Support.KhaiTri.net

Trung tâm trợ giúp và học liệu của Khai Trí

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: info.Khaitri.net

Phần 1/4: DeBai.Khaitri.net – Các ‘đề bài’ đang cần lời giải của Việt Nam (WHY)

Vườn ươm Khai Trí là một mô hình giáo dục mới chuyên ươm mầm những 'nhân sự đặc nhiệm' để giải quyết những vấn đề mới trong thời kỳ biến động cho Việt Nam. Để tổng hợp những vấn đề mới làm đề bài cho các học viên của Khai Trí giải quyết, chúng tôi tạo ra Nghị Trường Khai Trí Opinion.vn để cho cả xã hội lên tiếng về những vấn đề mà họ đang gặp phải. Bạn có thể lên tiếng trên Nghị Trường Khai Trí bằng những cách sau:

Cách 1: Mọi người đều có thể gửi ý kiến (ẩn danh hoặc chính danh) tại HoiKhaitri.net để chúng tôi cập nhật vào trong các chủ đề bên dưới.

Cách 2: Các thành viên của Khai Trí có thể gửi ý kiến bằng cách bình luận trong các GroupFacebook.Khaitri.net

Cách 3: Bạn hãy DangKy.Khaitri.net để có tài khoản trên Khaitri.net thì bạn mới có thể tự nêu ý kiến bằng cách review vào cuối các chủ đề bên dưới để chứng tỏ khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề của mình.

Xem cách hoạt động của Vườn ươm Khai Trí tại About.Khaitri.net

Xem quy trình ươm mầm nhân sự đặc nhiệm của Khai Trí tại QuyTrinh.Khaitri.net

Hãy đăng ký tài khoản tại DangKy.Khaitri.net để review vào cuối các chủ đề bên dưới, hoặc đăng ý kiến của bạn tại group Facebook G.Opinion.vn, hoặc gửi ý kiến tại HoiKhaitri.net

Xem lời giải của các vấn đề này tại phần 3.2

T1.Khaitri.net - Tâm thư của người Việt toàn cầu gửi chính phủ Việt Nam

T2.Khaitri.net - Tâm thư của người dân gửi cán bộ, viên chức Việt Nam

T2A.Khaitri.net - Tâm thư của cán bộ, viên chức, bộ ngành gửi người dân Việt Nam

T3.Khaitri.net - Tâm thư của đồng bào gửi Việt-Kiều

T3A.Khaitri.net - Tâm thư của việt-kiều gửi đồng-bào trong nước
  

TÂM THƯ CỦA NGƯỜI DÂN GỬI BỘ NGÀNH:

T20.Khaitri.net - Tâm thư gửi Bộ và các Sở Giáo dục và Đào tạo

T21.Khaitri.net - Tâm thư gửi Bộ và các Sở Y tế và Sở Y tế

T22.Khaitri.net - Tâm thư gửi Bộ Công an và Công an các tỉnh thành

T23.Khaitri.net - Tâm thư gửi Bộ và các Sở Công Thương

T24.Khaitri.net - Tâm thư gửi Bộ và các Sở Giao thông vận tải

T25.Khaitri.net - Tâm thư gửi Bộ và các Sở Kế hoạch và Đầu tư

T26.Khaitri.net - Tâm thư gửi Bộ và các Sở Khoa học và Công nghệ

T27.Khaitri.net - Tâm thư gửi Bộ và các Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội

T28.Khaitri.net - Tâm thư gửi Bộ Ngoại giao Việt Nam

T29.Khaitri.net - Tâm thư gửi Bộ và các Sở Nội vụ

T30.Khaitri.net - Tâm thư gửi Bộ và các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

T31.Khaitri.net - Tâm thư gửi Bộ Quốc phòng và Tỉnh đội hoặc Huyện đội

T32.Khaitri.net - Tâm thư gửi Bộ và các Sở Tài chính

T33.Khaitri.net - Tâm thư gửi Bộ và các Sở Tài nguyên và Môi trường

T34.Khaitri.net - Tâm thư gửi Bộ và các Sở Thông tin và Truyền thông

T35.Khaitri.net - Tâm thư gửi Bộ và các Sở Tư pháp

T36.Khaitri.net - Tâm thư gửi Bộ và các Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

T37.Khaitri.net - Tâm thư gửi Bộ và các Sở Xây dựng

Đề xuất thêm chủ đề mới tại HoiKhaitri.net

Hãy đăng ký tài khoản tại DangKy.Khaitri.net để review vào cuối các chủ đề bên dưới, hoặc đăng ý kiến của bạn tại group Facebook G.Opinion.vn, hoặc gửi ý kiến tại HoiKhaitri.net

Xem lời giải của các vấn đề này tại phần 3.3
Hãy xem các cộng đồng TinhThanh.Khaitri.net để giải quyết các vấn đề địa phương của Việt Nam

THaNoi.Khaitri.net – Những thách thức mới của thành phố Hà Nội

THoChiMinh.Khaitri.net - Những thách thức mới của thành phố Hồ Chí Minh

TCanTho.Khaitri.net - Những thách thức mới của thành phố Cần Thơ

TDaNang.Khaitri.net - Những thách thức mới của thành phố Đà Nẵng

THaiPhong.Khaitri.net - Những thách thức mới của thành phố Hải Phòng

TAnGiang.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh An Giang

TBaRia.Khaitri.net / TVungTau.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

TBacLieu.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Bạc Liêu

TBacGiang.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Bắc Giang

TBacKan.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Bắc Kạn

TBacNinh.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Bắc Ninh

TBenTre.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Bến Tre

TBinhDuong.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Bình Dương

TBinhDinh.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Bình Định

TBinhPhuoc.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Bình Phước

TBinhThuan.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Bình Thuận

TCaMau.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Cà Mau

TCaoBang.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Cao Bằng

TDakLak.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Đắk Lắk

TDakNong.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Đắk Nông

TDienBien.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Điện Biên

TDongNai.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Đồng Nai

TDongThap.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Đồng Tháp

TGiaLai.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Gia Lai

THaGiang.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Hà Giang

THaNam.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Hà Nam

THaTinh.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Hà Tĩnh

THaiDuong.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Hải Dương

THauGiang.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Hậu Giang

THoaBinh.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Hòa Bình

THungYen.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Hưng Yên

TKhanhHoa.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Khánh Hòa

TKienGiang.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Kiên Giang

TKonTum.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Kon Tum

TLaiChau.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Lai Châu

TLangSon.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Lạng Sơn

TLaoCai.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Lào Cai

TLamDong.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Lâm Đồng

TLongAn.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Long An

TNamDinh.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Nam Định

TNgheAn.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Nghệ An

TNinhBinh.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Ninh Bình

TNinhThuan.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Ninh Thuận

TPhuTho.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Phú Thọ

TPhuYen.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Phú Yên

TQuangBinh.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Quảng Bình

TQuangNam.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Quảng Nam

TQuangNgai.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Quảng Ngãi

TQuangNinh.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Quảng Ninh

TQuangTri.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Quảng Trị

TSocTrang.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Sóc Trăng

TSonLa.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Sơn La

TTayNinh.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Tây Ninh

TThaiBinh.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Thái Bình

TThaiNguyen.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Thái Nguyên

TThanhHoa.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Thanh Hóa

THue.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Thừa Thiên Huế

TTienGiang.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Tiền Giang

TTraVinh.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Trà Vinh

TTuyenQuang.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Tuyên Quang

TVinhLong.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Vĩnh Long

TVinhPhuc.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Vĩnh Phúc

TYenBai.Khaitri.net - Những thách thức mới của tỉnh Yên Bái

Đề xuất thêm chủ đề mới tại HoiKhaitri.net

Hãy đăng ký tài khoản tại DangKy.Khaitri.net để review vào cuối các chủ đề bên dưới, hoặc đăng ý kiến của bạn tại group Facebook G.Teacher.vn, hoặc gửi ý kiến tại HoiKhaitri.net

Xem lời giải của các vấn đề này tại phần 3.4

T41.Khaitri.net - Những vấn đề trong cải cách giáo dục Việt Nam

T41A.Khaitri.net - Những thách thức mới cho giáo dục mầm non Việt Nam (dành cho Teacher.vn)

T41B.Khaitri.net - Những thách thức mới cho giáo dục phổ thông Việt Nam (dành cho Teacher.vn)

T42.Khaitri.net - Những thách thức mới cho giáo dục đại học Việt Nam (dành cho Lecturer.vn)

T43.Khaitri.net - Những thách thức mới cho Cố vấn học đường Việt Nam (dành cho Counselor.vn)

T41C.Khaitri.net - Những thách thức mới khi cải tiến sách giáo khoa của Việt Nam (dành cho TextBook.vn)

T41D.Khaitri.net – Những thách thức mới của các trường đại học sư phạm Việt Nam (dành cho trường tự học Eedu.vn)

T40A.Khaitri.net - Tâm thư GỬI học sinh và sinh viên Việt Nam (Pupuil.vn)

T40B.Khaitri.net - Tâm thư CỦA học sinh và sinh viên Việt Nam (Pupuil.vn)

T41E.Khaitri.net - Tâm thư GỬI giáo viên Việt Nam (Teacher.vn)

T41F.Khaitri.net - Tâm thư CỦA giáo viên Việt Nam (Teacher.vn)

T42A.Khaitri.net - Tâm thư GỬI giảng viên Việt Nam (Lecturer.vn)

T42B.Khaitri.net - Tâm thư CỦA giảng viên Việt Nam (Lecturer.vn)

T43A.Khaitri.net - Tâm thư GỬI cố vấn học đường Việt Nam (Counselor.vn)

T43B.Khaitri.net - Tâm thư CỦA cố vấn học đường Việt Nam (Counselor.vn)

T40C.Khaitri.net - Tâm thư GỬI các em học sinh muốn theo nghiệp nhà giáo (dành cho Pupil.vn)

T41G.Khaitri.net - Nếu em là giáo viên (Teacher.vn)

T42C.Khaitri.net - Nếu em là giảng viên (dành cho Lecturer.vn)

T43C.Khaitri.net - Nếu em là Cố vấn học đường (Counselor.vn)
  

TÂM THƯ GỬI CÁC ĐẠI HỌC VIỆT NAM:

Mỗi trường đại học dưới đây đều có một TRƯỜNG TỰ HỌC tương ứng tại mục 2.4

THUST.Khaitri.net - Tâm thư gửi Đại học Bách Khoa Hà Nội HUST.Eedu.vn

THCMUT.Khaitri.net - Tâm thư gửi Đại học Bách khoa TP HCM HCMUT.Eedu.vn

TCTU.Khaitri.net - Tâm thư gửi Đại học Cần Thơ CTU.Eedu.vn

TFTU.Khaitri.net - Tâm thư gửi Đại học Ngoại thương FTU.Eedu.vn

THNUE.Khaitri.net - Tâm thư gửi Đại học Sư phạm Hà Nội HNUE.Eedu.vn

THCMUE.Khaitri.net - Tâm thư gửi Đại học Sư phạm TP HCM HCMUE.Eedu.vn

TTDTU.Khaitri.net - Tâm thư gửi Đại học Tôn Đức Thắng TDTU.Eedu.vn

THCMUTE.Khaitri.net - Tâm thư gửi Đại học sư phạm kỹ thuật TP HCM HCMUTE.Eedu.vn

TUEH.Khaitri.net - Tâm thư gửi Đại học Kinh tế TP HCM UEH.Eedu.vn

THCMUS.Khaitri.net - Tâm thư gửi Đại học khoa học tự nhiên TP HCM HCMUS.Eedu.vn

TNUCE.Khaitri.net - Tâm thư gửi Đại học xây dựng Hà Nội NUCE.Eedu.vn

TUTC.Khaitri.net - Tâm thư gửi Đại học giao thông vận tải UTC.Eedu.vn

THVTC.Khaitri.net - Tâm thư gửi Học viện tài chính HVTC.Eedu.vn

TNEU.Khaitri.net - Tâm thư gửi Đại Học Kinh Tế Quốc Dân NEU.Eedu.vn

TTNU.Khaitri.net - Tâm thư gửi Đại Học Thái Nguyên TNU.Eedu.vn

THOU.Khaitri.net - Tâm thư gửi Đại Học Mở Hà Nội HOU.Eedu.vn

TVNUA.Khaitri.net - Tâm thư gửi Học viện Nông nghiệp Việt Nam VNUA.Eedu.vn

THCMUAF.Khaitri.net - Tâm thư gửi Đại học nông lâm TP HCM HCMUAF.Eedu.vn

TNTU.Khaitri.net - Tâm thư gửi Đại học Nha Trang NTU.Eedu.vn

THCMULAW.Khaitri.net - Tâm thư gửi Đại học Luật TP HCM HCMULAW.Eedu.vn

TUSSH.Khaitri.net - Tâm thư gửi Đại học KHXH&NV (Đại học Quốc gia Hà Nội) USSH.VNU.Eedu.vn

