NguyenXuanHoang.Ename.vn - Tên điện tử của tôi (Electronic name)

NguyenXuanHoang.NUCE.Eedu.vn - Cựu sinh viên ĐH Xây dựng Hà Nội NUCE.edu.vn

Ask.NguyenXuanHoang.Ename.vn - Gửi câu hỏi đến tôi

F.NguyenXuanHoang.Ename.vn - Fanpage của tôi 

Y.NguyenXuanHoang.Ename.vn - Youtube channel của tôi

W.NguyenXuanHoang.Ename.vn - Website của tôi

NguyenXuanHoang.History.vn - Tiểu sử của tôi

NguyenXuanHoang.Degree.vn - Chứng nhận tự học của tôi

NguyenXuanHoang.Opinion.vn - Tham luận của tôi

NguyenXuanHoang.ostore.vn - Online store của tôi

NguyenXuanHoang.Lesson.vn - Bài giảng và khóa học của tôi

NguyenXuanHoang.obook.vn - Online book của tôi

NguyenXuanHoang.invitation.vn - Thiệp mời của tôi

NguyenXuanHoang.Topwork.vn - Việc làm của tôi

NguyenXuanHoang.Prize.vn - Giải thưởng của tôi

NguyenXuanHoang.Promotion.vn - Ưu đãi của tôi

NguyenXuanHoang.Build.vn - Bất động sản của tôi

NguyenXuanHoang.Museum.vn - Bảo tàng của tôi

Nội dung tự giới thiệu: 

Tôi tốt nghiệp cao học Viện Công Nghệ Châu Á, Thái lan và tốt nghiệp tiến sỹ trường Công Nghệ Nanyang, Singapore. Tôi đã từng giảng dạy tại trường ĐH Kiến Trúc Hà Nội và hiện đang làm giám đốc công ty CP tư vấn xây dựng ACH (ACH.vn). TS. Nguyễn Xuân Hoàng chuyên về công nghệ xây dựng mới và công nghệ sàn bê tông nhịp lớn. 

Hiện chưa có công việc nào

Hiện chưa có trường nào

  • Hiện chưa có kỹ năng nào