.vn để đảm nhiệm việc tuyển dụng thành viên của Khai Trí cho nhà tuyển dụng. 
- Mỗi nhà tuyển dụng cần chọn một Reporter.vn để đảm nhiệm việc truyền thông tin tức của nhà tuyển dụng đến cộng đồng Khai Trí. 
- Mỗi nhà tài trợ cần chọn một Dealer.vn để làm cầu nối thương mại giữa nhà tài trợ và Khai Trí. 
- Nhà tài trợ được đăng và quảng bá các sự kiện, tuyển dụng, các sản phẩm và các tin tức khác lên tài khoản của mình trên Khaitri.net. 
- Nhà tài trợ được đăng các sản phẩm của mình lên tài khoản tại Khaitri.net để nhờ cộng đồng Khai Trí review vào sản phẩm của mình. 
- Nhà tài trợ có thể đưa mọi vấn đề khó khăn của họ đến institutes.vn của Khai Trí để nhờ giải quyết. 
- Nhà tài trợ có thể tổ chức một cuộc thi hoặc đăng một thử thách lên Prize.vn để chiêu mộ nhân tài hoặc thu thập các ý tưởng mới cho vấn đề của mình. 


Với các nhà tài trợ là thành viên của Khai Trí thì mọi khoản tài trợ sẽ được tổng hợp trong tiểu sử của họ tại History.vn (Ví dụ tại YourName.History.vn). 

Với các nhà tài trợ không phải là thành viên của Khai Trí thì mọi khoản tài trợ của họ sẽ được tổng hợp lại trong trang THƯ CẢM TẠ NHÀ TÀI TRỢ. Mỗi nhà tài trợ sẽ có một tên miền dạng YourName.Sponsor.vn dẫn về trang thư cảm tạ này. Xem thư cảm tạ minh họa tại YourName.Sponsor.vn (YourName là tên của nhà tài trợ hoặc doanh nghiệp tài trợ). Tất cả thư cảm tạ của Nhà tài trợ được đăng trong Sponsor.vn 

Vui lòng đăng ký tài trợ cho Khai Trí tại Register.Sponsor.vn để biết mức phí tài trợ

NHỮNG CÁCH TÀI TRỢ CHO KHAI TRÍ


Cách 1: Tài trợ học bổng trực tiếp cho các học viên của Khai Trí.

Xem thông tin chi tiết về cách tài trợ học bổng tại Scholarship.Khaitri.net  
Nhà tài trợ cần chọn tài trợ cho các học viên đang thực hiện một đề tài nào đó. Khi đó tên nhà tài trợ kèm theo suất học bổng sẽ được đưa vào đầu trang đăng đề tài đó. Xem minh họa tại TopicA.Actor.vn 

Hãy chọn một đề tài trong các nhóm đề tài sau để tài trợ:

TopicA.Khaitri.net – Học một điều gì đó

TopicB.Khaitri.net – Lập team khởi nghiệp

TopicC.Khaitri.net - Lập trường tự học trực tuyến Eedu.vn

TopicD.Khaitri.net – Quản lý một vườn ươm của Khai Trí

TopicE.Khaitri.net - Quản lý một cộng đồng hoặc một ban của Khai Trí

TopicF.Khaitri.net - Lập một cộng đồng chuyên biệt Valley.vn

Quyền lợi của nhà tài trợ:
- Tên nhà tài trợ và trị giá suất học bổng sẽ xuất hiện đầu trang đăng đề tài mà nhà tài trợ chọn. 
- Những nhà tài trợ lớn nhất được đặt logo trong tất cả các sự kiện và banner thuộc đề tài này. 
- Được biết tất cả các bài dự thi/bài tốt nghiệp của học viên thuộc đề tài này và được chiêu mộ tất cả học viên ngay trong buổi bảo vệ đề tài tốt nghiệp và trong các buổi thuyết trình đề tài. 
- Được ưu tiên cử thành viên vào ban giám khảo của các buổi bảo vệ đề tài. 

Cách 2: Tài trợ cho các dự án của Khai Trí

Nhà tài trợ có thể tài trợ hoặc làm cổ đông cho các dự án do Khai Trí thành lập hoặc do các thành viên thành lập. Với các dự án của Khai Trí thành lập, vui lòng đăng ký tài trợ tại Register.Sponsor.vn, với các dự án của thành viên thành lập vui lòng liên hệ trực tiếp với Team Leader của dự án đó. 
Vui lòng xem tất cả các dự án tại Project.Khaitri.net 
Quyền lợi của nhà tài trợ:
- Logo nhà tài trợ sẽ xuất hiện trên banner trang chủ của dự án 
- Được đặt logo trong tất cả các sự kiện của dự án
- Được ưu tiên tham gia vào ban quản trị hoặc làm cổ đông của dự án 

Cách 3: Đặt logo tại mục Nhà tài trợ ở chân trang của website Khaitri.net, Diploma.vn, Degree.vn, History.vn
Chúng tôi chỉ có 5 vị trí logo cho nhà tài trợ tại chân trang của mỗi website. Các logo này sẽ hiển thị tại tất cả các trang của website kể cả các trang bài viết của thành viên. Mọi người có thể bấm vào logo để mở website của nhà tài trợ. 

Cách 4: Đặt logo trong bài viết của thành viên.
Nếu bạn muốn đặt logo trong bài viết của thành viên nào vui lòng liên hệ trực tiếp với tác giả bài viết đó. Khai Trí cho phép mọi thành viên đặt logo của nhà tài trợ trong bài viết của mình mà không cần thông qua Khai Trí. 

Cách 5: Tài khoản của bạn sẽ xuất hiện tại cột "Được đề xuất" bên phải cột bản tin trên giao diện máy tính của Khaitri.net. 

Cách 6: Cho Khai Trí mượn hoặc thuê địa điểm để làm Lớp học cho các thành viên của Khai Trí.
Vui lòng xem chi tiết tại Class.Khaitri.net 

Xin chân thành cảm ơn tấm lòng của các nhà tài trợ!

Mọi thắc mắc về vấn đề tài trợ cho Khai Trí vui lòng liên hệ với chúng tôi tại: info.Khaitri.net

Quý vị có thể chia sẻ, trích dẫn và truy câp nhanh vào bài viết này bằng tên miền: Sponsor.Khaitri.net

Vui lòng đăng ký tài trợ cho Khai Trí tại Register.Sponsor.vn để biết mức phí tài trợ