Support.KhaiTri.net

Trung tâm trợ giúp và học liệu của Khai Trí

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: info.Khaitri.net

Phần 1/6: DeBai.Khaitri.net – Các ‘đề bài’ đang cần lời giải của Việt Nam (WHY)

Vườn ươm Khai Trí là một mô hình giáo dục mới chuyên ươm mầm những con người tự do và sáng tạo để giải quyết những vấn đề mới trong thời kỳ biến động cho Việt Nam.

Để tổng hợp những vấn đề mới làm đề bài cho các học viên của Khai Trí giải quyết, chúng tôi tạo ra Nghị Trường Khai Trí Opinion.vn để cho cả xã hội lên tiếng về những vấn đề mà họ đang gặp phải. Bạn có thể lên tiếng trên Nghị Trường Khai Trí bằng những cách sau:

Cách 1: Mọi người đều có thể gửi ý kiến (ẩn danh hoặc chính danh) tại HoiKhaitri.net để chúng tôi cập nhật vào trong các chủ đề bên dưới.

Cách 2: Bất kỳ ai có tài khoản Facebook đều có thể gửi ý kiến tại các GroupFacebook.Khaitri.net để Khai Trí có thể tổng hợp bằng cách review vào cuối các chủ đề bên dưới. Bạn có thể đăng tin chính danh hoặc đăng tin ẩn danh vào các group Facebook của Khai Trí và danh tính của bạn sẽ luôn được bảo mật.

Cách 3: Bạn hãy DangKy.Khaitri.net để có tài khoản trên Khaitri.net thì bạn mới có thể tự nêu ý kiến bằng cách review vào cuối các chủ đề bên dưới để chứng tỏ khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề của mình.

Nếu bạn muốn ‘ươm mầm’ ý tưởng sáng tạo của mình thành một dự án tại vườn ươm Khai Trí để giải quyết những vấn đề bên dưới thì hãy làm theo những bước sau:

Bước 1: xem cách hoạt động của vườn ươm Khai Trí tại About.Khaitri.net

Bước 2: chọn một trong các đề tài từ các vấn đề bên dưới

Bước 3: tìm hiểu kỹ về ‘vòng Kim Cô Khai Trí’ trước khi quyết định tham gia vào Khai Trí

Bước 4: đăng ký tham gia vào Khai Trí tại DangKy.Khaitri.net

Bước 5: đăng ký cài đặt hệ tư duy sáng tạo của Khai Trí tại Register.Thinking.edu.vn để biết cách giải quyết các vấn đề bên dưới và có thể liên minh với các thành viên khác trong Khai Trí.

Hãy đăng ký tài khoản tại DangKy.Khaitri.net để review vào cuối các chủ đề bên dưới, hoặc đăng ý kiến của bạn tại group Facebook G.Opinion.vn, hoặc gửi ý kiến tại HoiKhaitri.net

Xem lời giải của các vấn đề này tại phần 3.2

T1.Khaitri.net - Tâm thư của người Việt toàn cầu gửi chính phủ Việt Nam

T2.Khaitri.net - Tâm thư của người dân gửi cán bộ, viên chức Việt Nam

T2A.Khaitri.net - Tâm thư của cán bộ, viên chức, bộ ngành gửi người dân Việt Nam

T3.Khaitri.net - Tâm thư của đồng bào gửi Việt-Kiều

T3A.Khaitri.net - Tâm thư của việt-kiều gửi đồng-bào trong nước
  

TÂM THƯ CỦA NGƯỜI DÂN GỬI BỘ NGÀNH:

T20.Khaitri.net - Tâm thư gửi Bộ và các Sở Giáo dục và Đào tạo

T21.Khaitri.net - Tâm thư gửi Bộ và các Sở Y tế và Sở Y tế

T22.Khaitri.net - Tâm thư gửi Bộ Công an và Công an các tỉnh thành

T23.Khaitri.net - Tâm thư gửi Bộ và các Sở Công Thương

T24.Khaitri.net - Tâm thư gửi Bộ và các Sở Giao thông vận tải

T25.Khaitri.net - Tâm thư gửi Bộ và các Sở Kế hoạch và Đầu tư

T26.Khaitri.net - Tâm thư gửi Bộ và các Sở Khoa học và Công nghệ

T27.Khaitri.net - Tâm thư gửi Bộ và các Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội

T28.Khaitri.net - Tâm thư gửi Bộ Ngoại giao Việt Nam

T29.Khaitri.net - Tâm thư gửi Bộ và các Sở Nội vụ

T30.Khaitri.net - Tâm thư gửi Bộ và các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

T31.Khaitri.net - Tâm thư gửi Bộ Quốc phòng và Tỉnh đội hoặc Huyện đội

T32.Khaitri.net - Tâm thư gửi Bộ và các Sở Tài chính

T33.Khaitri.net - Tâm thư gửi Bộ và các Sở Tài nguyên và Môi trường

T34.Khaitri.net - Tâm thư gửi Bộ và các Sở Thông tin và Truyền thông

T35.Khaitri.net - Tâm thư gửi Bộ và các Sở Tư pháp

T36.Khaitri.net - Tâm thư gửi Bộ và các Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

T37.Khaitri.net - Tâm thư gửi Bộ và các Sở Xây dựng

Đề xuất thêm chủ đề mới tại HoiKhaitri.net

Hãy đăng ký tài khoản tại DangKy.Khaitri.net để review vào cuối các chủ đề bên dưới, hoặc đăng ý kiến của bạn tại group Facebook G.Opinion.vn, hoặc gửi ý kiến tại HoiKhaitri.net

Xem lời giải của các vấn đề này tại phần 3.3

THaNoi.Khaitri.net – Những thách thức mới của thành phố Hà Nội

THoChiMinh.Khaitri.net - Những thách thức mới của thành phố Hồ Chí Minh

TCanTho.Khaitri.net - Những thách thức mới của thành phố Cần Thơ

TDaNang.Khaitri.net - Những thách thức mới của thành phố Đà Nẵng

THaiPhong.Khaitri.net - Những thách thức mới của thành phố Hải Phòng

TAnGiang.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh An Giang

TBaRia.Khaitri.net / TVungTau.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

TBacLieu.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Bạc Liêu

TBacGiang.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Bắc Giang

TBacKan.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Bắc Kạn

TBacNinh.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Bắc Ninh

TBenTre.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Bến Tre

TBinhDuong.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Bình Dương

TBinhDinh.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Bình Định

TBinhPhuoc.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Bình Phước

TBinhThuan.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Bình Thuận

TCaMau.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Cà Mau

TCaoBang.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Cao Bằng

TDakLak.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Đắk Lắk

TDakNong.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Đắk Nông

TDienBien.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Điện Biên

TDongNai.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Đồng Nai

TDongThap.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Đồng Tháp

TGiaLai.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Gia Lai

THaGiang.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Hà Giang

THaNam.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Hà Nam

THaTinh.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Hà Tĩnh

THaiDuong.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Hải Dương

THauGiang.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Hậu Giang

THoaBinh.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Hòa Bình

THungYen.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Hưng Yên

TKhanhHoa.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Khánh Hòa

TKienGiang.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Kiên Giang

TKonTum.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Kon Tum

TLaiChau.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Lai Châu

TLangSon.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Lạng Sơn

TLaoCai.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Lào Cai

TLamDong.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Lâm Đồng

TLongAn.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Long An

TNamDinh.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Nam Định

TNgheAn.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Nghệ An

TNinhBinh.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Ninh Bình

TNinhThuan.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Ninh Thuận

TPhuTho.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Phú Thọ

TPhuYen.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Phú Yên

TQuangBinh.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Quảng Bình

TQuangNam.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Quảng Nam

TQuangNgai.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Quảng Ngãi

TQuangNinh.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Quảng Ninh

TQuangTri.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Quảng Trị

TSocTrang.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Sóc Trăng

TSonLa.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Sơn La

TTayNinh.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Tây Ninh

TThaiBinh.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Thái Bình

TThaiNguyen.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Thái Nguyên

TThanhHoa.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Thanh Hóa

THue.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Thừa Thiên Huế

TTienGiang.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Tiền Giang

TTraVinh.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Trà Vinh

TTuyenQuang.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Tuyên Quang

TVinhLong.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Vĩnh Long

TVinhPhuc.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Vĩnh Phúc

TYenBai.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Yên Bái

Đề xuất thêm chủ đề mới tại HoiKhaitri.net

Hãy đăng ký tài khoản tại DangKy.Khaitri.net để review vào cuối các chủ đề bên dưới, hoặc đăng ý kiến của bạn tại group Facebook G.Teacher.vn, hoặc gửi ý kiến tại HoiKhaitri.net

Xem lời giải của các vấn đề này tại phần 3.4

T41.Khaitri.net - Những vấn đề trong cải cách giáo dục Việt Nam

T41A.Khaitri.net - Những thách thức mới cho giáo dục mầm non Việt Nam (dành cho Teacher.vn)

T41B.Khaitri.net - Những thách thức mới cho giáo dục phổ thông Việt Nam (dành cho Teacher.vn)

T42.Khaitri.net - Những thách thức mới cho giáo dục đại học Việt Nam (dành cho Lecturer.vn)

T43.Khaitri.net - Những thách thức mới cho Cố vấn học đường Việt Nam (dành cho Counselor.vn)

T41C.Khaitri.net - Những thách thức mới khi cải tiến sách giáo khoa của Việt Nam (dành cho TextBook.vn)

T41D.Khaitri.net – Những thách thức mới của các trường đại học sư phạm Việt Nam (dành cho trường tự học Eedu.vn)

T40A.Khaitri.net - Tâm thư GỬI học sinh và sinh viên Việt Nam (Pupuil.vn)

T40B.Khaitri.net - Tâm thư CỦA học sinh và sinh viên Việt Nam (Pupuil.vn)

T41E.Khaitri.net - Tâm thư GỬI giáo viên Việt Nam (Teacher.vn)

T41F.Khaitri.net - Tâm thư CỦA giáo viên Việt Nam (Teacher.vn)

T42A.Khaitri.net - Tâm thư GỬI giảng viên Việt Nam (Lecturer.vn)

T42B.Khaitri.net - Tâm thư CỦA giảng viên Việt Nam (Lecturer.vn)

T43A.Khaitri.net - Tâm thư GỬI cố vấn học đường Việt Nam (Counselor.vn)

T43B.Khaitri.net - Tâm thư CỦA cố vấn học đường Việt Nam (Counselor.vn)

T40C.Khaitri.net - Tâm thư GỬI các em học sinh muốn theo nghiệp nhà giáo (dành cho Pupil.vn)

T41G.Khaitri.net - Nếu em là giáo viên (Teacher.vn)

T42C.Khaitri.net - Nếu em là giảng viên (dành cho Lecturer.vn)

T43C.Khaitri.net - Nếu em là Cố vấn học đường (Counselor.vn)
  

TÂM THƯ GỬI CÁC ĐẠI HỌC VIỆT NAM:

Mỗi trường đại học dưới đây đều có một TRƯỜNG TỰ HỌC tương ứng tại mục 2.4

THUST.Khaitri.net - Tâm thư gửi Đại học Bách Khoa Hà Nội HUST.Eedu.vn

THCMUT.Khaitri.net - Tâm thư gửi Đại học Bách khoa TP HCM HCMUT.Eedu.vn

TCTU.Khaitri.net - Tâm thư gửi Đại học Cần Thơ CTU.Eedu.vn

TFTU.Khaitri.net - Tâm thư gửi Đại học Ngoại thương FTU.Eedu.vn

THNUE.Khaitri.net - Tâm thư gửi Đại học Sư phạm Hà Nội HNUE.Eedu.vn

THCMUE.Khaitri.net - Tâm thư gửi Đại học Sư phạm TP HCM HCMUE.Eedu.vn

TTDTU.Khaitri.net - Tâm thư gửi Đại học Tôn Đức Thắng TDTU.Eedu.vn

THCMUTE.Khaitri.net - Tâm thư gửi Đại học sư phạm kỹ thuật TP HCM HCMUTE.Eedu.vn

TUEH.Khaitri.net - Tâm thư gửi Đại học Kinh tế TP HCM UEH.Eedu.vn

THCMUS.Khaitri.net - Tâm thư gửi Đại học khoa học tự nhiên TP HCM HCMUS.Eedu.vn

TNUCE.Khaitri.net - Tâm thư gửi Đại học xây dựng Hà Nội NUCE.Eedu.vn

TUTC.Khaitri.net - Tâm thư gửi Đại học giao thông vận tải UTC.Eedu.vn

THVTC.Khaitri.net - Tâm thư gửi Học viện tài chính HVTC.Eedu.vn

TNEU.Khaitri.net - Tâm thư gửi Đại Học Kinh Tế Quốc Dân NEU.Eedu.vn

TTNU.Khaitri.net - Tâm thư gửi Đại Học Thái Nguyên TNU.Eedu.vn

THOU.Khaitri.net - Tâm thư gửi Đại Học Mở Hà Nội HOU.Eedu.vn

TVNUA.Khaitri.net - Tâm thư gửi Học viện Nông nghiệp Việt Nam VNUA.Eedu.vn

THCMUAF.Khaitri.net - Tâm thư gửi Đại học nông lâm TP HCM HCMUAF.Eedu.vn

TNTU.Khaitri.net - Tâm thư gửi Đại học Nha Trang NTU.Eedu.vn

THCMULAW.Khaitri.net - Tâm thư gửi Đại học Luật TP HCM HCMULAW.Eedu.vn

TUSSH.Khaitri.net - Tâm thư gửi Đại học KHXH&NV (Đại học Quốc gia Hà Nội) USSH.VNU.Eedu.vn

THCMUSSH.Khaitri.net - Tâm thư gửi Đại học KHXH&NV (Đại học Quốc gia TP HCM) HCMUSSH.Eedu.vn

TOU.Khaitri.net - Tâm thư gửi Đại học Mở TP HCM OU.Eedu.vn

TTLU.Khaitri.net - Tâm thư gửi Đại học Thủy lợi TLU.Eedu.vn

THLU.Khaitri.net - Tâm thư gửi Đại học Luật Hà Nội HLU.Eedu.vn

TVANLANGUNI.Khaitri.net - Tâm thư gửi Đại học Văn Lang VANLANGUNI.Eedu.vn

THAU.Khaitri.net - Tâm thư gửi Đại học Kiến trúc Hà Nội HAU.Eedu.vn

TUAH.Khaitri.net - Tâm thư gửi Đại học Kiến trúc TP HCM UAH.Eedu.vn

THCMUFA.Khaitri.net - Tâm thư gửi Đại học Mỹ thuật TP HCM HCMUFA.Eedu.vn

THUTECH.Khaitri.net - Tâm thư gửi Đại học Hutech HUTECH.Eedu.vn

Đề xuất thêm chủ đề mới tại HoiKhaitri.net

Hãy đăng ký tài khoản tại DangKy.Khaitri.net để review vào cuối các chủ đề bên dưới, hoặc đăng ý kiến của bạn tại group Facebook G.Healer.vn, hoặc gửi ý kiến tại HoiKhaitri.net

Xem lời giải của các vấn đề này tại phần 3.5

T44.Khaitri.net - Những thách thức mới cho ngành y dược Việt Nam

T45.Khaitri.net - Những thách thức mới cho ngành y học cổ truyền (Đông-y) và chữa lành tự nhiên tại Việt Nam (dành cho Healer.vn)

T46.Khaitri.net - Những thách thức mới cho ngành y học hiện đại (Tây-y) Việt Nam (dành cho Physician.vn)

T47.Khaitri.net - Những thách thức mới cho ngành trị liệu Việt Nam (dành cho Therapist.vn)

T44A.Khaitri.net – Những thách thức mới của các trường đại học y dược Việt Nam (dành cho trường tự học Eedu.vn)

T44B.Khaitri.net - Tâm thư gửi các hiệp hội ngành nghề và các viện nghiên cứu trong ngành y dược Việt Nam (dành cho Institutes.vn)

T44C.Khaitri.net - Những bất cập trong cách ứng phó với đại dịch tại Việt Nam

T44D.Khaitri.net - Những bất cập trong cách điều trị ung thư và các bệnh nan y tại Việt Nam

T44E.Khaitri.net - Những bất cập trong cách điều trị bệnh tâm thần và tự kỷ tại Việt Nam

T44F.Khaitri.net - Những ‘căn bệnh’ mới của lối sống phi tự nhiên trong xã hội hiện đại Việt Nam

T45A.Khaitri.net - Tâm thư GỬI các thầy thuốc đông-y và những người chữa lành Việt Nam (Healer.vn)

T45B.Khaitri.net - Tâm thư CỦA các thầy thuốc đông-y và những người chữa lành Việt Nam (Healer.vn)

T46A.Khaitri.net - Tâm thư GỬI bác sĩ và dược sĩ Việt Nam (Physician.vn)

T46B.Khaitri.net - Tâm thư CỦA bác sĩ và dược sĩ Việt Nam (Physician.vn)

T47A.Khaitri.net - Tâm thư GỬI các nhà trị liệu Việt Nam (Therapist.vn)

T47B.Khaitri.net - Tâm thư CỦA các nhà trị liệu Việt Nam (Therapist.vn)

T40D.Khaitri.net - Tâm thư GỬI các em học sinh muốn theo ngành y (dành cho Pupil.vn)

T45C.Khaitri.net - Nếu em là bác sĩ

Đề xuất thêm chủ đề mới tại HoiKhaitri.net

Hãy đăng ký tài khoản tại DangKy.Khaitri.net để review vào cuối các chủ đề bên dưới, hoặc đăng ý kiến của bạn tại group Facebook G.Dealer.vn, hoặc gửi ý kiến tại HoiKhaitri.net

Xem lời giải của các vấn đề này tại phần 3.6

T48.Khaitri.net - Những thách thức mới cho nền kinh tế Việt Nam

T49.Khatri.net - Những thách thức mới của các nhà hoạch định kinh tế Việt Nam (Economists.vn)

T50.Khaitri.net - Những thách thức mới cho doanh nhân Việt Nam (Dealer.vn)

T51.Khaitri.net - Những thách thức mới cho ngành tài chính, kế toán, kiểm toán Việt Nam (dành cho Auditor.vn)

T48A.Khaitri.net - Những thách thức mới của các trường đại học kinh tế, tài chính Việt Nam (dành cho trường tự học Eedu.vn)

T48B.Khaitri.net - Tâm thư gửi các hiệp hội ngành nghề và các viện nghiên cứu trong ngành thương mại, tài chính, kinh doanh Việt Nam (dành cho Institutes.vn)

T50A.Khaitri.net - Tâm thư GỬI doanh nhân Việt Nam (Dealer.vn)

T50B.Khaitri.net - Tâm thư CỦA doanh nhân Việt Nam (Dealer.vn)

T40E.Khaitri.net - Tâm thư GỬI các em học sinh muốn trở thành doanh nhân (dành cho Pupil.vn)

T50C.Khaitri.net - Nếu em là một doanh nhân

Đề xuất thêm chủ đề mới tại HoiKhaitri.net

Hãy đăng ký tài khoản tại DangKy.Khaitri.net để review vào cuối các chủ đề bên dưới, hoặc đăng ý kiến của bạn tại group Facebook G.Opinion.vn, hoặc gửi ý kiến tại HoiKhaitri.net

Xem lời giải của các vấn đề này tại phần 3.7

T55.Khaitri.net - Những vấn đề mới trong xã hội Việt Nam (dành cho Sociologist.vn)

T56.Khaitri.net - Những vấn đề mới về văn hóa và giải trí tại Việt Nam (Culturalist.vn)

T57.Khaitri.net - Những thách thức mới cho các chính khách Việt Nam (dành cho Politician.vn)

T58.Khaitri.net - Những thách thức mới cho các triết gia Việt Nam (dành cho Philosopher.vn)

T59.Khaitri.net - Những thách thức mới cho các nhà tâm lý học Việt Nam (dành cho Psychologist.vn)

T60.Khaitri.net - Những thách thức mới của các sử gia Việt Nam (Historian.vn)

T61.Khaitri.net - Những thách thức mới trong lĩnh vực nhân sự và nguồn nhân lực (dành cho Recruiters.vn)

T62.Khaitri.net - Những thách thức mới cho ngôn ngữ Việt Nam (dành cho Linguist.vn)

T63.Khaitri.net - Những thách thức mới cho ngành dịch thuật và phiên dịch (dành cho Interpreter.vn)

T64.Khaitri.net - Những thách thức mới cho thể thao Việt Nam (dành cho Athlete.vn)

T65.Khaitri.net - Những thách thức mới cho tình nguyện viên Việt Nam (dành cho Volunteer.vn)

T52.Khaitri.net - Những thách thức mới cho những nhà cố vấn Việt Nam (Adviser.vn)

T53.Khaitri.net - Những thách thức mới của các chiến lược gia (Strategist.vn)

T54.Khaitri.net - Những thách thức mới cho những nhà phân tích Việt Nam (Analyst.vn)

T55A.Khaitri.net - Những thách thức mới của các trường đại học Xã hội nhân văn và Văn hóa của Việt Nam (dành cho trường tự học Eedu.vn)

T64A.Khaitri.net - Những thách thức mới của các trường đại học thể thao của Việt Nam (dành cho Athlete.vn)

T57A.Khaitri.net - Những hình thức mới của chiến tranh và xâm lược chủ quyền (dành cho Politician.vn)

T55B.Khaitri.net - Những thách thức mới trong thế giới ảo

T55C.Khaitri.net - Những thách thức mới về biến đổi khí hậu và môi trường tại Việt Nam

T55D.Khaitri.net - Những vấn đề mới về giới tính và tình dục tại Việt Nam

T55E.Khaitri.net - Những vấn đề mới về hôn nhân và gia đình Việt Nam

T55F.Khaitri.net - Tâm thư gửi các hiệp hội ngành nghề và viện nghiên cứu trong lĩnh vực xã hội, văn hóa, thể thao Việt Nam (dành cho Institutes.vn)

T55G.Khaitri.net - Tâm thư GỬI các nhà xã hội học Việt Nam (Sociologist.vn)

T55H.Khaitri.net - Tâm thư CỦA các nhà xã hội học Việt Nam (Sociologist.vn)

T56A.Khaitri.net - Tâm thư GỬI các nhà văn hóa Việt Nam (Culturalist.vn)

T56B.Khaitri.net - Tâm thư CỦA các nhà văn hóa Việt Nam (Culturalist.vn)

T65A.Khaitri.net - Tâm thư GỬI các tình nguyện viên Việt Nam (Volunteer.vn)

T65B.Khaitri.net - Tâm thư CỦA các tình nguyện viên Việt Nam (Volunteer.vn)

T40F.Khaitri.net - Tâm thư gửi các em học sinh muốn theo khối ngành xã hội và văn hóa (dành cho Pupil.vn)

T40G.Khaitri.net - Tâm thư gửi các em học sinh muốn theo khối ngành thể thao (dành cho Pupil.vn)

T55I.Khaitri.net - Nếu em là một nhà xã hội học (Sociologist.vn)

T56C.Khaitri.net - Nếu em là một nhà văn hóa (Culturalist.vn)

T57B.Khaitri.net - Nếu em là một chính khách (Politician.vn)

T58A.Khaitri.net - Nếu em là một triết gia (Philosopher.vn)

T59A.Khaitri.net - Nếu em là một nhà tâm lý học (Psychologist.vn)

T60A.Khaitri.net - Nếu em là sử gia (Historian.vn)

T61A.Khaitri.net - Nếu em là một nhà tuyển dụng (Recruiters.vn)

T62A.Khaitri.net - Nếu em là một nhà ngôn ngữ học (Linguist.vn)

T63A.Khaitri.net - Nếu em là một người phiên dịch và dịch thuật (Interpreter.vn)

T64B.Khaitri.net - Nếu em là vận động viên (Athlete.vn)

T65C.Khaitri.net - Nếu em là tình nguyện viên (Volunteer.vn)

Đề xuất thêm chủ đề mới tại HoiKhaitri.net

Hãy đăng ký tài khoản tại DangKy.Khaitri.net để review vào cuối các chủ đề bên dưới, hoặc đăng ý kiến của bạn tại group Facebook G.Jurist.vn, hoặc gửi ý kiến tại HoiKhaitri.net

