Cộng đồng kỹ sư Khai Trí
Admin ( Mã số : 00004)
Engineer@Khaitri.net
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi 9 Thành viên

Thông báo: dự án này đang cần tìm Ban quản trị để có thể vận hành chính thức. Nếu bạn thấy tâm huyết với dự án này thì vui lòng đăng ký vào Ban quản trị tại Register.Khaitri.net     

Các cổng thông tin và các ban của Engineer.vn:

Ask.Engineer.vn - Ask us anything

info.Engineer.vn - Our infomation

About.Engineer.vn - About us

F.Engineer.vn - Our Fanpage

G.Engineer.vn - Our Facebook Group

Y.Engineer.vn - Our Youtube channel

W.Engineer.vn - Our Website

M.Engineer.vn - Our address on Google Map

Members.Engineer.vn - Our Members

Engineer.Promotion.vn - Our Promotion

Engineer.History.vn -  Our History

Engineer.Opinion.vn - Our Opinions

Engineer.Lesson.vn - Our Lessons 

Engineer.Topwork.vn - Our Top Works

Engineer.Obook.vn - Our Online books

Engineer.Ostore.vn - Our Online Store

Engineer.Prize.vn - Our Prizes

Engineer.Invitation.vn - Our invitation

Engineer.Epublisher.vn - Our E-Publisher

Engineer.Reviewers.vn - Our Reviewers

Engineer.Institutes.vn - Our Institute

Engineer.EJournal.vn - Our EJournal

Engineer.Museum.vn - Our Museum

Vì sao chúng tôi tạo ra Engineer.vn?

Trong thời kỳ khủng hoảng này, Việt Nam phải đối mặt với rất nhiều vấn đề liên ngành đòi hỏi tất cả mọi tầng lớp của các ngành nghề phải cùng nhau thảo luận trong một NGHỊ TRƯỜNG ONLINE (Opinion.vn) để tìm cách giải quyết. Mỗi ngành nghề phải hình thành một cộng đồng để tập hợp nguồn lực và kết hợp với các cộng đồng khác. 

Do đó, Cộng đồng kỹ sư Việt Nam Engineer.vn cùng với 53 cộng đồng nghề nghiệp khác được Hội Đồng Khai Trí thành lập vào tháng 7 năm 2021 với nhiệm vụ:  kết hợp với các cộng đồng nghề nghiệp khác tại Khai Trí để đưa Việt Nam thoát khỏi khủng hoảng bằng sở trường của mình.

Vì vậy chúng tôi đưa ra một số chương trình hành động như sau để thực hiện được mục tiêu đó. Vui lòng xem thêm tại 02.Opinion.vn