THCMUSSH.Khaitri.net - Tâm thư gửi Đại học KHXH&NV (Đại học Quốc gia TP HCM) HCMUSSH.Eedu.vn

TOU.Khaitri.net - Tâm thư gửi Đại học Mở TP HCM OU.Eedu.vn

TTLU.Khaitri.net - Tâm thư gửi Đại học Thủy lợi TLU.Eedu.vn

THLU.Khaitri.net - Tâm thư gửi Đại học Luật Hà Nội HLU.Eedu.vn

TVANLANGUNI.Khaitri.net - Tâm thư gửi Đại học Văn Lang VANLANGUNI.Eedu.vn

THAU.Khaitri.net - Tâm thư gửi Đại học Kiến trúc Hà Nội HAU.Eedu.vn

TUAH.Khaitri.net - Tâm thư gửi Đại học Kiến trúc TP HCM UAH.Eedu.vn

THCMUFA.Khaitri.net - Tâm thư gửi Đại học Mỹ thuật TP HCM HCMUFA.Eedu.vn

THUTECH.Khaitri.net - Tâm thư gửi Đại học Hutech HUTECH.Eedu.vn

Đề xuất thêm chủ đề mới tại HoiKhaitri.net

Hãy đăng ký tài khoản tại DangKy.Khaitri.net để review vào cuối các chủ đề bên dưới, hoặc đăng ý kiến của bạn tại group Facebook G.Healer.vn, hoặc gửi ý kiến tại HoiKhaitri.net

Xem lời giải của các vấn đề này tại phần 3.5

T44.Khaitri.net - Những thách thức mới cho ngành y dược Việt Nam

T45.Khaitri.net - Những thách thức mới cho ngành y học cổ truyền (Đông-y) và chữa lành tự nhiên tại Việt Nam (dành cho Healer.vn)

T46.Khaitri.net - Những thách thức mới cho ngành y học hiện đại (Tây-y) Việt Nam (dành cho Physician.vn)

T47.Khaitri.net - Những thách thức mới cho ngành trị liệu Việt Nam (dành cho Therapist.vn)

T44A.Khaitri.net – Những thách thức mới của các trường đại học y dược Việt Nam (dành cho trường tự học Eedu.vn)

T44B.Khaitri.net - Tâm thư gửi các hiệp hội ngành nghề và các viện nghiên cứu trong ngành y dược Việt Nam (dành cho Institutes.vn)

T44C.Khaitri.net - Những bất cập trong cách ứng phó với đại dịch tại Việt Nam

T44D.Khaitri.net - Những bất cập trong cách điều trị ung thư và các bệnh nan y tại Việt Nam

T44E.Khaitri.net - Những bất cập trong cách điều trị bệnh tâm thần và tự kỷ tại Việt Nam

T44F.Khaitri.net - Những ‘căn bệnh’ mới của lối sống phi tự nhiên trong xã hội hiện đại Việt Nam

T45A.Khaitri.net - Tâm thư GỬI các thầy thuốc đông-y và những người chữa lành Việt Nam (Healer.vn)

T45B.Khaitri.net - Tâm thư CỦA các thầy thuốc đông-y và những người chữa lành Việt Nam (Healer.vn)

T46A.Khaitri.net - Tâm thư GỬI bác sĩ và dược sĩ Việt Nam (Physician.vn)

T46B.Khaitri.net - Tâm thư CỦA bác sĩ và dược sĩ Việt Nam (Physician.vn)

T47A.Khaitri.net - Tâm thư GỬI các nhà trị liệu Việt Nam (Therapist.vn)

T47B.Khaitri.net - Tâm thư CỦA các nhà trị liệu Việt Nam (Therapist.vn)

T40D.Khaitri.net - Tâm thư GỬI các em học sinh muốn theo ngành y (dành cho Pupil.vn)

T45C.Khaitri.net - Nếu em là bác sĩ

Đề xuất thêm chủ đề mới tại HoiKhaitri.net

Hãy đăng ký tài khoản tại DangKy.Khaitri.net để review vào cuối các chủ đề bên dưới, hoặc đăng ý kiến của bạn tại group Facebook G.Dealer.vn, hoặc gửi ý kiến tại HoiKhaitri.net

Xem lời giải của các vấn đề này tại phần 3.6

T48.Khaitri.net - Những thách thức mới cho nền kinh tế Việt Nam

T49.Khatri.net - Những thách thức mới của các nhà hoạch định kinh tế Việt Nam (Economists.vn)

T50.Khaitri.net - Những thách thức mới cho doanh nhân Việt Nam (Dealer.vn)

T51.Khaitri.net - Những thách thức mới cho ngành tài chính, kế toán, kiểm toán Việt Nam (dành cho Auditor.vn)

T48A.Khaitri.net - Những thách thức mới của các trường đại học kinh tế, tài chính Việt Nam (dành cho trường tự học Eedu.vn)

T48B.Khaitri.net - Tâm thư gửi các hiệp hội ngành nghề và các viện nghiên cứu trong ngành thương mại, tài chính, kinh doanh Việt Nam (dành cho Institutes.vn)

T50A.Khaitri.net - Tâm thư GỬI doanh nhân Việt Nam (Dealer.vn)

T50B.Khaitri.net - Tâm thư CỦA doanh nhân Việt Nam (Dealer.vn)

T40E.Khaitri.net - Tâm thư GỬI các em học sinh muốn trở thành doanh nhân (dành cho Pupil.vn)

T50C.Khaitri.net - Nếu em là một doanh nhân

Đề xuất thêm chủ đề mới tại HoiKhaitri.net

Hãy đăng ký tài khoản tại DangKy.Khaitri.net để review vào cuối các chủ đề bên dưới, hoặc đăng ý kiến của bạn tại group Facebook G.Opinion.vn, hoặc gửi ý kiến tại HoiKhaitri.net

Xem lời giải của các vấn đề này tại phần 3.7

T55.Khaitri.net - Những vấn đề mới trong xã hội Việt Nam (dành cho Sociologist.vn)

T56.Khaitri.net - Những vấn đề mới về văn hóa và giải trí tại Việt Nam (Culturalist.vn)

T57.Khaitri.net - Những thách thức mới cho các chính khách Việt Nam (dành cho Politician.vn)

T58.Khaitri.net - Những thách thức mới cho các triết gia Việt Nam (dành cho Philosopher.vn)

T59.Khaitri.net - Những thách thức mới cho các nhà tâm lý học Việt Nam (dành cho Psychologist.vn)

T60.Khaitri.net - Những thách thức mới của các sử gia Việt Nam (Historian.vn)

T61.Khaitri.net - Những thách thức mới trong lĩnh vực nhân sự và nguồn nhân lực (dành cho Recruiters.vn)

T62.Khaitri.net - Những thách thức mới cho ngôn ngữ Việt Nam (dành cho Linguist.vn)

T63.Khaitri.net - Những thách thức mới cho ngành dịch thuật và phiên dịch (dành cho Interpreter.vn)

T64.Khaitri.net - Những thách thức mới cho thể thao Việt Nam (dành cho Athlete.vn)

T65.Khaitri.net - Những thách thức mới cho tình nguyện viên Việt Nam (dành cho Volunteer.vn)

T52.Khaitri.net - Những thách thức mới cho những nhà cố vấn Việt Nam (Adviser.vn)

T53.Khaitri.net - Những thách thức mới của các chiến lược gia (Strategist.vn)

T54.Khaitri.net - Những thách thức mới cho những nhà phân tích Việt Nam (Analyst.vn)

T55A.Khaitri.net - Những thách thức mới của các trường đại học Xã hội nhân văn và Văn hóa của Việt Nam (dành cho trường tự học Eedu.vn)

T64A.Khaitri.net - Những thách thức mới của các trường đại học thể thao của Việt Nam (dành cho Athlete.vn)

T57A.Khaitri.net - Những hình thức mới của chiến tranh và xâm lược chủ quyền (dành cho Politician.vn)

T55B.Khaitri.net - Những thách thức mới trong thế giới ảo

T55C.Khaitri.net - Những thách thức mới về biến đổi khí hậu và môi trường tại Việt Nam

T55D.Khaitri.net - Những vấn đề mới về giới tính và tình dục tại Việt Nam

T55E.Khaitri.net - Những vấn đề mới về hôn nhân và gia đình Việt Nam

T55F.Khaitri.net - Tâm thư gửi các hiệp hội ngành nghề và viện nghiên cứu trong lĩnh vực xã hội, văn hóa, thể thao Việt Nam (dành cho Institutes.vn)

T55G.Khaitri.net - Tâm thư GỬI các nhà xã hội học Việt Nam (Sociologist.vn)

T55H.Khaitri.net - Tâm thư CỦA các nhà xã hội học Việt Nam (Sociologist.vn)

T56A.Khaitri.net - Tâm thư GỬI các nhà văn hóa Việt Nam (Culturalist.vn)

T56B.Khaitri.net - Tâm thư CỦA các nhà văn hóa Việt Nam (Culturalist.vn)

T65A.Khaitri.net - Tâm thư GỬI các tình nguyện viên Việt Nam (Volunteer.vn)

T65B.Khaitri.net - Tâm thư CỦA các tình nguyện viên Việt Nam (Volunteer.vn)

T40F.Khaitri.net - Tâm thư gửi các em học sinh muốn theo khối ngành xã hội và văn hóa (dành cho Pupil.vn)

T40G.Khaitri.net - Tâm thư gửi các em học sinh muốn theo khối ngành thể thao (dành cho Pupil.vn)

T55I.Khaitri.net - Nếu em là một nhà xã hội học (Sociologist.vn)

T56C.Khaitri.net - Nếu em là một nhà văn hóa (Culturalist.vn)

T57B.Khaitri.net - Nếu em là một chính khách (Politician.vn)

T58A.Khaitri.net - Nếu em là một triết gia (Philosopher.vn)

T59A.Khaitri.net - Nếu em là một nhà tâm lý học (Psychologist.vn)

T60A.Khaitri.net - Nếu em là sử gia (Historian.vn)

T61A.Khaitri.net - Nếu em là một nhà tuyển dụng (Recruiters.vn)

T62A.Khaitri.net - Nếu em là một nhà ngôn ngữ học (Linguist.vn)

T63A.Khaitri.net - Nếu em là một người phiên dịch và dịch thuật (Interpreter.vn)

T64B.Khaitri.net - Nếu em là vận động viên (Athlete.vn)

T65C.Khaitri.net - Nếu em là tình nguyện viên (Volunteer.vn)

Đề xuất thêm chủ đề mới tại HoiKhaitri.net

Hãy đăng ký tài khoản tại DangKy.Khaitri.net để review vào cuối các chủ đề bên dưới, hoặc đăng ý kiến của bạn tại group Facebook G.Jurist.vn, hoặc gửi ý kiến tại HoiKhaitri.net

Xem lời giải của các vấn đề này tại phần 3.8

T66.Khaitri.net - Những thách thức mới cho ngành luật Việt Nam (dành cho Jurist.vn)

T66A.Khaitri.net – Những thách thức mới của các trường đại học luật Việt Nam (dành cho Trường tự học Eedu.vn)

T66B.Khaitri.net - Tâm thư gửi các cơ quan lập pháp, tư pháp, hành pháp Việt Nam (dành cho Institutes.vn)

T66C.Khaitri.net - Tâm thư GỬI những người trong ngành luật của Việt Nam (dành cho Jurist.vn)

T66D.Khaitri.net - Tâm thư CỦA những người trong ngành luật của Việt Nam (dành cho Jurist.vn)

T40H.Khaitri.net - Tâm thư gửi các em học sinh muốn theo ngành luật (dành cho Pupil.vn)

T66F.Khaitri.net - Nếu em là một Đại biểu quốc hội

T66G.Khaitri.net - Nếu em là Chủ tịch nước hoặc Thủ tướng chính phủ

T66H.Khaitri.net - Nếu em là Thẩm phán

T66I.Khaitri.net - Nếu em là Luật sư

GÓP Ý VỀ CÁC BỘ LUẬT CỦA VIỆT NAM

Đang cập nhật…

Đề xuất thêm chủ đề mới tại HoiKhaitri.net

Hãy đăng ký tài khoản tại DangKy.Khaitri.net để review vào cuối các chủ đề bên dưới, hoặc đăng ý kiến của bạn tại group Facebook G.Engineer.vn, hoặc gửi ý kiến tại HoiKhaitri.net