Xem lời giải của các vấn đề này tại phần 3.8

T66.Khaitri.net - Những thách thức mới cho ngành luật Việt Nam (dành cho Jurist.vn)

T66A.Khaitri.net – Những thách thức mới của các trường đại học luật Việt Nam (dành cho Trường tự học Eedu.vn)

T66B.Khaitri.net - Tâm thư gửi các cơ quan lập pháp, tư pháp, hành pháp Việt Nam (dành cho Institutes.vn)

T66C.Khaitri.net - Tâm thư GỬI những người trong ngành luật của Việt Nam (dành cho Jurist.vn)

T66D.Khaitri.net - Tâm thư CỦA những người trong ngành luật của Việt Nam (dành cho Jurist.vn)

T40H.Khaitri.net - Tâm thư gửi các em học sinh muốn theo ngành luật (dành cho Pupil.vn)

T66F.Khaitri.net - Nếu em là một Đại biểu quốc hội

T66G.Khaitri.net - Nếu em là Chủ tịch nước hoặc Thủ tướng chính phủ

T66H.Khaitri.net - Nếu em là Thẩm phán

T66I.Khaitri.net - Nếu em là Luật sư

GÓP Ý VỀ CÁC BỘ LUẬT CỦA VIỆT NAM

Đang cập nhật…

Đề xuất thêm chủ đề mới tại HoiKhaitri.net

Hãy đăng ký tài khoản tại DangKy.Khaitri.net để review vào cuối các chủ đề bên dưới, hoặc đăng ý kiến của bạn tại group Facebook G.Engineer.vn, hoặc gửi ý kiến tại HoiKhaitri.net

Xem lời giải của các vấn đề này tại phần 3.9

T67.Khaitri.net - Những thách thức mới cho ngành kỹ thuật Việt Nam (Dành cho Technologist.vnEngineer.vn)

T68.Khaitri.net - Những thách thức mới cho ngành công nghệ thông tin Việt Nam (dành cho Itengineer.vn)

T69.Khaitri.net - Những thách thức mới cho ngành điện – điện tử Việt Nam (dành cho Electrician.vn)

T70.Khaitri.net - Những thách thức mới cho ngành cơ khí Việt Nam (dành cho Mechanic.vn)

T71.Khaitri.net - Những thách thức mới cho ngành tự động hóa Việt Nam (dành cho Roboticist.vn)

T67A.Khaitri.net – Những thách thức mới của các trường đại học kỹ thuật Việt Nam (dành cho Trường tự học Eedu.vn)

T67B.Khaitri.net - Tâm thư gửi các hiệp hội ngành nghề và các viện nghiên cứu trong ngành kỹ thuật Việt Nam (dành cho Institutes.vn)

T72A.Khaitri.net - Tâm thư GỬI kỹ sư Việt Nam (Engineer.vn)

T72B.Khaitri.net - Tâm thư CỦA kỹ sư Việt Nam (Engineer.vn)

T68A.Khaitri.net - Tâm thư GỬI kỹ sư công nghệ thông tin Việt Nam (Itengineer.vn)

T68B.Khaitri.net - Tâm thư CỦA kỹ sư công nghệ thông tin Việt Nam (Itengineer.vn)

T69A.Khaitri.net - Tâm thư GỬI kỹ sư điện và thợ điện Việt Nam (Electrician.vn)

T69B.Khaitri.net - Tâm thư CỦA kỹ sư điện và thợ điện Việt Nam (Electrician.vn)

T70A.Khaitri.net - Tâm thư GỬI kỹ sư và thợ cơ khí Việt Nam (Mechanic.vn)

T70B.Khaitri.net - Tâm thư CỦA kỹ sư và thợ cơ khí Việt Nam (Mechanic.vn)

T71A.Khaitri.net - Tâm thư GỬI kỹ sư tự động hóa Việt Nam (Roboticist.vn)

T71B.Khaitri.net - Tâm thư CỦA kỹ sư tự động hóa Việt Nam (Roboticist.vn)

T40I.Khaitri.net - Tâm thư GỬI các em học sinh muốn theo ngành kỹ thuật (dành cho Pupil.vn)

T72C.Khaitri.net - Nếu em là kỹ sư (Engineer.vn)

T68C.Khaitri.net - Nếu em là kỹ sư công nghệ thông tin (Itengineer.vn)

T69C.Khaitri.net - Nếu em là kỹ sư hoặc thợ điện (Electrician.vn)

T70C.Khaitri.net - Nếu em là kỹ sư hoặc thợ cơ khí (Mechanic.vn)

T71C.Khaitri.net - Nếu em là kỹ sư tự động hóa (Roboticist.vn)

Đề xuất thêm chủ đề mới tại HoiKhaitri.net

Hãy đăng ký tài khoản tại DangKy.Khaitri.net để review vào cuối các chủ đề bên dưới, hoặc đăng ý kiến của bạn tại group Facebook G.Scientist.vn, hoặc gửi ý kiến tại HoiKhaitri.net

Xem lời giải của các vấn đề này tại phần 3.10

T73.Khaitri.net - Những thách thức mới của các học giả Việt Nam (dành cho Professor.vn)

T74.Khaitri.net - Những thách thức mới của khoa học Việt Nam (dành cho Scientist.vn)

T75.Khaitri.net - Những thách thức mới của ngành toán học Việt Nam (dành cho Mathematician.vn)

T76.Khaitri.net - Những thách thức mới của ngành vật lý Việt Nam (dành cho Physicist.vn)

T77.Khaitri.net - Những thách thức mới của ngành hóa học Việt Nam (dành cho Chemist.vn)

T78.Khaitri.net - Những thách thức mới của ngành sinh học Việt Nam (dành cho Biologist.vn)

T79.Khaitri.net - Những thách thức mới của ngành địa lý Việt Nam (dành cho Geographer.vn)

T73A.Khaitri.net – Những thách thức mới của các trường đại học Khoa học tự nhiên Việt Nam (dành cho Trường tự học Eedu.vn)

T73B.Khaitri.net - Tâm thư gửi các Viện nghiên cứu của Việt Nam (dành cho Institutes.vn)

T73C.Khaitri.net - Tâm thư GỬI các học giả Việt Nam (Professor.vn)

T73D.Khaitri.net - Tâm thư CỦA các học giả Việt Nam (Professor.vn)

T74A.Khaitri.net - Tâm thư GỬI các nhà khoa học Việt Nam (Scientist.vn)

T74B.Khaitri.net - Tâm thư CỦA các nhà khoa học Việt Nam (Scientist.vn)

T75A.Khaitri.net - Tâm thư GỬI các nhà toán học Việt Nam (Mathematician.vn)

T75B.Khaitri.net - Tâm thư CỦA các nhà toán học Việt Nam (Mathematician.vn)

T76A.Khaitri.net - Tâm thư GỬI các nhà vật lý Việt Nam (Physicist.vn)

T76B.Khaitri.net - Tâm thư CỦA các nhà vật lý Việt Nam (Physicist.vn)

T77A.Khaitri.net - Tâm thư GỬI các nhà hóa học Việt Nam (Chemist.vn)

T77B.Khaitri.net - Tâm thư CỦA các nhà hóa học Việt Nam (Chemist.vn)

T78A.Khaitri.net - Tâm thư GỬI các nhà sinh học Việt Nam (Biologist.vn)

T78B.Khaitri.net - Tâm thư CỦA các nhà sinh học Việt Nam (Biologist.vn)

T79A.Khaitri.net - Tâm thư GỬI các nhà địa lý Việt Nam (Geographer.vn)

T79B.Khaitri.net - Tâm thư CỦA các nhà địa lý Việt Nam (Geographer.vn)

T40J.Khaitri.net - Tâm thư gửi các em học sinh muốn theo con đường nghiên cứu khoa học (dành cho Pupil.vn)

T73E.Khaitri.net - Nếu em là một học giả (Professor.vn)

T74C.Khaitri.net - Nếu em là một nhà khoa học (Scientist.vn)

T75C.Khaitri.net - Nếu em là một nhà toán học (Mathematician.vn)

T76C.Khaitri.net - Nếu em là một nhà vật lý (Physicist.vn)

T77C.Khaitri.net - Nếu em là một nhà hóa học (Chemist.vn)

T78C.Khaitri.net - Nếu em là một nhà sinh học (Biologist.vn)

T79C.Khaitri.net - Nếu em là một nhà địa lý (Geographer.vn)

Đề xuất thêm chủ đề mới tại HoiKhaitri.net

Hãy đăng ký tài khoản tại DangKy.Khaitri.net để review vào cuối các chủ đề bên dưới, hoặc đăng ý kiến của bạn tại group Facebook G.NewFarm.vn, hoặc gửi ý kiến tại HoiKhaitri.net

Xem lời giải của các vấn đề này tại phần 3.11

T80.Khaitri.net - Những thách thức mới cho ngành NÔNG NGHIỆP Việt Nam (Dành cho Agronomist.vn)

T81.Khaitri.net - Những thách thức mới cho ngành LÂM NGHIỆP Việt Nam (Dành cho Forester.vn)

T82.Khaitri.net - Những thách thức mới cho ngành NGƯ NGHIỆP Việt Nam (Dành cho Fisher.vn)

T83.Khaitri.net - Những thách thức mới của các NÔNG TRẠI Việt nam (Dành cho NewFarm.vn)

T84.Khaitri.net - Những thách thức mới cho ngành ẨM THỰC và chế biến thực phẩm của Việt Nam (Dành cho VietCook.vn)

T80A.Khaitri.net – Những thách thức mới của các trường đại học Nông - Lâm nghiệp Việt Nam (dành cho Trường tự học Eedu.vn)

T84A.Khaitri.net - Những thách thức mới của các trường về chế biến thực phẩm Việt Nam

T80B.Khaitri.net - Tâm thư gửi các hiệp hội ngành nghề và các viện nghiên cứu trong ngành nông, lâm, ngư nghiệp và chế biến thực phẩm Việt Nam (dành cho Institutes.vn)

T80C.Khaitri.net - Tâm thư GỬI những người trong ngành NÔNG NGHIỆP Việt Nam (Dành cho NewFarm.vn Agronomist.vn)

T80D.Khaitri.net - Tâm thư CỦA những người trong ngành NÔNG NGHIỆP Việt Nam (Dành cho NewFarm.vn Agronomist.vn)

T81A.Khaitri.net - Tâm thư GỬI những người trong ngành LÂM NGHIỆP Việt Nam (Dành cho Forester.vn)

T81B.Khaitri.net - Tâm thư CỦA những người trong ngành LÂM NGHIỆP Việt Nam (Dành cho Forester.vn)

T82A.Khaitri.net - Tâm thư GỬI những người trong ngành NGƯ NGHIỆP Việt Nam (Dành cho Fisher.vn)

T82B.Khaitri.net - Tâm thư CỦA những người trong ngành NGƯ NGHIỆP Việt Nam (Dành cho Fisher.vn)

T84B.Khaitri.net - Tâm thư GỬI các đầu bếp và những người trong ngành chế biến thực phẩm của Việt Nam (Dành cho VietCook.vn)

T84C.Khaitri.net - Tâm thư CỦA các đầu bếp và những người trong ngành chế biến thực phẩm của Việt Nam (Dành cho VietCook.vn)

T40K.Khaitri.net - Tâm thư GỬI các em học sinh muốn theo ngành nông, lâm, ngư nghiệp và thực phẩm (dành cho Pupil.vn)

T80E.Khaitri.net - Nếu em là một nhà nông học (Agronomist.vn)

T81C.Khaitri.net - Nếu em là một người kiểm lâm (Forester.vn)

T82C.Khaitri.net - Nếu em là một ngư dân (Fisher.vn)

T84D.Khaitri.net – Nếu em là một đầu bếp Việt (VietCook.vn)

Đề xuất thêm chủ đề mới tại HoiKhaitri.net

Hãy đăng ký tài khoản tại DangKy.Khaitri.net để review vào cuối các chủ đề bên dưới, hoặc đăng ý kiến của bạn tại group Facebook G.Architect.vn, G.Builder.vn, G.RaoNha.com, hoặc gửi ý kiến tại HoiKhaitri.net

Xem lời giải của các vấn đề này tại phần 3.12

T85.Khaitri.net - Những thách thức mới cho ngành kiến trúc Việt Nam (Dành cho Architect.vn)

T86.Khaitri.net - Những thách thức mới cho ngành xây dựng của Việt Nam (Dành cho Builder.vn)

T87.Khaitri.net - Những thách thức mới cho ngành bất động sản Việt Nam (Dành cho RaoNha.com)

T88.Khaitri.net - Những thách thức mới cho ngành thẩm định bất động sản Việt Nam (Dành cho SoiNha.com)

T86A.Khaitri.net – Những thách thức mới của các trường đại học xây dựng, kiến trúc Việt Nam (dành cho Trường tự học Eedu.vn)

T86B.Khaitri.net - Tâm thư gửi các hiệp hội ngành nghề và các viện nghiên cứu trong ngành kiến trúc, xây dựng, bất động sản (dành cho Institutes.vn)

T85A.Khaitri.net - Tâm thư GỬI các kiến trúc sư Việt Nam (Architect.vn)

T85B.Khaitri.net - Tâm thư CỦA các kiến trúc sư Việt Nam (Architect.vn)

T86C.Khaitri.net - Tâm thư GỬI các nhà thầu xây dựng Việt Nam (Builder.vn)

T86D.Khaitri.net - Tâm thư CỦA các nhà thầu xây dựng Việt Nam (Builder.vn)

T87A.Khaitri.net - Tâm thư GỬI những người trong ngành bất động sản Việt Nam (dành cho RaoNha.comSoiNha.com)

T87B.Khaitri.net - Tâm thư CỦA những người trong ngành bất động sản Việt Nam (dành cho RaoNha.comSoiNha.com)

T40L.Khaitri.net - Tâm thư GỬI các em học sinh muốn theo ngành kiến trúc, xây dựng, bất động sản (dành cho Pupil.vn)

T85C.Khaitri.net - Nếu em là một kiến trúc sư (Architect.vn)

T86E.Khaitri.net - Nếu em là một nhà thầu xây dựng (Builder.vn)

T87C.Khaitri.net - Nếu em là một người kinh doanh bất động sản (RaoNha.com)

Đề xuất thêm chủ đề mới tại HoiKhaitri.net

Hãy đăng ký tài khoản tại DangKy.Khaitri.net để review vào cuối các chủ đề bên dưới, hoặc đăng ý kiến của bạn tại group Facebook G.Shippers.vn, hoặc gửi ý kiến tại HoiKhaitri.net

Xem lời giải của các vấn đề này tại phần 3.13

T89.Khaitri.net - Những thách thức mới của ngành giao thông vận tải Việt Nam (Dành cho Shippers.vn)

T89A.Khaitri.net - Những thách thức mới cho ngành vận tải đường bộ

T89B.Khaitri.net - Những thách thức mới cho ngành vận tải đường thủy

T89C.Khaitri.net - Những thách thức mới cho ngành vận tải đường hàng không

T89D.Khaitri.net - Những thách thức mới cho ngành vận tải đường sắt

T89E.Khaitri.net - Những thách thức mới cho ngành vận tải đường ống

T89F.Khaitri.net – Những thách thức mới của các trường Đại học giao thông vận tải Việt Nam (dành cho Trường tự học Eedu.vn)

T89G.Khaitri.net - Tâm thư gửi các hiệp hội ngành nghề và viện nghiên cứu trong ngành giao thông vận tải Việt Nam (dành cho Institutes.vn)

T89H.Khaitri.net - Tâm thư GỬI những người trong ngành giao thông vận tải (Dành cho Shippers.vn)

T89I.Khaitri.net - Tâm thư CỦA những người trong ngành giao thông vận tải (Dành cho Shippers.vn)

T40M.Khaitri.net - Tâm thư GỬI các em học sinh muốn theo ngành giao thông vận tải (dành cho Pupil.vn)

T89J.Khaitri.net - Nếu em là một kỹ sư giao thông vận tải (dành cho Engineer.vn)

Đề xuất thêm chủ đề mới tại HoiKhaitri.net

Hãy đăng ký tài khoản tại DangKy.Khaitri.net để review vào cuối các chủ đề bên dưới, hoặc đăng ý kiến của bạn tại group Facebook G.Artists.vnG.Designer.vn, hoặc gửi ý kiến tại HoiKhaitri.net

Xem lời giải của các vấn đề này tại phần 3.14

T90.Khaitri.net - Những thách thức mới cho ngành nghệ thuật Việt Nam (dành cho Artists.vn)

T91.Khaitri.net - Những thách thức mới cho ngành thiết kế Việt Nam (dành cho Designer.vn)

T92.Khaitri.net - Những thách thức mới cho ngành điện ảnh Việt Nam (dành cho Actor.vn)

T93.Khaitri.net - Những thách thức mới cho ngành âm nhạc Việt Nam (dành cho Singer.vnComposer.vn)

T94.Khaitri.net - Những thách thức mới cho ngành văn học Việt Nam (dành cho Composer.vn)

T95.Khaitri.net - Những thách thức mới cho ngành hội họa Việt Nam (dành cho Painter.vn)

T90A.Khaitri.net – Những thách thức mới của các trường đại học nghệ thuật Việt Nam (dành cho Trường tự học Eedu.vn)

T90B.Khaitri.net - Tâm thư gửi các hiệp hội ngành nghề và các viện nghiên cứu trong lĩnh vực nghệ thuật Việt Nam (dành cho Institutes.vn)

T90C.Khaitri.net - Tâm thư GỬI các nghệ sĩ Việt Nam (Artists.vn)

T90D.Khaitri.net - Tâm thư CỦA các nghệ sĩ Việt Nam (Artists.vn)

T91A.Khaitri.net - Tâm thư GỬI các nhà thiết kế Việt Nam (Designer.vn)

T91B.Khaitri.net - Tâm thư CỦA các nhà thiết kế Việt Nam (Designer.vn)

T92A.Khaitri.net - Tâm thư GỬI những người trong ngành điện ảnh (Actor.vn)

T92B.Khaitri.net - Tâm thư CỦA những người trong ngành điện ảnh (Actor.vn)

T93A.Khaitri.net - Tâm thư GỬI những người trong ngành âm nhạc (Singer.vnComposer.vn)

T93B.Khaitri.net - Tâm thư CỦA những người trong ngành âm nhạc (Singer.vnComposer.vn)

T94A.Khaitri.net - Tâm thư GỬI các nhạc sĩ và văn sĩ Việt Nam (Composer.vn)

T94B.Khaitri.net - Tâm thư CỦA các nhạc sĩ và văn sĩ Việt Nam (Composer.vn)

T95A.Khaitri.net - Tâm thư GỬI các họa sĩ Việt Nam (Painter.vn)

T95B.Khaitri.net - Tâm thư CỦA các họa sĩ Việt Nam (Painter.vn)

T40N.Khaitri.net - Tâm thư gửi các em học sinh muốn theo con đường nghệ thuật (dành cho Pupil.vn)

T90E.Khaitri.net - Nếu em là một nghệ sĩ (Artists.vn)

T91C.Khaitri.net - Nếu em là một nhà thiết kế (Designer.vn)

T92C.Khaitri.net - Nếu em là một diễn viên  (Actor.vn)

T93C.Khaitri.net - Nếu em là một ca sĩ (Singer.vn)

T94C.Khaitri.net - Nếu em là một nhạc sĩ hoặc văn sĩ (Composer.vn)

T95C.Khaitri.net - Nếu em là một họa sĩ (Painter.vn)

Đề xuất thêm chủ đề mới tại HoiKhaitri.net

Hãy đăng ký tài khoản tại DangKy.Khaitri.net để review vào cuối các chủ đề bên dưới, hoặc đăng ý kiến của bạn tại group Facebook G.Reporter.vn, hoặc gửi ý kiến tại HoiKhaitri.net

Xem lời giải của các vấn đề này tại phần 3.15

T96.Khaitri.net - Những thách thức mới cho ngành truyền thông Việt Nam (dành cho Reporter.vn)

T97.Khaitri.net - Những thách thức mới cho ngành Marketing Việt Nam (dành cho các Marketeer.vn)

T98.Khaitri.net - Những thách thức mới cho cho những nhà diễn thuyết Việt Nam (Speaker.vn)

T96A.Khaitri.net – Những thách thức mới của các trường đại học truyền thông và Marketing Việt Nam (dành cho Trường tự học Eedu.vn)

T96B.Khaitri.net - Tâm thư gửi các hiệp hội ngành nghề và viện nghiên cứu trong ngành truyền thông và Marketing Việt Nam (dành cho Institutes.vn)

T96C.Khaitri.net - Tâm thư GỬI những phóng viên và ký giả Việt Nam (Reporter.vn)

T96D.Khaitri.net - Tâm thư CỦA những phóng viên và ký giả Việt Nam (Reporter.vn)

T97A.Khaitri.net - Tâm thư GỬI những người trong ngành Marketing (Marketeer.vn)

T97B.Khaitri.net - Tâm thư CỦA những người trong ngành Marketing (Marketeer.vn)

T98A.Khaitri.net - Tâm thư GỬI những diễn giả Việt Nam (Speaker.vn)

T98B.Khaitri.net - Tâm thư CỦA những diễn giả Việt Nam (Speaker.vn)

T40O.Khaitri.net - Tâm thư gửi các em học sinh muốn theo ngành truyền thông và marketing (dành cho Pupil.vn)

T96E.Khaitri.net - Nếu em là một phóng viên hoặc nhà báo (Reporter.vn)

T97C.Khaitri.net - Nếu em là một chuyên gia marketing (Marketeer.vn)

T98C.Khaitri.net - Nếu em là một diễn giả (Speaker.vn)

Đề xuất thêm chủ đề mới tại HoiKhaitri.net

Hãy đăng ký tài khoản tại DangKy.Khaitri.net để review vào cuối các chủ đề thảo luận bên dưới, hoặc đăng ý kiến của bạn tại group Facebook G.NewTravel.vn, hoặc gửi ý kiến tại HoiKhaitri.net

Xem lời giải cho các vấn đề này tại phần 3.16

T99.Khaitri.net - Những thách thức mới cho ngành du lịch Việt Nam (dành cho NewTravel.vn)

T99A.Khaitri.net - Những thách thức mới cho các nhà hàng khách sạn Việt Nam (dành cho NewTravel.vn)

T99B.Khaitri.net -  Những thách thức mới của các trường đại học du lịch của Việt Nam (dành cho Trường tự học Eedu.vn)

T99C.Khaitri.net - Tâm thư gửi các hiệp hội ngành nghề và các viện nghiên cứu trong lĩnh vực du lịch, nhà hàng, khách sạn Việt Nam (dành cho Institutes.vn)

T112.Khaitri.net - Việt Nam cần làm gì để trở thành nơi du lịch chữa lành của thế giới? (dành cho Wildlife.vn)

T99E.Khaitri.net - Tâm thư GỬI những người trong ngành du lịch Việt Nam

T99F.Khaitri.net - Tâm thư CỦA những người trong ngành du lịch Việt Nam

T99G.Khaitri.net - Tâm thư GỬI những người trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn Việt Nam

T99H.Khaitri.net - Tâm thư CỦA những người trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn Việt Nam

T40Q.Khaitri.net - Tâm thư gửi các em học sinh muốn theo ngành du lịch và nhà hàng khách sạn (dành cho Pupil.vn)

T99I.Khaitri.net - Nếu em là một hướng dẫn viên du lịch

T99J.Khaitri.net - Nếu em là một người quản lý nhà hàng, khách sạn

Đề xuất thêm chủ đề mới tại HoiKhaitri.net

Hãy đăng ký tài khoản tại DangKy.Khaitri.net để review vào cuối các chủ đề bên dưới, hoặc đăng ý kiến của bạn tại group Facebook G.Worker.vn, hoặc gửi ý kiến tại HoiKhaitri.net

Xem lời giải của các vấn đề này tại phần 3.17

T100.Khaitri.net - Những thách thức mới cho công nhân và lao động của Việt Nam (Dành cho Worker.vn)

T111.Khaitri.net - Những thách thức mới cho thủy thủ Việt Nam (Dành cho Sailor.vn)

T100A.Khaitri.net – Những thách thức mới của các trường đào tạo nghề Việt Nam (dành cho Trường tự học Eedu.vn)

