Support.KhaiTri.net

Trung tâm trợ giúp và học liệu KhaiTri.net

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: info.Khaitri.net

Những câu hỏi thường gặp

Nếu bạn muốn làm student thì cần được một nhóm tự học nào đó kết nạp vào nhóm của họ. 
Nếu bạn muốn lập một nhóm tự học thì cần phải trải qua vòng phỏng vấn với đại diện hội đồng trường. 
Nếu bạn muốn làm doanh nghiệp liên kết để nhận học viên của Khai trí thực tập thì phải tài trợ học bổng cho ít nhất một học viên của Khai Trí thực tập tại công ty của bạn. 
Làm cách nào để được nhận vào một nhóm tự học?
bạn cần xem danh sách các nhóm tự học tại đây, sau đó email và điện thoại cho trưởng nhóm để xin gặp mặt phỏng vấn. 
Tôi có được chuyển nhóm không
Tôi có được tham gia học tại nhóm khác không