Xem lời giải của các vấn đề này tại phần 3.9

T67.Khaitri.net - Những thách thức mới cho ngành kỹ thuật Việt Nam (Dành cho Technologist.vnEngineer.vn)

T68.Khaitri.net - Những thách thức mới cho ngành công nghệ thông tin Việt Nam (dành cho Itengineer.vn)

T69.Khaitri.net - Những thách thức mới cho ngành điện – điện tử Việt Nam (dành cho Electrician.vn)

T70.Khaitri.net - Những thách thức mới cho ngành cơ khí Việt Nam (dành cho Mechanic.vn)

T71.Khaitri.net - Những thách thức mới cho ngành tự động hóa Việt Nam (dành cho Roboticist.vn)

T67A.Khaitri.net – Những thách thức mới của các trường đại học kỹ thuật Việt Nam (dành cho Trường tự học Eedu.vn)

T67B.Khaitri.net - Tâm thư gửi các hiệp hội ngành nghề và các viện nghiên cứu trong ngành kỹ thuật Việt Nam (dành cho Institutes.vn)

T72A.Khaitri.net - Tâm thư GỬI kỹ sư Việt Nam (Engineer.vn)

T72B.Khaitri.net - Tâm thư CỦA kỹ sư Việt Nam (Engineer.vn)

T68A.Khaitri.net - Tâm thư GỬI kỹ sư công nghệ thông tin Việt Nam (Itengineer.vn)

T68B.Khaitri.net - Tâm thư CỦA kỹ sư công nghệ thông tin Việt Nam (Itengineer.vn)

T69A.Khaitri.net - Tâm thư GỬI kỹ sư điện và thợ điện Việt Nam (Electrician.vn)

T69B.Khaitri.net - Tâm thư CỦA kỹ sư điện và thợ điện Việt Nam (Electrician.vn)

T70A.Khaitri.net - Tâm thư GỬI kỹ sư và thợ cơ khí Việt Nam (Mechanic.vn)

T70B.Khaitri.net - Tâm thư CỦA kỹ sư và thợ cơ khí Việt Nam (Mechanic.vn)

T71A.Khaitri.net - Tâm thư GỬI kỹ sư tự động hóa Việt Nam (Roboticist.vn)

T71B.Khaitri.net - Tâm thư CỦA kỹ sư tự động hóa Việt Nam (Roboticist.vn)

T40I.Khaitri.net - Tâm thư GỬI các em học sinh muốn theo ngành kỹ thuật (dành cho Pupil.vn)

T72C.Khaitri.net - Nếu em là kỹ sư (Engineer.vn)

T68C.Khaitri.net - Nếu em là kỹ sư công nghệ thông tin (Itengineer.vn)

T69C.Khaitri.net - Nếu em là kỹ sư hoặc thợ điện (Electrician.vn)

T70C.Khaitri.net - Nếu em là kỹ sư hoặc thợ cơ khí (Mechanic.vn)

T71C.Khaitri.net - Nếu em là kỹ sư tự động hóa (Roboticist.vn)

Đề xuất thêm chủ đề mới tại HoiKhaitri.net

Hãy đăng ký tài khoản tại DangKy.Khaitri.net để review vào cuối các chủ đề bên dưới, hoặc đăng ý kiến của bạn tại group Facebook G.Scientist.vn, hoặc gửi ý kiến tại HoiKhaitri.net

Xem lời giải của các vấn đề này tại phần 3.10

T73.Khaitri.net - Những thách thức mới của các học giả Việt Nam (dành cho Professor.vn)

T74.Khaitri.net - Những thách thức mới của khoa học Việt Nam (dành cho Scientist.vn)

T75.Khaitri.net - Những thách thức mới của ngành toán học Việt Nam (dành cho Mathematician.vn)

T76.Khaitri.net - Những thách thức mới của ngành vật lý Việt Nam (dành cho Physicist.vn)

T77.Khaitri.net - Những thách thức mới của ngành hóa học Việt Nam (dành cho Chemist.vn)

T78.Khaitri.net - Những thách thức mới của ngành sinh học Việt Nam (dành cho Biologist.vn)

T79.Khaitri.net - Những thách thức mới của ngành địa lý Việt Nam (dành cho Geographer.vn)

T73A.Khaitri.net – Những thách thức mới của các trường đại học Khoa học tự nhiên Việt Nam (dành cho Trường tự học Eedu.vn)

T73B.Khaitri.net - Tâm thư gửi các Viện nghiên cứu của Việt Nam (dành cho Institutes.vn)

T73C.Khaitri.net - Tâm thư GỬI các học giả Việt Nam (Professor.vn)

T73D.Khaitri.net - Tâm thư CỦA các học giả Việt Nam (Professor.vn)

T74A.Khaitri.net - Tâm thư GỬI các nhà khoa học Việt Nam (Scientist.vn)

T74B.Khaitri.net - Tâm thư CỦA các nhà khoa học Việt Nam (Scientist.vn)

T75A.Khaitri.net - Tâm thư GỬI các nhà toán học Việt Nam (Mathematician.vn)

T75B.Khaitri.net - Tâm thư CỦA các nhà toán học Việt Nam (Mathematician.vn)

T76A.Khaitri.net - Tâm thư GỬI các nhà vật lý Việt Nam (Physicist.vn)

T76B.Khaitri.net - Tâm thư CỦA các nhà vật lý Việt Nam (Physicist.vn)

T77A.Khaitri.net - Tâm thư GỬI các nhà hóa học Việt Nam (Chemist.vn)

T77B.Khaitri.net - Tâm thư CỦA các nhà hóa học Việt Nam (Chemist.vn)

T78A.Khaitri.net - Tâm thư GỬI các nhà sinh học Việt Nam (Biologist.vn)

T78B.Khaitri.net - Tâm thư CỦA các nhà sinh học Việt Nam (Biologist.vn)

T79A.Khaitri.net - Tâm thư GỬI các nhà địa lý Việt Nam (Geographer.vn)

T79B.Khaitri.net - Tâm thư CỦA các nhà địa lý Việt Nam (Geographer.vn)

T40J.Khaitri.net - Tâm thư gửi các em học sinh muốn theo con đường nghiên cứu khoa học (dành cho Pupil.vn)

T73E.Khaitri.net - Nếu em là một học giả (Professor.vn)

T74C.Khaitri.net - Nếu em là một nhà khoa học (Scientist.vn)

T75C.Khaitri.net - Nếu em là một nhà toán học (Mathematician.vn)

T76C.Khaitri.net - Nếu em là một nhà vật lý (Physicist.vn)

T77C.Khaitri.net - Nếu em là một nhà hóa học (Chemist.vn)

T78C.Khaitri.net - Nếu em là một nhà sinh học (Biologist.vn)

T79C.Khaitri.net - Nếu em là một nhà địa lý (Geographer.vn)

Đề xuất thêm chủ đề mới tại HoiKhaitri.net

Hãy đăng ký tài khoản tại DangKy.Khaitri.net để review vào cuối các chủ đề bên dưới, hoặc đăng ý kiến của bạn tại group Facebook G.NewFarm.vn, hoặc gửi ý kiến tại HoiKhaitri.net

Xem lời giải của các vấn đề này tại phần 3.11

T80.Khaitri.net - Những thách thức mới cho ngành NÔNG NGHIỆP Việt Nam (Dành cho Agronomist.vn)

T81.Khaitri.net - Những thách thức mới cho ngành LÂM NGHIỆP Việt Nam (Dành cho Forester.vn)

T82.Khaitri.net - Những thách thức mới cho ngành NGƯ NGHIỆP Việt Nam (Dành cho Fisher.vn)

T83.Khaitri.net - Những thách thức mới của các NÔNG TRẠI Việt nam (Dành cho NewFarm.vn)

T84.Khaitri.net - Những thách thức mới cho ngành ẨM THỰC và chế biến thực phẩm của Việt Nam (Dành cho VietCook.vn)

T80A.Khaitri.net – Những thách thức mới của các trường đại học Nông - Lâm nghiệp Việt Nam (dành cho Trường tự học Eedu.vn)

T84A.Khaitri.net - Những thách thức mới của các trường về chế biến thực phẩm Việt Nam

T80B.Khaitri.net - Tâm thư gửi các hiệp hội ngành nghề và các viện nghiên cứu trong ngành nông, lâm, ngư nghiệp và chế biến thực phẩm Việt Nam (dành cho Institutes.vn)

T80C.Khaitri.net - Tâm thư GỬI những người trong ngành NÔNG NGHIỆP Việt Nam (Dành cho NewFarm.vn Agronomist.vn)

T80D.Khaitri.net - Tâm thư CỦA những người trong ngành NÔNG NGHIỆP Việt Nam (Dành cho NewFarm.vn Agronomist.vn)

T81A.Khaitri.net - Tâm thư GỬI những người trong ngành LÂM NGHIỆP Việt Nam (Dành cho Forester.vn)

T81B.Khaitri.net - Tâm thư CỦA những người trong ngành LÂM NGHIỆP Việt Nam (Dành cho Forester.vn)

T82A.Khaitri.net - Tâm thư GỬI những người trong ngành NGƯ NGHIỆP Việt Nam (Dành cho Fisher.vn)

T82B.Khaitri.net - Tâm thư CỦA những người trong ngành NGƯ NGHIỆP Việt Nam (Dành cho Fisher.vn)

T84B.Khaitri.net - Tâm thư GỬI các đầu bếp và những người trong ngành chế biến thực phẩm của Việt Nam (Dành cho VietCook.vn)

T84C.Khaitri.net - Tâm thư CỦA các đầu bếp và những người trong ngành chế biến thực phẩm của Việt Nam (Dành cho VietCook.vn)

T40K.Khaitri.net - Tâm thư GỬI các em học sinh muốn theo ngành nông, lâm, ngư nghiệp và thực phẩm (dành cho Pupil.vn)

T80E.Khaitri.net - Nếu em là một nhà nông học (Agronomist.vn)

T81C.Khaitri.net - Nếu em là một người kiểm lâm (Forester.vn)

T82C.Khaitri.net - Nếu em là một ngư dân (Fisher.vn)

T84D.Khaitri.net – Nếu em là một đầu bếp Việt (VietCook.vn)

Đề xuất thêm chủ đề mới tại HoiKhaitri.net

Hãy đăng ký tài khoản tại DangKy.Khaitri.net để review vào cuối các chủ đề bên dưới, hoặc đăng ý kiến của bạn tại group Facebook G.Architect.vn, G.Builder.vn, G.RaoNha.com, hoặc gửi ý kiến tại HoiKhaitri.net

Xem lời giải của các vấn đề này tại phần 3.12

T85.Khaitri.net - Những thách thức mới cho ngành kiến trúc Việt Nam (Dành cho Architect.vn)

T86.Khaitri.net - Những thách thức mới cho ngành xây dựng của Việt Nam (Dành cho Builder.vn)

T87.Khaitri.net - Những thách thức mới cho ngành bất động sản Việt Nam (Dành cho RaoNha.com)

T88.Khaitri.net - Những thách thức mới cho ngành thẩm định bất động sản Việt Nam (Dành cho SoiNha.com)

T86A.Khaitri.net – Những thách thức mới của các trường đại học xây dựng, kiến trúc Việt Nam (dành cho Trường tự học Eedu.vn)

T86B.Khaitri.net - Tâm thư gửi các hiệp hội ngành nghề và các viện nghiên cứu trong ngành kiến trúc, xây dựng, bất động sản (dành cho Institutes.vn)

T85A.Khaitri.net - Tâm thư GỬI các kiến trúc sư Việt Nam (Architect.vn)

T85B.Khaitri.net - Tâm thư CỦA các kiến trúc sư Việt Nam (Architect.vn)

T86C.Khaitri.net - Tâm thư GỬI các nhà thầu xây dựng Việt Nam (Builder.vn)

T86D.Khaitri.net - Tâm thư CỦA các nhà thầu xây dựng Việt Nam (Builder.vn)

T87A.Khaitri.net - Tâm thư GỬI những người trong ngành bất động sản Việt Nam (dành cho RaoNha.comSoiNha.com)

T87B.Khaitri.net - Tâm thư CỦA những người trong ngành bất động sản Việt Nam (dành cho RaoNha.comSoiNha.com)

T40L.Khaitri.net - Tâm thư GỬI các em học sinh muốn theo ngành kiến trúc, xây dựng, bất động sản (dành cho Pupil.vn)

