HoangHA.Ename.vn - Tên điện tử của tôi (Electronic name)

HoangHA.NUCE.Eedu.vn - Cựu sinh viên ĐH Xây dựng Hà Nội NUCE.edu.vn, Mentor tại trường tự học Xây dựng Hà Nội NUCE.Eedu.vn 

F.HoangHA.Ename.vn. - Fanpage của tôi

Y.HoangHA.Ename.vn. - Youtube channel của tôi

W.HoangHA.Ename.vn. - Website của tôi

HoangHA.History.vn - Tiểu sử của tôi

HoangHA.Degree.vn - Chứng nhận tự học của tôi

HoangHA.Opinion.vn - Tham luận của tôi

HoangHA.ostore.vn - Online store của tôi

HoangHA.Lesson.vn - Bài giảng và khóa học của tôi

HoangHA.obook.vn - Online book của tôi

HoangHA.invitation.vn - Thiệp mời của tôi

HoangHA.Topwork.vn - Việc làm của tôi

HoangHA.Prize.vn - Giải thưởng của tôi

HoangHA.Promotion.vn - Ưu đãi của tôi

HoangHA.Build.vn - Bất động sản của tôi

HoangHA.Museum.vn - Bảo tàng của tôi 

Tự giới thiệu:

Tôi tốt nghiệp đại học Xây Dựng năm 1991 và có hơn 30 năm kinh nghiệp trong ngành quản lý dự án xây dựng. Tôi tham gia vào Khai Trí để giúp các em sinh viên xây dựng có thêm cơ hội tiếp xúc với các dự án thực tế. 

CV của tôi:

hoangha.pdf

Đang làm Giám đốc dự án tại VNCC

TP HCM Từ 04-2000 đến nay

Đã tốt nghiệp Đại học Kỹ thuật xây dựng tại Đại học xây dựng

Từ 1986 đến 1991