Các khoản phí thu trong Khai Trí

Lối tắt: phi.khaitri.net / fee.khaitri.netChú ý: Mỗi team, liên minh, group, cộng đồng, vườn ươm, trường tự học trong Khai Trí có thể thu thêm những khoản phí riêng nên các thành viên cần đọc kỹ nội quy của mỗi tổ chức trước khi xin gia nhập. 

Xem thông tin chuyển các khoản phí tại
ThanhToan.Khaitri.net / Payment.Khaitri.net 

 

1. Phí xét tuyển và kết nạp thành viên

Phí tạo website YourName.ename.vn và Ban xét tuyển xét duyệt nội dung website này: 1.000.000 đồng (giảm 50% cho thành viên đồng kiến tạo đăng ký ngay hôm nay)

Phí phỏng vấn trực tuyến và ghi hình buổi phỏng vấn để đăng lên tiểu sử của bạn tại YourName.History.vn: 5.000.000 đồng/buổi/nhóm (giảm 50% cho thành viên đồng kiến tạo đăng ký ngay hôm nay). Dù bạn đăng ký phỏng vấn một mình thì cũng chịu mức phí dành cho cả nhóm như trên nên bạn có thể đăng ký phỏng vấn theo một nhóm để tiết kiệm chi phí. 
 

2. Phí dành cho cá nhân

2.1 Phí cấp tên miền vĩnh viễn và tạo tài khoản 

4.000.000 đồng (giảm 75% cho thành viên đồng kiến tạo đăng ký ngay hôm nay)

Xem tài khoản minh họa tại YourName.Khaitri.net 

- Cấp vĩnh viễn 19 tên miền (không cần đóng phí gia hạn). Xem các tên miền minh họa tại info.YourName.Khaitri.net 

- Tạo tiểu sử như trang YourName.History.vn và đăng video phỏng vấn bạn lên tiểu sử của bạn 

- Cấp Bằng cấp trực tuyến như trang YourName.Degree.vn 

2.2 Phí duy trì tài khoản cá nhân

5.000.000 đồng/năm (miễn phí 100% vĩnh viễn cho thành viên đồng kiến tạo đăng ký ngay hôm nay)

2.3 Học phí tại Thinking.edu.vn 

4.000.000 đồng/tháng (giảm 75% toàn khóa học cho thành viên đồng kiến tạo đăng ký ngay hôm nay). Sẽ luôn có khoảng 20% học viên xuất sắc nhất được cấp học bổng toàn phần trong khóa học này. 

2.4 Học phí tại Genius.edu.vn

Học phí tại Genius.edu.vn sẽ được thu tùy vào năng lực và khả năng tài chính của từng học viên, nhưng sẽ luôn có 20% học viên xuất sắc nhất được cấp học bổng toàn phần cho khóa học này. 

2.5 Học phí tại Living.edu.vn 

Hiện tại Khai Trí chưa tổ chức được lớp học này vì cần phải đưa học viên đến những nơi hoang sơ để dạy cách sống thuận tự nhiên. 
 

3. Phí dành cho team và liên minh Khai Trí

Xem nội quy dành cho team và liên minh tại naming.khaitri.net và TeamRule.Khaitri.net

3.1 Phí dành cho team

Phí thành lập team: 4.000.000 đồng (giảm 75% cho thành viên đồng kiến tạo đăng ký ngay hôm nay)

Phí duy trình tài khoản team: 200.000 đồng/tháng (đóng lần đầu tiên đến 31/12 của năm tiếp theo sau đó đóng theo mỗi năm)

Xem website minh họa cho team tại Brand.Builder.vn

3.2 Phí dành cho liên minh

Phí thành lập liên minh: 100.000.000 đồng 

Phí duy trình tài khoản liên minh: 5.000.000 đồng/tháng (đóng lần đầu tiên đến 31/12 của năm tiếp theo sau đó đóng theo mỗi năm)

Xem website minh họa cho team tại Brand.Khaitri.net
 

4. Phí dành cho trường tự học Khai Trí

Phí thành lập trường tự học Khai Trí: 4.000.000 đồng (giảm 75% cho thành viên đồng kiến tạo đăng ký ngay hôm nay)

Phí duy trình tài khoản trường tự học: 200.000 đồng/tháng (đóng lần đầu tiên đến 31/12 của năm tiếp theo sau đó đóng theo mỗi năm)

Xem website minh họa cho trường tự học tại Brand.eedu.vn 
 

5. Phí chuyển nhượng team/liên minh/trường tự học cho thành viên khác trong Khai Trí sở hữu

1.000.000 đồng/lần chuyển nhượng.

Tên người sở hữu mới của team/liên minh/trường tự học sẽ được cập nhật vào lược sử của team/liên minh/trường tự học trên History.vn. Trên tiểu sử của người chủ cũ và người chủ mới của team/liên minh/trường tự học đều được cập nhật thông tin về việc chuyển nhượng này. 

 

-----------------------------------

Xem thông tin chuyển khoản tại ThanhToan.Khaitri.net / Payment.Khaitri.net  

Mọi thông tin thắc mắc vui lòng hỏi tại HoiKhaitri.net hoặc info.Khaitri.net