Thông báo: dự án này đang cần tìm Ban quản trị để có thể vận hành chính thức. Nếu bạn thấy tâm huyết với dự án này thì vui lòng đăng ký vào Ban quản trị tại Register.Khaitri.net   

Để vượt qua khủng hoảng, Việt Nam cần phải nghiên cứu để giải quyết rất nhiều vấn đề chưa từng có tiền lệ, và đây đều là những vấn đề liên ngành vô cùng phức tạp. Để tạo một môi trường nghiên cứu cởi mở và tự do cho các nhà nghiên cứu trẻ KHÔNG CHÍNH QUY (không yêu cầu học vị học hàm) của Việt Nam, Hội Đồng Khai Trí đã thành lập Institutes.vn như một liên minh giữa các nhóm nghiên cứu độc lập và sáng tạo nhằm giải quyết các vấn đề giúp Việt Nam vượt lên khủng hoảng. 

Ngoài ra, 'tòa tháp ngà khoa học' hiện nay đang có một 'hàng rào bằng cấp' cao vời vợi ngăn cản những 'nhà khoa học nông dân' không sao vào được, trong khi hàng vạn vấn đề phát sinh mỗi ngày trong cuộc sống của người dân thì không có ai giải quyết cả. Vì vậy, chúng tôi muốn tạo ra một vườn ươm những 'nhà khoa học nông dân' như vậy để giải quyết những vấn đề thực tế cho Việt Nam trong thời kỳ khủng hoảng. Để ghi nhận tài năng của họ, những người có nhiều sáng kiến bất kỳ trong lĩnh vực gì sẽ được kết nạp vào một cộng đồng nghành nghề cho dù họ không có bằng cấp gì cả, và họ sẽ có thêm một tên điện tử là YourName.Scientist.vn hoặc YourName.Engineer.vn  hoặc YourName.Technologist.vn  hoặc bất cứ tên nào phù hợp với họ. Họ sẽ được mời vào Institutes.vn để cùng nghiên cứu với những nhà khoa học chính quy khác một cách bình đẳng. Tức là tại Institutes.vn không có một 'hàng rào bằng cấp nào cả'. 

Mỗi cộng đồng ngành nghề, mỗi vườn ươm, và mỗi trường tự học trực tuyến Eedu.vn đều có một nhóm nghiên cứu, tất cả các nhóm này đều được quản lý chung và được kết hợp với nhau bởi Institutes.vn . Nhờ đó Institutes.vn có thể thực hiện được các dự án nghiên cứu liên ngành với độ lớn không giới hạn. 

Ngoài ra, một nhóm thành viên của Khai Trí cũng có thể xin mở một nhóm nghiên cứu độc lập (kể cả họ đang là học sinh hoặc nông dân), miễn là bạn tập hợp được đủ các thành viên uy tín trên Khai Trí. Khi đó nhóm của bạn sẽ được cấp một tài khoản tại Khaitri.net với tên miền YourBrand.Institutes.vn và có thể kết hợp với tất cả các nhóm nghiên cứu khác của Khai Trí. 

Nhóm nghiên cứu của các cộng đồng nghề nghiệp:

