About.Institutes.vn - Giới thiệu

Ask.Institutes.vn - Gửi câu hỏi

Register.Institutes.vn - Đăng ký lập nhóm nghiên cứu

Members.Institutes.vn - Các thành viên

info.Institutes.vn - Mọi thông tin về chúng tôi

Institutes.History.vn - Lược sử phát triển

CÁC BÀI ĐĂNG  

Institutes.Opinion.vn - Tham luận

Institutes.Invitation.vn - Sự kiện

Institutes.Lesson.vn - Bài giảng và khóa học

Institutes.Topwork.vn - Việc làm và tuyển dụng

Institutes.Obook.vn - Online book

Institutes.Ostore.vn - Online Store

Institutes.Promotion.vn - Chương trình ưu đãi

Institutes.Prize.vn - Giải thưởng và cuộc thi

Institutes.Agreement.vn - Thỏa thuận hợp tác

Vui lòng gửi các vấn đề mà bạn đang cần giải quyết tại
07/2021
Thành lập

Trong bối cảnh Việt Nam bắt đầu rơi vào khủng hoảng bởi làn sóng Covid lần thứ tư và phải đối mặt với rất nhiều vấn đề cần phải nghiên cứu cách giải quyết, trong khi các viện nghiên cứu hiện tại có một 'hàng rào bằng cấp' ngăn cản những nhà nghiên cứu trẻ sáng tạo, nên Hội Đồng Khai Trí thành lập Institutes.vn để tập hợp các nhà nghiên cứu không chính quy của Việt Nam để giải quyết những vấn đề trong cuộc khủng hoảng của Việt Nam.

Institutes.vn đang cần tìm thành viên Ban quản trị
Chức vụ của thành viên Ban quản trị

Ảnh đại diện và Tên của các thành viên trong Ban quản trị Institutes.vn sẽ hiển thị lần lượt ở đây

Hội Đồng Khai Trí
Sáng lập Institutes.vn

Hiện chưa có tuyển dụng và hợp tác nào

Hiện chưa có câu hỏi nào