Hợp tác

Cộng đồng tự học Khai Trí gồm nhiều nhóm tự học, mỗi nhóm thuộc một lĩnh vực khác nhau, và được dẫn dắt bởi một Mentor là người có kinh nghiệm tự học trong lĩnh vực ấy. 

Cho đến nay, chúng tôi đã kết hợp với một vài tổ chức để tạo ra một số nhóm tự học trong các lĩnh vực khác nhau. Ví dụ như chúng tôi đã kết hợp với Cộng đồng xây dựng Việt Nam TOPBUILDER.NET để tạo ra nhóm tự học TopBuilder.net; kết hợp với Cộng đồng kiến trúc sư ARCHITECT.VN để tạo ra nhóm tự học Architect.vn; kết hợp với Cộng đồng những nhà thiết kế DESIGNER.VN để tạo ra nhóm tự học Designer.vn; và chúng tôi rất mong muốn được hợp tác với những cá nhân và tổ chức trong mọi ngành nghề để tạo ra những nhóm tự học cho lĩnh vực ấy. Mỗi nhóm tự học có thể lấy theo tên của người Mentor, theo tên của doanh nghiệp, theo tên miền, hoặc theo bất cứ tên nào khác miễn không trùng với những tên nhóm đã có. 

Tại Khai Trí, mỗi Mentor có thể tự chiêu mộ đệ tử (Mentee) để lập một nhóm tự học riêng của mình. Mỗi nhóm cần có một mục tiêu (WHY), cách thức hoạt động (HOW), và các hoạt động cụ thể (WHAT). Những điều này được nêu rõ trong phần giới thiệu về nhóm tại mạng xã hội KhaiTri.net. Mỗi nhóm có quyền tự quyết định mọi hoạt động của mình, miễn sao không nằm ngoài mục tiêu là giúp mọi người tự học để thích nghi.


Vui lòng đăng ký làm Mentor tại đây