T100B.Khaitri.net - Tâm thư gửi các nghiệp đoàn của Việt Nam (dành cho Institutes.vn)

T100C.Khaitri.net - Tâm thư GỬI công nhân và lao động Việt Nam (Worker.vn)

T100D.Khaitri.net - Tâm thư CỦA công nhân và lao động Việt Nam (Worker.vn)

T111A.Khaitri.net - Tâm thư GỬI các thủy thủ Việt Nam (Sailor.vn)

T111B.Khaitri.net - Tâm thư CỦA các thủy thủ Việt Nam (Sailor.vn)

T40S.Khaitri.net - Tâm thư GỬI các em học sinh muốn làm những công việc phổ thông (dành cho Pupil.vn)

T40T.Khaitri.net - Tâm thư GỬI các em học sinh muốn làm thủy thủ (dành cho Pupil.vn)

T100E.Khaitri.net - Nếu em là một nông dân hoặc công nhân (Worker.vn)

T111C.Khaitri.net - Nếu em là một thủy thủ (Sailor.vn)

Đề xuất thêm chủ đề mới tại HoiKhaitri.net

Hãy đăng ký tài khoản tại DangKy.Khaitri.net để review vào cuối các chủ đề bên dưới, hoặc đăng ý kiến của bạn tại group Facebook G.Starseed.vn, hoặc gửi ý kiến tại HoiKhaitri.net

Xem lời giải của các vấn đề này tại phần 3.18

T101.Khaitri.net - Những sự nhầm lẫn giữa tâm linh, tôn giáo, tín ngưỡng và mê tín

T101A.Khaitri.net - Các thách thức mới cho những người trên con đường thức tỉnh tâm linh tại Việt Nam (Dành cho Starseed.vn, Lightworker.vn, Meditator.vn, Theologian.vn, Buddhist.vn, Monk.vn)

T102.Khaitri.net - Những thách thức mới dành cho các Starseed Việt Nam (dành cho Starseed.vn)

T103.Khaitri.net - Những thách thức mới dành cho các Lightworker Việt Nam (dành cho Lightworker.vn)

T104.Khaitri.net - Những thách thức mới cho các nhà thần học Việt Nam (Dành cho Theologian.vn)

T105.Khaitri.net - Những thách thức mới cho các thiền sinh Việt Nam (Dành cho Meditator.vn)

T106.Khaitri.net - Những thách thức mới cho các Phật tử Việt Nam (Dành cho Buddhist.vn)

T107.Khaitri.net - Những thách thức mới cho các tu sĩ Việt Nam (Dành cho Monk.vn)

T101B.Khaitri.net - Những hình thức mê tín dị đoan kiểu mới tại Việt Nam

T101C.Khaitri.net - Những vấn đề mới của tín ngưỡng Việt Nam

T101D.Khaitri.net – Tâm thư gửi các tôn giáo tại Việt Nam

T101E.Khaitri.net - Tâm thư gửi các cộng đồng tâm linh tại Việt Nam

T101F.Khaitri.net – Hãy kể những bí ẩn về tâm linh mà bạn chưa thể giải thích

T101G.Khaitri.net - Các vấn đề gặp phải khi đi tìm ý nghĩa của sinh mệnh, linh hồn, và cái chết

T101H.Khaitri.net - Các vấn đề gặp phải khi ‘tìm lại chính mình’ để biết ý nghĩa thực sự của cuộc sống

T101M.Khaitri.net – Hãy nêu các loại ‘thuốc gây nghiện’ trong game Trái Đất (dành cho ai đã cài đặt hệ tư duy Game Thủ của Khai Trí GameKhaitri.net)

T40U.Khaitri.net - Tâm thư GỬI những người sắp bước vào con đường tâm linh

Đề xuất thêm chủ đề mới tại HoiKhaitri.net

Phần 2/6: CachGiai.Khaitri.net - Cách giải những đề bài trên (HOW)

Chiếc ‘vòng Kim Cô’ đó là tiểu sử của bạn trên trang YourName.History.vn, là tài khoản của bạn trên YourName.Khaitri.net, là Chứng nhận tự học suốt đời của bạn trên trang YourName.Degree.vnDiploma.vn. Tất cả những trang đó đều tồn tại vĩnh viễn trên internet kể cả khi bạn xin ra khỏi Khai Trí nên chúng sẽ thay thế cho ‘điếu văn’ ‘bia đá’ của bạn để đến đời con cháu của bạn cũng đọc được tiểu sử của bạn trên History.vn, đọc bút tích của bạn trên Khaitri.net, và biết năng lực tự học suốt đời của bạn như thế nào trên Degree.vnDiploma.vn.

Chiếc ‘vòng Kim Cô’ này hoạt động bằng cách: các thành viên từ cấp Thủy Thủ Khai Trí và các team đều có thể review vào tiểu sử YourName.History.vn và vào mọi bài viết trong tài khoản của bạn để khen ngợi hoặc ‘bóc phốt’ bạn. Mọi người trong xã hội đều có thể tố cáo các hành động tiêu cực của bạn như lừa đảo, lạm dụng uy tín của Khai Trí… tại ToCao.Khaitri.net hoặc Report.Khaitri.net và có thể bạn sẽ bị kỷ luật bằng cách đưa vào Blacklist.Khaitri.net, khai trừ khỏi Khai Trí, công bố cho tất cả mọi người, và lưu những ‘vết nhơ’ đó vào tiểu sử của bạn vĩnh viễn. Vì thế History.vn còn được xem là ‘gương chiếu yêu’ bởi lẽ những người sống giả dối sẽ không dám vào Khai Trí vì sợ bị 'bóc phốt' hết trên History.vn. Đó là lý do ‘lũ yêu quái’ sẽ ra sức công kích Khai Trí để biện hộ cho việc họ không dám vào Khai Trí.

Mỗi thành viên đăng ký vào Khai Trí đều phải xác thực danh tính bằng một đoạn video tự giới thiệu về bản thân khi phỏng vấn với ban xét tuyển của Khai Trí. Các thành viên đều phải dùng ảnh chân dung của mình để làm ảnh đại diện trên Khaitri.net và trong tiểu sử trên History.vn. Vì vậy, trừ khi bạn đạt đến ‘Level tàng hình’ trong GameKhaitri.net thì bạn mới có thể ẩn danh trên Khai Trí.

Tóm lại, nếu bạn xác định sẽ là một người tử tế đến cuối đời thì hãy vào Khai Trí, nếu ngay cả điều cơ bản đó bạn cũng không làm được thì không nên vào Khai Trí, vì tâm thức tiêu cực của bạn sẽ bị khuếch đại nhanh hơn khiến bạn ‘trổ nghiệp’ ra khủng khiếp hơn.

Vì sao chúng tôi phải ‘đeo vòng Kim Cô’ trước khi cài đặt lại hệ tư duy cho bạn?

Trước tiên, dù xã hội sắp tới có biến động và nhiễu nhương như thế nào thì một người tử tế và có tâm thức tích cực vẫn có thể sống bình an. Tuy nhiên, cuộc sống sẽ xô đẩy bạn vào những hoàn cảnh mà nếu không có một chiếc ‘vòng Kim Cô’ kéo bạn lại thì rất có thể bạn sẽ ‘bán linh hồn cho quỷ dữ’ để đổi lấy danh, lợi, tình, quyền. Cho mãi đến khi 'game over' (chết) bạn mới nhận ra là không thể mang những 'đồ chơi' đó sang màn game tiếp theo được, và chính bạn lại đang bị những 'sợi xích' danh, lợi, tình, quyền đó giam giữ trong màn game này. 

Mọi vấn đề của nhân loại hiện nay đều xuất phát từ những con người thiếu tử tế nhưng lại được giao cho những công cụ tối tân. Vì thế, chúng tôi chỉ cài đặt các hệ tư duy để kích hoạt các tính năng cao cấp trong cơ thể của những người có một nền tảng đạo đức vững chắc. Bởi vì trong quá trình cài đặt lại hệ tư duy sẽ gây ra rất nhiều sự xung đột tư tưởng, đặc biệt là khi bạn ‘chặt đứt’ được các ‘sợi xích tâm trí’ và mới được tự do. Lúc đó bạn chỉ muốn thoát khỏi tất cả những lễ giáo, định kiến, khuôn khổ đạo đức của xã hội như con khỉ đá Tôn Ngộ Không chỉ muốn đại náo thiên cung khi học được vài phép thuật, nên nếu không có chiếc vòng Kim Cô thì Tôn Ngộ Không vừa không thể đắc Đạo, vừa gây ra biết bao hậu quả khôn lường.

Đó là lý do từ cổ chí kim, nếu một người đệ tử muốn thực tâm học Đạo thì đều phải rời nhà lên núi học cách giữ giới để tu thân, khi tu thân được rồi thì người sư phụ mới bắt đầu truyền Đạo. Nếu không biết giữ giới, tự chủ, và tôi luyện những điều nền tảng thì bạn sẽ không được học bất cứ điều gì vì chúng tôi không muốn tạo ra những con người nguy hiểm cho xã hội.

Khi nào bạn có thể tháo vòng Kim Cô này?

Hãy đọc phần ‘các Level’ trong GameKhaitri.net để hiểu chỉ khi bạn đạt Đạo thì mới có skill ‘tàng hình’ tức là bạn có thể ẩn toàn bộ mọi thông tin của mình trên Khaitri.net, History.vn, Degree.vn, Diploma.vn. Đó là lúc bạn có thể tháo ‘vòng Kim Cô’ của Khai Trí nếu muốn.

Nếu bạn tự nguyện đeo chiếc ‘vòng Kim Cô Khai Trí’ này vào thì hãy đăng ký vào khai trí tại DangKy.Khaitri.net

Bạn có thể xem tất cả các bài tập này tại trang BaiTap.Khaitri.net / Exercise.Khaitri.net

GIAI ĐOẠN 1: TU THÂN

Để có thể tự ‘thắp sáng chính mình thành một ngọn đuốc’ ở giai đoạn tiếp theo, bạn hãy thực hành phép tu thân bằng cách làm các bài tập bên dưới dựa trên những gì mình đã tự học và trải nghiệm:

E1A.Khaitri.net - Dưỡng thân tâm bằng cách sống thuận tự nhiên

E1B.Khaitri.net - Tu dưỡng những nền tảng đạo đức căn bản

E1C.Khaitri.net - Chia sẻ về quá trình tu thân và thắp sáng chính mình của bạn

 

GIAI ĐOẠN 2: THẮP SÁNG

Để có thể thấy rõ từng ‘sợi xích tâm trí’ ở giai đoạn ‘chặt xích’ tiếp theo thì bạn cần phải tự thắp sáng chính mình thành một ngọn đuốc bằng cách tự cài đặt các hệ tư duy của Khai Trí để có thể thấy rõ bản chất tự nhiên của vạn vật chứ không nhìn cái bóng hắt lên tường 'nhà tù tâm trí' mà cứ tưởng đó là sự vật. Nếu bạn chưa tự thắp sáng mà đã đòi ‘chặt xích’ trong bóng tối u minh thì sẽ chặt vào chân của chính mình và chặt cả vào chân của người khác. 

Các học viên chưa được cài đặt các hệ tư duy sáng tạo của Khai Trí tại Thinking.edu.vn thì chỉ có tên miền YourName.Khaitri.net hoặc tên miền theo trường đại học như YourName.UAH.Eedu.vn. Chỉ những học viên được cài đặt thành công các hệ tư duy của Khai Trí sẽ trở thành Thủy Thủ Khai Trí và có thêm một hoặc nhiều tên miền của các nhân vật trong GameKhaitri.net như YourName.Engineer.vn, YourName.Designer.vn, YourName.Teacher.vn

Những thành viên xuất sắc trong các lớp học của Thinking.edu.vn sẽ được mời sang lớp học của Genius.edu.vn dành cho những người đặc biệt và được cấp học bổng toàn phần, khi đó họ sẽ có thêm tên miền YourName.Genius.edu.vn.

Hãy đọc thật kỹ các bài sau trước khi đăng ký cài đặt các hệ tư duy tại Register.Thinking.edu.vn:

CÁC HỆ TƯ DUY CỦA KHAI TRÍ

HeDieuHanh.Khaitri.net – Hệ điều hành Khai Trí

UngBien.Khaitri.net – Hệ tư duy Ứng Biến

AmDuong.Khaitri.net – Hệ tư duy Âm – Dương

DaDien.Khaitri.net – Hệ tư duy Đa Diện

ThuanTuNhien.Khaitri.net – Hệ tư duy Thuận Tự Nhiên

Game.Khaitri.net – Hệ tư duy Game Thủ

Bạn cần đăng ký vào Register.Thinking.edu.vn để được hướng dẫn làm các bài tập tự cài đặt các hệ tư duy sau:

 

BÀI TẬP CÀI ĐẶT HỆ TƯ DUY ỨNG BIẾN

E2A.Khaitri.net - Những điều bất biến trong mỗi lĩnh vực, ngành nghề

E2B.Khaitri.net - WHY HOW WHAT của những thứ quanh bạn

E2C.Khaitri.net - So sánh HOW và WHAT của những danh nhân có WHY giống nhau

E2D.Khaitri.net - So sánh HOW và WHAT của các tổ chức có WHY giống nhau

E2E.Khaitri.net - So sánh HOW và WHAT của các lĩnh vực có WHY giống nhau

E2F.Khaitri.net - So sánh HOW và WHAT của các quốc gia có WHY giống nhau

E2G.Khaitri.net - Chuyển đổi từ HỆ TƯ DUY THỰC THI sang HỆ TƯ DUY ỨNG BIẾN

E2H.Khaitri.net - Viết lại lược sử các cá nhân và tổ chức nổi tiếng theo sự thay đổi WHY HOW WHAT của từng thời kỳ

E2i.Khaitri.net - Hãy viết lại lược sử của Việt Nam và các quốc gia khác trên thế giới theo sự thay đổi WHY HOW WHAT của từng thời kỳ

E2J.Khaitri.net - Lược sử ngành nghề theo sự  thay đổi WHY HOW WHAT của từng thời kỳ

E2Y.Khaitri.net - Hãy viết WHY HOW WHAT cho dự án của bạn hoặc cho team của bạn

E2Z.Khaitri.net - Hãy viết ra LẼ SỐNG (WHY), TRIẾT LÝ SỐNG (HOW) và các phương tiện để sống (WHAT) cho màn game (kiếp sống) này của chính bạn

 

BÀI TẬP CÀI ĐẶT HỆ TƯ DUY ÂM DƯƠNG

E3A.Khaitri.net - Lý do chúng ta bị mất cân bằng âm dương và vì sao cần phải cân bằng âm - dương? Những cách cân bằng âm dương

E3B.Khaitri.net - Chỉ ra hai thái cực  Âm và Dương của các sự vật quanh bạn

E3C.Khaitri.net - Chỉ ra những sự đối cực  Âm và Dương giữa phương Đông và phương Tây

 

BÀI TẬP CÀI ĐẶT HỆ TƯ DUY ĐA DIỆN

E4A.Khaitri.net - Hãy nhìn các danh nhân và người nổi tiếng bằng tư duy Đa diện

E4B.Khaitri.net - Hãy nhìn các thương hiệu và tổ chức lớn bằng tư duy Đa diện

E4C.Khaitri.net - Hãy nhìn nền y học và các căn bệnh bằng tư duy Đa diện

E4D.Khaitri.net - Hãy nhìn nền giáo dục bằng tư duy Đa diện

E4E.Khaitri.net - Hãy nhìn các SỰ KIỆN và SỰ VẬT bằng tư duy Đa diện

E4F.Khaitri.net - Hãy nhìn chủ nghĩa Duy vật và Duy tâm bằng tư duy Đa diện

 

BÀI TẬP CÀI ĐẶT HỆ TƯ DUY THUẬN TỰ NHIÊN

E5A.Khaitri.net - Thiên thời - Địa lợi - Nhân hòa của Việt Nam và các tỉnh thành

E5B.Khaitri.net - Phân tích bài học thành bại dựa trên Thiên thời - Địa lợi - Nhân hòa

E5C.Khaitri.net - Chọn WHY, HOW, WHAT dựa trên Thiên thời, địa lợi, nhân hòa

 

E5G.Khaitri.net - Bản tính tự nhiên của con người

E5H.Khaitri.net - Bản tính tự nhiên của người Việt Nam

E5i.Khaitri.net - Bản tính tự nhiên của những người thuộc các ngành nghề khác nhau

E5J.Khaitri.net - Bản chất tự nhiên của các sự vật quanh bạn

 

E5O.Khaitri.net - Khắc phục những điều phi tự nhiên trong y học

E5P.Khaitri.net - Khắc phục những điều phi tự nhiên trong giáo dục

E5Q.Khaitri.net - Khắc phục những điều phi tự nhiên trong cuộc sống, tình cảm, văn hóa, xã hội, thể thao, giải trí

E5S.Khaitri.net - Khắc phục những điều phi tự nhiên trong nông, lâm, ngư nghiệp

E5T.Khaitri.net - Khắc phục những điều phi tự nhiên trong khoa học

E5U.Khaitri.net - Khắc phục những điều phi tự nhiên trong tín ngưỡng, tôn giáo, tâm linh

E5V.Khaitri.net - Khắc phục những điều phi tự nhiên trong lĩnh vực của bạn

 

BÀI TẬP CÀI ĐẶT HỆ TƯ DUY GAME THỦ

E6A.Khaitri.net - Giải mã những game mà bạn đang tham gia trong cuộc sống

E6B.Khaitri.net - Giải mã game của các tổ chức nổi tiếng trong và ngoài nước

E6C.Khaitri.net - Giải mã game của các ngành nghề và lĩnh vực

E6D.Khaitri.net - Giải mã game của các quốc gia

E6E.Khaitri.net - Giải mã game Trái Đất

E6Z.Khaitri.net - Tạo ra game của riêng bạn

 

Trong quá trình cài đặt Hệ điều hành Khai Trí bạn sẽ ‘nhìn thấy’ nguyên nhân sâu xa của các vấn đề trong phần ĐỀ BÀI ở trên và liên tục nảy ra các ý tưởng để giải quyết chúng theo cách thuận tự nhiên. Đó là lúc bạn nên học cách ươm mầm ý tưởng của mình tại Vườn ươm Khai Trí trong các phần tiếp theo.

 

GIAI ĐOẠN 3: KHAI TRÍ (thoát khỏi nhà tù tâm trí)

Sau khi tự ‘thắp sáng chính mình’ để thấy rõ từng ‘sợi xích’ đang gông cùm tư tưởng của mình, bạn cần tự ‘chặt đứt’ từng ‘sợi xích’ đó để được tự do hoàn toàn trong tư tưởng. Chỉ khi được tự do bạn mới có thể tiêu dao trong vũ trụ và truy cập vào Thư viện Akashic để có được những phát minh sáng tạo vượt thời không như nhà bác học Nikola Tesla đã từng làm.

Tuy nhiên, khi một người mới ‘chặt được xích’ và được tự do họ sẽ vô cùng phấn khích đến mức có nhiều hành động thiếu tự chủ hoặc trở thành một kẻ vĩ cuồng. Vì vậy chúng tôi chỉ giúp những người đã đeo ‘vòng Kim Cô Khai Trí’, có một nền tảng đạo đức vững chắc, và đã làm xong các bài tập của các phần trên tại Thinking.edu.vn

Các VƯỜN ƯƠM CHUYÊN NGÀNH dưới đây sẽ cho bạn một NGƯỜI ƯƠM MẦM MENTOR và giới thiệu những NHÀ TÀI TRỢ SPONSOR cho ý tưởng của bạn. Các vườn ươm này đều đang tuyển ban quản trị để có thể hoạt động chính thức. Nếu bạn muốn quản lý một trong các vườn ươm này thì vui lòng xem cách tranh cử tại Election.Khaitri.net


1. Thinking.edu.vn - Nơi cài đặt hệ tư duy của Khai Trí
Tất cả các thành viên của Khai Trí đều được cài đặt các hệ tư duy của Khai Trí tại đây

2. Living.edu.vn - Nơi học cách sống thuận tự nhiên của Khai Trí
Nơi ươm mầm các ý tưởng về sống thuận tự nhiên tại WildLife.vnNewTravel.vn

3. Pupil.edu.vn - Vườn ươm măng non Khai Trí / Khai-Tri Pupil Incubator
Ươm mầm Pupil.vn dành cho học sinh từ mầm non đến hết phổ thông

4. Genius.edu.vn - Vườn ươm Tinh-nhân (星人) Khai Trí / Khai-Tri Genius Incubator
Ươm mầm Starseed.vnLightWorker.vn và những người có năng khiếu hoặc có một nhiệm vụ cần thực hiện 

5. Educator.edu.vn - Vườn ươm Sư phạm Khai Trí / Khai-Tri Educator Incubator
Ươm mầm Teacher.vn, Lecturer.vnCounselor.vn và các ý tưởng trong ngành sư phạm cho các trường tự học Eedu.vn và TextBook.vn 

6. Construction.edu.vn - Vườn ươm Xây dựng Khai Trí / Khai-Tri Incubator of Construction
Ươm mầm Engineer.vn, Builder.vn, RaoNha.com, SoiNha.com, Structure.vn và các ý tưởng trong ngành xây dựng & bất động sản

7. Architecture.edu.vn - Vườn ươm Kiến trúc Khai Trí / Khai-Tri Incubator of Architecture
Ươm mầm Architect.vn và các ý tưởng trong ngành kiến trúc, quy hoạch, nội thất, cảnh quan

8. TechUni.edu.vn - Vườn ươm Kỹ thuật và Công nghệ Khai Trí / Khai-Tri Incubator of Engineering and Technology
Ươm mầm Engineer.vnITengineer.vnElectrician.vnMechanic.vnTechnologist.vnRoboticist.vn và các ý tưởng trong ngành kỹ thuật, công nghệ cho các TechUni.vn, Electricity.vn

9. Economy.edu.vn - Vườn ươm Kinh tế Khai Trí / Khai-Tri Incubator of Economics
Ươm mầm Economists.vnDealer.vn, Marketeer.vn, Auditor.vn và các ý tưởng trong ngành kinh tế cho các Ostore.vnTinhXao.com, Brander.vn 

10. Manager.edu.vn - Vườn ươm Manager Khai Trí / Khai-Tri Manager Incubator
Ươm mầm Captain, Team Leader, Politician.vn, Inspector.vnStrategist.vn, Adviser.vn và các ý tưởng về quản trị

11. Humanity.edu.vn - Vườn ươm nhân văn Khai Trí / Khai-Tri Incubator of Humanities
Ươm mầm Sociologist.vnJurist.vnCulturalist.vnHistorian.vnPsychologist.vn,  Philosopher.vnLinguist.vnInterpreter.vnRecruiters.vn, Volunteer.vn cho các Psychology.vn, History.vn, Museum.vnTopWork.vnConsultancy.vn

12. Scientist.edu.vn - Vườn ươm Khoa học gia Khai Trí / Khai-Tri Scientist Incubator
Ươm mầm Scientist.vnProfessor.vnMathematician.vnPhysicist.vnChemist.vnBiologist.vnGeographer.vn, Analyst.vn cho các Biology.vnGeography.vn

13. Medicine.edu.vn - Vườn ươm Y dược Khai Trí / Khai-Tri Incubator of Medicine
Ươm mầm Physician.vnHealer.vn, và Therapist.vn cho các Healing.vn

14. FineArt.edu.vn - Vườn ươm Mỹ thuật Khai Trí / Khai-Tri Incubator of Fine Art
Ươm mầm Designer.vn, Painter.vn

15. Artist.edu.vn - Vườn ươm Nghệ sĩ Khai Trí / Khai-Tri Artist Incubator
Ươm mầm Artists.vnActor.vnSinger.vnComposer.vn

16. Sport.edu.vn - Vườn ươm thể thao Khai Trí / Khai-Tri Incubator of Sport
Ươm mầm Athlete.vn 

17. Agriculture.edu.vn - Vườn ươm Nông lâm Khai Trí / Khai-Tri Incubator of Agriculture
Ươm mầm Agronomist.vn và Forester.vn cho các NewFarm.vn