T85C.Khaitri.net - Nếu em là một kiến trúc sư (Architect.vn)

T86E.Khaitri.net - Nếu em là một nhà thầu xây dựng (Builder.vn)

T87C.Khaitri.net - Nếu em là một người kinh doanh bất động sản (RaoNha.com)

Đề xuất thêm chủ đề mới tại HoiKhaitri.net

Hãy đăng ký tài khoản tại DangKy.Khaitri.net để review vào cuối các chủ đề bên dưới, hoặc đăng ý kiến của bạn tại group Facebook G.Shippers.vn, hoặc gửi ý kiến tại HoiKhaitri.net

Xem lời giải của các vấn đề này tại phần 3.13

T89.Khaitri.net - Những thách thức mới của ngành giao thông vận tải Việt Nam (Dành cho Shippers.vn)

T89A.Khaitri.net - Những thách thức mới cho ngành vận tải đường bộ

T89B.Khaitri.net - Những thách thức mới cho ngành vận tải đường thủy

T89C.Khaitri.net - Những thách thức mới cho ngành vận tải đường hàng không

T89D.Khaitri.net - Những thách thức mới cho ngành vận tải đường sắt

T89E.Khaitri.net - Những thách thức mới cho ngành vận tải đường ống

T89F.Khaitri.net – Những thách thức mới của các trường Đại học giao thông vận tải Việt Nam (dành cho Trường tự học Eedu.vn)

T89G.Khaitri.net - Tâm thư gửi các hiệp hội ngành nghề và viện nghiên cứu trong ngành giao thông vận tải Việt Nam (dành cho Institutes.vn)

T89H.Khaitri.net - Tâm thư GỬI những người trong ngành giao thông vận tải (Dành cho Shippers.vn)

T89I.Khaitri.net - Tâm thư CỦA những người trong ngành giao thông vận tải (Dành cho Shippers.vn)

T40M.Khaitri.net - Tâm thư GỬI các em học sinh muốn theo ngành giao thông vận tải (dành cho Pupil.vn)

T89J.Khaitri.net - Nếu em là một kỹ sư giao thông vận tải (dành cho Engineer.vn)

Đề xuất thêm chủ đề mới tại HoiKhaitri.net

Hãy đăng ký tài khoản tại DangKy.Khaitri.net để review vào cuối các chủ đề bên dưới, hoặc đăng ý kiến của bạn tại group Facebook G.Artists.vnG.Designer.vn, hoặc gửi ý kiến tại HoiKhaitri.net

Xem lời giải của các vấn đề này tại phần 3.14

T90.Khaitri.net - Những thách thức mới cho ngành nghệ thuật Việt Nam (dành cho Artists.vn)

T91.Khaitri.net - Những thách thức mới cho ngành thiết kế Việt Nam (dành cho Designer.vn)

T92.Khaitri.net - Những thách thức mới cho ngành điện ảnh Việt Nam (dành cho Actor.vn)

T93.Khaitri.net - Những thách thức mới cho ngành âm nhạc Việt Nam (dành cho Singer.vnComposer.vn)

T94.Khaitri.net - Những thách thức mới cho ngành văn học Việt Nam (dành cho Composer.vn)

T95.Khaitri.net - Những thách thức mới cho ngành hội họa Việt Nam (dành cho Painter.vn)

T90A.Khaitri.net – Những thách thức mới của các trường đại học nghệ thuật Việt Nam (dành cho Trường tự học Eedu.vn)

T90B.Khaitri.net - Tâm thư gửi các hiệp hội ngành nghề và các viện nghiên cứu trong lĩnh vực nghệ thuật Việt Nam (dành cho Institutes.vn)

T90C.Khaitri.net - Tâm thư GỬI các nghệ sĩ Việt Nam (Artists.vn)

T90D.Khaitri.net - Tâm thư CỦA các nghệ sĩ Việt Nam (Artists.vn)

T91A.Khaitri.net - Tâm thư GỬI các nhà thiết kế Việt Nam (Designer.vn)

T91B.Khaitri.net - Tâm thư CỦA các nhà thiết kế Việt Nam (Designer.vn)

T92A.Khaitri.net - Tâm thư GỬI những người trong ngành điện ảnh (Actor.vn)

T92B.Khaitri.net - Tâm thư CỦA những người trong ngành điện ảnh (Actor.vn)

T93A.Khaitri.net - Tâm thư GỬI những người trong ngành âm nhạc (Singer.vnComposer.vn)

T93B.Khaitri.net - Tâm thư CỦA những người trong ngành âm nhạc (Singer.vnComposer.vn)

T94A.Khaitri.net - Tâm thư GỬI các nhạc sĩ và văn sĩ Việt Nam (Composer.vn)

T94B.Khaitri.net - Tâm thư CỦA các nhạc sĩ và văn sĩ Việt Nam (Composer.vn)

T95A.Khaitri.net - Tâm thư GỬI các họa sĩ Việt Nam (Painter.vn)

T95B.Khaitri.net - Tâm thư CỦA các họa sĩ Việt Nam (Painter.vn)

T40N.Khaitri.net - Tâm thư gửi các em học sinh muốn theo con đường nghệ thuật (dành cho Pupil.vn)

T90E.Khaitri.net - Nếu em là một nghệ sĩ (Artists.vn)

T91C.Khaitri.net - Nếu em là một nhà thiết kế (Designer.vn)

T92C.Khaitri.net - Nếu em là một diễn viên  (Actor.vn)

T93C.Khaitri.net - Nếu em là một ca sĩ (Singer.vn)

T94C.Khaitri.net - Nếu em là một nhạc sĩ hoặc văn sĩ (Composer.vn)

T95C.Khaitri.net - Nếu em là một họa sĩ (Painter.vn)

Đề xuất thêm chủ đề mới tại HoiKhaitri.net

Hãy đăng ký tài khoản tại DangKy.Khaitri.net để review vào cuối các chủ đề bên dưới, hoặc đăng ý kiến của bạn tại group Facebook G.Reporter.vn, hoặc gửi ý kiến tại HoiKhaitri.net

Xem lời giải của các vấn đề này tại phần 3.15

T96.Khaitri.net - Những thách thức mới cho ngành truyền thông Việt Nam (dành cho Reporter.vn)

T97.Khaitri.net - Những thách thức mới cho ngành Marketing Việt Nam (dành cho các Marketeer.vn)

T98.Khaitri.net - Những thách thức mới cho cho những nhà diễn thuyết Việt Nam (Speaker.vn)

T96A.Khaitri.net – Những thách thức mới của các trường đại học truyền thông và Marketing Việt Nam (dành cho Trường tự học Eedu.vn)

T96B.Khaitri.net - Tâm thư gửi các hiệp hội ngành nghề và viện nghiên cứu trong ngành truyền thông và Marketing Việt Nam (dành cho Institutes.vn)

T96C.Khaitri.net - Tâm thư GỬI những phóng viên và ký giả Việt Nam (Reporter.vn)

T96D.Khaitri.net - Tâm thư CỦA những phóng viên và ký giả Việt Nam (Reporter.vn)

T97A.Khaitri.net - Tâm thư GỬI những người trong ngành Marketing (Marketeer.vn)

T97B.Khaitri.net - Tâm thư CỦA những người trong ngành Marketing (Marketeer.vn)

T98A.Khaitri.net - Tâm thư GỬI những diễn giả Việt Nam (Speaker.vn)

T98B.Khaitri.net - Tâm thư CỦA những diễn giả Việt Nam (Speaker.vn)

T40O.Khaitri.net - Tâm thư gửi các em học sinh muốn theo ngành truyền thông và marketing (dành cho Pupil.vn)

T96E.Khaitri.net - Nếu em là một phóng viên hoặc nhà báo (Reporter.vn)

T97C.Khaitri.net - Nếu em là một chuyên gia marketing (Marketeer.vn)

T98C.Khaitri.net - Nếu em là một diễn giả (Speaker.vn)

Đề xuất thêm chủ đề mới tại HoiKhaitri.net

Hãy đăng ký tài khoản tại DangKy.Khaitri.net để review vào cuối các chủ đề thảo luận bên dưới, hoặc đăng ý kiến của bạn tại group Facebook G.NewTravel.vn, hoặc gửi ý kiến tại HoiKhaitri.net

Xem lời giải cho các vấn đề này tại phần 3.16

T99.Khaitri.net - Những thách thức mới cho ngành du lịch Việt Nam (dành cho NewTravel.vn)

T99A.Khaitri.net - Những thách thức mới cho các nhà hàng khách sạn Việt Nam (dành cho NewTravel.vn)

T99B.Khaitri.net -  Những thách thức mới của các trường đại học du lịch của Việt Nam (dành cho Trường tự học Eedu.vn)

T99C.Khaitri.net - Tâm thư gửi các hiệp hội ngành nghề và các viện nghiên cứu trong lĩnh vực du lịch, nhà hàng, khách sạn Việt Nam (dành cho Institutes.vn)

T112.Khaitri.net - Việt Nam cần làm gì để trở thành nơi du lịch chữa lành của thế giới? (dành cho Wildlife.vn)

T99E.Khaitri.net - Tâm thư GỬI những người trong ngành du lịch Việt Nam

T99F.Khaitri.net - Tâm thư CỦA những người trong ngành du lịch Việt Nam

T99G.Khaitri.net - Tâm thư GỬI những người trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn Việt Nam

T99H.Khaitri.net - Tâm thư CỦA những người trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn Việt Nam

T40Q.Khaitri.net - Tâm thư gửi các em học sinh muốn theo ngành du lịch và nhà hàng khách sạn (dành cho Pupil.vn)

T99I.Khaitri.net - Nếu em là một hướng dẫn viên du lịch

T99J.Khaitri.net - Nếu em là một người quản lý nhà hàng, khách sạn

Đề xuất thêm chủ đề mới tại HoiKhaitri.net

Hãy đăng ký tài khoản tại DangKy.Khaitri.net để review vào cuối các chủ đề bên dưới, hoặc đăng ý kiến của bạn tại group Facebook G.Worker.vn, hoặc gửi ý kiến tại HoiKhaitri.net

Xem lời giải của các vấn đề này tại phần 3.17

T100.Khaitri.net - Những thách thức mới cho công nhân và lao động của Việt Nam (Dành cho Worker.vn)

T111.Khaitri.net - Những thách thức mới cho thủy thủ Việt Nam (Dành cho Sailor.vn)

T100A.Khaitri.net – Những thách thức mới của các trường đào tạo nghề Việt Nam (dành cho Trường tự học Eedu.vn)

T100B.Khaitri.net - Tâm thư gửi các nghiệp đoàn của Việt Nam (dành cho Institutes.vn)

T100C.Khaitri.net - Tâm thư GỬI công nhân và lao động Việt Nam (Worker.vn)

T100D.Khaitri.net - Tâm thư CỦA công nhân và lao động Việt Nam (Worker.vn)

T111A.Khaitri.net - Tâm thư GỬI các thủy thủ Việt Nam (Sailor.vn)

T111B.Khaitri.net - Tâm thư CỦA các thủy thủ Việt Nam (Sailor.vn)

T40S.Khaitri.net - Tâm thư GỬI các em học sinh muốn làm những công việc phổ thông (dành cho Pupil.vn)

T40T.Khaitri.net - Tâm thư GỬI các em học sinh muốn làm thủy thủ (dành cho Pupil.vn)

T100E.Khaitri.net - Nếu em là một nông dân hoặc công nhân (Worker.vn)

T111C.Khaitri.net - Nếu em là một thủy thủ (Sailor.vn)

Đề xuất thêm chủ đề mới tại HoiKhaitri.net

Hãy đăng ký tài khoản tại DangKy.Khaitri.net để review vào cuối các chủ đề bên dưới, hoặc đăng ý kiến của bạn tại group Facebook G.Starseed.vn, hoặc gửi ý kiến tại HoiKhaitri.net

Xem lời giải của các vấn đề này tại phần 3.18

T101.Khaitri.net - Những sự nhầm lẫn giữa tâm linh, tôn giáo, tín ngưỡng và mê tín

T101A.Khaitri.net - Các thách thức mới cho những người trên con đường thức tỉnh tâm linh tại Việt Nam (Dành cho Starseed.vn, Lightworker.vn, Meditator.vn, Theologian.vn, Buddhist.vn, Monk.vn)

T102.Khaitri.net - Những thách thức mới dành cho các Starseed Việt Nam (dành cho Starseed.vn)

T103.Khaitri.net - Những thách thức mới dành cho các Lightworker Việt Nam (dành cho Lightworker.vn)

