Các trường tự học Khai Trí

Lối tắt: TruongTuHoc.Khaitri.net


Lưu ý: Danh sách này chỉ bao gồm các trường tự học do Hội Đồng Khai Trí thành lập. Vui lòng xem tất cả các trường tự học do thành viên của Khai Trí thành lập tại eedu.Khaitri.net. Đăng ký thành lập trường tự học Khai Trí tại Register.eedu.vn

Bạn có thể truy cập nhanh và chia sẻ trang này bằng tên miền TruongTuHoc.Khaitri.net 


Xem thêm Các cộng đồng của Khai Trí
Các vườn ươm chuyên ngành của Khai Trí
Các Ban của Khai Trí

Các trường tự học Khai Trí là các tổ chức giáo dục được ươm mầm tại Vườn ươm Khai Trí với tên miền có đuôi 'eedu.vn' (ví dụ UAH.eedu.vn) để phân biệt với các trường học truyền thống có đuôi tên miền 'edu.vn' (ví dụ UAH.edu.vn). Đây là nơi sẽ giúp các học viên của Khai Trí có khả năng tự học suốt đời để thích nghi với sự biến động trong một lĩnh vực nào đó. 

Hiện tại Hội Đồng Khai Trí đã lập sẵn 30 trường tự học cho 30 trường đại học lớn nhất Việt Nam và 63 trường tự học cho 63 tỉnh thành để giúp học sinh và sinh viên Việt Nam có thể chuyển từ cách học-một-lần-dùng-cả đời sang cách tự học suốt đời:

Danh sách 30 trường tự học cho 30 trường đại học lớn nhất Việt Nam:

1. UAH.Eedu.vn - Trường tự học Kiến Trúc TP HCM

2. HUST.Eedu.vn - Trường tự học Bách Khoa Hà Nội

3. HCMUT.Eedu.vn - Trường tự học Bách khoa TP HCM

4. CTU.Eedu.vn - Trường tự học Cần Thơ

5. FTU.Eedu.vn - Trường tự học Ngoại Thương

6. HNUE.Eedu.vn - Trường tự học Sư phạm Hà Nội

7. HCMUE.Eedu.vn - Trường tự học Sư phạm TP HCM

8. TDTU.Eedu.vn - Trường tự học Tôn Đức Thắng

9. HCMUTE.Eedu.vn - Trường tự học Sư phạm kỹ thuật TP HCM

10. UEH.Eedu.vn - Trường tự học Kinh tế TP HCM

11. HCMUS.Eedu.vn - Trường tự học Khoa học tự nhiên TP HCM

12. NUCE.Eedu.vn - Trường tự học Xây Dựng Hà Nội

13. UTC.Eedu.vn - Trường tự học Giao thông vận tải

14. HVTC.Eedu.vn - Trường tự học Tài chính

15. NEU.Eedu.vn - Trường tự học Kinh tế quốc dân

16. TNU.Eedu.vn - Trường tự học Thái Nguyên

17. HOU.Eedu.vn - Trường tự học Mở Hà Nội

18. VNUA.Eedu.vn - Trường tự học Nông nghiệp Việt Nam

19. HCMUAF.Eedu.vn - Trường tự học Nông lâm TP HCM

20. NTU.Eedu.vn - Trường tự học Nha Trang

21. HCMULAW.Eedu.vn - Trường tự học Luật TP HCM

22. USSH.VNU.Eedu.vn - Trường tự học KHXH&NV Hà Nội

23. HCMUSSH.Eedu.vn - Trường tự học KHXH&NV TP HCM

24. OU.Eedu.vn - Trường tự học Mở TP HCM

25. TLU.Eedu.vn - Trường tự học Thủy Lợi

26. HLU.Eedu.vn - Trường tự học Luật Hà Nội

27. VANLANGUNI.Eedu.vn - Trường tự học Văn Lang

28. HAU.Eedu.vn - Trường tự học Kiến Trúc Hà Nội

29. HCMUFA.Eedu.vn - Trường tự học Mỹ Thuật TP HCM

30. HUTECH.Eedu.vn - Trường tự học HUTECH

Nếu bạn là cựu sinh viên hoặc giảng viên của một trong các trường đại học trên đây thì hãy tranh cử vào ban quản trị của trường tự học tương ứng để giúp các em sinh viên có khả năng tự học suốt đời tại các liên minh của trường. 