18. Reporter.edu.vn - Vườn ươm Truyền thông Khai Trí / Khai-Tri Reporter Incubator
Ươm mầm Reporter.vnSpeaker.vn, Vlogger.vn và các ý tưởng trong ngành truyền thông cho các Ejournal.vn

19. Worker.edu.vn - Vườn ươm Ong thợ Khai Trí / Khai-Tri Worker Incubator
Ươm mầm Worker.vn, Sailor.vn, Fisher.vn và Shippers.vn 

20. Chef.edu.vn - Vườn ươm đầu bếp Khai Trí / Khai-Tri Chef Incubator
Ươm mầm Vietcook.vn 

21. Meditation.edu.vn - Vườn ươm Tâm linh Khai Trí / Khai-Tri Incubator of Spirituality
Ươm mầm Theologian.vn, Buddhist.vn, Meditator.vn, Monk.vn cho các thiền viện Khai Trí Meditation.vn 

Các TRƯỜNG TỰ HỌC KHAI TRÍ sẽ dạy bạn những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho việc thực hiện ý tưởng của mình. Dưới đây là 30 trường tự học mà Khai Trí đã thành lập để giúp sinh viên của 30 trường đại học lớn nhất Việt Nam có thể chuyển từ cách HỌC MỘT LẦN DÙNG CẢ ĐỜI sang cách TỰ HỌC SUỐT ĐỜI. Nếu tên miền của trường đại học là ABC.edu.vn thì chỉ cần thêm một chữ "e" vào trước chữ "edu" (ABC.Eedu.vn) thì sẽ đến trường tự học dành cho trường đại học đó trên Khaitri.net. Các trường tự học này đều đang cần tuyển ban quản trị để có thể hoạt động chính thức, nếu bạn là cựu sinh viên hoặc giảng viên của một trong các trường đại học này thì có thể tranh cử vào ban quản trị của trường tự học tương ứng. Vui lòng xem cách tranh cử tại Election.Khaitri.net

1. UAH.Eedu.vn - Trường tự học Kiến Trúc TP HCM

2. HUST.Eedu.vn - Trường tự học Bách Khoa Hà Nội

3. HCMUT.Eedu.vn - Trường tự học Bách khoa TP HCM

4. CTU.Eedu.vn - Trường tự học Cần Thơ

5. FTU.Eedu.vn - Trường tự học Ngoại Thương

6. HNUE.Eedu.vn - Trường tự học Sư phạm Hà Nội

7. HCMUE.Eedu.vn - Trường tự học Sư phạm TP HCM

8. TDTU.Eedu.vn - Trường tự học Tôn Đức Thắng

9. HCMUTE.Eedu.vn - Trường tự học Sư phạm kỹ thuật TP HCM

10. UEH.Eedu.vn - Trường tự học Kinh tế TP HCM

11. HCMUS.Eedu.vn - Trường tự học Khoa học tự nhiên TP HCM

12. NUCE.Eedu.vn - Trường tự học Xây Dựng Hà Nội

13. UTC.Eedu.vn - Trường tự học Giao thông vận tải

14. HVTC.Eedu.vn - Trường tự học Tài chính

15. NEU.Eedu.vn - Trường tự học Kinh tế quốc dân

16. TNU.Eedu.vn - Trường tự học Thái Nguyên

17. HOU.Eedu.vn - Trường tự học Mở Hà Nội

18. VNUA.Eedu.vn - Trường tự học Nông nghiệp Việt Nam

19. HCMUAF.Eedu.vn - Trường tự học Nông lâm TP HCM

20. NTU.Eedu.vn - Trường tự học Nha Trang

21. HCMULAW.Eedu.vn - Trường tự học Luật TP HCM

22. USSH.VNU.Eedu.vn - Trường tự học KHXH&NV Hà Nội

23. HCMUSSH.Eedu.vn - Trường tự học KHXH&NV TP HCM

24. OU.Eedu.vn - Trường tự học Mở TP HCM

25. TLU.Eedu.vn - Trường tự học Thủy Lợi

26. HLU.Eedu.vn - Trường tự học Luật Hà Nội

27. VANLANGUNI.Eedu.vn - Trường tự học Văn Lang

28. HAU.Eedu.vn - Trường tự học Kiến Trúc Hà Nội

29. HCMUFA.Eedu.vn - Trường tự học Mỹ Thuật TP HCM

30. HUTECH.Eedu.vn - Trường tự học HUTECH

Hãy tham gia vào một cộng đồng nào đó bên dưới để được sự hỗ trợ về chuyên môn, mối quan hệ, và nguồn lực từ các Mentor và Nhà tài trợ để ý tưởng của bạn nhanh nảy mầm hơn. Các cộng đồng này đều đang tuyển ban quản trị để có thể hoạt động chính thức. Vui lòng xem cách tranh cử ban quản trị tại Election.Khaitri.net
  

CÁC 'HẠT GIỐNG' CỦA KHAI TRÍ

1. Pupil.vn – Học sinh Khai Trí

2. Student.vn – Sinh viên Khai Trí

3. StarSeed.vn – Tinh-Nhân (星人) Khai Trí

4. LightWorker.vn - LightWorker Khai Trí

 

CÁC CHUYÊN GIA

5. Professor.vn – Học giả Khai Trí

6. Adviser.vn – Nhà cố vấn Khai Trí

7. Strategist.vn – Chiến lược gia Khai Trí

8. Inspector.vn – Thanh tra Khai Trí

9. Analyst.vn – Nhà phân tích Khai Trí

 

NGÀNH SƯ PHẠM

10. Teacher.vn – Giáo viên Khai Trí

11. Lecturer.vn – Giảng viên Khai Trí

12. Counselor.vn – Cố vấn học đường Khai Trí

 

NGÀNH KINH TẾ

13. Marketeer.vn – Marketeer Khai Trí

14. Dealer.vn – Doanh nhân Khai Trí

15. Auditor.vn – Kiểm toán viên Khai Trí

16. Economists.vn – Nhà kinh tế Khai Trí

 

NGÀNH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

17. Scientist.vn – Khoa học gia Khai Trí

18. Mathematician.vn – Nhà toán học Khai Trí

19. Physicist.vn – Nhà vật lý Khai Trí

20. Chemist.vn – Nhà hóa học Khai Trí

21. Biologist.vn – Nhà sinh học Khai Trí

22. Geographer.vn – Nhà địa lý Khai Trí

 

NGÀNH Y DƯỢC

23. Healer.vn – Người chữa lành Khai Trí

24. Physician.vn – Bác sĩ Khai Trí

25. Therapist.vn – Nhà trị liệu Khai Trí

 

NGÀNH KỸ THUẬT

26. Engineer.vn – Kỹ sư Khai Trí

27. ITengineer.vn – Kỹ sư công nghệ Khai Trí

28. Agronomist.vn – Nhà nông học Khai Trí

29. Electrician.vn – Thợ điện Khai Trí

30. Mechanic.vn – Thợ cơ khí Khai Trí

31. Technologist.vn – Kỹ thuật gia Khai Trí

32. Roboticist.vn – Kỹ sư tự động hóa Khai Trí

 

NGÀNH KIẾN TRÚC - XÂY DỰNG - BẤT ĐỘNG SẢN

33. Architect.vn – Kiến trúc sư Khai Trí

34. Builder.vn – Nhà thầu Khai Trí

 

NGÀNH NGHỆ THUẬT

35. Designer.vn – Nhà thiết kế Khai Trí

36. Artists.vn – Nghệ sĩ Khai Trí

37. Actor.vn – Diễn viên Khai Trí

38. Singer.vn – Ca sĩ Khai Trí

39. Composer.vn – Văn nghệ sĩ Khai Trí

40. Painter.vn – Họa sĩ Khai Trí

 

NGÀNH VĂN HÓA - XÃ HỘI - THỂ THAO

41. Politician.vn – Chính khách Khai Trí

42. Reporter.vn – Phóng viên Khai Trí

43. Jurist.vn – Luật gia Khai Trí

44. Philosopher.vn – Triết gia Khai Trí

45. Sociologist.vn – Nhà xã hội học Khai Trí

46. Culturalist.vn – Nhà văn hóa Khai Trí

47. Psychologist.vn – Chuyên gia tâm lý Khai Trí

48. Linguist.vn – Nhà ngôn ngữ học Khai Trí

49. Recruiters.vn – Nhà tuyển dụng Khai Trí

50. Speaker.vn – Diễn giả Khai Trí

51. Vlogger.vn - Vlogger Khai Trí 

52. Interpreter.vn – Phiên dịch viên Khai Trí

53. Historian.vn – Sử gia Khai Trí

54. Athlete.vn – Vận động viên Khai Trí

55. Volunteer.vn – Tình nguyện viên Khai Trí

56. Theologian.vn – Nhà thần học Khai Trí

57. Meditator.vn – Thiền sinh Khai Trí

58. Buddhist.vn – 'Thợ khóa' Khai Trí

59. Monk.vn – Tu sĩ Khai Trí

 

CÁC NGHỀ NGHIỆP PHỔ THÔNG

60. Worker.vn – Ong thợ Khai Trí

61. VietCook.vn – Đầu bếp Khai Trí

62. Forester.vn – Người trồng rừng Khai Trí

63. Shippers.vn – Người vận chuyển Khai Trí

64. Sailor.vn – Thủy thủ Khai Trí

65. Fisher.vn – Ngư dân Khai Trí

 

 CÁC CỘNG ĐỒNG CHUYÊN CHO CÁC TEAM TRONG KHAI TRÍ

1. Cộng đồng công nghệ TechUni.vn

2. Cộng đồng nông trại NewFarm.vn

3. Cộng đồng chữa lành Healing.vn

4. Cộng đồng tư vấn sinh học Biology.vn

5. Cộng đồng tư vấn địa lý Geography.vn

6. Cộng đồng tư vấn tâm lý Psychology.vn

7. Cộng đồng các trung tâm tuyển dụng TopWork.vn

8. Cộng đồng các tạp chí điện tử EJournal.vn

9. Cộng đồng các trung tâm tư vấn Consultancy.vn

10. Cộng đồng các nhà đánh giá Reviewers.vn

11. Cộng đồng du lịch NewTravel.vn

12. Cộng đồng du lịch chữa lành WildLife.vn

13. Cộng đồng xây dựng thương hiệu Brander.vn

14. Các cộng đồng chuyên biệt - Valley.vn

15. Cộng đồng thiền viện Khai Trí Meditation.vn

16. Cộng đồng sản xuất điện Electricity.vn

17. Cộng đồng mô phỏng tính toán Structure.vn

18. Cộng đồng cửa hàng online OStore.vn

19. Cộng đồng sản phẩm chất lượng cao TinhXao.com

20. Bảo tàng trực tuyến Museum.vn

21. Cộng đồng Quản lý bất động sản RaoNha.com

22. Cộng đồng Thẩm định bất động sản SoiNha.com

23. Cộng đồng sách giáo khoa trực tuyến TextBook.vn

Bạn có thể vào ban quản trị của các ban trong Khai Trí để thực hiện ý tưởng của mình. Hiện tại các ban dưới đây đều đang cần tuyển ban quản trị. Vui lòng xem cách tranh cử ban quản trị tại Election.Khaitri.net
   

1. Sponsor.vn – Ban Nhà tài trợ Khai Trí

2. History.vn – Ban Lịch sử Khai Trí

3. Opinion.vn – Ban Nghị trường Khai Trí

4. Lesson.vn – Ban Bài giảng trực tuyến

5. Obook.vn – Ban Sách trực tuyến Obook

6. Prize.vn – Ban Giải thưởng Khai Trí

7. Diploma.vn – Ban Chứng chỉ Khai Trí

8. Degree.vn – Ban Bằng Cấp Khai Trí

9. WikiKhaitri.net – Ban Từ Điển Khai Trí

10. Class.Khaitri.net – Ban lớp học Khai Trí

11. Institutes.vn – Nhóm nghiên cứu Khai Trí

12. EPublisher.vn – Ban Nhà xuất bản điện tử

13. Build.vn – Ban Thông tin công trình xây dựng

14. invitation.vn – Ban Thiệp mời trực tuyến

15. Promotion.vn – Ban quản lý các chương trình ưu đãi

16. Election.vn - Ban Bầu cử Khai Trí

17. Agreement.vn – Ban Thỏa thuận Khai Trí 

18. Eedu.vn – Trường tự học Khai Trí

Bạn cần đọc về các nội quy của Khai Trí để không phạm quy và chinh phục mục tiêu của mình nhanh nhất. Bạn có thể truy cập nhanh, chia sẻ hoặc trích dẫn các trang thông tin sau một cách nhanh chóng bằng các tên miền phía trước:

Rule.Khaitri.net - Nội quy chung trong Khai Trí 

Post.Khaitri.net - Hướng dẫn đăng bài

About.Khaitri.net / GioiThieu.Khaitri.net – Giới thiệu về Khai Trí

Game.Khaitri.net - Hướng dẫn chơi game Khai Trí

Register.Khaitri.net / Dangky.Khaitri.net - Đăng ký tham gia vào Khai Trí

Recommend.Khaitri.net / TienCu.Khaitri.net - TIẾN CỬ thành viên ưu tú vào Khai Trí

Ask.Khaitri.net / Hoi.Khaitri.net – Gửi câu hỏi hoặc vấn đề của bạn đến Khai Trí

Report.Khaitri.net / ToCao.Khaitri.net – Tố cáo thành viên của Khai Trí

info.Khaitri.net / LienHe.Khaitri.net - Thông tin liên hệ với Khai Trí

Support.KhaiTri.net / ThuVien.KhaiTri.net - Trung tâm trợ giúp và kho học liệu của Khai Trí

TopCaptains.Khaitri.net - Danh sách Ban quản trị của Khai Trí

Sponsor.Khaitri.net / TaiTro.Khaitri.net – Tài trợ cho Khai Trí

Phi.Khaitri.net / Fees.Khaitri.net - Các loại phí thu trong Khai Trí

Name.Khaitri.net - Cách đặt tên tài khoản và các loại thành viên

TeamRule.Khaitri.net - Nội quy của team

Users.Khaitri.net – Danh sách thành viên Khai Trí

Members.Khaitri.net - Danh sách các dự án của Khai Trí

ThuyThu.Khaitri.net - Danh sách thủy thủ Khai Trí

ThuyenTruong.Khaitri.net - Danh sách thuyền trưởng Khai Trí

HieuTruong.Khaitri.net - Danh sách Hiệu trưởng Khai Trí

ChiHuy.Khaitri.net - Danh sách chỉ huy Khai Trí

HoaTieu.Khaitri.net - Danh sách Hoa tiêu Khai Trí

Class.Khaitri.net – Danh sách các lớp học Khai Trí

Scholarship.Khaitri.net / HocBong.Khaitri.net - Học bổng Khai Trí

Groups.Khaitri.net - Danh sách các group chuyên ngành trong Khai Trí

GroupFB.Khaitri.net - Danh sách các group Facebook của Khai Trí

Teams.Khaitri.net - Danh sách các team trong Khai Trí

Event.Khaitri.net – Lịch các sự kiện của Khai Trí

DuAn.Khaitri.net / Projects.Khaitri.net – Các dự án tại Khai Trí

Election.Khaitri.net - Luật tranh cử tại Khai Trí

SelfAnswer.Khaitri.net – Các câu hỏi tự trả lời tại Khai Trí

ForMedia.Khaitri.net – Góc dành cho truyền thông báo chí

Blacklist.Khaitri.net – Nhà tù Vĩnh Hằng của Khai Trí

CÁC LUẬT CỦA KHAI TRÍ:

BieuTinh.Khaitri.net - Luật biểu tình tại Khai Trí

BaoHo.Khaitri.net - Luật bảo hộ tại Khai Trí

LienMinh.Khaitri.net - Luật liên minh tại Khai Trí

ChongTieuCuc.Khaitri.net - Luật chống tiêu cực

Xem giới thiệu về cách hoạt động tại About.Khaitri.net

Xem các khoản phí thu tại Phi.Khaitri.net / Fees.Khaitri.net

Xem các nội quy tại Rules.Khaitri.net 

Khai Trí có phải là một trường học không?
Khai Trí không phải là một trường học mà là một vườn ươm những 'hạt giống' con người tự do và sáng tạo theo triết lý giáo dục thuận tự nhiên. Một trường học thực ra là một vườn ươm phi tự nhiên mà ở đó các hạt giống bị 'biến đổi gen' và buộc phải phát triển theo cùng một cách với cùng tốc độ bất kể chúng là hạt giống gì đi nữa. Một vườn ươm thuận tự nhiên như Khai Trí chỉ tạo môi trường cho các hạt giống nảy mầm theo đúng bản tính tự nhiên của chúng. Vì vậy xin đừng gọi Khai Trí là một trường học vì triết lý giáo dục của Khai Trí và của các trường học truyền thống là đối lập nhau.

Khai Trí thành lập vì mục đích gì?
Để giúp Việt Nam vượt qua khủng hoảng thì chúng ta cần phải ươm mầm những con người sáng tạo biết giải quyết những vấn đề chưa có tiền lệ trong thời kỳ khủng hoảng. Trong khi đó, hệ thống giáo dục hiện nay được thiết kế để tạo ra những 'bánh răng' chuyên thực thi những công việc lặp lại trong các guồng máy xã hội nên chúng tôi phải tạo ra một hệ thống giáo dục mới hoàn toàn để ươm mầm những con người sáng tạo, đó chính là Vườn ươm Khai Trí. Để tạo ra những con người đó, chúng tôi sẽ cài đặt cho họ HỆ TƯ DUY SÁNG TẠO của Khai Trí và giúp ươm mầm những ý tưởng sáng tạo của họ thành một dự án hữu ích cho xã hội. 

Sự khác biệt lớn nhất giữa Khai Trí và hệ thống giáo dục hiện nay là gì?
Sự khác biệt lớn nhất đó là: hệ thống giáo dục hiện nay cài đặt HỆ TƯ DUY THỰC THI cho học viên còn Khai Trí cài đặt HỆ TƯ DUY SÁNG TẠO. Nếu bạn đã được cài đặt hệ tư duy Thực thi suốt 12 năm học phổ thông thì bạn nên cài đặt thêm hệ tư duy Sáng Tạo để có thể thích nghi tốt hơn với thời kỳ biến động này. 

Ai có thể đăng ký vào Khai Trí?
Khai Trí không giới hạn độ tuổi nhỏ nhất và lớn nhất, không phân biệt bằng cấp và danh vị, không kể đến quốc tịch và tôn giáo, hễ bạn muốn trở thành một người tự do và sáng tạo thì dù bạn đang là bất kỳ ai và ở bất kỳ đâu cũng có thể đăng ký vào Khai Trí, miễn bạn là một NGƯỜI TỬ TẾ. Nếu bạn không phải là một người tử tế sẽ bị 'gương chiếu yêu' History.vn bắt phải 'hiện nguyên hình' và bị 'vòng Kim Cô Khai Trí' bóp nát cuộc đời của bạn. Hãy đọc mục 2.1.Khaitri.net phía trên để hiểu điều đó.

Vì sao nên cài đặt hệ tư duy sáng tạo của Khai Trí?
Trong thời đại công nghiệp, người ta cần đào tạo những người chuyên làm các công việc lặp lại trong nhà máy và doanh nghiệp nên họ cài đặt cho bạn hệ tư duy Thực Thihệ tư duy Duy Vật để 'tắt' hết các khả năng sáng tạo và tâm linh của bạn vì nó không cần thiết để làm việc (điều đó giống như khi bạn nuôi lợn để lấy thịt thì sẽ 'tắt' hết các khả năng khiến chúng chậm lớn). Tuy nhiên, sắp tới những công việc lặp lại ấy sẽ do robot với trí tuệ nhân tạo siêu phàm đảm nhiệm nên nếu bạn chỉ biết thực thi các công việc lặp lại thì sẽ bị đào thải. Vì thế bạn cần cài đặt thêm hệ tư duy ứng biến sáng tạo để có thể thích nghi với thời đại biến động này. Hơn nữa, nếu một người chỉ biết thực thi mà không biết sáng tạo thì chẳng khác nào chỉ đi bằng chân phải và chặt mất chân trái của mình đi, nếu một người chỉ biết nhìn thế giới bằng con mắt DUY VẬT mà không biết nhìn bằng con mắt DUY TÂM thì chẳng khác nào tự chọc mù một mắt của mình đi. Do đó, HỆ ĐIỀU HÀNH KHAI TRÍ sẽ giúp bạn biết đi bằng cả hai chân và biết nhìn bằng cả hai mắt thì mới có thể vượt lên thời kỳ biến động này. 

Mất bao lâu để cài đặt hệ tư duy sáng tạo của Khai Trí?
Sau khi đăng ký cài đặt hệ tư duy tại Register.Thinking.edu.vn bạn sẽ tham gia các lớp học trực tuyến (mỗi tuần một buổi vào ngày cuối tuần) và xem các video của những buổi học trước đó. Bạn có thể đăng ký học riêng theo từng buổi. Quá trình cài đặt được xem là tạm hoàn tất khi bạn làm hết các BaiTap.Khaitri.net. Tùy vào ngộ tính của từng người mà có thể mất vài tháng, vài năm, hoặc không thể cài đặt được vì hệ tư duy Thực Thi đã hằn sâu quá mức đến nỗi không thể tạo ra một lối đi mới trong tư duy của bạn. 

Ai có thể và ai nên cài đặt hệ tư duy Sáng Tạo của Khai Trí?
Cả trẻ em và người lớn đều có thể cài đặt hệ tư duy Sáng Tạo của Khai Trí vì mỗi người có một lợi thế khác nhau. Trẻ em thì như tờ giấy trắng nên rất dễ hình thành cách tư duy mới, còn người lớn thì lại có nhiều trải nghiệm cuộc sống nên sẽ thấy hệ tư duy này giúp họ 'tiêu hóa' được hết những trải nghiệm đó để tăng trí tuệ chứ không chất chứa thêm kiến thức. Những người muốn có một cuộc sống 'ổn định' thì không nên cài đặt hệ tư duy này vì nó sẽ khiến cuộc sống của bạn xáo trộn. Chỉ những người muốn học cách thích nghi với sự biến động, muốn thoát khỏi 'nhà tù tâm trí' để được tự do, muốn tìm thấy LẼ SỐNG (WHY) và TRIẾT LÝ SỐNG (HOW) của riêng mình, muốn được chơi 'màn game cuộc đời' của chính mình chứ không muốn 'cày game' cho kẻ khác như một con robot sinh học vô hồn thì mới nên cài đặt hệ tư duy ứng biến sáng tạo này. 

Ai có thể lập một team trong Khai Trí?
Chỉ cần là thành viên của Khai Trí thì có thể lập một team thuộc một cộng đồng trong Khai Trí. Bất kỳ thành viên nào cũng phải thuộc ít nhất một team trong Khai Trí, nếu không bạn sẽ bị khóa tài khoản vô thời hạn. Team của Khai Trí có thể xem là một doanh nghiệp hoặc tổ chức của thời đại số nên không chịu những điều luật của doanh nghiệp truyền thống. Bạn có thể xây dựng team Khai Trí để chuyển nhượng cho thành viên khác như mua bán doanh nghiệp truyền thống. 
 
Đọc kỹ nội quy của Khai Trí tại Rules.Khaitri.net 

 

Phần 3/6: LuanVan.Khaitri.net – Luận văn tốt nghiệp của học viên Khai Trí (WHAT)

LUẬN VĂN KHAI TRÍ CÓ GÌ KHÁC SO VỚI CÁC LUẬN VĂN TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC?

Luận văn trong trường đại học chỉ được dựa vào các bằng chứng khoa học còn luận văn Khai Trí KHÔNG ĐƯỢC dựa vào các bằng chứng khoa học để kết luận mà phải dựa vào BẢN CHẤT TỰ NHIÊN của sự vật để đưa ra các giải pháp. Tác giả có thể dựa trên phương pháp thực nghiệm của khoa học, hoặc phương pháp chứng nghiệm của tâm linh để rút ra BẢN CHẤT TỰ NHIÊN CỦA SỰ VẬT (ở tầng nhận thức của tác giả), rồi mới lấy đó là căn cứ cho mọi giải pháp của mình.