T104.Khaitri.net - Những thách thức mới cho các nhà thần học Việt Nam (Dành cho Theologian.vn)

T105.Khaitri.net - Những thách thức mới cho các thiền sinh Việt Nam (Dành cho Meditator.vn)

T106.Khaitri.net - Những thách thức mới cho các Phật tử Việt Nam (Dành cho Buddhist.vn)

T107.Khaitri.net - Những thách thức mới cho các tu sĩ Việt Nam (Dành cho Monk.vn)

T101B.Khaitri.net - Những hình thức mê tín dị đoan kiểu mới tại Việt Nam

T101C.Khaitri.net - Những vấn đề mới của tín ngưỡng Việt Nam

T101D.Khaitri.net – Tâm thư gửi các tôn giáo tại Việt Nam

T101E.Khaitri.net - Tâm thư gửi các cộng đồng tâm linh tại Việt Nam

T101F.Khaitri.net – Hãy kể những bí ẩn về tâm linh mà bạn chưa thể giải thích

T101G.Khaitri.net - Các vấn đề gặp phải khi đi tìm ý nghĩa của sinh mệnh, linh hồn, và cái chết

T101H.Khaitri.net - Các vấn đề gặp phải khi ‘tìm lại chính mình’ để biết ý nghĩa thực sự của cuộc sống

T101M.Khaitri.net – Hãy nêu các loại ‘thuốc gây nghiện’ trong game Trái Đất (dành cho ai đã cài đặt hệ tư duy Game Thủ của Khai Trí GameKhaitri.net)

T40U.Khaitri.net - Tâm thư GỬI những người sắp bước vào con đường tâm linh

Đề xuất thêm chủ đề mới tại HoiKhaitri.net

Phần 2/4: CachGiai.Khaitri.net - Cách giải những đề bài trên (HOW)

Bước 1: Tìm hiểu về Vườn ươm Khai Trí bằng cách đọc các bài sau:

    1. Giới thiệu về Khai Trí tại About.Khaitri.net

    2. Nắm quy trình đào tạo tại QuyTrinh.Khaitri.net

    3. Biết cách chơi Game Khai Trí tại Game.Khaitri.net 

    4. Xem những câu hỏi thường gặp tại QA.Khaitri.net

    5. Các cộng đồng Khai Trí tại CongDong.Khaitri.net 

    6. Các vườn ươm chuyên ngành tại VuonUom.Khaitri.net

    7. Các trường tự học Khai Trí tại TruongTuHoc.Khaitri.net

    8. Các Ban của Khai Trí tại Ban.Khaitri.net 

    9. Lớp học Khai Trí tại Class.Khaitri.net

    10. Bằng cấp Khai Trí tại Degree.vn 

Bước 2: Đăng ký vào Khai Trí tại Register.Khaitri.net với vai trò thí sinh

Trước khi đăng ký vào Khai Trí bạn cần phải:

1. Chọn một mục tiêu tại DeBai.Khaitri.net (phần trên trong trang này)

2. Chọn một đề tài tại Topic.Khaitri.net để thực hiện

3. Lập một team hoặc được một team trong Khai Trí kết nạp bạn

Bước 3: Cài đặt các hệ tư duy của Khai Trí tại Thinking.edu.vn và học cách sống thuận tự nhiên tại Living.edu.vn

Các hệ tư duy này sẽ giúp bạn biết cách phát hiện ra nguyên nhân của các vấn đề trong phần đề bài và biết cách giải quyết chúng theo cách thuận tự nhiên. Sau khi cài đặt thành công các hệ tư duy này bạn sẽ trở thành học viên và bắt đầu được ươm mầm tại các vườn ươm chuyên ngành của Khai Trí để giải quyết mục tiêu của bạn. 

Bước 4: Công bố lời giải của bạn bằng cách xuất bản luận văn trong phần tiếp theo

Phần 3/4: LuanVan.Khaitri.net – Luận văn tốt nghiệp của học viên Khai Trí (WHAT)

LUẬN VĂN KHAI TRÍ CÓ GÌ KHÁC SO VỚI CÁC LUẬN VĂN TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC?

Khai-trí là quá trình thoát ra khỏi những cái hang-trí-năng của khoa học, tâm linh, tôn giáo… để thấy được bản tính tự nhiên của sự vật như nó vốn là. Vì vậy, chúng tôi tin rằng chỉ khi học viên thấy được bản chất tự nhiên của sự vật thì mới có thể ứng xử với sự vật thuận theo bản tính tự nhiên của chúng, tức là chỉ khi đó họ mới có thể giải quyết được vấn đề mà không tạo thêm những vấn đề mới.

Do đó, luận văn trong trường đại học chỉ được dựa vào các bằng chứng khoa học còn luận văn Khai Trí KHÔNG ĐƯỢC dựa vào các bằng chứng khoa học để đưa ra lời giải mà phải dựa vào BẢN CHẤT TỰ NHIÊN của sự vật để đưa ra các giải pháp. Tác giả có thể dựa trên phương pháp thực nghiệm của khoa học, hoặc phương pháp chứng nghiệm của tâm linh để rút ra BẢN CHẤT TỰ NHIÊN CỦA SỰ VẬT (ở tầng nhận thức của tác giả), rồi mới lấy đó là căn cứ cho mọi giải pháp của mình.

CÁCH XUẤT BẢN LUẬN VĂN CỦA KHAI TRÍ

Bạn có thể công bố lời giải của mình bằng cách xuất bản một hoặc nhiều ấn phẩm được nêu trong luật xuất bản tại XuatBan.Khaitri.net
 

Hãy đăng ký tài khoản tại DangKy.Khaitri.net để review vào cuối các chủ đề bên dưới, hoặc đăng ý kiến của bạn tại group Facebook G.Opinion.vn, hoặc gửi ý kiến tại HoiKhaitri.net

Xem đề bài của các lời giải này tại phần 1.2

S1.Khaitri.net – Hiến kế cho chính phủ Việt Nam

S2.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của cán bộ, công chức Việt Nam

S3.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của Việt Kiều

LỜI GIẢI CHO CÁC VẤN ĐỀ CỦA BỘ NGÀNH:

S20.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo

S21.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của Bộ Y tế

S22.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của Bộ Công an

S23.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của Bộ Công Thương

S24.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của Bộ Giao thông vận tải

S25.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

S26.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của Bộ Khoa học và Công nghệ

S27.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội

S28.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của Bộ Ngoại giao

S29.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của Bộ Nội vụ

S30.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

S31.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của Bộ Quốc phòng

S32.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của Bộ Tài chính

S33.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của Bộ Tài nguyên và Môi trường

S34.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của Bộ Thông tin và Truyền thông

S35.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của Bộ Tư pháp

S36.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch

S37.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của Bộ Xây dựng

Đề xuất thêm chủ đề mới tại HoiKhaitri.net

Hãy đăng ký tài khoản tại DangKy.Khaitri.net để review vào cuối các chủ đề bên dưới, hoặc đăng ý kiến của bạn tại group Facebook G.Opinion.vn, hoặc gửi ý kiến tại HoiKhaitri.net

Xem đề bài của các lời giải này tại phần 1.3
Hãy xem các cộng đồng TinhThanh.Khaitri.net để giải quyết các vấn đề địa phương của Việt Nam

SHaNoi.Khaitri.net – Lời giải cho các vấn đề mới của thành phố Hà Nội

SHoChiMinh.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của thành phố Hồ Chí Minh

SCanTho.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của thành phố Cần Thơ

SDaNang.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của thành phố Đà Nẵng

SHaiPhong.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của thành phố Hải Phòng

SAnGiang.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh An Giang

SBaRia.Khaitri.net / SVungTau.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

SBacLieu.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Bạc Liêu

SBacGiang.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Bắc Giang

SBacKan.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Bắc Kạn

SBacNinh.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Bắc Ninh

SBenTre.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Bến Tre

SBinhDuong.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Bình Dương

SBinhDinh.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Bình Định

SBinhPhuoc.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Bình Phước

SBinhThuan.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Bình Thuận

SCaMau.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Cà Mau

SCaoBang.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Cao Bằng

SDakLak.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Đắk Lắk

SDakNong.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Đắk Nông

SDienBien.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Điện Biên

SDongNai.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Đồng Nai

SDongThap.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Đồng Tháp

SGiaLai.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Gia Lai

SHaGiang.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Hà Giang

SHaNam.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Hà Nam

SHaTinh.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Hà Tĩnh

SHaiDuong.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Hải Dương

SHauGiang.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Hậu Giang

SHoaBinh.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Hòa Bình

SHungYen.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Hưng Yên

SKhanhHoa.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Khánh Hòa

SKienGiang.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Kiên Giang

SKonTum.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Kon Tum

SLaiChau.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Lai Châu

SLangSon.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Lạng Sơn

SLaoCai.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Lào Cai

SLamDong.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Lâm Đồng

SLongAn.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Long An

SNamDinh.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Nam Định

SNgheAn.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Nghệ An

SNinhBinh.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Ninh Bình

SNinhThuan.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Ninh Thuận

SPhuTho.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Phú Thọ

SPhuYen.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Phú Yên

SQuangBinh.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Quảng Bình

SQuangNam.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Quảng Nam

SQuangNgai.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Quảng Ngãi

SQuangNinh.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Quảng Ninh

SQuangTri.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Quảng Trị

SSocTrang.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Sóc Trăng

SSonLa.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Sơn La

STayNinh.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Tây Ninh

SThaiBinh.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Thái Bình

SThaiNguyen.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Thái Nguyên

SThanhHoa.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Thanh Hóa

SHue.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Thừa Thiên Huế

STienGiang.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Tiền Giang

STraVinh.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Trà Vinh

STuyenQuang.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Tuyên Quang

SVinhLong.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Vĩnh Long

SVinhPhuc.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Vĩnh Phúc

SYenBai.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của tỉnh Yên Bái

Đề xuất thêm chủ đề mới tại HoiKhaitri.net

Hãy đăng ký tài khoản tại DangKy.Khaitri.net để review vào cuối các chủ đề bên dưới, hoặc đăng ý kiến của bạn tại group Facebook G.Teacher.vn, hoặc gửi ý kiến tại HoiKhaitri.net

Xem đề bài của các lời giải này tại phần 1.4

S41.Khaitri.net - Lời giải cho cải cách giáo dục Việt Nam

S41A.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của giáo dục mầm non Việt Nam (dành cho Teacher.vn)

S41B.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của giáo dục phổ thông Việt Nam (dành cho Teacher.vn)

S42.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của giáo dục đại học Việt Nam (dành cho Lecturer.vn)

S43.Khaitri.net – Lời giải cho các vấn đề mới của Cố vấn học đường Việt Nam (dành cho Counselor.vn)

S41C.Khaitri.net – Lời giải cho cải cách sách giáo khoa của Việt Nam (dành cho TextBook.vn)

S41D.Khaitri.net – Lời giải cho những vấn đề mới của các trường đại học sư phạm Việt Nam

S41E.Khaitri.net – Đề xuất hướng đi mới cho các Giáo viên Khai Trí Teacher.vn

S42A.Khaitri.net – Đề xuất hướng đi mới cho các Giảng viên Khai Trí Lecturer.vn

S43A.Khaitri.net – Đề xuất hướng đi mới cho các Cố vấn học đường Khai Trí Counselor.vn

S41F.Khaitri.net – Đề xuất cách hoạt động của các trường tự học Khai Trí trong ngành sư phạm (Eedu.vn)

S41G.Khaitri.net – Lời giải cho việc hướng nghiệp học sinh vào ngành sư phạm (dành cho Pupil.vn)

LỜI GIẢI CHO CÁC ĐẠI HỌC LỚN NHẤT VIỆT NAM CÓ TRƯỜNG TỰ HỌC TRÊN KHAI TRÍ

Để tránh gây xáo trộn cho các đại học này thì Khai Trí đã thành lập các TRƯỜNG TỰ HỌC  cho các trường đại học này thử nghiệm những ý tưởng mới trước khi áp dụng chính thức vào trong trường đại học. Xem lý do chúng tôi thành lập các trường tự học này tại About.Eedu.vn

SHUST.Khaitri.net – Lời giải cho những vấn đề mới của Đại học Bách Khoa Hà Nội HUST.Eedu.vn

SHCMUT.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của Đại học Bách khoa TP HCM HCMUT.Eedu.vn

SCTU.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của Đại học Cần Thơ CTU.Eedu.vn

SFTU.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của Đại học Ngoại thương FTU.Eedu.vn

SHNUE.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của Đại học Sư phạm Hà Nội HNUE.Eedu.vn