Actor.Institutes.vn - Institute of Actor.vn

Actress.Institutes.vn - Institute of Actress.vn

Adviser.Institutes.vn - Institute of Adviser.vn

Agronomist.Institutes.vn - Institute of Agronomist.vn

Architect.Institutes.vn - Institute of Architect.vn

Artists.Institutes.vn - Institute of Artists.vn

Biologist.Institutes.vn - Institute of Biologist.vn

Buddhist.Institutes.vn - Institute of Buddhist.vn

Builder.Institutes.vn - Institute of Builder.vn

Chemist.Institutes.vn - Institute of Chemist.vn

Composer.Institutes.vn - Institute of Composer.vn

Culturalist.Institutes.vn - Institute of Culturalist.vn

Dealer.Institutes.vn - Institute of Dealer.vn

Designer.Institutes.vn - Institute of Designer.vn

Economists.Institutes.vn - Institute of Economists.vn

Electrician.Institutes.vn - Institute of Electrician.vn

Engineer.Institutes.vn - Institute of Engineer.vn

Geologist.Institutes.vn - Institute of Geologist.vn

Healer.Institutes.vn - Institute of Healer.vn

Historian.Institutes.vn - Institute of Historian.vn

Interpreter.Institutes.vn - Institute of Interpreter.vn

ITengineer.Institutes.vn - Institute of ITengineer.vn

Jurist.Institutes.vn - Institute of Jurist.vn

Lecturer.Institutes.vn - Institute of Lecturer.vn

LightWorker.Institutes.vn - Institute of LightWorker.vn

Linguist.Institutes.vn - Institute of Linguist.vn

Mathematician.Institutes.vn - Institute of Mathematician.vn

Mechanic.Institutes.vn - Institute of Mechanic.vn

Meditator.Institutes.vn - Institute of Meditator.vn

Monk.Institutes.vn - Institute of Monk.vn

Painter.Institutes.vn - Institute of Painter.vn

Philosopher.Institutes.vn - Institute of Philosopher.vn

Physician.Institutes.vn - Institute of Physician.vn

Physicist.Institutes.vn - Institute of Physicist.vn

Professor.Institutes.vn - Institute of Professor.vn

Psychologist.Institutes.vn - Institute of Psychologist.vn

Pupil.Institutes.vn - Institute of Pupil.vn

RaoNha.Institutes.vn - Institute of RaoNha.com

Recruiters.Institutes.vn - Institute of Recruiters.vn

Reporter.Institutes.vn - Institute of Reporter.vn

Roboticist.Institutes.vn - Institute of Roboticist.vn

Scientist.Institutes.vn - Institute of Scientist.vn

Singer.Institutes.vn - Institute of Singer.vn

Sociologist.Institutes.vn - Institute of Sociologist.vn

SoiNha.Institutes.vn - Institute of SoiNha.com

Speaker.Institutes.vn - Institute of Speaker.vn

StarSeed.Institutes.vn - Institute of StarSeed.vn

Strategist.Institutes.vn - Institute of Strategist.vn

Teacher.Institutes.vn - Institute of Teacher.vn

Technologist.Institutes.vn - Institute of Technologist.vn

Theologian.Institutes.vn - Institute of Theologian.vn

VietCook.Institutes.vn - Institute of VietCook.vn

Worker.Institutes.vn - Institute of Worker.vn

Nhóm nghiên cứu của các vườn ươm:

Pupil.edu.Institutes.vn – Institute of Pupil.edu.vn 

Educator.edu.Institutes.vn – Institute of Educator.edu.vn 

Construction.edu.Institutes.vn – Institute of Construction.edu.vn 

Architecture.edu.Institutes.vn – Institute of Architecture.edu.vn 

Engineering.edu.Institutes.vn – Institute of Engineering.edu.vn 

Economy.edu.Institutes.vn – Institute of Economy.edu.vn 

Manager.edu.Institutes.vn – Institute of Manager.edu.vn 

Humanity.edu.Institutes.vn – Institute of Humanity.edu.vn 

Scientist.edu.Institutes.vn – Institute of Scientist.edu.vn 

Medicine.edu.Institutes.vn – Institute of Medicine.edu.vn 

FineArt.edu.Institutes.vn – Institute of FineArt.edu.vn 

Artist.edu.Institutes.vn – Institute of Artist.edu.vn 

Agriculture.edu.Institutes.vn – Institute of Agriculture.edu.vn 

Reporter.edu.Institutes.vn – Institute of Reporter.edu.vn 

Worker.edu.Institutes.vn – Institute of Worker.edu.vn 

Chef.edu.Institutes.vn – Institute of Chef.edu.vn 

Meditation.edu.Institutes.vn – Institute of Meditation.edu.vn 

Nhóm nghiên cứu của các trường tự học trực tuyến Eedu.vn:

Mỗi trường tự học trực tuyến của một trường đại học sẽ có một nhóm nghiên cứu của riêng trường đó. Ví dụ: UAH.Eedu.vn là trường tự học trực tuyến cho Trường đại học Kiến Trúc TP HCM UAH.edu.vn . Khi đó UAH.Eedu.vn sẽ có một nhóm nghiên cứu là UAH.Institutes.vn . Tương tự cho các trường tự học trực tuyến khác. 

Xem tất cả trường tự học trực tuyến tại Eedu.vn 

Vui lòng gửi các vấn đề mà bạn đang cần giải quyết tại
07/2021
Thành lập

Trong bối cảnh Việt Nam bắt đầu rơi vào khủng hoảng bởi làn sóng Covid lần thứ tư và phải đối mặt với rất nhiều vấn đề cần phải nghiên cứu cách giải quyết, trong khi các viện nghiên cứu hiện tại có một 'hàng rào bằng cấp' ngăn cản những nhà nghiên cứu trẻ sáng tạo, nên Hội Đồng Khai Trí thành lập Institutes.vn để tập hợp các nhà nghiên cứu không chính quy của Việt Nam để giải quyết những vấn đề trong cuộc khủng hoảng của Việt Nam.

Institutes.vn đang cần tìm thành viên Ban quản trị
Chức vụ của thành viên Ban quản trị

Ảnh đại diện và Tên của các thành viên trong Ban quản trị Institutes.vn sẽ hiển thị lần lượt ở đây

Hội Đồng Khai Trí
Sáng lập Institutes.vn

Hiện chưa có tuyển dụng và hợp tác nào

Hiện chưa có câu hỏi nào