Hãy xem cách Khai Trí đi tìm SuThat.Khaitri.net để hiểu rằng chúng tôi xem mỗi sự vật như một viên kim cương nhiều mặt mà mỗi lĩnh vực sẽ định nghĩa sự vật đó bằng góc nhìn của những người trong lĩnh vực ấy. Ví dụ, khoa học chỉ là góc nhìn các sự vật của những người theo chủ nghĩa Duy-vật, tâm linh chỉ là góc nhìn các sự vật của những người theo chủ nghĩa Duy-tâm, mỗi lĩnh vực đều cho chúng ta biết thêm một mặt của viên kim cương đa diện tên là SỰ THẬT. Vì vậy, các thành viên của Khai Trí KHÔNG NÊN CHỈ BIẾT NHÌN SỰ VẬT QUA MỘT GÓC NHÌN DUY NHẤT mà phải biết nhìn sự vật qua nhiều góc nhìn khác nhau để thấy được bản chất tự nhiên của sự vật là gì. Chỉ khi họ thấy được bản chất tự nhiên của sự vật thì mới có thể ứng xử với sự vật thuận theo bản tính tự nhiên của chúng, tức là chỉ khi đó họ mới có thể giải quyết được vấn đề mà không tạo thêm những vấn đề mới.

Khai-trí là quá trình thoát ra khỏi những cái hang trí năng của khoa học, tâm linh, tôn giáo… để thấy được bản tính tự nhiên của sự vật như nó vốn là. Chỉ khi bạn đã được khai trí thì mới có thể thấy được bức tranh toàn cảnh nên mới có thể phát hiện vấn đề và giải quyết vấn đề theo cách thuận tự nhiên. Đó chính là triết lý giải quyết vấn đề tại Khai Trí. 

CÁCH XUẤT BẢN LUẬN VĂN CỦA KHAI TRÍ

Trước tiên bạn cần đăng ký vào Vườn ươm Khai Trí tại DangKy.Khaitri.net sau đó học cách cài đặt các hệ tư duy của Khai Trí trong phần 2 ở trên để biết cách giải quyết các vấn đề trên theo cách thuận tự nhiên rồi xuất bản luận văn qua nhà xuất bản điện tử Epublisher.vn

Hãy đăng ký tài khoản tại DangKy.Khaitri.net để review vào cuối các chủ đề bên dưới, hoặc đăng ý kiến của bạn tại group Facebook G.Opinion.vn, hoặc gửi ý kiến tại HoiKhaitri.net

Xem đề bài của các lời giải này tại phần 1.2

S1.Khaitri.net – Hiến kế cho chính phủ Việt Nam

S2.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của cán bộ, công chức Việt Nam

S3.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của Việt Kiều

LỜI GIẢI CHO CÁC VẤN ĐỀ CỦA BỘ NGÀNH:

S20.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo

S21.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của Bộ Y tế

S22.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của Bộ Công an

S23.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của Bộ Công Thương

S24.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của Bộ Giao thông vận tải

S25.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

S26.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của Bộ Khoa học và Công nghệ

S27.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội

S28.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của Bộ Ngoại giao

S29.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của Bộ Nội vụ

S30.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

S31.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của Bộ Quốc phòng

S32.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của Bộ Tài chính

S33.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của Bộ Tài nguyên và Môi trường

S34.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của Bộ Thông tin và Truyền thông

S35.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của Bộ Tư pháp

S36.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch

S37.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của Bộ Xây dựng

Đề xuất thêm chủ đề mới tại HoiKhaitri.net

Hãy đăng ký tài khoản tại DangKy.Khaitri.net để review vào cuối các chủ đề bên dưới, hoặc đăng ý kiến của bạn tại group Facebook G.Opinion.vn, hoặc gửi ý kiến tại HoiKhaitri.net

Xem đề bài của các lời giải này tại phần 1.3

SHaNoi.Khaitri.net – Lời giải cho các vấn đề mới của thành phố Hà Nội

SHoChiMinh.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của thành phố Hồ Chí Minh

SCanTho.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của thành phố Cần Thơ

SDaNang.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của thành phố Đà Nẵng

SHaiPhong.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của thành phố Hải Phòng

SAnGiang.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh An Giang

SBaRia.Khaitri.net / SVungTau.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

SBacLieu.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Bạc Liêu

SBacGiang.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Bắc Giang

SBacKan.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Bắc Kạn

SBacNinh.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Bắc Ninh

SBenTre.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Bến Tre

SBinhDuong.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Bình Dương

SBinhDinh.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Bình Định

SBinhPhuoc.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Bình Phước

SBinhThuan.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Bình Thuận

SCaMau.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Cà Mau

SCaoBang.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Cao Bằng

SDakLak.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Đắk Lắk

SDakNong.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Đắk Nông

SDienBien.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Điện Biên

SDongNai.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Đồng Nai

SDongThap.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Đồng Tháp

SGiaLai.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Gia Lai

SHaGiang.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Hà Giang

SHaNam.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Hà Nam

SHaTinh.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Hà Tĩnh

SHaiDuong.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Hải Dương

SHauGiang.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Hậu Giang

SHoaBinh.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Hòa Bình

SHungYen.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Hưng Yên

SKhanhHoa.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Khánh Hòa

SKienGiang.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Kiên Giang

SKonTum.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Kon Tum

SLaiChau.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Lai Châu

SLangSon.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Lạng Sơn

SLaoCai.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Lào Cai

SLamDong.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Lâm Đồng

SLongAn.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Long An

SNamDinh.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Nam Định

SNgheAn.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Nghệ An

SNinhBinh.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Ninh Bình

SNinhThuan.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Ninh Thuận

SPhuTho.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Phú Thọ

SPhuYen.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Phú Yên

SQuangBinh.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Quảng Bình

SQuangNam.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Quảng Nam

SQuangNgai.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Quảng Ngãi

SQuangNinh.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Quảng Ninh

SQuangTri.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Quảng Trị

SSocTrang.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Sóc Trăng

SSonLa.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Sơn La

STayNinh.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Tây Ninh

SThaiBinh.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Thái Bình

SThaiNguyen.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Thái Nguyên

SThanhHoa.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Thanh Hóa

SHue.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Thừa Thiên Huế

STienGiang.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Tiền Giang

STraVinh.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Trà Vinh

STuyenQuang.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Tuyên Quang

SVinhLong.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Vĩnh Long

SVinhPhuc.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Vĩnh Phúc

SYenBai.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Yên Bái

Đề xuất thêm chủ đề mới tại HoiKhaitri.net

Hãy đăng ký tài khoản tại DangKy.Khaitri.net để review vào cuối các chủ đề bên dưới, hoặc đăng ý kiến của bạn tại group Facebook G.Teacher.vn, hoặc gửi ý kiến tại HoiKhaitri.net

Xem đề bài của các lời giải này tại phần 1.4

S41.Khaitri.net - Lời giải cho cải cách giáo dục Việt Nam

S41A.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của giáo dục mầm non Việt Nam (dành cho Teacher.vn)

S41B.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của giáo dục phổ thông Việt Nam (dành cho Teacher.vn)

S42.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của giáo dục đại học Việt Nam (dành cho Lecturer.vn)

S43.Khaitri.net – Lời giải cho các vấn đề mới của Cố vấn học đường Việt Nam (dành cho Counselor.vn)

S41C.Khaitri.net – Lời giải cho cải cách sách giáo khoa của Việt Nam (dành cho TextBook.vn)

S41D.Khaitri.net – Lời giải cho những vấn đề mới của các trường đại học sư phạm Việt Nam

S41E.Khaitri.net – Đề xuất hướng đi mới cho các Giáo viên Khai Trí Teacher.vn

S42A.Khaitri.net – Đề xuất hướng đi mới cho các Giảng viên Khai Trí Lecturer.vn

S43A.Khaitri.net – Đề xuất hướng đi mới cho các Cố vấn học đường Khai Trí Counselor.vn

S41F.Khaitri.net – Đề xuất cách hoạt động của các trường tự học Khai Trí trong ngành sư phạm (Eedu.vn)

S41G.Khaitri.net – Lời giải cho việc hướng nghiệp học sinh vào ngành sư phạm (dành cho Pupil.vn)

LỜI GIẢI CHO CÁC ĐẠI HỌC LỚN NHẤT VIỆT NAM CÓ TRƯỜNG TỰ HỌC TRÊN KHAI TRÍ

Để tránh gây xáo trộn cho các đại học này thì Khai Trí đã thành lập các TRƯỜNG TỰ HỌC  cho các trường đại học này thử nghiệm những ý tưởng mới trước khi áp dụng chính thức vào trong trường đại học. Xem lý do chúng tôi thành lập các trường tự học này tại About.Eedu.vn

SHUST.Khaitri.net – Lời giải cho những vấn đề mới của Đại học Bách Khoa Hà Nội HUST.Eedu.vn

SHCMUT.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của Đại học Bách khoa TP HCM HCMUT.Eedu.vn

SCTU.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của Đại học Cần Thơ CTU.Eedu.vn

SFTU.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của Đại học Ngoại thương FTU.Eedu.vn

SHNUE.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của Đại học Sư phạm Hà Nội HNUE.Eedu.vn

SHCMUE.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của Đại học Sư phạm TP HCM HCMUE.Eedu.vn

STDTU.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của Đại học Tôn Đức Thắng TDTU.Eedu.vn

SHCMUTE.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của Đại học sư phạm kỹ thuật TP HCM HCMUTE.Eedu.vn

SUEH.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của Đại học Kinh tế TP HCM UEH.Eedu.vn

SHCMUS.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của Đại học khoa học tự nhiên TP HCM HCMUS.Eedu.vn

SNUCE.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của Đại học xây dựng Hà Nội NUCE.Eedu.vn

SUTC.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của Đại học giao thông vận tải UTC.Eedu.vn

SHVTC.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của Học viện tài chính HVTC.Eedu.vn

SNEU.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của Đại Học Kinh Tế Quốc Dân NEU.Eedu.vn

STNU.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của Đại Học Thái Nguyên TNU.Eedu.vn

SHOU.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của Đại Học Mở Hà Nội HOU.Eedu.vn

SVNUA.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của Học viện Nông nghiệp Việt Nam VNUA.Eedu.vn

SHCMUAF.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của Đại học nông lâm TP HCM HCMUAF.Eedu.vn

SNTU.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của Đại học Nha Trang NTU.Eedu.vn

SHCMULAW.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của Đại học Luật TP HCM HCMULAW.Eedu.vn

SUSSH.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của Đại học KHXH&NV (Đại học Quốc gia Hà Nội) USSH.VNU.Eedu.vn

SHCMUSSH.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của Đại học KHXH&NV (Đại học Quốc gia TP HCM) HCMUSSH.Eedu.vn

SOU.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của Đại học Mở TP HCM OU.Eedu.vn

STLU.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của Đại học Thủy lợi TLU.Eedu.vn

SHLU.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của Đại học Luật Hà Nội HLU.Eedu.vn

SVANLANGUNI.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của Đại học Văn Lang VANLANGUNI.Eedu.vn

SHAU.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của Đại học Kiến trúc Hà Nội HAU.Eedu.vn

SUAH.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của Đại học Kiến trúc TP HCM UAH.Eedu.vn

SHCMUFA.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của Đại học Mỹ thuật TP HCM HCMUFA.Eedu.vn

SHUTECH.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của Đại học Hutech HUTECH.Eedu.vn

Đề xuất thêm chủ đề mới tại HoiKhaitri.net

Hãy đăng ký tài khoản tại DangKy.Khaitri.net để review vào cuối các chủ đề bên dưới, hoặc đăng ý kiến của bạn tại group Facebook G.Healer.vn, hoặc gửi ý kiến tại HoiKhaitri.net

Xem đề bài của các lời giải này tại phần 1.5

S44.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của ngành Y dược Việt Nam (dành cho Healer.vnPhysician.vn)

S45.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của ngành y học cổ truyền (Đông-y) và chữa lành tự nhiên tại Việt Nam (dành cho Healer.vn)

S46.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của ngành y học hiện đại (Tây-y) Việt Nam (dành cho Physician.vn)

S47.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của ngành trị liệu Việt Nam (dành cho Therapist.vn)

S44A.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của các trường đại học Y dược Việt Nam

S44B.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của các hiệp hội ngành nghề và các viện nghiên cứu trong ngành Y dược Việt Nam (dành cho Institutes.vn)

S44C.Khaitri.net - Đề xuất cách ứng phó với đại dịch tại Việt Nam

S44D.Khaitri.net - Đề xuất cách chữa lành ung thư và các bệnh nan y tại Việt Nam

S44E.Khaitri.net - Đề xuất cách chữa lành bệnh tâm thần và tự kỷ tại Việt Nam

S44F.Khaitri.net - Đề xuất cách chữa lành những ‘căn bệnh’ mới của lối sống phi tự nhiên trong xã hội hiện đại Việt Nam

S45A.Khaitri.net - Đề xuất hướng đi mới cho các Người chữa lành Khai Trí Healer.vn

S46A.Khaitri.net - Đề xuất hướng đi mới cho các Bác sĩ Khai Trí Physician.vn

S47A.Khaitri.net - Đề xuất hướng đi mới cho các Nhà trị liệu Khai Trí Therapist.vn

S44G.Khaitri.net - Đề xuất cách hoạt động của các trường tự học Khai Trí trong ngành Y dược (Eedu.vn)

S44H.Khaitri.net - Lời giải cho việc hướng nghiệp học sinh vào ngành Y dược (dành cho Pupil.vn)

Đề xuất thêm chủ đề mới tại HoiKhaitri.net

Hãy đăng ký tài khoản tại DangKy.Khaitri.net để review vào cuối các chủ đề bên dưới, hoặc đăng ý kiến của bạn tại group Facebook G.Dealer.vn, hoặc gửi ý kiến tại HoiKhaitri.net

Xem đề bài của các lời giải này tại phần 1.6

S48.Khaitri.net – Lời giải cho những vấn đề mới của nền kinh tế Việt Nam

S49.Khaitri.net – Đề xuất một chiến lược phát triển kinh tế Việt Nam (dành cho Economists.vn)

S50.Khaitri.net - Lời giải cho những thách thức mới của doanh nhân Việt Nam (dành cho Dealer.vn)

S51.Khaitri.net - Lời giải cho những thách thức mới của ngành tài chính, kế toán, kiểm toán Việt Nam (dành cho Auditor.vn)

S48A.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của các trường đại học ngành kinh tế, tài chính Việt Nam

S48B.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của các hiệp hội ngành nghề và các viện nghiên cứu trong ngành thương mại, tài chính, kinh doanh Việt Nam (dành cho Institutes.vn)

S48C.Khaitri.net - Đề xuất cách hoạt động của các trường tự học Khai Trí ngành kinh tế, tài chính, thương mại (Eedu.vn)

S48D.Khaitri.net - Lời giải cho việc hướng nghiệp học sinh vào ngành kinh tế, tài chính, thương mại, kinh doanh (dành cho Pupil.vn)

S50A.Khaitri.net - Đề xuất hướng đi mới cho các Doanh nhân Khai Trí Dealer.vn

Đề xuất thêm chủ đề mới tại HoiKhaitri.net

Hãy đăng ký tài khoản tại DangKy.Khaitri.net để review vào cuối các chủ đề bên dưới, hoặc đăng ý kiến của bạn tại group Facebook G.Opinion.vn, hoặc gửi ý kiến tại HoiKhaitri.net

Xem đề bài của các lời giải này tại phần 1.7

S55.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới trong xã hội Việt Nam (dành cho Sociologist.vn)

S56.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới về văn hóa và giải trí tại Việt Nam (Culturalist.vn)

S57.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của chính trị Việt Nam (dành cho Politician.vn)

S58.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của triết học Việt Nam (dành cho Philosopher.vn)

S59.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của các nhà tâm lý học Việt Nam (dành cho Psychologist.vn)

S60.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của các sử gia Việt Nam (dành cho Historian.vn)

S61.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới về nhân sự và nguồn nhân lực (dành cho Recruiters.vn)

S62.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới về ngôn ngữ Việt Nam (dành cho Linguist.vn)

S63.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới về phiên dịch và dịch thuật của Việt Nam (dành  cho Interpreter.vn)

S64.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của thể thao Việt Nam (dành cho Athlete.vn)

S65.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của các tình nguyện viên Việt Nam (dành cho Volunteer.vn)

S52.Khaitri.net - Lời giải cho những thách thức mới của các nhà cố vấn Việt Nam (dành cho Adviser.vn)

S53.Khaitri.net - Lời giải cho những thách thức mới của các chiến lược gia (dành cho Strategist.vn)

S54.Khaitri.net - Lời giải cho những thách thức mới của các nhà phân tích Việt Nam (Analyst.vn)

S55A.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của các trường đại học Xã hội nhân văn và đại học Văn hóa của Việt Nam

S64A.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của các trường đại học thể thao Việt Nam

S57A.Khaitri.net - Hóa giải các hình thức mới của ‘chiến tranh’ và ‘sự xâm lược chủ quyền’ (dành cho Politician.vn)

S55B.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới trong thế giới ảo (mạng xã hội, vũ trụ ảo, tiền kỹ thuật số, game online…)

S55C.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới về biến đổi khí hậu và môi trường tại Việt Nam (dành cho Geographer.vn, Biologist.vn, Forester.vn)

S55D.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới về giới tính và tình dục tại Việt Nam

S55E.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới về hôn nhân và gia đình Việt Nam

S55F.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của các hiệp hội ngành nghề và các viện nghiên cứu trong lĩnh vực xã hội, văn hóa, thể thao Việt Nam (dành cho Institutes.vn)

S55G.Khaitri.net - Đề xuất cách hoạt động của các trường tự học Khai Trí về xã hội nhân văn và văn hóa (Eedu.vn)

S64B.Khaitri.net - Đề xuất cách hoạt động của các trường tự học Khai Trí về thể thao (Eedu.vn)

S55H.Khaitri.net - Lời giải cho việc hướng nghiệp học sinh vào ngành Xã hội nhân văn và văn hóa (dành cho Pupil.vn)

S64C.Khaitri.net - Lời giải cho việc hướng nghiệp học sinh vào ngành thể thao (dành cho Pupil.vn)

Đề xuất thêm chủ đề mới tại HoiKhaitri.net

Hãy đăng ký tài khoản tại DangKy.Khaitri.net để review vào cuối các chủ đề bên dưới, hoặc đăng ý kiến của bạn tại group Facebook G.Jurist.vn, hoặc gửi ý kiến tại HoiKhaitri.net

Xem đề bài của các lời giải này tại phần 1.8

S66.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới trong ngành luật của Việt Nam (dành cho Jurist.vnPolitician.vn)

S66A.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của các trường đại học Luật Việt Nam

S66B.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của các nhà lập pháp, tư pháp, hành pháp Việt Nam (dành cho Institutes.vn)

S66C.Khaitri.net - Đề xuất hướng đi mới cho các Luật gia Khai Trí Jurist.vn

S66D.Khaitri.net - Đề xuất cách hoạt động của các trường tự học Khai Trí ngành Luật (Eedu.vn)

S66E.Khaitri.net - Lời giải cho việc hướng nghiệp học sinh vào ngành Luật (dành cho Pupil.vn)

Đề xuất thêm chủ đề mới tại HoiKhaitri.net

Hãy đăng ký tài khoản tại DangKy.Khaitri.net để review vào cuối các chủ đề bên dưới, hoặc đăng ý kiến của bạn tại group Facebook G.Engineer.vn, hoặc gửi ý kiến tại HoiKhaitri.net

Xem đề bài của các lời giải này tại phần 1.9

S67.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của ngành kỹ thuật Việt Nam (Dành cho Technologist.vnEngineer.vn)

S68.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của ngành công nghệ thông tin Việt Nam (dành cho Itengineer.vn)

S69.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của ngành điện – điện tử Việt Nam (dành cho Electrician.vn)

S70.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của ngành cơ khí Việt Nam (dành cho Mechanic.vn)

S71.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của ngành tự động hóa Việt Nam (dành cho Roboticist.vn)

S67A.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của các trường đại học ngành Kỹ thuật Việt Nam

S67B.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của các hiệp hội và các viện nghiên cứu ngành Kỹ thuật Việt Nam (dành cho Institutes.vn)

S72.Khaitri.net - Đề xuất hướng đi mới cho các Kỹ sư Khai Trí Engineer.vn

S68A.Khaitri.net - Đề xuất hướng đi mới cho các Kỹ sư công nghệ thông tin Khai Trí Itengineer.vn

S69A.Khaitri.net - Đề xuất hướng đi mới cho các Kỹ sư và thợ điện Khai Trí Electrician.vn

S70A.Khaitri.net - Đề xuất hướng đi mới cho các Kỹ sư và thợ cơ khí Khai Trí Mechanic.vn

S71A.Khaitri.net - Đề xuất hướng đi mới cho các Kỹ sư tự động hóa Khai Trí Roboticist.vn

S67C.Khaitri.net - Đề xuất cách hoạt động của các trường tự học Khai Trí ngành Kỹ thuật (Eedu.vn)

S67D.Khaitri.net - Lời giải cho việc hướng nghiệp học sinh vào ngành Kỹ thuật (dành cho Pupil.vn)

Đề xuất thêm chủ đề mới tại HoiKhaitri.net

Hãy đăng ký tài khoản tại DangKy.Khaitri.net để review vào cuối các chủ đề bên dưới, hoặc đăng ý kiến của bạn tại group Facebook G.Scientist.vn, hoặc gửi ý kiến tại HoiKhaitri.net

Xem đề bài của các lời giải này tại phần 1.10

S73.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của học giả Việt Nam (dành cho Professor.vn)

S74.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của khoa học Việt Nam (dành cho Scientist.vn)

S75.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của ngành toán học Việt Nam (dành cho Mathematician.vn)

S76.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của ngành vật lý Việt Nam (dành cho Physicist.vn)

S77.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của ngành hóa học Việt Nam (dành cho Chemist.vn)

S78.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của ngành sinh học Việt Nam (dành cho Biologist.vn)

S79.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của ngành địa lý Việt Nam (dành cho Geographer.vn)

S73A.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của các trường đại học Khoa học tự nhiên Việt Nam

S73B.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của các viện nghiên cứu Việt Nam (dành cho Institutes.vn)

S73C.Khaitri.net - Đề xuất cách hoạt động của các trường tự học Khai Trí về khoa học tự nhiên (Eedu.vn)

S73D.Khaitri.net - Đề xuất cách hoạt động của các nhóm nghiên cứu Khai Trí Institutes.vn

S73E.Khaitri.net - Lời giải cho việc hướng nghiệp học sinh theo con đường nghiên cứu (dành cho Pupil.vn)

Đề xuất thêm chủ đề mới tại HoiKhaitri.net

Hãy đăng ký tài khoản tại DangKy.Khaitri.net để review vào cuối các chủ đề bên dưới, hoặc đăng ý kiến của bạn tại group Facebook G.NewFarm.vn, hoặc gửi ý kiến tại HoiKhaitri.net

Xem đề bài của các lời giải này tại phần 1.11

S80.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của ngành NÔNG NGHIỆP Việt Nam (Dành cho Agronomist.vn)

S81.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của ngành LÂM NGHIỆP Việt Nam (Dành cho Forester.vn)

S82.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của ngành NGƯ NGHIỆP Việt Nam (Dành cho Fisher.vn)

S83.Khaitri.net – Lời giải cho những vấn đề mới của các NÔNG TRẠI Việt Nam (Dành cho NewFarm.vn)

S84.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của ngành chế biến thực phẩm của Việt Nam (Dành cho VietCook.vn)

S80A.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của các trường đại học Nông - Lâm nghiệp Việt Nam

S84A.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của các trường chế biến thực phẩm

S80B.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của các hiệp hội và các viện nghiên cứu ngành nông, lâm, ngư nghiệp và chế biến thực phẩm Việt Nam (dành cho Institutes.vn)

S80C.Khaitri.net - Đề xuất cách hoạt động của các trường tự học Khai Trí ngành Nông - Lâm nghiệp (Eedu.vn)

S84B.Khaitri.net - Đề xuất cách hoạt động của các trường tự học Khai Trí ngành chế biến thực phẩm (Eedu.vn)

S80D.Khaitri.net - Lời giải cho việc hướng nghiệp học sinh vào ngành Nông - Lâm nghiệp (dành cho Pupil.vn)