SHCMUE.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của Đại học Sư phạm TP HCM HCMUE.Eedu.vn

STDTU.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của Đại học Tôn Đức Thắng TDTU.Eedu.vn

SHCMUTE.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của Đại học sư phạm kỹ thuật TP HCM HCMUTE.Eedu.vn

SUEH.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của Đại học Kinh tế TP HCM UEH.Eedu.vn

SHCMUS.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của Đại học khoa học tự nhiên TP HCM HCMUS.Eedu.vn

SNUCE.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của Đại học xây dựng Hà Nội NUCE.Eedu.vn

SUTC.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của Đại học giao thông vận tải UTC.Eedu.vn

SHVTC.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của Học viện tài chính HVTC.Eedu.vn

SNEU.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của Đại Học Kinh Tế Quốc Dân NEU.Eedu.vn

STNU.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của Đại Học Thái Nguyên TNU.Eedu.vn

SHOU.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của Đại Học Mở Hà Nội HOU.Eedu.vn

SVNUA.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của Học viện Nông nghiệp Việt Nam VNUA.Eedu.vn

SHCMUAF.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của Đại học nông lâm TP HCM HCMUAF.Eedu.vn

SNTU.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của Đại học Nha Trang NTU.Eedu.vn

SHCMULAW.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của Đại học Luật TP HCM HCMULAW.Eedu.vn

SUSSH.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của Đại học KHXH&NV (Đại học Quốc gia Hà Nội) USSH.VNU.Eedu.vn

SHCMUSSH.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của Đại học KHXH&NV (Đại học Quốc gia TP HCM) HCMUSSH.Eedu.vn

SOU.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của Đại học Mở TP HCM OU.Eedu.vn

STLU.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của Đại học Thủy lợi TLU.Eedu.vn

SHLU.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của Đại học Luật Hà Nội HLU.Eedu.vn

SVANLANGUNI.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của Đại học Văn Lang VANLANGUNI.Eedu.vn

SHAU.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của Đại học Kiến trúc Hà Nội HAU.Eedu.vn

SUAH.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của Đại học Kiến trúc TP HCM UAH.Eedu.vn

SHCMUFA.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của Đại học Mỹ thuật TP HCM HCMUFA.Eedu.vn

SHUTECH.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của Đại học Hutech HUTECH.Eedu.vn

Đề xuất thêm chủ đề mới tại HoiKhaitri.net

Hãy đăng ký tài khoản tại DangKy.Khaitri.net để review vào cuối các chủ đề bên dưới, hoặc đăng ý kiến của bạn tại group Facebook G.Healer.vn, hoặc gửi ý kiến tại HoiKhaitri.net

Xem đề bài của các lời giải này tại phần 1.5

S44.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của ngành Y dược Việt Nam (dành cho Healer.vnPhysician.vn)

S45.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của ngành y học cổ truyền (Đông-y) và chữa lành tự nhiên tại Việt Nam (dành cho Healer.vn)

S46.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của ngành y học hiện đại (Tây-y) Việt Nam (dành cho Physician.vn)

S47.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của ngành trị liệu Việt Nam (dành cho Therapist.vn)

S44A.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của các trường đại học Y dược Việt Nam

S44B.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của các hiệp hội ngành nghề và các viện nghiên cứu trong ngành Y dược Việt Nam (dành cho Institutes.vn)

S44C.Khaitri.net - Đề xuất cách ứng phó với đại dịch tại Việt Nam

S44D.Khaitri.net - Đề xuất cách chữa lành ung thư và các bệnh nan y tại Việt Nam

S44E.Khaitri.net - Đề xuất cách chữa lành bệnh tâm thần và tự kỷ tại Việt Nam

S44F.Khaitri.net - Đề xuất cách chữa lành những ‘căn bệnh’ mới của lối sống phi tự nhiên trong xã hội hiện đại Việt Nam

S45A.Khaitri.net - Đề xuất hướng đi mới cho các Người chữa lành Khai Trí Healer.vn

S46A.Khaitri.net - Đề xuất hướng đi mới cho các Bác sĩ Khai Trí Physician.vn

S47A.Khaitri.net - Đề xuất hướng đi mới cho các Nhà trị liệu Khai Trí Therapist.vn

S44G.Khaitri.net - Đề xuất cách hoạt động của các trường tự học Khai Trí trong ngành Y dược (Eedu.vn)

S44H.Khaitri.net - Lời giải cho việc hướng nghiệp học sinh vào ngành Y dược (dành cho Pupil.vn)

Đề xuất thêm chủ đề mới tại HoiKhaitri.net

Hãy đăng ký tài khoản tại DangKy.Khaitri.net để review vào cuối các chủ đề bên dưới, hoặc đăng ý kiến của bạn tại group Facebook G.Dealer.vn, hoặc gửi ý kiến tại HoiKhaitri.net

Xem đề bài của các lời giải này tại phần 1.6

S48.Khaitri.net – Lời giải cho những vấn đề mới của nền kinh tế Việt Nam

S49.Khaitri.net – Đề xuất một chiến lược phát triển kinh tế Việt Nam (dành cho Economists.vn)

S50.Khaitri.net - Lời giải cho những thách thức mới của doanh nhân Việt Nam (dành cho Dealer.vn)

S51.Khaitri.net - Lời giải cho những thách thức mới của ngành tài chính, kế toán, kiểm toán Việt Nam (dành cho Auditor.vn)

S48A.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của các trường đại học ngành kinh tế, tài chính Việt Nam

S48B.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của các hiệp hội ngành nghề và các viện nghiên cứu trong ngành thương mại, tài chính, kinh doanh Việt Nam (dành cho Institutes.vn)

S48C.Khaitri.net - Đề xuất cách hoạt động của các trường tự học Khai Trí ngành kinh tế, tài chính, thương mại (Eedu.vn)

S48D.Khaitri.net - Lời giải cho việc hướng nghiệp học sinh vào ngành kinh tế, tài chính, thương mại, kinh doanh (dành cho Pupil.vn)

S50A.Khaitri.net - Đề xuất hướng đi mới cho các Doanh nhân Khai Trí Dealer.vn

Đề xuất thêm chủ đề mới tại HoiKhaitri.net

Hãy đăng ký tài khoản tại DangKy.Khaitri.net để review vào cuối các chủ đề bên dưới, hoặc đăng ý kiến của bạn tại group Facebook G.Opinion.vn, hoặc gửi ý kiến tại HoiKhaitri.net

Xem đề bài của các lời giải này tại phần 1.7

S55.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới trong xã hội Việt Nam (dành cho Sociologist.vn)

S56.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới về văn hóa và giải trí tại Việt Nam (Culturalist.vn)

S57.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của chính trị Việt Nam (dành cho Politician.vn)

S58.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của triết học Việt Nam (dành cho Philosopher.vn)

S59.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của các nhà tâm lý học Việt Nam (dành cho Psychologist.vn)

S60.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của các sử gia Việt Nam (dành cho Historian.vn)

S61.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới về nhân sự và nguồn nhân lực (dành cho Recruiters.vn)

S62.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới về ngôn ngữ Việt Nam (dành cho Linguist.vn)

S63.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới về phiên dịch và dịch thuật của Việt Nam (dành  cho Interpreter.vn)

S64.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của thể thao Việt Nam (dành cho Athlete.vn)

S65.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của các tình nguyện viên Việt Nam (dành cho Volunteer.vn)

S52.Khaitri.net - Lời giải cho những thách thức mới của các nhà cố vấn Việt Nam (dành cho Adviser.vn)

S53.Khaitri.net - Lời giải cho những thách thức mới của các chiến lược gia (dành cho Strategist.vn)

S54.Khaitri.net - Lời giải cho những thách thức mới của các nhà phân tích Việt Nam (Analyst.vn)

S55A.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của các trường đại học Xã hội nhân văn và đại học Văn hóa của Việt Nam

S64A.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của các trường đại học thể thao Việt Nam

S57A.Khaitri.net - Hóa giải các hình thức mới của ‘chiến tranh’ và ‘sự xâm lược chủ quyền’ (dành cho Politician.vn)

S55B.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới trong thế giới ảo (mạng xã hội, vũ trụ ảo, tiền kỹ thuật số, game online…)

S55C.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới về biến đổi khí hậu và môi trường tại Việt Nam (dành cho Geographer.vn, Biologist.vn, Forester.vn)

S55D.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới về giới tính và tình dục tại Việt Nam

S55E.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới về hôn nhân và gia đình Việt Nam

S55F.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của các hiệp hội ngành nghề và các viện nghiên cứu trong lĩnh vực xã hội, văn hóa, thể thao Việt Nam (dành cho Institutes.vn)

S55G.Khaitri.net - Đề xuất cách hoạt động của các trường tự học Khai Trí về xã hội nhân văn và văn hóa (Eedu.vn)

S64B.Khaitri.net - Đề xuất cách hoạt động của các trường tự học Khai Trí về thể thao (Eedu.vn)

S55H.Khaitri.net - Lời giải cho việc hướng nghiệp học sinh vào ngành Xã hội nhân văn và văn hóa (dành cho Pupil.vn)

S64C.Khaitri.net - Lời giải cho việc hướng nghiệp học sinh vào ngành thể thao (dành cho Pupil.vn)

Đề xuất thêm chủ đề mới tại HoiKhaitri.net

Hãy đăng ký tài khoản tại DangKy.Khaitri.net để review vào cuối các chủ đề bên dưới, hoặc đăng ý kiến của bạn tại group Facebook G.Jurist.vn, hoặc gửi ý kiến tại HoiKhaitri.net

Xem đề bài của các lời giải này tại phần 1.8

S66.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới trong ngành luật của Việt Nam (dành cho Jurist.vnPolitician.vn)

S66A.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của các trường đại học Luật Việt Nam

S66B.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của các nhà lập pháp, tư pháp, hành pháp Việt Nam (dành cho Institutes.vn)

S66C.Khaitri.net - Đề xuất hướng đi mới cho các Luật gia Khai Trí Jurist.vn

S66D.Khaitri.net - Đề xuất cách hoạt động của các trường tự học Khai Trí ngành Luật (Eedu.vn)

S66E.Khaitri.net - Lời giải cho việc hướng nghiệp học sinh vào ngành Luật (dành cho Pupil.vn)

Đề xuất thêm chủ đề mới tại HoiKhaitri.net

Hãy đăng ký tài khoản tại DangKy.Khaitri.net để review vào cuối các chủ đề bên dưới, hoặc đăng ý kiến của bạn tại group Facebook G.Engineer.vn, hoặc gửi ý kiến tại HoiKhaitri.net

Xem đề bài của các lời giải này tại phần 1.9

S67.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của ngành kỹ thuật Việt Nam (Dành cho Technologist.vnEngineer.vn)

S68.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của ngành công nghệ thông tin Việt Nam (dành cho Itengineer.vn)

S69.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của ngành điện – điện tử Việt Nam (dành cho Electrician.vn)

S70.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của ngành cơ khí Việt Nam (dành cho Mechanic.vn)

S71.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của ngành tự động hóa Việt Nam (dành cho Roboticist.vn)

S67A.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của các trường đại học ngành Kỹ thuật Việt Nam

S67B.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của các hiệp hội và các viện nghiên cứu ngành Kỹ thuật Việt Nam (dành cho Institutes.vn)

S72.Khaitri.net - Đề xuất hướng đi mới cho các Kỹ sư Khai Trí Engineer.vn

S68A.Khaitri.net - Đề xuất hướng đi mới cho các Kỹ sư công nghệ thông tin Khai Trí Itengineer.vn

S69A.Khaitri.net - Đề xuất hướng đi mới cho các Kỹ sư và thợ điện Khai Trí Electrician.vn

S70A.Khaitri.net - Đề xuất hướng đi mới cho các Kỹ sư và thợ cơ khí Khai Trí Mechanic.vn

S71A.Khaitri.net - Đề xuất hướng đi mới cho các Kỹ sư tự động hóa Khai Trí Roboticist.vn

S67C.Khaitri.net - Đề xuất cách hoạt động của các trường tự học Khai Trí ngành Kỹ thuật (Eedu.vn)

S67D.Khaitri.net - Lời giải cho việc hướng nghiệp học sinh vào ngành Kỹ thuật (dành cho Pupil.vn)

Đề xuất thêm chủ đề mới tại HoiKhaitri.net

Hãy đăng ký tài khoản tại DangKy.Khaitri.net để review vào cuối các chủ đề bên dưới, hoặc đăng ý kiến của bạn tại group Facebook G.Scientist.vn, hoặc gửi ý kiến tại HoiKhaitri.net

