BaiTap.Khaitri.net / Exercise.Khaitri.net

Bài tập của Khai Trí

Bạn có thể xem tất cả các bài tập này tại trang BaiTap.Khaitri.net / Exercise.Khaitri.net

GIAI ĐOẠN 1: TU THÂN

Để có thể tự ‘thắp sáng chính mình thành một ngọn đuốc’ ở giai đoạn tiếp theo, bạn hãy thực hành phép tu thân bằng cách làm các bài tập bên dưới dựa trên những gì mình đã tự học và trải nghiệm:

E1A.Khaitri.net - Dưỡng thân tâm bằng cách sống thuận tự nhiên

E1B.Khaitri.net - Tu dưỡng những nền tảng đạo đức căn bản

E1C.Khaitri.net - Chia sẻ về quá trình tu thân và thắp sáng chính mình của bạn

 

GIAI ĐOẠN 2: THẮP SÁNG

Để có thể thấy rõ từng ‘sợi xích tâm trí’ ở giai đoạn ‘chặt xích’ tiếp theo thì bạn cần phải tự thắp sáng chính mình thành một ngọn đuốc bằng cách tự cài đặt các hệ tư duy của Khai Trí để có thể thấy rõ bản chất tự nhiên của vạn vật chứ không nhìn cái bóng hắt lên tường 'nhà tù tâm trí' mà cứ tưởng đó là sự vật. Nếu bạn chưa tự thắp sáng mà đã đòi ‘chặt xích’ trong bóng tối u minh thì sẽ chặt vào chân của chính mình và chặt cả vào chân của người khác. 

Các học viên chưa được cài đặt các hệ tư duy sáng tạo của Khai Trí tại Thinking.edu.vn thì chỉ có tên miền YourName.Khaitri.net hoặc tên miền theo trường đại học như YourName.UAH.Eedu.vn. Chỉ những học viên được cài đặt thành công các hệ tư duy của Khai Trí sẽ trở thành Thủy Thủ Khai Trí và có thêm một hoặc nhiều tên miền của các nhân vật trong GameKhaitri.net như YourName.Engineer.vn, YourName.Designer.vn, YourName.Teacher.vn

Những thành viên xuất sắc trong các lớp học của Thinking.edu.vn sẽ được mời sang lớp học của Genius.edu.vn dành cho những người đặc biệt và được cấp học bổng toàn phần, khi đó họ sẽ có thêm tên miền YourName.Genius.edu.vn.

Hãy đọc thật kỹ các bài sau trước khi đăng ký cài đặt các hệ tư duy tại Register.Thinking.edu.vn:

CÁC HỆ TƯ DUY CỦA KHAI TRÍ

HeDieuHanh.Khaitri.net – Hệ điều hành Khai Trí

UngBien.Khaitri.net – Hệ tư duy Ứng Biến

AmDuong.Khaitri.net – Hệ tư duy Âm – Dương

DaDien.Khaitri.net – Hệ tư duy Đa Diện

ThuanTuNhien.Khaitri.net – Hệ tư duy Thuận Tự Nhiên

Game.Khaitri.net – Hệ tư duy Game Thủ

Bạn cần đăng ký vào Register.Thinking.edu.vn để được hướng dẫn làm các bài tập tự cài đặt các hệ tư duy sau:

 

BÀI TẬP CÀI ĐẶT HỆ TƯ DUY ỨNG BIẾN

E2A.Khaitri.net - Những điều bất biến trong mỗi lĩnh vực, ngành nghề

E2B.Khaitri.net - WHY HOW WHAT của những thứ quanh bạn

E2C.Khaitri.net - So sánh HOW và WHAT của những danh nhân có WHY giống nhau

E2D.Khaitri.net - So sánh HOW và WHAT của các tổ chức có WHY giống nhau

E2E.Khaitri.net - So sánh HOW và WHAT của các lĩnh vực có WHY giống nhau

E2F.Khaitri.net - So sánh HOW và WHAT của các quốc gia có WHY giống nhau

E2G.Khaitri.net - Chuyển đổi từ HỆ TƯ DUY THỰC THI sang HỆ TƯ DUY ỨNG BIẾN

E2H.Khaitri.net - Viết lại lược sử các cá nhân và tổ chức nổi tiếng theo sự thay đổi WHY HOW WHAT của từng thời kỳ

E2i.Khaitri.net - Hãy viết lại lược sử của Việt Nam và các quốc gia khác trên thế giới theo sự thay đổi WHY HOW WHAT của từng thời kỳ

E2J.Khaitri.net - Lược sử ngành nghề theo sự  thay đổi WHY HOW WHAT của từng thời kỳ

E2Y.Khaitri.net - Hãy viết WHY HOW WHAT cho dự án của bạn hoặc cho team của bạn

E2Z.Khaitri.net - Hãy viết ra LẼ SỐNG (WHY), TRIẾT LÝ SỐNG (HOW) và các phương tiện để sống (WHAT) cho màn game (kiếp sống) này của chính bạn

 

