Quy trình đào tạo của Khai Trí

Lối tắt: QuyTrinh.Khaitri.net / Process.Khaitri.net


Lưu ý: bạn có thể trích dẫn và chia sẻ trang này bằng tên miền QuyTrinh.Khaitri.net hoặc Process.Khaitri.net
 
CÁCH ƯƠM MẦM TẠI VƯỜN ƯƠM KHAI TRÍ
Vui lòng xem chú thích về mỗi mục (có đánh số) bên dưới1. Đăng ký vào Khai Trí Register.Khaitri.net

Trước khi đăng ký bạn cần đồng thuận với những điều sau:

- Tôi tán thành mục tiêu và cách hoạt động của Khai Trí trong bài About.Khaitri.net

- Tôi muốn trở thành một Game thủ Khai Trí (Mentee) hoặc người hướng dẫn các game thủ này (Mentor) trong trò chơi GameKhaiTri.net

- Tôi tán thành cách ươm mầm của Vườn ươm Khai Trí trong bài QuyTrinh.Khaitri.net

- Tôi tự nguyện đeo chiếc 'Vòng Kim Cô' của Khai Trí và SẼ LÀ MỘT NGƯỜI TỬ TẾ sau khi hiểu rõ các hình thức kỷ luật của Khai Trí trong bài VongKimCo.Khaitri.net 

- Tôi hiểu rằng Khai Trí là nơi ươm mầm 'nhân sự đặc nhiệm' nên tôi chấp nhận những sự thử thách và khó khăn của quá trình đào tạo. 

Để đăng ký làm học viên của Khai Trí, bạn cần phải chọn một đề tài để thực hiện trong Topic.Khaitri.net và muốn giải quyết một vấn đề cụ thể trong phần DeBai.Khaitri.net nhằm giúp Việt Nam vượt lên thời kỳ biến động. Bạn cần phải được một team nào đó trong Khai Trí đồng ý kết nạp bạn, hoặc bạn phải lập một team của riêng mình thì mới được đăng ký làm học viên Khai Trí. Khai Trí khuyến khích các học sinh, sinh viên, và các bạn trẻ lập team để tập giải quyết các vấn đề dưới sự dìu dắt của các Mentor trong Khai Trí. Học viên bắt buộc phải cài đặt các hệ tư duy của Khai Trí và học cách sống thuận tự nhiên. (Xem mục 3 bên dưới)

Để đăng ký làm Mentor của Khai Trí, bạn cần phải có thành tựu trong một lĩnh vực nào đó và nhận hướng dẫn các học viên thực hiện một đề tài trong Topic.Khaitri.net nhằm giải quyết một vấn đề cụ thể trong DeBai.Khaitri.net. Mentor không cần phải cài đặt các hệ tư duy của Khai Trí. (xem mục 4 bên dưới) 

Để đăng ký làm Cộng tác viên của Khai Trí, bạn chỉ cần là một người tử tế và muốn cùng với các thành viên Khai Trí thực hiện các dự án được ươm mầm tại Khai Trí. Cộng tác viên không cần phải cài đặt các hệ tư duy của Khai Trí. (Xem mục 5 bên dưới)


Sau khi đăng ký bạn sẽ được trao cho quyền tự thiết kế và đăng bài lên một website với tên miền YourName.Draft.vn để thể hiện nhận thức của mình, trong đó YourName là tên của bạn theo luật Naming.Khaitri.net. Những gì bạn thể hiện lên website này là căn cứ để ban xét tuyển có mời bạn vào vòng phỏng vấn xét tuyển hay không. Nếu bạn đăng những thông tin không đúng sự thật lên website và sau này bị mọi người Report.Khaitri.net thì sẽ bị khai trừ khỏi Khai Trí và bị đưa sự việc này lên tiểu sửa của bạn tại YourName.History.vn. Nếu bạn được kết nạp vào Khai Trí thì website này sẽ được đổi thành tên miền YourName.ename.vn

2. Vòng xét tuyển 
Sau khi Ban xét tuyển xem nội dung thể hiện trên website, bạn sẽ được mời phỏng vấn trực tuyến với Ban xét tuyển của Khai Trí để làm căn cứ kết nạp bạn vào Khai Trí với vai trò Mentor (người ươm mầm) hay học viên (hạt giống)Nếu trúng tuyển thì bạn sẽ được cấp những tên miền và website để chứng tỏ đã là thành viên của Khai Trí. Xem các tên miền này tại naming.khaitri.net 