Xem đề bài của các lời giải này tại phần 1.10

S73.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của học giả Việt Nam (dành cho Professor.vn)

S74.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của khoa học Việt Nam (dành cho Scientist.vn)

S75.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của ngành toán học Việt Nam (dành cho Mathematician.vn)

S76.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của ngành vật lý Việt Nam (dành cho Physicist.vn)

S77.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của ngành hóa học Việt Nam (dành cho Chemist.vn)

S78.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của ngành sinh học Việt Nam (dành cho Biologist.vn)

S79.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của ngành địa lý Việt Nam (dành cho Geographer.vn)

S73A.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của các trường đại học Khoa học tự nhiên Việt Nam

S73B.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của các viện nghiên cứu Việt Nam (dành cho Institutes.vn)

S73C.Khaitri.net - Đề xuất cách hoạt động của các trường tự học Khai Trí về khoa học tự nhiên (Eedu.vn)

S73D.Khaitri.net - Đề xuất cách hoạt động của các nhóm nghiên cứu Khai Trí Institutes.vn

S73E.Khaitri.net - Lời giải cho việc hướng nghiệp học sinh theo con đường nghiên cứu (dành cho Pupil.vn)

Đề xuất thêm chủ đề mới tại HoiKhaitri.net

Hãy đăng ký tài khoản tại DangKy.Khaitri.net để review vào cuối các chủ đề bên dưới, hoặc đăng ý kiến của bạn tại group Facebook G.NewFarm.vn, hoặc gửi ý kiến tại HoiKhaitri.net

Xem đề bài của các lời giải này tại phần 1.11

S80.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của ngành NÔNG NGHIỆP Việt Nam (Dành cho Agronomist.vn)

S81.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của ngành LÂM NGHIỆP Việt Nam (Dành cho Forester.vn)

S82.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của ngành NGƯ NGHIỆP Việt Nam (Dành cho Fisher.vn)

S83.Khaitri.net – Lời giải cho những vấn đề mới của các NÔNG TRẠI Việt Nam (Dành cho NewFarm.vn)

S84.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của ngành chế biến thực phẩm của Việt Nam (Dành cho VietCook.vn)

S80A.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của các trường đại học Nông - Lâm nghiệp Việt Nam

S84A.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của các trường chế biến thực phẩm

S80B.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của các hiệp hội và các viện nghiên cứu ngành nông, lâm, ngư nghiệp và chế biến thực phẩm Việt Nam (dành cho Institutes.vn)

S80C.Khaitri.net - Đề xuất cách hoạt động của các trường tự học Khai Trí ngành Nông - Lâm nghiệp (Eedu.vn)

S84B.Khaitri.net - Đề xuất cách hoạt động của các trường tự học Khai Trí ngành chế biến thực phẩm (Eedu.vn)

S80D.Khaitri.net - Lời giải cho việc hướng nghiệp học sinh vào ngành Nông - Lâm nghiệp (dành cho Pupil.vn)

S84C.Khaitri.net - Lời giải cho việc hướng nghiệp học sinh vào ngành chế biến thực phẩm (dành cho Pupil.vn)

Đề xuất thêm chủ đề mới tại HoiKhaitri.net

Hãy đăng ký tài khoản tại DangKy.Khaitri.net để review vào cuối các chủ đề bên dưới, hoặc đăng ý kiến của bạn tại group Facebook G.Architect.vn, G.Builder.vn, G.RaoNha.com, hoặc gửi ý kiến tại HoiKhaitri.net

Xem đề bài của các lời giải này tại phần 1.12

S85.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của ngành kiến trúc Việt Nam (Dành cho Architect.vn)

S86.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của ngành xây dựng của Việt Nam (Dành cho Builder.vn)

S87.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của ngành bất động sản Việt Nam (Dành cho RaoNha.com)

S88.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của ngành thẩm định bất động sản Việt Nam (Dành cho SoiNha.com)

S86A.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của các trường đại học Kiến trúc, xây dựng, bất động sản Việt Nam

S86B.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của các hiệp hội và viện nghiên cứu ngành Kiến trúc, xây dựng, bất động sản Việt Nam (dành cho Institutes.vn)

S85A.Khaitri.net - Đề xuất hướng đi mới cho các Kiến trúc sư Khai Trí Architect.vn

S86C.Khaitri.net - Đề xuất hướng đi mới cho các Nhà thầu Khai Trí Builder.vn

S87A.Khaitri.net - Đề xuất hướng đi mới cho các Nhà quản lý bất động sản RaoNha.com

S88A.Khaitri.net - Đề xuất hướng đi mới cho các Nhà thẩm định bất động sản SoiNha.com

S86D.Khaitri.net - Đề xuất cách hoạt động của các trường tự học Khai Trí ngành Kiến trúc, xây dựng, bất động sản (Eedu.vn)

S86E.Khaitri.net - Lời giải cho việc hướng nghiệp học sinh vào ngành Kiến trúc, xây dựng, bất động sản (dành cho Pupil.vn)

Đề xuất thêm chủ đề mới tại HoiKhaitri.net

Hãy đăng ký tài khoản tại DangKy.Khaitri.net để review vào cuối các chủ đề bên dưới, hoặc đăng ý kiến của bạn tại group Facebook G.Shippers.vn, hoặc gửi ý kiến tại HoiKhaitri.net

Xem đề bài của các lời giải này tại phần 1.13

S89.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của ngành giao thông vận tải Việt Nam (Dành cho Shippers.vn)

S89A.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của ngành vận tải đường bộ

S89B.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của ngành vận tải đường thủy

S89C.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của ngành vận tải đường hàng không

S89D.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của ngành vận tải đường sắt

S89E.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của ngành vận tải đường ống

S89F.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của các trường đại học Giao thông vận tải Việt Nam

S89G.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của các hiệp hội và viện nghiên cứu ngành Giao thông vận tải Việt Nam (dành cho Institutes.vn)

S89H.Khaitri.net - Đề xuất hướng đi mới cho những nhà vận chuyển Khai Trí Shippers.vn

S89I.Khaitri.net - Đề xuất cách hoạt động của các trường tự học Khai Trí ngành Giao thông vận tải (Eedu.vn)

S89J.Khaitri.net - Lời giải cho việc hướng nghiệp học sinh vào ngành Giao thông vận tải (dành cho Pupil.vn)

Đề xuất thêm chủ đề mới tại HoiKhaitri.net

Hãy đăng ký tài khoản tại DangKy.Khaitri.net để review vào cuối các chủ đề bên dưới, hoặc đăng ý kiến của bạn tại group Facebook G.Artists.vnG.Designer.vn, hoặc gửi ý kiến tại HoiKhaitri.net

Xem đề bài của các lời giải này tại phần 1.14

S90.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của ngành nghệ thuật Việt Nam (dành cho Artists.vn)

S91.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của ngành thiết kế Việt Nam (dành cho Designer.vn)

S92.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của ngành điện ảnh Việt Nam (dành cho Actor.vn)

S93.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của ngành âm nhạc Việt Nam (dành cho Singer.vnComposer.vn)

S94.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của ngành văn học Việt Nam (dành cho Composer.vn)

S95.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của ngành hội họa Việt Nam (dành cho Painter.vn)

S90A.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của các trường đại học nghệ thuật Việt Nam

S90B.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của các hiệp hội và các viện nghiên cứu trong lĩnh vực nghệ thuật Việt Nam (dành cho Institutes.vn)

S90C.Khaitri.net - Đề xuất cách hoạt động của các trường tự học Khai Trí về nghệ thuật (Eedu.vn)

S90D.Khaitri.net - Lời giải cho việc hướng nghiệp học sinh theo con đường nghệ thuật (dành cho Pupil.vn)

Đề xuất thêm chủ đề mới tại HoiKhaitri.net

Hãy đăng ký tài khoản tại DangKy.Khaitri.net để review vào cuối các chủ đề bên dưới, hoặc đăng ý kiến của bạn tại group Facebook G.Reporter.vn, hoặc gửi ý kiến tại HoiKhaitri.net

Xem đề bài của các lời giải này tại phần 1.15

S96.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của ngành truyền thông Việt Nam (dành cho Reporter.vn)

S97.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của ngành Marketing Việt Nam (dành cho các Marketeer.vn)

S96A.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của các trường đại học truyền thông và Marketing Việt Nam

S96B.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của các hiệp hội và viện nghiên cứu trong ngành truyền thông và Marketing (dành cho Institutes.vn)

S98.Khaitri.net - Đề xuất hướng đi mới cho các Diễn giả Khai Trí Speaker.vn

S96C.Khaitri.net - Đề xuất hướng đi mới cho các Người đưa tin Khai Trí Reporter.vn

S97A.Khaitri.net - Đề xuất hướng đi mới cho các Marketeer.vn

S96D.Khaitri.net - Đề xuất cách hoạt động của các trường tự học Khai Trí về truyền thông và Marketing (Eedu.vn)

S96E.Khaitri.net - Lời giải cho việc hướng nghiệp học sinh theo ngành truyền thông và Marketing (dành cho Pupil.vn)

Đề xuất thêm chủ đề mới tại HoiKhaitri.net

Hãy đăng ký tài khoản tại DangKy.Khaitri.net để review vào cuối các chủ đề thảo luận bên dưới, hoặc đăng ý kiến của bạn tại group Facebook G.NewTravel.vn, hoặc gửi ý kiến tại HoiKhaitri.net

Xem đề bài của các lời giải này tại phần 1.16

S99.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của ngành du lịch Việt Nam (dành cho NewTravel.vn)

S99A.Khaitri.net - Lời giải cho các vấn đề mới của lĩnh vực nhà hàng khách sạn Việt Nam (dành cho NewTravel.vn)

S99B.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của các trường đại học du lịch Việt Nam

S99C.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của các hiệp hội và viện nghiên cứu trong ngành du lịch Việt Nam (dành cho Institutes.vn)

S112.Khaitri.net - Chiến lược để Việt Nam trở thành nơi du lịch chữa lành của thế giới? (dành cho Wildlife.vn)

S99E.Khaitri.net - Đề xuất hướng đi mới cho các đại lý du lịch của NewTravel.vn

S112A.Khaitri.net - Đề xuất hướng đi mới cho các đại lý du lịch chữa lành Wildlife.vn

S99G.Khaitri.net - Đề xuất cách hoạt động của các trường tự học Khai Trí về du lịch (Eedu.vn)

S99H.Khaitri.net - Lời giải cho việc hướng nghiệp học sinh theo ngành du lịch (dành cho Pupil.vn)

Đề xuất thêm chủ đề mới tại HoiKhaitri.net

Hãy đăng ký tài khoản tại DangKy.Khaitri.net để review vào cuối các chủ đề bên dưới, hoặc đăng ý kiến của bạn tại group Facebook G.Worker.vn, hoặc gửi ý kiến tại HoiKhaitri.net

Xem đề bài của các lời giải này tại phần 1.17

S100.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của công nhân và lao động của Việt Nam (Dành cho Worker.vn)

S111.Khaitri.net – Lời giải cho những vấn đề mới của các thủy thủ Việt Nam (dành cho Sailor.vn)

S100A.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của các trường đào tạo nghề Việt Nam

S100B.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của các nghiệp đoàn Việt Nam (dành cho Institutes.vn)

S100C.Khaitri.net - Đề xuất hướng đi mới cho những Ong thợ Khai Trí Worker.vn

S100D.Khaitri.net - Đề xuất cách hoạt động của các trường tự học Khai Trí về đào tạo nghề (Eedu.vn)

S100E.Khaitri.net - Lời giải cho việc hướng nghiệp học sinh theo học nghề (dành cho Pupil.vn)

Đề xuất thêm chủ đề mới tại HoiKhaitri.net

Hãy đăng ký tài khoản tại DangKy.Khaitri.net để review vào cuối các chủ đề bên dưới, hoặc đăng ý kiến của bạn tại group Facebook G.Starseed.vn, hoặc gửi ý kiến tại HoiKhaitri.net

Xem đề bài của các lời giải này tại phần 1.18

S101.Khaitri.net - Phân biệt giữa tâm linh, tôn giáo, tín ngưỡng và mê tín

S101A.Khaitri.net - Lời giải cho vấn đề của những người đang trên con đường thức tỉnh tâm linh tại Việt Nam (Dành cho Starseed.vn, Lightworker.vn, Meditator.vn, Theologian.vn, Buddhist.vn, Monk.vn)

S102.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của các Starseed Việt Nam (dành cho Starseed.vn)

S103.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của các Lightworker Việt Nam (dành cho Lightworker.vn)

S104.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của các nhà thần học Việt Nam (Dành cho Theologian.vn)

S105.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của các thiền sinh Việt Nam (Dành cho Meditator.vn)

S106.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của các Phật tử Việt Nam (Dành cho Buddhist.vn)

S107.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của các tu sĩ Việt Nam (Dành cho Monk.vn)

S101B.Khaitri.net - Cách hóa giải những hình thức mê tín dị đoan kiểu mới tại Việt Nam

S101C.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của tín ngưỡng Việt Nam

S101D.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của các tôn giáo tại Việt Nam

S101E.Khaitri.net - Lời giải cho những vấn đề mới của các cộng đồng tâm linh Việt Nam

S101F.Khaitri.net - Lý giải những bí ẩn tâm linh chưa được giải thích

S101G.Khaitri.net - Lý giải ý nghĩa của sinh mệnh, linh hồn, và cái chết

S101H.Khaitri.net - Cách ‘tìm lại chính mình’ để biết ý nghĩa thực sự của cuộc sống

S101M.Khaitri.net - Chế tạo một loại ‘thuốc cai nghiện game’ mới cho những game thủ Trái Đất hiện nay (dành cho những ai đã cài đặt hệ tư duy Game Thủ của Khai Trí GameKhaitri.net)

S101J.Khaitri.net - Đề xuất cách hoạt động của các trường tự học Khai Trí về tâm linh

S101K.Khaitri.net - Lời giải cho việc giáo dục giới trẻ về tâm linh và tôn giáo

Đề xuất thêm chủ đề mới tại HoiKhaitri.net

Phần 4/4: TuVan.Khaitri.net – Trả lời những câu hỏi gửi cho Khai Trí tại HoiKhaitri.net

Chỉ các thành viên từ cấp THỦY THỦ KHAI TRÍ trở lên mới được review vào cuối các chủ đề trong phần này để tư vấn cho mọi người. 