S84C.Khaitri.net - Lời giải cho việc hướng nghiệp học sinh vào ngành chế biến thực phẩm (dành cho Pupil.vn)

Đề xuất thêm chủ đề mới tại HoiKhaitri.net

Hãy đăng ký tài khoản tại DangKy.Khaitri.net để review vào cuối các chủ đề bên dưới, hoặc đăng ý kiến của bạn tại group Facebook G.Architect.vn, G.Builder.vn, G.RaoNha.com, hoặc gửi ý kiến tại HoiKhaitri.net

Xem đề bài của các lời giải này tại phần 1.12

S85.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của ngành kiến trúc Việt Nam (Dành cho Architect.vn)

S86.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của ngành xây dựng của Việt Nam (Dành cho Builder.vn)

S87.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của ngành bất động sản Việt Nam (Dành cho RaoNha.com)

S88.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của ngành thẩm định bất động sản Việt Nam (Dành cho SoiNha.com)

S86A.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của các trường đại học Kiến trúc, xây dựng, bất động sản Việt Nam

S86B.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của các hiệp hội và viện nghiên cứu ngành Kiến trúc, xây dựng, bất động sản Việt Nam (dành cho Institutes.vn)

S85A.Khaitri.net - Đề xuất hướng đi mới cho các Kiến trúc sư Khai Trí Architect.vn

S86C.Khaitri.net - Đề xuất hướng đi mới cho các Nhà thầu Khai Trí Builder.vn

S87A.Khaitri.net - Đề xuất hướng đi mới cho các Nhà quản lý bất động sản RaoNha.com

S88A.Khaitri.net - Đề xuất hướng đi mới cho các Nhà thẩm định bất động sản SoiNha.com

S86D.Khaitri.net - Đề xuất cách hoạt động của các trường tự học Khai Trí ngành Kiến trúc, xây dựng, bất động sản (Eedu.vn)

S86E.Khaitri.net - Lời giải cho việc hướng nghiệp học sinh vào ngành Kiến trúc, xây dựng, bất động sản (dành cho Pupil.vn)

Đề xuất thêm chủ đề mới tại HoiKhaitri.net

Hãy đăng ký tài khoản tại DangKy.Khaitri.net để review vào cuối các chủ đề bên dưới, hoặc đăng ý kiến của bạn tại group Facebook G.Shippers.vn, hoặc gửi ý kiến tại HoiKhaitri.net

Xem đề bài của các lời giải này tại phần 1.13

S89.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của ngành giao thông vận tải Việt Nam (Dành cho Shippers.vn)

S89A.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của ngành vận tải đường bộ

S89B.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của ngành vận tải đường thủy

S89C.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của ngành vận tải đường hàng không

S89D.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của ngành vận tải đường sắt

S89E.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của ngành vận tải đường ống

S89F.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của các trường đại học Giao thông vận tải Việt Nam

S89G.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của các hiệp hội và viện nghiên cứu ngành Giao thông vận tải Việt Nam (dành cho Institutes.vn)

S89H.Khaitri.net - Đề xuất hướng đi mới cho những nhà vận chuyển Khai Trí Shippers.vn

S89I.Khaitri.net - Đề xuất cách hoạt động của các trường tự học Khai Trí ngành Giao thông vận tải (Eedu.vn)

S89J.Khaitri.net - Lời giải cho việc hướng nghiệp học sinh vào ngành Giao thông vận tải (dành cho Pupil.vn)

Đề xuất thêm chủ đề mới tại HoiKhaitri.net

Hãy đăng ký tài khoản tại DangKy.Khaitri.net để review vào cuối các chủ đề bên dưới, hoặc đăng ý kiến của bạn tại group Facebook G.Artists.vnG.Designer.vn, hoặc gửi ý kiến tại HoiKhaitri.net

Xem đề bài của các lời giải này tại phần 1.14

S90.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của ngành nghệ thuật Việt Nam (dành cho Artists.vn)

S91.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của ngành thiết kế Việt Nam (dành cho Designer.vn)

S92.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của ngành điện ảnh Việt Nam (dành cho Actor.vn)

S93.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của ngành âm nhạc Việt Nam (dành cho Singer.vnComposer.vn)

S94.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của ngành văn học Việt Nam (dành cho Composer.vn)

S95.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của ngành hội họa Việt Nam (dành cho Painter.vn)

S90A.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của các trường đại học nghệ thuật Việt Nam

S90B.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của các hiệp hội và các viện nghiên cứu trong lĩnh vực nghệ thuật Việt Nam (dành cho Institutes.vn)

S90C.Khaitri.net - Đề xuất cách hoạt động của các trường tự học Khai Trí về nghệ thuật (Eedu.vn)

S90D.Khaitri.net - Lời giải cho việc hướng nghiệp học sinh theo con đường nghệ thuật (dành cho Pupil.vn)

Đề xuất thêm chủ đề mới tại HoiKhaitri.net

Hãy đăng ký tài khoản tại DangKy.Khaitri.net để review vào cuối các chủ đề bên dưới, hoặc đăng ý kiến của bạn tại group Facebook G.Reporter.vn, hoặc gửi ý kiến tại HoiKhaitri.net

Xem đề bài của các lời giải này tại phần 1.15

S96.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của ngành truyền thông Việt Nam (dành cho Reporter.vn)

S97.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của ngành Marketing Việt Nam (dành cho các Marketeer.vn)

S96A.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của các trường đại học truyền thông và Marketing Việt Nam

S96B.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của các hiệp hội và viện nghiên cứu trong ngành truyền thông và Marketing (dành cho Institutes.vn)

S98.Khaitri.net - Đề xuất hướng đi mới cho các Diễn giả Khai Trí Speaker.vn

S96C.Khaitri.net - Đề xuất hướng đi mới cho các Người đưa tin Khai Trí Reporter.vn

S97A.Khaitri.net - Đề xuất hướng đi mới cho các Marketeer.vn

S96D.Khaitri.net - Đề xuất cách hoạt động của các trường tự học Khai Trí về truyền thông và Marketing (Eedu.vn)

S96E.Khaitri.net - Lời giải cho việc hướng nghiệp học sinh theo ngành truyền thông và Marketing (dành cho Pupil.vn)

Đề xuất thêm chủ đề mới tại HoiKhaitri.net

Hãy đăng ký tài khoản tại DangKy.Khaitri.net để review vào cuối các chủ đề thảo luận bên dưới, hoặc đăng ý kiến của bạn tại group Facebook G.NewTravel.vn, hoặc gửi ý kiến tại HoiKhaitri.net

Xem đề bài của các lời giải này tại phần 1.16

S99.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của ngành du lịch Việt Nam (dành cho NewTravel.vn)

S99A.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của lĩnh vực nhà hàng khách sạn Việt Nam (dành cho NewTravel.vn)

S99B.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của các trường đại học du lịch Việt Nam

S99C.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của các hiệp hội và viện nghiên cứu trong ngành du lịch Việt Nam (dành cho Institutes.vn)

S112.Khaitri.net - Chiến lược để Việt Nam trở thành nơi du lịch chữa lành của thế giới? (dành cho Wildlife.vn)

S99E.Khaitri.net - Đề xuất hướng đi mới cho các đại lý du lịch của NewTravel.vn

S112A.Khaitri.net - Đề xuất hướng đi mới cho các đại lý du lịch chữa lành Wildlife.vn

S99G.Khaitri.net - Đề xuất cách hoạt động của các trường tự học Khai Trí về du lịch (Eedu.vn)

S99H.Khaitri.net - Lời giải cho việc hướng nghiệp học sinh theo ngành du lịch (dành cho Pupil.vn)

Đề xuất thêm chủ đề mới tại HoiKhaitri.net

Hãy đăng ký tài khoản tại DangKy.Khaitri.net để review vào cuối các chủ đề bên dưới, hoặc đăng ý kiến của bạn tại group Facebook G.Worker.vn, hoặc gửi ý kiến tại HoiKhaitri.net

Xem đề bài của các lời giải này tại phần 1.17

S100.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của công nhân và lao động của Việt Nam (Dành cho Worker.vn)

S111.Khaitri.net – Lời giải cho những vấn đề mới của các thủy thủ Việt Nam (dành cho Sailor.vn)

S100A.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của các trường đào tạo nghề Việt Nam

S100B.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của các nghiệp đoàn Việt Nam (dành cho Institutes.vn)

S100C.Khaitri.net - Đề xuất hướng đi mới cho những Ong thợ Khai Trí Worker.vn

S100D.Khaitri.net - Đề xuất cách hoạt động của các trường tự học Khai Trí về đào tạo nghề (Eedu.vn)

S100E.Khaitri.net - Lời giải cho việc hướng nghiệp học sinh theo học nghề (dành cho Pupil.vn)

Đề xuất thêm chủ đề mới tại HoiKhaitri.net

Hãy đăng ký tài khoản tại DangKy.Khaitri.net để review vào cuối các chủ đề bên dưới, hoặc đăng ý kiến của bạn tại group Facebook G.Starseed.vn, hoặc gửi ý kiến tại HoiKhaitri.net

Xem đề bài của các lời giải này tại phần 1.18

S101.Khaitri.net - Phân biệt giữa tâm linh, tôn giáo, tín ngưỡng và mê tín

S101A.Khaitri.net - Lời giải cho vấn đề của những người đang trên con đường thức tỉnh tâm linh tại Việt Nam (Dành cho Starseed.vn, Lightworker.vn, Meditator.vn, Theologian.vn, Buddhist.vn, Monk.vn)

S102.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của các Starseed Việt Nam (dành cho Starseed.vn)

S103.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của các Lightworker Việt Nam (dành cho Lightworker.vn)

S104.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của các nhà thần học Việt Nam (Dành cho Theologian.vn)

S105.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của các thiền sinh Việt Nam (Dành cho Meditator.vn)

S106.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của các Phật tử Việt Nam (Dành cho Buddhist.vn)

S107.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của các tu sĩ Việt Nam (Dành cho Monk.vn)

S101B.Khaitri.net - Cách hóa giải những hình thức mê tín dị đoan kiểu mới tại Việt Nam

S101C.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của tín ngưỡng Việt Nam

S101D.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của các tôn giáo tại Việt Nam

S101E.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của các cộng đồng tâm linh Việt Nam

S101F.Khaitri.net - Lý giải những bí ẩn tâm linh chưa được giải thích

S101G.Khaitri.net - Lý giải ý nghĩa của sinh mệnh, linh hồn, và cái chết

S101H.Khaitri.net - Cách ‘tìm lại chính mình’ để biết ý nghĩa thực sự của cuộc sống

S101M.Khaitri.net - Chế tạo một loại ‘thuốc cai nghiện game’ mới cho những game thủ Trái Đất hiện nay (dành cho những ai đã cài đặt hệ tư duy Game Thủ của Khai Trí GameKhaitri.net)

S101J.Khaitri.net - Đề xuất cách hoạt động của các trường tự học Khai Trí về tâm linh

S101K.Khaitri.net - Lời giải cho việc giáo dục giới trẻ về tâm linh và tôn giáo

Đề xuất thêm chủ đề mới tại HoiKhaitri.net

Phần 4/6: TuVan.Khaitri.net – Trả lời những câu hỏi gửi cho Khai Trí tại HoiKhaitri.net

Chỉ các thành viên từ cấp THỦY THỦ KHAI TRÍ trở lên mới được review vào cuối các chủ đề trong phần này để tư vấn cho mọi người. 

Bạn hãy tìm câu hỏi gần giống với thắc mắc của bạn nhất và đọc những câu trả lời của các thành viên Khai Trí bên dưới câu hỏi đó để tìm người phù hợp nhất tư vấn cho bạn. Bạn có thể liên hệ trực tiếp với các thành viên của Khai Trí để nhờ họ tư vấn hoặc gửi yêu cầu tư vấn tại HoiKhaitri.net để chúng tôi cử thành viên phù hợp nhất tư vấn cho bạn. Dịch vụ tư vấn có thể miễn phí hoặc thu phí tùy vào thành viên và tùy vào câu hỏi của bạn.

Bạn có thể lọc tìm những thành viên uy tín nhất của chúng tôi bằng cách vào trang Users.Khaitri.net và dùng bộ lọc trên cùng để lọc những thành viên ưu tú nhất, sau đó tiếp tục dùng các bộ lọc bên dưới để lọc theo loại thành viên, theo ngành nghề và theo địa điểm. Những thành viên đủ tiêu chuẩn tư vấn của Khai Trí sẽ luôn có một tên miền để mọi người đặt lịch tư vấn dạng Ask.YourName.Engineer.vn (nếu người này thuộc cộng đồng Engineer.vn)

Chỉ tài khoản của các cơ quan nhà nước trên Khai Trí mới được review vào các chủ đề này

Q1.Khaitri.net – Các cơ quan nhà nước trả lời những vấn đề người dân hỏi chính phủ

Q2.Khaitri.net - Các cơ quan nhà nước trả lời những vấn đề về cán bộ, công chức

Q3.Khaitri.net - Các cơ quan nhà nước trả lời những vấn đề về Việt Kiều

CÁC BỘ NGÀNH TRẢ LỜI NGƯỜI DÂN

Q20.Khaitri.net – Các cơ quan và tổ chức ngành Giáo dục và Đào tạo trả lời người dân

Q21.Khaitri.net - Các cơ quan và tổ chức ngành Y tế trả lời người dân

Q22.Khaitri.net – Các cơ quan Công an trả lời người dân

Q23.Khaitri.net - Các cơ quan và tổ chức thuộc Bộ Công Thương trả lời người dân

Q24.Khaitri.net - Các cơ quan và tổ chức thuộc Bộ Giao thông vận tải trả lời người dân

Q25.Khaitri.net - Các cơ quan và tổ chức thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời người dân

Q26.Khaitri.net - Các cơ quan và tổ chức thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời người dân

Q27.Khaitri.net - Các cơ quan và tổ chức thuộc Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội trả lời người dân

Q28.Khaitri.net - Các cơ quan và tổ chức thuộc Bộ Ngoại giao trả lời người dân

Q29.Khaitri.net - Các cơ quan và tổ chức thuộc Bộ Nội vụ trả lời người dân

Q30.Khaitri.net - Các cơ quan và tổ chức thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời người dân

Q31.Khaitri.net - Các cơ quan và tổ chức thuộc Bộ Quốc phòng trả lời người dân

Q32.Khaitri.net - Các cơ quan và tổ chức thuộc Bộ Tài chính trả lời người dân

Q33.Khaitri.net - Các cơ quan và tổ chức thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời người dân

Q34.Khaitri.net - Các cơ quan và tổ chức thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời người dân

Q35.Khaitri.net - Các cơ quan và tổ chức thuộc Bộ Tư pháp trả lời người dân

Q36.Khaitri.net - Các cơ quan và tổ chức thuộc Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch trả lời người dân

Q37.Khaitri.net - Các cơ quan và tổ chức thuộc Bộ Xây dựng trả lời người dân

Đề xuất thêm chủ đề mới tại HoiKhaitri.net

Hãy gửi câu hỏi cho Khai Trí tại HoiKhaitri.net.
Chỉ thành viên từ cấp THỦY THỦ KHAI TRÍ trở lên mới được trả lời tư vấn bằng cách review vào cuối trang đăng các chủ đề bên dưới.

QHaNoi.Khaitri.net – Tư vấn về các vấn đề mới của thành phố Hà Nội

QHoChiMinh.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của thành phố Hồ Chí Minh

QCanTho.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của thành phố Cần Thơ

QDaNang.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của thành phố Đà Nẵng

QHaiPhong.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của thành phố Hải Phòng

QAnGiang.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh An Giang

QBaRia.Khaitri.net / QVungTau.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

QBacLieu.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Bạc Liêu

QBacGiang.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Bắc Giang

QBacKan.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Bắc Kạn

QBacNinh.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Bắc Ninh

QBenTre.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Bến Tre

QBinhDuong.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Bình Dương

QBinhDinh.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Bình Định

QBinhPhuoc.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Bình Phước

QBinhThuan.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Bình Thuận

QCaMau.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Cà Mau

QCaoBang.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Cao Bằng

QDakLack.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Đắk Lắk

QDakNong.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Đắk Nông

QDienBien.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Điện Biên

QDongNai.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Đồng Nai

QDongThap.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Đồng Tháp

QGiaLai.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Gia Lai

QHaGiang.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Hà Giang

QHaNam.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Hà Nam

QHaTinh.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Hà Tĩnh

QHaiDuong.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Hải Dương

QHauGiang.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Hậu Giang

QHoaBinh.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Hòa Bình

QHungYen.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Hưng Yên

QKhanhHoa.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Khánh Hòa

QKienGiang.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Kiên Giang

QKonTum.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Kon Tum

QLaiChau.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Lai Châu

QLangSon.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Lạng Sơn

QLaoCai.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Lào Cai

QLamDong.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Lâm Đồng

QLongAn.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Long An

QNamDinh.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Nam Định

QNgheAn.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Nghệ An

QNinhBinh.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Ninh Bình

QNinhThuan.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Ninh Thuận

QPhuTho.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Phú Thọ

QPhuYen.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Phú Yên

QQuangBinh.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Quảng Bình

QQuangNam.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Quảng Nam

QQuangNgai.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Quảng Ngãi

QQuangNinh.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Quảng Ninh

QQuangTri.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Quảng Trị

QSocTrang.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Sóc Trăng

QSonLa.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Sơn La

QTayNinh.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Tây Ninh

QThaiBinh.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Thái Bình

QThaiNguyen.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Thái Nguyên

QThanhHoa.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Thanh Hóa

QHue.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Thừa Thiên Huế

QTienGiang.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Tiền Giang

QTraVinh.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Trà Vinh

QTuyenQuang.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Tuyên Quang

QVinhLong.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Vĩnh Long

QVinhPhuc.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Vĩnh Phúc

QYenBai.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Yên Bái

Đề xuất thêm chủ đề mới tại HoiKhaitri.net

Hãy gửi câu hỏi cho Khai Trí tại HoiKhaitri.net 
Chỉ thành viên từ cấp THỦY THỦ KHAI TRÍ trở lên mới được trả lời tư vấn bằng cách review vào cuối trang đăng các chủ đề bên dưới.

Hãy gửi câu hỏi cho Khai Trí tại HoiKhaitri.net.
Chỉ thành viên từ cấp THỦY THỦ KHAI TRÍ trở lên mới được trả lời tư vấn bằng cách review vào cuối trang đăng các chủ đề bên dưới.
Hãy gửi câu hỏi cho Khai Trí tại HoiKhaitri.net.
Chỉ thành viên từ cấp THỦY THỦ KHAI TRÍ trở lên mới được trả lời tư vấn bằng cách review vào cuối trang đăng các chủ đề bên dưới.
Hãy gửi câu hỏi cho Khai Trí tại HoiKhaitri.net.
Chỉ thành viên từ cấp THỦY THỦ KHAI TRÍ trở lên mới được trả lời tư vấn bằng cách review vào cuối trang đăng các chủ đề bên dưới.
Hãy gửi câu hỏi cho Khai Trí tại HoiKhaitri.net.
Chỉ thành viên từ cấp THỦY THỦ KHAI TRÍ trở lên mới được trả lời tư vấn bằng cách review vào cuối trang đăng các chủ đề bên dưới.
Hãy gửi câu hỏi cho Khai Trí tại HoiKhaitri.net.
Chỉ thành viên từ cấp THỦY THỦ KHAI TRÍ trở lên mới được trả lời tư vấn bằng cách review vào cuối trang đăng các chủ đề bên dưới.
Hãy gửi câu hỏi cho Khai Trí tại HoiKhaitri.net.
Chỉ thành viên từ cấp THỦY THỦ KHAI TRÍ trở lên mới được trả lời tư vấn bằng cách review vào cuối trang đăng các chủ đề bên dưới.
Hãy gửi câu hỏi cho Khai Trí tại HoiKhaitri.net.
Chỉ thành viên từ cấp THỦY THỦ KHAI TRÍ trở lên mới được trả lời tư vấn bằng cách review vào cuối trang đăng các chủ đề bên dưới.
Hãy gửi câu hỏi cho Khai Trí tại HoiKhaitri.net.
Chỉ thành viên từ cấp THỦY THỦ KHAI TRÍ trở lên mới được trả lời tư vấn bằng cách review vào cuối trang đăng các chủ đề bên dưới.
Hãy gửi câu hỏi cho Khai Trí tại HoiKhaitri.net.
Chỉ thành viên từ cấp THỦY THỦ KHAI TRÍ trở lên mới được trả lời tư vấn bằng cách review vào cuối trang đăng các chủ đề bên dưới.
Hãy gửi câu hỏi cho Khai Trí tại HoiKhaitri.net.
Chỉ thành viên từ cấp THỦY THỦ KHAI TRÍ trở lên mới được trả lời tư vấn bằng cách review vào cuối trang đăng các chủ đề bên dưới.
Hãy gửi câu hỏi cho Khai Trí tại HoiKhaitri.net.
Chỉ thành viên từ cấp THỦY THỦ KHAI TRÍ trở lên mới được trả lời tư vấn bằng cách review vào cuối trang đăng các chủ đề bên dưới.
Hãy gửi câu hỏi cho Khai Trí tại HoiKhaitri.net.
Chỉ thành viên từ cấp THỦY THỦ KHAI TRÍ trở lên mới được trả lời tư vấn bằng cách review vào cuối trang đăng các chủ đề bên dưới.
Hãy gửi câu hỏi cho Khai Trí tại HoiKhaitri.net.
Chỉ thành viên từ cấp THỦY THỦ KHAI TRÍ trở lên mới được trả lời tư vấn bằng cách review vào cuối trang đăng các chủ đề bên dưới.
Hãy gửi câu hỏi cho Khai Trí tại HoiKhaitri.net.
Chỉ thành viên từ cấp THỦY THỦ KHAI TRÍ trở lên mới được trả lời tư vấn bằng cách review vào cuối trang đăng các chủ đề bên dưới.

Phần 5/6: TotNghiep.Khaitri.net – ‘Bằng tốt nghiệp’ của Khai Trí (WHO)

Do Khai Trí chỉ ươm mầm những người có khả năng TỰ HỌC SUỐT ĐỜI để thích nghi với sự biến động, nên chúng tôi không áp dụng cách HỌC MỘT LẦN DÙNG CẢ ĐỜI như hệ thống giáo dục hiện nay. Vì thế mà tại Khai Trí không có thi cử, nên cũng không có những bằng cấp do thi cử mà có được như hệ thống giáo dục truyền thống. Khai Trí chỉ có CHỨNG NHẬN TỰ HỌC SUỐT ĐỜI Degree.vnCHỨNG CHỈ TỰ HỌC Diploma.vn 

Mỗi thành viên khi đăng ký vào Khai Trí đều được cấp ngay một tên miền YourName.Degree.vn dẫn về một trang lưu lại quá trình tự học từ khi bạn gia nhập Khai Trí cho đến cuối đời, gọi là CHỨNG NHẬN TỰ HỌC SUỐT ĐỜI. Chứng nhận này sẽ lưu lại những luận văn, tham luận, bài giảng, khóa học, sản phẩm, dự án… của bạn đã xuất bản tại Khai Trí, và mọi hoạt động, thành tích khác của bạn. Xem chứng nhận mẫu tại YourName.Degree.vn

Nếu bạn đăng ký vào một Trường tự học của Khai Trí thì sẽ có thêm một CHỨNG CHỈ TỰ HỌC dạng tên miền do trường đó cấp để lưu lại quá trình tự học của bạn tại đó. Xem chứng chỉ minh họa tại YourName.UAH.Diploma.vn do trường tự học Kiến trúc TP HCM UAH.Eedu.vn cấp.

