Các vườn ươm đang được ươm mầm tại Khai Trí

Lối tắt: VuonUom.Khaitri.net 


Lưu ý: có thể trích dẫn và chia sẻ trang này bằng tên miền VuonUom.Khaitri.net
Xem danh sách các cộng đồng tại CongDong.Khaitri.net 
Xem danh sách các trường tự học tại TruongTuHoc.Khaitri.net
Xem danh sách các ban của Khai Trí tại Ban.Khaitri.net

 
Các VƯỜN ƯƠM CHUYÊN NGÀNH dưới đây sẽ cho bạn một người ươm mầm (Mentor) và giới thiệu những nhà tài trợ (Sponsor) cho ý tưởng của bạn. Các vườn ươm này đều đang tuyển ban quản trị để có thể hoạt động chính thức.  
 

1. Thinking.edu.vn - Nơi cài đặt hệ tư duy
Tất cả các thành viên của Khai Trí đều được cài đặt các hệ tư duy của Khai Trí tại đây

2. Living.edu.vn - Nơi học cách sống thuận tự nhiên 
Nơi ươm mầm các ý tưởng về sống thuận tự nhiên tại WildLife.vnNewTravel.vn

3. Pupil.edu.vn - Vườn ươm học sinh / Pupil Incubator
Dành cho học sinh từ mầm non đến hết phổ thông

4. Genius.edu.vn - Vườn ươm nhân sự đặc nhiệm / Genius Incubator
Ươm mầm Starseed.vnLightWorker.vn và những người có năng khiếu đặc biệt

5. Educator.edu.vn - Vườn ươm Sư phạm / Educator Incubator
Ươm mầm Teacher.vn, Lecturer.vnCounselor.vn và các ý tưởng trong ngành sư phạm cho các trường tự học Eedu.vn và TextBook.vn 

6. Construction.edu.vn - Vườn ươm Xây dựng / Incubator of Construction
Ươm mầm Engineer.vn, Builder.vn, RaoNha.com, SoiNha.com, Structure.vn và các ý tưởng trong ngành xây dựng & bất động sản

7. Architecture.edu.vn - Vườn ươm Kiến trúc / Incubator of Architecture
Ươm mầm Architect.vn và các ý tưởng trong ngành kiến trúc, quy hoạch, nội thất, cảnh quan

8. TechUni.edu.vn - Vườn ươm Kỹ thuật và Công nghệ / Incubator of Engineering and Technology
Ươm mầm Engineer.vnITengineer.vnElectrician.vnMechanic.vnTechnologist.vnRoboticist.vn và các ý tưởng trong ngành kỹ thuật, công nghệ cho các TechUni.vn, Electricity.vn

9. Economy.edu.vn - Vườn ươm Kinh tế / Incubator of Economics
Ươm mầm Economists.vnDealer.vn, Marketeer.vn, Auditor.vn, Secretary.vn và các ý tưởng trong ngành kinh tế cho các Ostore.vnTinhXao.com, Brander.vn 

10. Manager.edu.vn - Vườn ươm Manager / Manager Incubator
Ươm mầm Captain, Team Leader, Politician.vn, Inspector.vnStrategist.vn, Adviser.vn và các ý tưởng về quản trị

11. Humanity.edu.vn - Vườn ươm nhân văn / Incubator of Humanities
Ươm mầm Sociologist.vnJurist.vnCulturalist.vnHistorian.vnPsychologist.vn,  Philosopher.vnLinguist.vnInterpreter.vnRecruiters.vn, Volunteer.vn cho các Psychology.vn, History.vn, Museum.vn, ejob.vnConsultancy.vn

12. Scientist.edu.vn - Vườn ươm Khoa học gia / Scientist Incubator
Ươm mầm Scientist.vnProfessor.vnMathematician.vnPhysicist.vnChemist.vnBiologist.vnGeographer.vn, Analyst.vn cho các Biology.vnGeography.vn

13. Medicine.edu.vn - Vườn ươm Y dược / Incubator of Medicine
Ươm mầm Physician.vnHealer.vn, và Therapist.vn cho các Healing.vn

14. FineArt.edu.vn - Vườn ươm Mỹ thuật / Incubator of Fine Art
Ươm mầm Designer.vn, Painter.vn

15. Artist.edu.vn - Vườn ươm Nghệ sĩ / Artist Incubator
Ươm mầm Artists.vnActor.vnSinger.vnComposer.vn

16. Sport.edu.vn - Vườn ươm thể thao / Incubator of Sport
Ươm mầm Athlete.vn 

17. Agriculture.edu.vn - Vườn ươm Nông lâm / Incubator of Agriculture
Ươm mầm Agronomist.vn và Forester.vn cho các NewFarm.vn

18. Reporter.edu.vn - Vườn ươm Truyền thông / Reporter Incubator
Ươm mầm Reporter.vnSpeaker.vn, Vlogger.vn và các ý tưởng trong ngành truyền thông cho các Ejournal.vn

19. Worker.edu.vn - Vườn ươm Ong thợ / Worker Incubator
Ươm mầm Worker.vn, Sailor.vnFisher.vn và Shippers.vn 

20. Cook.edu.vn - Vườn ươm đầu bếp / Chef Incubator
Ươm mầm Vietcook.vn 

21. Meditation.edu.vn - Vườn ươm Tâm linh / Incubator of Spirituality
Ươm mầm Theologian.vn, Buddhist.vn, Meditator.vn, Monk.vn cho các thiền viện Khai Trí Meditation.vn