Bạn hãy tìm câu hỏi gần giống với thắc mắc của bạn nhất và đọc những câu trả lời của các thành viên Khai Trí bên dưới câu hỏi đó để tìm người phù hợp nhất tư vấn cho bạn. Bạn có thể liên hệ trực tiếp với các thành viên của Khai Trí để nhờ họ tư vấn hoặc gửi yêu cầu tư vấn tại HoiKhaitri.net để chúng tôi cử thành viên phù hợp nhất tư vấn cho bạn. Dịch vụ tư vấn có thể miễn phí hoặc thu phí tùy vào thành viên và tùy vào câu hỏi của bạn.

Bạn có thể lọc tìm những thành viên uy tín nhất của chúng tôi bằng cách vào trang Users.Khaitri.net và dùng bộ lọc trên cùng để lọc những thành viên ưu tú nhất, sau đó tiếp tục dùng các bộ lọc bên dưới để lọc theo loại thành viên, theo ngành nghề và theo địa điểm. Những thành viên đủ tiêu chuẩn tư vấn của Khai Trí sẽ luôn có một tên miền để mọi người đặt lịch tư vấn dạng Ask.YourName.Engineer.vn (nếu người này thuộc cộng đồng Engineer.vn)

Chỉ tài khoản của các cơ quan nhà nước trên Khai Trí mới được review vào các chủ đề này

Q1.Khaitri.net – Các cơ quan nhà nước trả lời những vấn đề người dân hỏi chính phủ

Q2.Khaitri.net - Các cơ quan nhà nước trả lời những vấn đề về cán bộ, công chức

Q3.Khaitri.net - Các cơ quan nhà nước trả lời những vấn đề về Việt Kiều

CÁC BỘ NGÀNH TRẢ LỜI NGƯỜI DÂN

Q20.Khaitri.net – Các cơ quan và tổ chức ngành Giáo dục và Đào tạo trả lời người dân

Q21.Khaitri.net - Các cơ quan và tổ chức ngành Y tế trả lời người dân

Q22.Khaitri.net – Các cơ quan Công an trả lời người dân

Q23.Khaitri.net - Các cơ quan và tổ chức thuộc Bộ Công Thương trả lời người dân

Q24.Khaitri.net - Các cơ quan và tổ chức thuộc Bộ Giao thông vận tải trả lời người dân

Q25.Khaitri.net - Các cơ quan và tổ chức thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời người dân

Q26.Khaitri.net - Các cơ quan và tổ chức thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời người dân

Q27.Khaitri.net - Các cơ quan và tổ chức thuộc Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội trả lời người dân

Q28.Khaitri.net - Các cơ quan và tổ chức thuộc Bộ Ngoại giao trả lời người dân

Q29.Khaitri.net - Các cơ quan và tổ chức thuộc Bộ Nội vụ trả lời người dân

Q30.Khaitri.net - Các cơ quan và tổ chức thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời người dân

Q31.Khaitri.net - Các cơ quan và tổ chức thuộc Bộ Quốc phòng trả lời người dân

Q32.Khaitri.net - Các cơ quan và tổ chức thuộc Bộ Tài chính trả lời người dân

Q33.Khaitri.net - Các cơ quan và tổ chức thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời người dân

Q34.Khaitri.net - Các cơ quan và tổ chức thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời người dân

Q35.Khaitri.net - Các cơ quan và tổ chức thuộc Bộ Tư pháp trả lời người dân

Q36.Khaitri.net - Các cơ quan và tổ chức thuộc Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch trả lời người dân

Q37.Khaitri.net - Các cơ quan và tổ chức thuộc Bộ Xây dựng trả lời người dân

Đề xuất thêm chủ đề mới tại HoiKhaitri.net

Hãy gửi câu hỏi cho Khai Trí tại HoiKhaitri.net.
Chỉ thành viên từ cấp THỦY THỦ KHAI TRÍ trở lên mới được trả lời tư vấn bằng cách review vào cuối trang đăng các chủ đề bên dưới.

QHaNoi.Khaitri.net – Tư vấn về các vấn đề mới của thành phố Hà Nội

QHoChiMinh.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của thành phố Hồ Chí Minh

QCanTho.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của thành phố Cần Thơ

QDaNang.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của thành phố Đà Nẵng

QHaiPhong.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của thành phố Hải Phòng

QAnGiang.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh An Giang

QBaRia.Khaitri.net / QVungTau.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

QBacLieu.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Bạc Liêu

QBacGiang.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Bắc Giang

QBacKan.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Bắc Kạn

QBacNinh.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Bắc Ninh

QBenTre.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Bến Tre

QBinhDuong.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Bình Dương

QBinhDinh.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Bình Định

QBinhPhuoc.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Bình Phước

QBinhThuan.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Bình Thuận

QCaMau.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Cà Mau

QCaoBang.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Cao Bằng

QDakLack.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Đắk Lắk

QDakNong.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Đắk Nông

QDienBien.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Điện Biên

QDongNai.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Đồng Nai

QDongThap.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Đồng Tháp

QGiaLai.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Gia Lai

QHaGiang.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Hà Giang

QHaNam.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Hà Nam

QHaTinh.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Hà Tĩnh

QHaiDuong.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Hải Dương

QHauGiang.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Hậu Giang

QHoaBinh.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Hòa Bình

QHungYen.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Hưng Yên

QKhanhHoa.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Khánh Hòa

QKienGiang.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Kiên Giang

QKonTum.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Kon Tum

QLaiChau.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Lai Châu

QLangSon.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Lạng Sơn

QLaoCai.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Lào Cai

QLamDong.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Lâm Đồng

QLongAn.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Long An

QNamDinh.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Nam Định

QNgheAn.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Nghệ An

QNinhBinh.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Ninh Bình

QNinhThuan.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Ninh Thuận

QPhuTho.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Phú Thọ

QPhuYen.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Phú Yên

QQuangBinh.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Quảng Bình

QQuangNam.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Quảng Nam

QQuangNgai.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Quảng Ngãi

QQuangNinh.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Quảng Ninh

QQuangTri.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Quảng Trị

QSocTrang.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Sóc Trăng

QSonLa.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Sơn La

QTayNinh.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Tây Ninh

QThaiBinh.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Thái Bình

QThaiNguyen.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Thái Nguyên

QThanhHoa.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Thanh Hóa

QHue.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Thừa Thiên Huế

QTienGiang.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Tiền Giang

QTraVinh.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Trà Vinh

QTuyenQuang.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Tuyên Quang

QVinhLong.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Vĩnh Long

QVinhPhuc.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Vĩnh Phúc

QYenBai.Khaitri.net - Tư vấn về các vấn đề mới của tỉnh Yên Bái

Đề xuất thêm chủ đề mới tại HoiKhaitri.net

Hãy gửi câu hỏi cho Khai Trí tại HoiKhaitri.net 
Chỉ thành viên từ cấp THỦY THỦ KHAI TRÍ trở lên mới được trả lời tư vấn bằng cách review vào cuối trang đăng các chủ đề bên dưới.

Hãy gửi câu hỏi cho Khai Trí tại HoiKhaitri.net.
Chỉ thành viên từ cấp THỦY THỦ KHAI TRÍ trở lên mới được trả lời tư vấn bằng cách review vào cuối trang đăng các chủ đề bên dưới.
Hãy gửi câu hỏi cho Khai Trí tại HoiKhaitri.net.
Chỉ thành viên từ cấp THỦY THỦ KHAI TRÍ trở lên mới được trả lời tư vấn bằng cách review vào cuối trang đăng các chủ đề bên dưới.
Hãy gửi câu hỏi cho Khai Trí tại HoiKhaitri.net.
Chỉ thành viên từ cấp THỦY THỦ KHAI TRÍ trở lên mới được trả lời tư vấn bằng cách review vào cuối trang đăng các chủ đề bên dưới.
Hãy gửi câu hỏi cho Khai Trí tại HoiKhaitri.net.
Chỉ thành viên từ cấp THỦY THỦ KHAI TRÍ trở lên mới được trả lời tư vấn bằng cách review vào cuối trang đăng các chủ đề bên dưới.
Hãy gửi câu hỏi cho Khai Trí tại HoiKhaitri.net.
Chỉ thành viên từ cấp THỦY THỦ KHAI TRÍ trở lên mới được trả lời tư vấn bằng cách review vào cuối trang đăng các chủ đề bên dưới.
Hãy gửi câu hỏi cho Khai Trí tại HoiKhaitri.net.
Chỉ thành viên từ cấp THỦY THỦ KHAI TRÍ trở lên mới được trả lời tư vấn bằng cách review vào cuối trang đăng các chủ đề bên dưới.
Hãy gửi câu hỏi cho Khai Trí tại HoiKhaitri.net.
Chỉ thành viên từ cấp THỦY THỦ KHAI TRÍ trở lên mới được trả lời tư vấn bằng cách review vào cuối trang đăng các chủ đề bên dưới.
Hãy gửi câu hỏi cho Khai Trí tại HoiKhaitri.net.
Chỉ thành viên từ cấp THỦY THỦ KHAI TRÍ trở lên mới được trả lời tư vấn bằng cách review vào cuối trang đăng các chủ đề bên dưới.
Hãy gửi câu hỏi cho Khai Trí tại HoiKhaitri.net.
Chỉ thành viên từ cấp THỦY THỦ KHAI TRÍ trở lên mới được trả lời tư vấn bằng cách review vào cuối trang đăng các chủ đề bên dưới.
Hãy gửi câu hỏi cho Khai Trí tại HoiKhaitri.net.
Chỉ thành viên từ cấp THỦY THỦ KHAI TRÍ trở lên mới được trả lời tư vấn bằng cách review vào cuối trang đăng các chủ đề bên dưới.
Hãy gửi câu hỏi cho Khai Trí tại HoiKhaitri.net.
Chỉ thành viên từ cấp THỦY THỦ KHAI TRÍ trở lên mới được trả lời tư vấn bằng cách review vào cuối trang đăng các chủ đề bên dưới.
Hãy gửi câu hỏi cho Khai Trí tại HoiKhaitri.net.
Chỉ thành viên từ cấp THỦY THỦ KHAI TRÍ trở lên mới được trả lời tư vấn bằng cách review vào cuối trang đăng các chủ đề bên dưới.
Hãy gửi câu hỏi cho Khai Trí tại HoiKhaitri.net.
Chỉ thành viên từ cấp THỦY THỦ KHAI TRÍ trở lên mới được trả lời tư vấn bằng cách review vào cuối trang đăng các chủ đề bên dưới.
Hãy gửi câu hỏi cho Khai Trí tại HoiKhaitri.net.
Chỉ thành viên từ cấp THỦY THỦ KHAI TRÍ trở lên mới được trả lời tư vấn bằng cách review vào cuối trang đăng các chủ đề bên dưới.