Có 5 cấp độ thăng hạng thành viên trong Khai Trí:

ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP LEVEL A – THỦY THỦ KHAI TRÍ: Nếu bạn đủ điều kiện để được kết nạp chính thức vào một cộng đồng nghề nghiệp trong Khai Trí (ví dụ cộng đồng Engineer.vn) thì bạn sẽ được gọi là Thủy thủ Khai Trí và được cấp thêm một tên miền YourName.Engineer.vn cũng dẫn về tên miền YourName.Khaitri.net của bạn. Trên tài khoản của bạn sẽ có thêm huy hiệu Thủy thủ Khai Trí và huy hiệu Engineer.vn – Kỹ sư Khai Trí.
Thủy thủ Khai Trí tương đương với người đã tốt nghiệp đại học trong hệ thống giáo dục truyền thống nhưng Thủy thủ Khai Trí không phải là những người được đào tạo để thực thi các công việc lặp lại như hệ thống giáo dục cũ mà là những người chuyên giải quyết các vấn đề mới trong công việc đó. Xem danh sách các Thủy Thủ Khai Trí tại ThuyThu.Khaitri.net 

ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP LEVEL B – THUYỀN TRƯỞNG KHAI TRÍ: Nếu bạn kiến tạo thành công một team của riêng mình trong Khai Trí thì sẽ có thêm một huy hiệu Thuyền trưởng Khai Trí trên tài khoản của mình. Thuyền Trưởng Khai Trí tương đương với một người đã kiến tạo thành công một doanh nghiệp. Xem danh sách các Thuyền Trưởng Khai Trí tại ThuyenTruong.Khaitri.net 

ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP LEVEL C – HIỆU TRƯỞNG KHAI TRÍ: Nếu bạn kiến tạo thành công một trường tự học hoặc một vườn ươm của Khai Trí thì bạn sẽ có thêm một huy hiệu Hiệu trưởng Khai Trí trên tài khoản của mình. Xem danh sách các Hiệu Trưởng Khai Trí tại HieuTruong.Khaitri.net 

ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP LEVEL D – CHỈ HUY KHAI TRÍ: Nếu bạn kiến tạo thành công một Group.Khaitri.net hoặc một cộng đồng của Khai Trí thì bạn sẽ có thêm một huy hiệu Chỉ huy Khai Trí trên tài khoản của mình. Xem danh sách các Chỉ Huy Khai Trí tại ChiHuy.Khaitri.net 

ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP LEVEL E – HOA TIÊU KHAI TRÍ : Nếu bạn dẫn dắt thành công một số doanh nghiệp và tổ chức thoát khỏi những ‘cơn bão’ của thời kỳ biến động thì bạn sẽ có thêm một huy hiệu Hoa tiêu Khai Trí trên tài khoản của mình. Xem danh sách các Hoa Tiêu Khai Trí tại HoaTieu.Khaitri.net
ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP LEVEL A – THỦY THỦ KHAI TRÍ: Nếu bạn đủ điều kiện để được kết nạp chính thức vào một cộng đồng nghề nghiệp trong Khai Trí (ví dụ cộng đồng Engineer.vn) thì bạn sẽ được gọi là Thủy thủ Khai Trí và được cấp thêm một tên miền YourName.Engineer.vn cũng dẫn về tên miền YourName.Khaitri.net của bạn. Trên tài khoản của bạn sẽ có thêm huy hiệu Thủy thủ Khai Trí và huy hiệu Engineer.vn – Kỹ sư Khai Trí.
Thủy thủ Khai Trí tương đương với người đã tốt nghiệp đại học trong hệ thống giáo dục truyền thống nhưng Thủy thủ Khai Trí không phải là những người được đào tạo để thực thi các công việc lặp lại như hệ thống giáo dục cũ mà là những người chuyên giải quyết các vấn đề mới trong công việc đó. Xem danh sách các Thủy Thủ Khai Trí tại ThuyThu.Khaitri.net 

Xem hướng dẫn thực hiện mục tiêu này tại LevelA.Khaitri.net

Các tổ chức giáo dục và các Mentor có khả năng đào tạo loại Thủy Thủ Khai Trí nào thì hãy review vào cuối trang đăng các đề tài bên dưới để giới thiệu về cách đào tạo của mình. Dưới đây là các đề tài của Level A:

 

TRỞ THÀNH CÁC 'HẠT GIỐNG' CỦA KHAI TRÍ

1. A.Pupil.vn – Trở thành Học sinh Khai Trí

2. A.StarSeed.vn – Trở thành Tinh-Nhân (星人) Khai Trí

3. A.LightWorker.vn - Trở thành LightWorker Khai Trí

 

TRỞ THÀNH CÁC CHUYÊN GIA

4. A.Professor.vn – Trở thành Học giả Khai Trí

5. A.Adviser.vn – Trở thành Nhà cố vấn Khai Trí

6. A.Strategist.vn – Trở thành Chiến lược gia Khai Trí

7. A.Inspector.vn – Trở thành Thanh tra Khai Trí

8. A.Analyst.vn – Trở thành Nhà phân tích Khai Trí

 

NGÀNH SƯ PHẠM

9. A.Teacher.vn – Trở thành Giáo viên Khai Trí

10. A.Lecturer.vn – Trở thành Giảng viên Khai Trí

11. A.Counselor.vn – Trở thành Cố vấn học đường Khai Trí

 

NGÀNH KINH TẾ

12. A.Marketeer.vn – Trở thành Marketeer Khai Trí

13. A.Dealer.vn – Trở thành Doanh nhân Khai Trí

14. A.Auditor.vn – Trở thành Kiểm toán viên Khai Trí

15. A.Economists.vn – Trở thành Nhà kinh tế Khai Trí

 

NGÀNH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

16. A.Scientist.vn – Trở thành Khoa học gia Khai Trí

17. A.Mathematician.vn – Trở thành Nhà toán học Khai Trí

18. A.Physicist.vn – Trở thành Nhà vật lý Khai Trí

19. A.Chemist.vn – Trở thành Nhà hóa học Khai Trí

20. A.Biologist.vn – Trở thành Nhà sinh học Khai Trí

21. A.Geographer.vn – Trở thành Nhà địa lý Khai Trí

 

NGÀNH Y DƯỢC

22. A.Healer.vn – Trở thành Người chữa lành Khai Trí

23. A.Physician.vn – Trở thành Bác sĩ Khai Trí

24. A.Therapist.vn – Trở thành Nhà trị liệu Khai Trí

 

NGÀNH KỸ THUẬT

25. A.Engineer.vn – Trở thành Kỹ sư Khai Trí

26. A.ITengineer.vn – Trở thành Kỹ sư công nghệ Khai Trí

27. A.Agronomist.vn – Trở thành Nhà nông học Khai Trí

28. A.Electrician.vn – Trở thành Thợ điện Khai Trí

29. A.Mechanic.vn – Trở thành Thợ cơ khí Khai Trí

30. A.Technologist.vn – Trở thành Kỹ thuật gia Khai Trí

31. A.Roboticist.vn – Trở thành Kỹ sư tự động hóa Khai Trí

 

NGÀNH KIẾN TRÚC - XÂY DỰNG - BẤT ĐỘNG SẢN

32. A.Architect.vn – Trở thành Kiến trúc sư Khai Trí

33. A.Builder.vn – Trở thành Nhà thầu Khai Trí

 

NGÀNH NGHỆ THUẬT

34. A.Designer.vn – Trở thành Nhà thiết kế Khai Trí

35. A.Artists.vn – Trở thành Nghệ sĩ Khai Trí

36. A.Actor.vn – Trở thành Diễn viên Khai Trí

37. A.Singer.vn – Trở thành Ca sĩ Khai Trí

38. A.Composer.vn – Trở thành Văn nghệ sĩ Khai Trí

39. A.Painter.vn – Trở thành Họa sĩ Khai Trí

 

NGÀNH VĂN HÓA - XÃ HỘI - THỂ THAO

40. A.Politician.vn – Trở thành Chính khách Khai Trí

41. A.Reporter.vn – Trở thành Phóng viên Khai Trí

42. A.Jurist.vn – Trở thành Luật gia Khai Trí

43. A.Philosopher.vn – Trở thành Triết gia Khai Trí

44. A.Sociologist.vn – Trở thành Nhà xã hội học Khai Trí

45. A.Culturalist.vn – Trở thành Nhà văn hóa Khai Trí

46. A.Psychologist.vn – Trở thành Chuyên gia tâm lý Khai Trí

47. A.Linguist.vn – Trở thành Nhà ngôn ngữ học Khai Trí

48. A.Recruiters.vn – Trở thành Nhà tuyển dụng Khai Trí

49. A.Speaker.vn – Trở thành Diễn giả Khai Trí

50. A.Vlogger.vn - Trở thành Vlogger Khai Trí

51. A.Interpreter.vn – Trở thành Phiên dịch viên Khai Trí

52. A.Historian.vn – Trở thành Sử gia Khai Trí

53. A.Athlete.vn – Trở thành Vận động viên Khai Trí

54. A.Volunteer.vn – Trở thành Tình nguyện viên Khai Trí

55. A.Theologian.vn – Trở thành Nhà thần học Khai Trí

56. A.Meditator.vn – Trở thành Thiền sinh Khai Trí

57. A.Buddhist.vn – Trở thành Phật tử Khai Trí

58. A.Monk.vn – Trở thành Tu sĩ Khai Trí

 

CÁC NGHỀ NGHIỆP PHỔ THÔNG

59. A.Worker.vn – Trở thành Ong thợ Khai Trí

60. A.VietCook.vn – Trở thành Đầu bếp Khai Trí

61. A.Forester.vn – Trở thành Người trồng rừng Khai Trí

62. A.Shippers.vn – Trở thành Người vận chuyển Khai Trí

63. A.Sailor.vn – Trở thành Thủy thủ Khai Trí

64. A.Fisher.vn – Trở thành Ngư dân Khai Trí


 

ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP LEVEL B – THUYỀN TRƯỞNG KHAI TRÍ: Nếu bạn kiến tạo thành công một team của riêng mình trong Khai Trí thì sẽ có thêm một huy hiệu Thuyền trưởng Khai Trí trên tài khoản của mình. Thuyền Trưởng Khai Trí tương đương với một người đã kiến tạo thành công một doanh nghiệp. Xem danh sách các Thuyền Trưởng Khai Trí tại ThuyenTruong.Khaitri.net 

Xem hướng dẫn thực hiện mục tiêu này tại LevelB.Khaitri.net 

Mục tiêu này dành cho những người đã có nhận thức đủ lớn về một lĩnh vực nào đó đến mức có thể ‘tách đàn’ ra thành lập một ‘đàn mới’ gọi là lập team và trở thành Team leader. Mỗi team của Khai Trí phải thuộc một cộng đồng trong Khai trí. Dưới đây là các cộng đồng mà bạn có thể lập team.

Các tổ chức giáo dục và các Mentor có thể hướng dẫn học viên thực hiện mục này thì hãy review cuối các đề tài bên dưới để giới thiệu về cách hướng dẫn của mình. Dưới đây là các đề tài của Level B:
  

LẬP TEAM CỦA CÁC 'HẠT GIỐNG' CỦA KHAI TRÍ

1. B.Pupil.vn – Lập team Học sinh Khai Trí

2. B.StarSeed.vn – Lập team Tinh-Nhân (星人) Khai Trí

3. B.LightWorker.vn - Lập team LightWorker Khai Trí

 

LẬP TEAM CỦA CÁC CHUYÊN GIA

4. B.Professor.vn – Lập team Học giả Khai Trí

5. B.Adviser.vn – Lập team Nhà cố vấn Khai Trí

6. B.Strategist.vn – Lập team Chiến lược gia Khai Trí

7. B.Inspector.vn – Lập team Thanh tra Khai Trí

8. B.Analyst.vn – Lập team Nhà phân tích Khai Trí

 

LẬP TEAM NGÀNH SƯ PHẠM

9. B.Teacher.vn – Lập team Giáo viên Khai Trí

10. B.Lecturer.vn – Lập team Giảng viên Khai Trí

11. B.Counselor.vn – Lập team Cố vấn học đường Khai Trí

 

LẬP TEAM NGÀNH KINH TẾ

12. B.Marketeer.vn – Lập team Marketeer Khai Trí

13. B.Dealer.vn – Lập team Doanh nhân Khai Trí

14. B.Auditor.vn – Lập team Kiểm toán viên Khai Trí

15. B.Economists.vn – Lập team Nhà kinh tế Khai Trí

 

LẬP TEAM NGÀNH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

16. B.Scientist.vn – Lập team Khoa học gia Khai Trí

17. B.Mathematician.vn – Lập team Nhà toán học Khai Trí

18. B.Physicist.vn – Lập team Nhà vật lý Khai Trí

19. B.Chemist.vn – Lập team Nhà hóa học Khai Trí

20. B.Biologist.vn – Lập team Nhà sinh học Khai Trí

21. B.Geographer.vn – Lập team Nhà địa lý Khai Trí

 

LẬP TEAM NGÀNH Y DƯỢC

22. B.Healer.vn – Lập team Người chữa lành Khai Trí

23. B.Physician.vn – Lập team Bác sĩ Khai Trí

24. B.Therapist.vn – Lập team Nhà trị liệu Khai Trí

 

LẬP TEAM NGÀNH KỸ THUẬT

25. B.Engineer.vn – Lập team Kỹ sư Khai Trí

26. B.ITengineer.vn – Lập team Kỹ sư công nghệ Khai Trí

27. B.Agronomist.vn – Lập team Nhà nông học Khai Trí

28. B.Electrician.vn – Lập team Thợ điện Khai Trí

29. B.Mechanic.vn – Lập team Thợ cơ khí Khai Trí

30. B.Technologist.vn – Lập team Kỹ thuật gia Khai Trí

31. B.Roboticist.vn – Lập team Kỹ sư tự động hóa Khai Trí

 

LẬP TEAM NGÀNH KIẾN TRÚC - XÂY DỰNG - BẤT ĐỘNG SẢN

32. B.Architect.vn – Lập team Kiến trúc sư Khai Trí

33. B.Builder.vn – Lập team Nhà thầu Khai Trí

 

LẬP TEAM NGÀNH NGHỆ THUẬT

34. B.Designer.vn – Lập team Nhà thiết kế Khai Trí

35. B.Artists.vn – Lập team Nghệ sĩ Khai Trí

36. B.Actor.vn – Lập team Diễn viên Khai Trí

37. B.Singer.vn – Lập team Ca sĩ Khai Trí

38. B.Composer.vn – Lập team Văn nghệ sĩ Khai Trí

39. B.Painter.vn – Lập team Họa sĩ Khai Trí

 

LẬP TEAM NGÀNH VĂN HÓA - XÃ HỘI - THỂ THAO

40. B.Politician.vn – Lập team Chính khách Khai Trí

41. B.Reporter.vn – Lập team Phóng viên Khai Trí

42. B.Jurist.vn – Lập team Luật gia Khai Trí

43. B.Philosopher.vn – Lập team Triết gia Khai Trí

44. B.Sociologist.vn – Lập team Nhà xã hội học Khai Trí

45. B.Culturalist.vn – Lập team Nhà văn hóa Khai Trí

46. B.Psychologist.vn – Lập team Chuyên gia tâm lý Khai Trí

47. B.Linguist.vn – Lập team Nhà ngôn ngữ học Khai Trí

48. B.Recruiters.vn – Lập team Nhà tuyển dụng Khai Trí

49. B.Speaker.vn – Lập team Diễn giả Khai Trí

50. B.Vlogger.vn -  Lập team Vlogger Khai Trí

51. B.Interpreter.vn – Lập team Phiên dịch viên Khai Trí

52. B.Historian.vn – Lập team Sử gia Khai Trí

53. B.Athlete.vn – Lập team Vận động viên Khai Trí

54. B.Volunteer.vn – Lập team Tình nguyện viên Khai Trí

55. B.Theologian.vn – Lập team Nhà thần học Khai Trí

56. B.Meditator.vn – Lập team Thiền sinh Khai Trí

57. B.Buddhist.vn – Lập team Phật tử Khai Trí

58. B.Monk.vn – Lập team Tu sĩ Khai Trí

 

LẬP TEAM THUỘC CÁC NGHỀ NGHIỆP PHỔ THÔNG

59. B.Worker.vn – Lập team Ong thợ Khai Trí

60. B.VietCook.vn – Lập team Đầu bếp Khai Trí

61. B.Forester.vn – Lập team Người trồng rừng Khai Trí

62. B.Shippers.vn – Lập team Người vận chuyển Khai Trí

63. B.Sailor.vn – Lập team Thủy thủ Khai Trí

64. B.Fisher.vn – Lập team Ngư dân Khai Trí

 

 CÁC CỘNG ĐỒNG CHUYÊN CHO CÁC TEAM TRONG KHAI TRÍ

1. B.TechUni.vn – Lập team công nghệ

2. B.NewFarm.vn – Lập nông trại

3. B.Healing.vn – Lập trung tâm chữa lành

4. B.Biology.vn – Lập trung tâm tư vấn sinh học

5. B.Geography.vn – Lập trung tâm tư vấn địa lý

6. B.Psychology.vn – Lập trung tâm tư vấn tâm lý

7. B.TopWork.vn – Lập trung tâm tuyển dụng

8. B.EJournal.vn – Lập tạp chí điện tử

9. B.Consultancy.vn – Lập trung tâm tư vấn

10. B.Reviewers.vn – Lập trung tâm đánh giá

11. B.NewTravel.vn – Lập đại lý du lịch NewTravel

12. B.WildLife.vn – Lập đại lý du lịch chữa lành

13. B.Brander.vn – Lập team xây dựng thương hiệu

14. B.Valley.vn – Lập cộng đồng chuyên biệt

15. B.Meditation.vn – Lập thiền viện

16. B.Electricity.vn – Lập dự án sản xuất điện

17. B.Structure.vn – Lập trung tâm mô phỏng và tính toán

18. B.OStore.vn – Lập cửa hàng online

19. B.TinhXao.com – Lập team sản xuất hoặc phân phối hàng chất lượng cao

20. B.Museum.vn – Lập team bảo tàng trực tuyến

21. B.RaoNha.com – Lập team quản lý bất động sản

22. B.SoiNha.com - Lập team thẩm định bất động sản

23. B.TextBook.vn – Lập team xuất bản sách giáo khoa trực tuyến

ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP LEVEL C – HIỆU TRƯỞNG KHAI TRÍ: Nếu bạn kiến tạo thành công một trường tự học hoặc một vườn ươm của Khai Trí thì bạn sẽ có thêm một huy hiệu Hiệu trưởng Khai Trí trên tài khoản của mình. Xem danh sách các Hiệu Trưởng Khai Trí tại HieuTruong.Khaitri.net 

Mục tiêu này dành cho những người đã trải qua LevelA.Khaitri.net hoặc LevelB.Khaitri.net và họ muốn đào tạo nguồn nhân lực cho các team trong lĩnh vực của họ và muốn hướng dẫn học viên của Level A tự học tốt hơn, vì vậy họ lập một trường tự học Khai Trí để thực hiện ý tưởng giáo dục của mình.

Xem giới thiệu về trường tự học Khai Trí About.Eedu.vn 

Xem hướng dẫn thực hiện đề tài này tại LevelC.Khaitri.net 


Dưới đây là các đề tài thuộc Level C: 

QUẢN LÝ CÁC VƯỜN ƯƠM CHUYÊN NGÀNH CỦA KHAI TRÍ

1. C.Thinking.edu.vn – Quản lý Nơi cài đặt hệ tư duy của Khai Trí

2. C.Living.edu.vn - Quản lý Nơi học cách sống thuận tự nhiên của Khai Trí

3. C.Pupil.edu.vn - Quản lý Vườn ươm măng non Khai Trí

4. C.Genius.edu.vn - Quản lý Vườn ươm Tinh-nhân (星人) Khai Trí

5. C.Educator.edu.vn - Quản lý Vườn ươm Sư phạm Khai Trí

6. C.Construction.edu.vn - Quản lý Vườn ươm Xây dựng Khai Trí

7. C.Architecture.edu.vn - Quản lý Vườn ươm Kiến trúc Khai Trí

8. C.TechUni.edu.vn - Quản lý Vườn ươm Kỹ thuật và Công nghệ Khai Trí

9. C.Economy.edu.vn - Quản lý Vườn ươm Kinh tế Khai Trí

10. C.Commerce.edu.vn - Quản lý Vườn ươm Thương mại Khai Trí

11. C.Manager.edu.vn - Quản lý Vườn ươm Manager Khai Trí

12. C.Humanity.edu.vn - Quản lý Vườn ươm nhân văn Khai Trí

13. C.Scientist.edu.vn - Quản lý Vườn ươm Khoa học gia Khai Trí

14. C.Medicine.edu.vn - Quản lý Vườn ươm Y dược Khai Trí

15. C.FineArt.edu.vn - Quản lý Vườn ươm Mỹ thuật Khai Trí

16. C.Artist.edu.vn - Quản lý Vườn ươm Nghệ sĩ Khai Trí

17. C.Sport.edu.vn - Quản lý Vườn ươm thể thao Khai Trí

18. C.Agriculture.edu.vn - Quản lý Vườn ươm Nông nghiệp Khai Trí

19. C.Reporter.edu.vn - Quản lý Vườn ươm Truyền thông Khai Trí

20. C.Worker.edu.vn - Quản lý Vườn ươm Ong thợ Khai Trí

21. C.Chef.edu.vn - Quản lý Vườn ươm đầu bếp Khai Trí

22. C.Meditation.edu.vn - Quản lý Vườn ươm thiền sinh Khai Trí
 

LẬP TRƯỜNG TỰ HỌC KHAI TRÍ

C.Eedu.vn - Lập trường tự học Khai Trí
 

QUẢN LÝ CÁC TRƯỜNG TỰ HỌC KHAI TRÍ

1. C.UAH.Eedu.vn – Quản lý Trường tự học Kiến Trúc TP HCM

2. C.HUST.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Bách Khoa Hà Nội

3. C.HCMUT.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Bách khoa TP HCM

4. C.CTU.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Cần Thơ

5. C.FTU.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Ngoại Thương

6. C.HNUE.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Sư phạm Hà Nội

7. C.HCMUE.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Sư phạm TP HCM

8. C.TDTU.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Tôn Đức Thắng

9. C.HCMUTE.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Sư phạm kỹ thuật TP HCM

10. C.UEH.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Kinh tế TP HCM

11. C.HCMUS.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Khoa học tự nhiên TP HCM

12. C.NUCE.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Xây Dựng Hà Nội

13. C.UTC.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Giao thông vận tải

14. C.HVTC.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Tài chính

15. C.NEU.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Kinh tế quốc dân

16. C.TNU.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Thái Nguyên

17. C.HOU.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Mở Hà Nội

18. C.VNUA.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Nông nghiệp Việt Nam

19. C.HCMUAF.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Nông lâm TP HCM

20. C.NTU.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Nha Trang

21. C.HCMULAW.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Luật TP HCM

22. C.USSH.VNU.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học KHXH&NV Hà Nội

23. C.HCMUSSH.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học KHXH&NV TP HCM

24. C.OU.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Mở TP HCM

25. C.TLU.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Thủy Lợi

26. C.HLU.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Luật Hà Nội

27. C.VANLANGUNI.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Văn Lang

28. C.HAU.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Kiến Trúc Hà Nội

29. C.HCMUFA.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Mỹ Thuật TP HCM

30. C.HUTECH.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học HUTECH

ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP LEVEL D – CHỈ HUY KHAI TRÍ: Nếu bạn kiến tạo thành công một Group.Khaitri.net hoặc một cộng đồng của Khai Trí thì bạn sẽ có thêm một huy hiệu Chỉ huy Khai Trí trên tài khoản của mình. Xem danh sách các Chỉ Huy Khai Trí tại ChiHuy.Khaitri.net 

Mục tiêu này dành cho những ai đã trải qua LevelA.Khaitri.net, hoặc LevelB.Khaitri.net, hoặc LevelC.Khaitri.net và có nhận thức đủ lớn để chỉ huy một liên quân gồm nhiều thành viên, nhiều team, nhiều trường tự học, liên quân đó tại Khai Trí gọi là một cộng đồng.