BÀI TẬP CÀI ĐẶT HỆ TƯ DUY ÂM DƯƠNG

E3A.Khaitri.net - Lý do chúng ta bị mất cân bằng âm dương và vì sao cần phải cân bằng âm - dương? Những cách cân bằng âm dương

E3B.Khaitri.net - Chỉ ra hai thái cực  Âm và Dương của các sự vật quanh bạn

E3C.Khaitri.net - Chỉ ra những sự đối cực  Âm và Dương giữa phương Đông và phương Tây

 

BÀI TẬP CÀI ĐẶT HỆ TƯ DUY ĐA DIỆN

E4A.Khaitri.net - Hãy nhìn các danh nhân và người nổi tiếng bằng tư duy Đa diện

E4B.Khaitri.net - Hãy nhìn các thương hiệu và tổ chức lớn bằng tư duy Đa diện

E4C.Khaitri.net - Hãy nhìn nền y học và các căn bệnh bằng tư duy Đa diện

E4D.Khaitri.net - Hãy nhìn nền giáo dục bằng tư duy Đa diện

E4E.Khaitri.net - Hãy nhìn các SỰ KIỆN và SỰ VẬT bằng tư duy Đa diện

E4F.Khaitri.net - Hãy nhìn chủ nghĩa Duy vật và Duy tâm bằng tư duy Đa diện

 

BÀI TẬP CÀI ĐẶT HỆ TƯ DUY THUẬN TỰ NHIÊN

E5A.Khaitri.net - Thiên thời - Địa lợi - Nhân hòa của Việt Nam và các tỉnh thành

E5B.Khaitri.net - Phân tích bài học thành bại dựa trên Thiên thời - Địa lợi - Nhân hòa

E5C.Khaitri.net - Chọn WHY, HOW, WHAT dựa trên Thiên thời, địa lợi, nhân hòa

 

E5G.Khaitri.net - Bản tính tự nhiên của con người

E5H.Khaitri.net - Bản tính tự nhiên của người Việt Nam

E5i.Khaitri.net - Bản tính tự nhiên của những người thuộc các ngành nghề khác nhau

E5J.Khaitri.net - Bản chất tự nhiên của các sự vật quanh bạn

 

E5O.Khaitri.net - Khắc phục những điều phi tự nhiên trong y học

E5P.Khaitri.net - Khắc phục những điều phi tự nhiên trong giáo dục

E5Q.Khaitri.net - Khắc phục những điều phi tự nhiên trong cuộc sống, tình cảm, văn hóa, xã hội, thể thao, giải trí

E5S.Khaitri.net - Khắc phục những điều phi tự nhiên trong nông, lâm, ngư nghiệp

E5T.Khaitri.net - Khắc phục những điều phi tự nhiên trong khoa học

E5U.Khaitri.net - Khắc phục những điều phi tự nhiên trong tín ngưỡng, tôn giáo, tâm linh

E5V.Khaitri.net - Khắc phục những điều phi tự nhiên trong lĩnh vực của bạn

 

BÀI TẬP CÀI ĐẶT HỆ TƯ DUY GAME THỦ

E6A.Khaitri.net - Giải mã những game mà bạn đang tham gia trong cuộc sống

E6B.Khaitri.net - Giải mã game của các tổ chức nổi tiếng trong và ngoài nước

E6C.Khaitri.net - Giải mã game của các ngành nghề và lĩnh vực

E6D.Khaitri.net - Giải mã game của các quốc gia

E6E.Khaitri.net - Giải mã game Trái Đất

E6Z.Khaitri.net - Tạo ra game của riêng bạn

 

Trong quá trình cài đặt Hệ điều hành Khai Trí bạn sẽ ‘nhìn thấy’ nguyên nhân sâu xa của các vấn đề trong phần ĐỀ BÀI ở trên và liên tục nảy ra các ý tưởng để giải quyết chúng theo cách thuận tự nhiên. Đó là lúc bạn nên học cách ươm mầm ý tưởng của mình tại Vườn ươm Khai Trí trong các phần tiếp theo.

 

GIAI ĐOẠN 3: KHAI TRÍ (thoát khỏi nhà tù tâm trí)

Sau khi tự ‘thắp sáng chính mình’ để thấy rõ từng ‘sợi xích’ đang gông cùm tư tưởng của mình, bạn cần tự ‘chặt đứt’ từng ‘sợi xích’ đó để được tự do hoàn toàn trong tư tưởng. Chỉ khi được tự do bạn mới có thể tiêu dao trong vũ trụ và truy cập vào Thư viện Akashic để có được những phát minh sáng tạo vượt thời không như nhà bác học Nikola Tesla đã từng làm.

Tuy nhiên, khi một người mới ‘chặt được xích’ và được tự do họ sẽ vô cùng phấn khích đến mức có nhiều hành động thiếu tự chủ hoặc trở thành một kẻ vĩ cuồng. Vì vậy chúng tôi chỉ giúp những người đã đeo ‘vòng Kim Cô Khai Trí’, có một nền tảng đạo đức vững chắc, và đã làm xong các bài tập của các phần trên tại Thinking.edu.vn