Ngoài ra Khai Trí cũng thành lập 63 trường tự học giúp học sinh của 63 tỉnh thành Việt Nam có khả năng tự học suốt đời:

 

HaNoi.Eedu.vn - Trường tự học Hà Nội

HoChiMinh.Eedu.vn - Trường tự học TP Hồ Chí Minh

CanTho.Eedu.vn - Trường tự học Cần Thơ

DaNang.Eedu.vn - Trường tự học Đà Nẵng

HaiPhong.Eedu.vn - Trường tự học Hải Phòng
 

AnGiang.Eedu.vn - Trường tự học An Giang

BaRiaVungTau.Eedu.vn - Trường tự học Bà Rịa - Vũng Tàu

BacLieu.Eedu.vn - Trường tự học Bạc Liêu

BacGiang.Eedu.vn - Trường tự học Bắc Giang

BacKan.Eedu.vn - Trường tự học Bắc Kạn

BacNinh.Eedu.vn - Trường tự học Bắc Ninh

BenTre.Eedu.vn - Trường tự học Bến Tre

BinhDuong.Eedu.vn - Trường tự học Bình Dương

BinhDinh.Eedu.vn - Trường tự học Bình Định

BinhPhuoc.Eedu.vn - Trường tự học Bình Phước

BinhThuan.Eedu.vn - Trường tự học Bình Thuận

CaMau.Eedu.vn - Trường tự học Cà Mau

CaoBang.Eedu.vn - Trường tự học Cao Bằng

DakLak.Eedu.vn - Trường tự học Đăk Lăk

DakNong.Eedu.vn - Trường tự học Đăk Nông

DienBien.Eedu.vn - Trường tự học Điện Biên

DongNai.Eedu.vn - Trường tự học Đồng Nai

DongThap.Eedu.vn - Trường tự học Đồng Tháp

GiaLai.Eedu.vn - Trường tự học Gia Lai

HaGiang.Eedu.vn - Trường tự học Hà Giang

HaNam.Eedu.vn - Trường tự học Hà Nam

HaTinh.Eedu.vn - Trường tự học Hà Tĩnh

HaiDuong.Eedu.vn - Trường tự học Hải Dương

HauGiang.Eedu.vn - Trường tự học Hậu Giang

HoaBinh.Eedu.vn - Trường tự học Hòa Bình

HungYen.Eedu.vn - Trường tự học Hưng Yên

KhanhHoa.Eedu.vn - Trường tự học Khánh Hòa

KienGiang.Eedu.vn - Trường tự học Kiên Giang

KonTum.Eedu.vn - Trường tự học Kon Tum

LaiChau.Eedu.vn - Trường tự học Lai Châu

LangSon.Eedu.vn - Trường tự học Lạng Sơn

LaoCai.Eedu.vn - Trường tự học Lào Cai

LamDong.Eedu.vn - Trường tự học Lâm Đồng

LongAn.Eedu.vn - Trường tự học Long An

NamDinh.Eedu.vn - Trường tự học Nam Định

NgheAn.Eedu.vn - Trường tự học Nghệ An

NinhBinh.Eedu.vn - Trường tự học Ninh Bình

NinhThuan.Eedu.vn - Trường tự học Ninh Thuận

PhuTho.Eedu.vn - Trường tự học Phú Thọ

PhuYen.Eedu.vn - Trường tự học Phú Yên

QuangBinh.Eedu.vn - Trường tự học Quảng Bình

QuangNam.Eedu.vn - Trường tự học Quảng Nam

QuangNgai.Eedu.vn - Trường tự học Quảng Ngãi

QuangNinh.Eedu.vn - Trường tự học Quảng Ninh

QuangTri.Eedu.vn - Trường tự học Quảng Trị

SocTrang.Eedu.vn - Trường tự học Sóc Trăng

SonLa.Eedu.vn - Trường tự học Sơn La

TayNinh.Eedu.vn - Trường tự học Tây Ninh

ThaiBinh.Eedu.vn - Trường tự học Thái Bình

ThaiNguyen.Eedu.vn - Trường tự học Thái Nguyên

ThanhHoa.Eedu.vn - Trường tự học Thanh Hóa

Hue.Eedu.vn - Trường tự học Huế

TienGiang.Eedu.vn - Trường tự học Tiền Giang

TraVinh.Eedu.vn - Trường tự học Trà Vinh

TuyenQuang.Eedu.vn - Trường tự học Tuyên Quang

VinhLong.Eedu.vn - Trường tự học Vĩnh Long

VinhPhuc.Eedu.vn - Trường tự học Vĩnh Phúc

YenBai.Eedu.vn - Trường tự học Yên Bái