Xem hướng dẫn thực hiện đề tài này tại LevelD.Khaitri.net

Dưới đây là các đề tài thuộc Level D:

QUẢN LÝ CÁC 'HẠT GIỐNG' CỦA KHAI TRÍ

1. D.Pupil.vn – Quản lý Cộng đồng Học sinh Khai Trí và các Group

2. D.StarSeed.vn – Quản lý Cộng đồng Tinh-Nhân (星人) Khai Trí và các Group

3. D.LightWorker.vn - Quản lý Cộng đồng LightWorker Khai Trí và các Group

 

QUẢN LÝ CỘNG ĐỒNG CÁC CHUYÊN GIA

4. D.Professor.vn – Quản lý Cộng đồng Học giả Khai Trí và các Group

5. D.Adviser.vn – Quản lý Cộng đồng Nhà cố vấn Khai Trí và các Group

6. D.Strategist.vn – Quản lý Cộng đồng Chiến lược gia Khai Trí và các Group

7. D.Inspector.vn – Quản lý Cộng đồng Thanh tra Khai Trí và các Group

8. D.Analyst.vn – Quản lý Cộng đồng Nhà phân tích Khai Trí và các Group

 

QUẢN LÝ CÁC CỘNG ĐỒNG NGÀNH SƯ PHẠM

9. D.Teacher.vn – Quản lý Cộng đồng Giáo viên Khai Trí và các Group

10. D.Lecturer.vn – Quản lý Cộng đồng Giảng viên Khai Trí và các Group

11. D.Counselor.vn – Quản lý Cộng đồng Cố vấn học đường Khai Trí và các Group

 

QUẢN LÝ CÁC CỘNG ĐỒNG NGÀNH KINH TẾ

12. D.Marketeer.vn – Quản lý Cộng đồng Marketeer Khai Trí và các Group

13. D.Dealer.vn – Quản lý Cộng đồng Doanh nhân Khai Trí và các Group

14. D.Auditor.vn – Quản lý Cộng đồng Kiểm toán viên Khai Trí và các Group

15. D.Economists.vn – Quản lý Cộng đồng Nhà kinh tế Khai Trí và các Group

 

QUẢN LÝ CÁC CỘNG ĐỒNG NGÀNH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

16. D.Scientist.vn – Quản lý Cộng đồng Khoa học gia Khai Trí và các Group

17. D.Mathematician.vn – Quản lý Cộng đồng Nhà toán học Khai Trí và các Group

18. D.Physicist.vn – Quản lý Cộng đồng Nhà vật lý Khai Trí và các Group

19. D.Chemist.vn – Quản lý Cộng đồng Nhà hóa học Khai Trí và các Group

20. D.Biologist.vn – Quản lý Cộng đồng Nhà sinh học Khai Trí và các Group

21. D.Geographer.vn – Quản lý Cộng đồng Nhà địa lý Khai Trí và các Group

 

QUẢN LÝ CÁC CỘNG ĐỒNG NGÀNH Y DƯỢC

22. D.Healer.vn – Quản lý Cộng đồng Người chữa lành Khai Trí và các Group

23. D.Physician.vn – Quản lý Cộng đồng Bác sĩ Khai Trí và các Group

24. D.Therapist.vn – Quản lý Cộng đồng Nhà trị liệu Khai Trí và các Group

 

QUẢN LÝ CÁC CỘNG ĐỒNG NGÀNH KỸ THUẬT

25. D.Engineer.vn – Quản lý Cộng đồng Kỹ sư Khai Trí và các Group

26. D.ITengineer.vn – Quản lý Cộng đồng Kỹ sư công nghệ Khai Trí và các Group

27. D.Agronomist.vn – Quản lý Cộng đồng Nhà nông học Khai Trí và các Group

28. D.Electrician.vn – Quản lý Cộng đồng Thợ điện Khai Trí và các Group

29. D.Mechanic.vn – Quản lý Cộng đồng Thợ cơ khí Khai Trí và các Group

30. D.Technologist.vn – Quản lý Cộng đồng Kỹ thuật gia Khai Trí và các Group

31. D.Roboticist.vn – Quản lý Cộng đồng Kỹ sư tự động hóa Khai Trí và các Group

 

QUẢN LÝ CÁC CỘNG ĐỒNG NGÀNH KIẾN TRÚC - XÂY DỰNG - BẤT ĐỘNG SẢN

32. D.Architect.vn – Quản lý Cộng đồng Kiến trúc sư Khai Trí và các Group

33. D.Builder.vn – Quản lý Cộng đồng Nhà thầu Khai Trí và các Group

 

QUẢN LÝ CÁC CỘNG ĐỒNG NGÀNH NGHỆ THUẬT

34. D.Designer.vn – Quản lý Cộng đồng Nhà thiết kế Khai Trí và các Group

35. D.Artists.vn – Quản lý Cộng đồng Nghệ sĩ Khai Trí và các Group

36. D.Actor.vn – Quản lý Cộng đồng Diễn viên Khai Trí và các Group

37. D.Singer.vn – Quản lý Cộng đồng Ca sĩ Khai Trí và các Group

38. D.Composer.vn – Quản lý Cộng đồng Văn nghệ sĩ Khai Trí và các Group

39. D.Painter.vn – Quản lý Cộng đồng Họa sĩ Khai Trí và các Group

 

QUẢN LÝ CÁC CỘNG ĐỒNG NGÀNH VĂN HÓA - XÃ HỘI - THỂ THAO

40. D.Politician.vn – Quản lý Cộng đồng Chính khách Khai Trí và các Group

41. D.Reporter.vn – Quản lý Cộng đồng Phóng viên Khai Trí và các Group

42. D.Jurist.vn – Quản lý Cộng đồng Luật gia Khai Trí và các Group

43. D.Philosopher.vn – T Quản lý Cộng đồng riết gia Khai Trí và các Group

44. D.Sociologist.vn – Quản lý Cộng đồng Nhà xã hội học Khai Trí và các Group

45. D.Culturalist.vn – Quản lý Cộng đồng Nhà văn hóa Khai Trí và các Group

46. D.Psychologist.vn – Quản lý Cộng đồng Chuyên gia tâm lý Khai Trí và các Group

47. D.Linguist.vn – Quản lý Cộng đồng Nhà ngôn ngữ học Khai Trí và các Group

48. D.Recruiters.vn – Quản lý Cộng đồng Nhà tuyển dụng Khai Trí và các Group

49. D.Speaker.vn – Quản lý Cộng đồng Diễn giả Khai Trí và các Group 

50. D.Vlogger.vn - Quản lý Cộng đồng Vlogger Khai Trí

51. D.Interpreter.vn – Quản lý Cộng đồng Phiên dịch viên Khai Trí và các Group

52. D.Historian.vn – Quản lý Cộng đồng Sử gia Khai Trí và các Group

53. D.Athlete.vn – Quản lý Cộng đồng Vận động viên Khai Trí và các Group

54. D.Volunteer.vn – Quản lý Cộng đồng Tình nguyện viên Khai Trí và các Group

55. D.Theologian.vn – Quản lý Cộng đồng Nhà thần học Khai Trí và các Group

56. D.Meditator.vn – Quản lý Cộng đồng Thiền sinh Khai Trí và các Group

57. D.Buddhist.vn – Quản lý Cộng đồng Phật tử Khai Trí và các Group

58. D.Monk.vn – Quản lý Cộng đồng Tu sĩ Khai Trí và các Group

 

QUẢN LÝ CÁC CỘNG ĐỒNG NGHỀ NGHIỆP PHỔ THÔNG

59. D.Worker.vn – Quản lý Cộng đồng Ong thợ Khai Trí và các Group

60. D.VietCook.vn – Quản lý Cộng đồng Đầu bếp Khai Trí và các Group

61. D.Forester.vn – Quản lý Cộng đồng Người trồng rừng Khai Trí và các Group

62. D.Shippers.vn – Quản lý Cộng đồng Người vận chuyển Khai Trí và các Group

63. D.Sailor.vn – Quản lý Cộng đồng Thủy thủ Khai Trí và các Group

64. D.Fisher.vn – Quản lý Cộng đồng Ngư dân Khai Trí và các Group

 

 QUẢN LÝ CÁC CỘNG ĐỒNG CHUYÊN CHO CÁC TEAM TRONG KHAI TRÍ

1. D.TechUni.vn - Quản lý Cộng đồng công nghệ và các Group

2. D.NewFarm.vn - Quản lý Cộng đồng nông trại và các Group

3. D.Healing.vn - Quản lý Cộng đồng chữa lành và các Group

4. D.Biology.vn - Quản lý Cộng đồng tư vấn sinh học và các Group

5. D.Geography.vn - Quản lý Cộng đồng tư vấn địa lý và các Group

6. D.Psychology.vn - Quản lý Cộng đồng tư vấn tâm lý và các Group

7. D.TopWork.vn - Quản lý Cộng đồng các nhà tuyển dụng và các Group

8. D.EJournal.vn - Quản lý Cộng đồng các tạp chí điện tử và các Group

9. D.Consultancy.vn - Quản lý Cộng đồng các trung tâm tư vấn và các Group

10. D.Reviewers.vn - Quản lý Cộng đồng các nhà đánh giá và các Group

11. D.NewTravel.vn - Quản lý Cộng đồng du lịch và các Group

12. D.WildLife.vn - Quản lý Cộng đồng du lịch chữa lành và các Group

13. D.Brander.vn - Quản lý Cộng đồng xây dựng thương hiệu và các Group

14. D.Valley.vn - Quản lý Các cộng đồng chuyên biệt và các Group

15. D.Meditation.vn - Quản lý Cộng đồng thiền viện và các Group

16. D.Electricity.vn - Quản lý Cộng đồng sản xuất điện và các Group

17. D.Structure.vn - Quản lý Cộng đồng mô phỏng tính toán và các Group

18. D.OStore.vn - Quản lý Cộng đồng cửa hàng online và các Group

19. D.TinhXao.com - Quản lý Cộng đồng sản phẩm chất lượng cao và các Group

20. D.Museum.vn - Quản lý Cộng đồng bảo tàng trực tuyến và các Group

21. RaoNha.com - Quản lý Cộng đồng Quản lý bất động sản và các Group

22. D.SoiNha.com - Quản lý Cộng đồng Thẩm định bất động sản và các Group

23. D.TextBook.vn - Quản lý Cộng đồng xuất bản sách giáo khoa trực tuyến và các Group

 

QUẢN LÝ CÁC BAN CỦA KHAI TRÍ

1. D.Sponsor.vn – Quản lý Ban Nhà tài trợ Khai Trí

2. D.History.vn – Quản lý Ban Lịch sử Khai Trí

3. D.Opinion.vn – Quản lý Ban Nghị trường Khai Trí

4. D.Lesson.vn – Quản lý Ban Bài giảng trực tuyến

5. D.Obook.vn – Quản lý Ban Sách trực tuyến Obook

6. D.Prize.vn – Quản lý Ban Giải thưởng Khai Trí

7. D.Diploma.vn – Quản lý Ban Chứng chỉ tự học

8. D.Degree.vn – Quản lý Ban Chứng nhận tự học suốt đời

9. D.WikiKhaitri.net – Quản lý Ban Từ Điển Khai Trí

10. D.Class.Khaitri.net – Quản lý Ban lớp học Khai Trí

11. D.Institutes.vn – Quản lý Nhóm nghiên cứu Khai Trí

12. D.EPublisher.vn – Quản lý Ban Nhà xuất bản điện tử

13. D.Build.vn – Quản lý Ban Thông tin công trình xây dựng

14. D.invitation.vn – Quản lý Ban Thiệp mời trực tuyến

15. D.Promotion.vn – Quản lý Ban quản lý các chương trình ưu đãi

16. D.Election.vn - Quản lý Ban Bầu cử Khai Trí

17. D.Agreement.vn – Quản lý Ban Thỏa thuận Khai Trí

ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP LEVEL E – HOA TIÊU KHAI TRÍ: Nếu bạn dẫn dắt thành công một số doanh nghiệp và tổ chức thoát khỏi những ‘cơn bão’ của thời kỳ biến động thì bạn sẽ có thêm một huy hiệu Hoa tiêu Khai Trí trên tài khoản của mình. Xem danh sách các Hoa Tiêu Khai Trí tại HoaTieu.Khaitri.net

Đề tài này dành cho những người có tầm nhìn rộng lớn kèm theo óc chiến lược sắc bén với một nhận thức cao nhất trong một lĩnh vực nào đó để có thể dẫn dắt các tổ chức trong ngành đó thoát khỏi những cơn bão của sự biến động sắp tới, họ được gọi là HOA TIÊU KHAI TRÍ.

Xem hướng dẫn thực hiện đề tài này tại LevelE.Khaitri.net

Dưới đây là các đề tài thuộc Level E:

HOA TIÊU CÁC 'HẠT GIỐNG' CỦA KHAI TRÍ

1. E.Pupil.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Học sinh Khai Trí

2. E.StarSeed.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Tinh-Nhân (星人) Khai Trí

3. E.LightWorker.vn - Trở thành Hoa Tiêu của LightWorker Khai Trí

 

HOA TIÊU CÁC CHUYÊN GIA

4. E.Professor.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Học giả Khai Trí

5. E.Adviser.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Nhà cố vấn Khai Trí

6. E.Strategist.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Chiến lược gia Khai Trí

7. E.Inspector.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Thanh tra Khai Trí

8. E.Analyst.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Nhà phân tích Khai Trí

 

HOA TIÊU NGÀNH SƯ PHẠM

9. E.Teacher.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Giáo viên Khai Trí

10. E.Lecturer.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Giảng viên Khai Trí

11. E.Counselor.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Cố vấn học đường Khai Trí

 

HOA TIÊU NGÀNH KINH TẾ

12. E.Marketeer.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Marketeer Khai Trí

13. E.Dealer.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Doanh nhân Khai Trí

14. E.Auditor.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Kiểm toán viên Khai Trí

15. E.Economists.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Nhà kinh tế Khai Trí

 

HOA TIÊU NGÀNH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

16. E.Scientist.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Khoa học gia Khai Trí

17. E.Mathematician.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Nhà toán học Khai Trí

18. E.Physicist.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Nhà vật lý Khai Trí

19. E.Chemist.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Nhà hóa học Khai Trí

20. E.Biologist.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Nhà sinh học Khai Trí

21. E.Geographer.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Nhà địa lý Khai Trí

 

HOA TIÊU NGÀNH Y DƯỢC

22. E.Healer.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Người chữa lành Khai Trí

23. E.Physician.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Bác sĩ Khai Trí

24. E.Therapist.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Nhà trị liệu Khai Trí

 

HOA TIÊU NGÀNH KỸ THUẬT

25. E.Engineer.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Kỹ sư Khai Trí

26. E.ITengineer.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Kỹ sư công nghệ Khai Trí

27. E.Agronomist.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Nhà nông học Khai Trí

28. E.Electrician.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Thợ điện Khai Trí

29. E.Mechanic.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Thợ cơ khí Khai Trí

30. E.Technologist.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Kỹ thuật gia Khai Trí

31. E.Roboticist.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Kỹ sư tự động hóa Khai Trí

 

HOA TIÊU NGÀNH KIẾN TRÚC - XÂY DỰNG - BẤT ĐỘNG SẢN

32. E.Architect.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Kiến trúc sư Khai Trí

33. E.Builder.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Nhà thầu Khai Trí

 

HOA TIÊU NGÀNH NGHỆ THUẬT

34. E.Designer.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Nhà thiết kế Khai Trí

35. E.Artists.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Nghệ sĩ Khai Trí

36. E.Actor.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Diễn viên Khai Trí

37. E.Singer.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Ca sĩ Khai Trí

38. E.Composer.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Văn nghệ sĩ Khai Trí

39. E.Painter.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Họa sĩ Khai Trí

 

HOA TIÊU NGÀNH VĂN HÓA - XÃ HỘI - THỂ THAO

40. E.Politician.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Chính khách Khai Trí

41. E.Reporter.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Phóng viên Khai Trí

42. E.Jurist.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Luật gia Khai Trí

43. E.Philosopher.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Triết gia Khai Trí

44. E.Sociologist.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Nhà xã hội học Khai Trí

45. E.Culturalist.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Nhà văn hóa Khai Trí

46. E.Psychologist.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Chuyên gia tâm lý Khai Trí

47. E.Linguist.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Nhà ngôn ngữ học Khai Trí

48. E.Recruiters.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Nhà tuyển dụng Khai Trí

49. E.Speaker.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Diễn giả Khai Trí 

50. E.Vlogger.vn - Trở thành Hoa tiêu của Vlogger Khai Trí

51. E.Interpreter.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Phiên dịch viên Khai Trí

52. E.Historian.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Sử gia Khai Trí

53. E.Athlete.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Vận động viên Khai Trí

54. E.Volunteer.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Tình nguyện viên Khai Trí

55. E.Theologian.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Nhà thần học Khai Trí

56. E.Meditator.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Thiền sinh Khai Trí

57. E.Buddhist.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Phật tử Khai Trí

58. E.Monk.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Tu sĩ Khai Trí

 

HOA TIÊU CỦA CÁC NGHỀ NGHIỆP PHỔ THÔNG

59. E.Worker.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Ong thợ Khai Trí

60. E.VietCook.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Đầu bếp Khai Trí

61. E.Forester.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Người trồng rừng Khai Trí

62. E.Shippers.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Người vận chuyển Khai Trí

63. E.Sailor.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Thủy thủ Khai Trí

64. E.Fisher.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Ngư dân Khai Trí

Phần 6/6: HatGiong.Khaitri.net – Những ‘HẠT GIỐNG’ ĐÃ ‘NẢY MẦM’ tại Vườn ươm Khai Trí

Nếu bạn đã đạt các tiêu chí được nêu trong các ‘bằng tốt nghiệp’ tại phần 5 thì bạn sẽ được cấp ‘bằng tốt nghiệp’ bằng một tên miền (ví dụ YourName.Engineer.vn) và một huy hiệu trong tài khoản. Khi đó bạn là một ‘hạt giống đã nảy mầm’ tại vườn ươm Khai Trí. Hiện nay Khai Trí đang ươm mầm hơn 60 loại hạt giống, và bạn có thể được cấp hơn 60 tên miền như YourName.Designer.vn, YourName.Scientist.vn… nếu bạn thực sự là một siêu nhân!

 

CÁC 'HẠT GIỐNG' CỦA KHAI TRÍ

1. Top.Pupil.vn – Danh sách Học sinh Khai Trí

2. Top.StarSeed.vn – Danh sách Tinh-Nhân (星人) Khai Trí

3. Top.LightWorker.vn - Danh sách LightWorker Khai Trí

 

CÁC CHUYÊN GIA

4. Top.Professor.vn – Danh sách Học giả Khai Trí

5. Top.Adviser.vn – Danh sách Nhà cố vấn Khai Trí

6. Top.Strategist.vn – Danh sách Chiến lược gia Khai Trí

7. Top.Inspector.vn – Danh sách Thanh tra Khai Trí

8. Top.Analyst.vn – Danh sách Nhà phân tích Khai Trí

 

NGÀNH SƯ PHẠM

9. Top.Teacher.vn – Danh sách Giáo viên Khai Trí

10. Top.Lecturer.vn – Danh sách Giảng viên Khai Trí

11. Top.Counselor.vn – Danh sách Cố vấn học đường Khai Trí

 

NGÀNH KINH TẾ

12. Top.Marketeer.vn – Danh sách Marketeer Khai Trí

13. Top.Dealer.vn – Danh sách Doanh nhân Khai Trí

14. Top.Auditor.vn – Danh sách Kiểm toán viên Khai Trí

15. Top.Economists.vn – Danh sách Nhà kinh tế Khai Trí

 

NGÀNH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

16. Top.Scientist.vn – Danh sách Khoa học gia Khai Trí

17. Top.Mathematician.vn – Danh sách Nhà toán học Khai Trí

18. Top.Physicist.vn – Danh sách Nhà vật lý Khai Trí

19. Top.Chemist.vn – Danh sách Nhà hóa học Khai Trí

20. Top.Biologist.vn – Danh sách Nhà sinh học Khai Trí

21. Top.Geographer.vn – Danh sách Nhà địa lý Khai Trí

 

NGÀNH Y DƯỢC

22. Top.Healer.vn – Danh sách Người chữa lành Khai Trí

23. Top.Physician.vn – Danh sách Bác sĩ Khai Trí

24. Top.Therapist.vn – Danh sách Nhà trị liệu Khai Trí

 

NGÀNH KỸ THUẬT

25. Top.Engineer.vn – Danh sách Kỹ sư Khai Trí

26. Top.ITengineer.vn – Danh sách Kỹ sư công nghệ Khai Trí

27. Top.Agronomist.vn – Danh sách Nhà nông học Khai Trí

28. Top.Electrician.vn – Danh sách Thợ điện Khai Trí

29. Top.Mechanic.vn – Danh sách Thợ cơ khí Khai Trí

30. Top.Technologist.vn – Danh sách Kỹ thuật gia Khai Trí

31. Top.Roboticist.vn – Danh sách Kỹ sư tự động hóa Khai Trí

 

NGÀNH KIẾN TRÚC - XÂY DỰNG - BẤT ĐỘNG SẢN

32. Top.Architect.vn – Danh sách Kiến trúc sư Khai Trí

33. Top.Builder.vn – Danh sách Nhà thầu Khai Trí

 

NGÀNH NGHỆ THUẬT

34. Top.Designer.vn – Danh sách Nhà thiết kế Khai Trí

35. Top.Artists.vn – Danh sách Nghệ sĩ Khai Trí

36. Top.Actor.vn – Danh sách Diễn viên Khai Trí

37. Top.Singer.vn – Danh sách Ca sĩ Khai Trí

38. Top.Composer.vn – Danh sách Văn nghệ sĩ Khai Trí

39. Top.Painter.vn – Danh sách Họa sĩ Khai Trí

 

NGÀNH VĂN HÓA - XÃ HỘI - THỂ THAO

40. Top.Politician.vn – Danh sách Chính khách Khai Trí

41. Top.Reporter.vn – Danh sách Phóng viên Khai Trí

42. Top.Jurist.vn – Danh sách Luật gia Khai Trí

43. Top.Philosopher.vn – Danh sách Triết gia Khai Trí

44. Top.Sociologist.vn – Danh sách Nhà xã hội học Khai Trí

45. Top.Culturalist.vn – Danh sách Nhà văn hóa Khai Trí

46. Top.Psychologist.vn – Danh sách Chuyên gia tâm lý Khai Trí

47. Top.Linguist.vn – Danh sách Nhà ngôn ngữ học Khai Trí

48. Top.Recruiters.vn – Danh sách Nhà tuyển dụng Khai Trí

49. Top.Speaker.vn – Danh sách Diễn giả Khai Trí

50. Top.Interpreter.vn – Danh sách Phiên dịch viên Khai Trí

51. Top.Historian.vn – Danh sách Sử gia Khai Trí

52. Athlete.vn – Danh sách Vận động viên Khai Trí

53. Top.Volunteer.vn – Danh sách Tình nguyện viên Khai Trí

54. Top.Theologian.vn – Danh sách Nhà thần học Khai Trí

55. Top.Meditator.vn – Danh sách Thiền sinh Khai Trí

56. Top.Buddhist.vn – Danh sách Phật tử Khai Trí

57. Top.Monk.vn – Danh sách Tu sĩ Khai Trí

 

CÁC NGHỀ NGHIỆP PHỔ THÔNG

58. Top.Worker.vn – Danh sách Ong thợ Khai Trí

59. Top.VietCook.vn – Danh sách Đầu bếp Khai Trí

60. Top.Forester.vn – Danh sách Người trồng rừng Khai Trí

61. Top.Shippers.vn – Danh sách Người vận chuyển Khai Trí

62. Top.Sailor.vn – Danh sách Thủy thủ Khai Trí

63. Top.Fisher.vn – Danh sách Ngư dân Khai Trí

Bất kỳ thành viên nào của Khai Trí cũng có thể lập một dự án để giải quyết các vấn đề được nêu trong phần ĐỀ TÀI, và dự án của họ sẽ hiển thị tại đây. Ví dụ:

YourProject.Builder.vn – Nhà thầu xây dựng Your Project Name (dự án thuộc cộng đồng nào sẽ có tên miền của cộng đồng đó, ví dụ dự án thuộc cộng đồng Builder.vn sẽ có tên miền YourProject.Builder.vn)

YourSchool.Eedu.vn - Trường tự học Your School Name (Nếu dự án là một trường tự học thì sẽ có tên miền YourProject.Eedu.vn)

ABC.League.vn – Liên minh ABC (Nếu dự án là một liên minh của nhiều team trong Khai Trí thì sẽ có tên miền YourProject.League.vn)
 

PhoNui.vn - Chợ nông lâm sản Phố Núi

LamSan.net - Lâm sản Việt Nam

Concrete.vn - Bê tông Việt Nam