3. Học viên (hạt giống)
Học viên là những người đang được cài đặt các hệ tư duy của Khai Trí tại Thinking.edu.vn và đang học cách sống thuận tự nhiên tại Living.edu.vn để có thể thực hiện được các đề tài tại Topic.Khaitri.net. Hai khóa học này là nền tảng cốt lõi cho việc ươm mầm những nhân sự đặc nhiệm tại Khai Trí nên chỉ những người có nền tảng trí lực thể lực tốt mới có thể hoàn thành hai khóa học này. Xem học phí của hai khóa học này tại Phi.Khaitri.net

Bất kỳ ai muốn được ươm mầm tại Vườn ươm Khai Trí bằng cách thực hiện một đề tài nào đó tại Topic.Khaitri.net thì đều có thể đăng ký làm học viên của Khai Trí không giới hạn độ tuổi nhỏ nhất và lớn nhất; không phân biệt quốc tịch, tôn giáo, vùng miền; không xét đến bằng cấp hoặc kinh nghiệm. Miễn bạn là một người tử tế, có tâm thức tích cực, muốn học cách thích nghi với thời đại biến động và giúp mọi người giải quyết những vấn đề trong thời kỳ biến động, thì đều có thể đăng ký làm học viên Khai Trí để được ươm mầm tại Vườn ươm Khai Trí. Do hầu hết các buổi học của Khai Trí đều diễn ra trực tuyến nên dù bạn đang ở bất kỳ đâu trên thế giới cũng có thể đăng ký làm học viên của Khai Trí. 

Học viên vẫn có thể đăng ký vào mọi khóa học tại các vườn ươm chuyên ngành và các trường tự học trong thời gian cài đặt hệ tư duy Khai Trí tại Thinking.edu.vn. Học viên vẫn có thể xuất bản ấn phẩm theo nội quy XuatBan.Khaitri.net khi chưa tốt nghiệp. 


4. Mentor (người ươm mầm)
Bất kỳ ai có thành tựu trong một lĩnh vực nào đó và muốn hướng dẫn các học viên của Khai Trí thực hiện một đề tài trong Topic.Khaitri.net thì đều có thể đăng ký làm Người ươm mầm (Mentor) tại Vườn ươm Khai Trí không giới hạn độ tuổi; không phân biệt quốc tịch, tôn giáo, vùng miền; không xét đến bằng cấp, chức vụ, học vấn. Dù bạn là một bác nông dân, một người thợ xây, một nghệ nhân, một ca sĩ, diễn viên, Youtuber... hoặc một bác sĩ, kỹ sư, nhà khoa học, miễn bạn đã đạt được một thành tựu cụ thể nào đó và muốn truyền lại ngọn lửa nhiệt huyết của mình cho thế hệ kế tiếp, muốn cùng các bạn trẻ giải quyết những vấn đề của thời kỳ biến động, thì đều có thể đăng ký làm Người ươm mầm của Vườn ươm Khai Trí. 

Mentor không cần cài đặt các hệ tư duy của Khai Trí tại Thinking.edu.vn và không cần phải học cách sống thuận tự nhiên tại Living.edu.vn. Mentor không phải đóng phí thành viên và có thể đăng ký vào bất kỳ khóa học nào của Khai Trí (đóng học phí như học viên). Mentor vẫn có thể xuất bản ấn phẩm như học viên theo nội quy XuatBan.Khaitri.net 


5. Cộng tác viên
Cộng tác viên là những người không cần phải cài đặt các hệ tư duy của Khai Trí tại Thinking.edu.vn và không cần học cách sống thuận tự nhiên tại Living.edu.vn. Bất kỳ ai là một người tử tế và muốn cùng với các thành viên Khai Trí thực hiện các dự án được ươm mầm tại Vườn ươm Khai Trí thì đều có thể đăng ký làm cộng tác viên của Khai Trí không giới hạn độ tuổi; không phân biệt quốc tịch, tôn giáo, vùng miền; không xét đến bằng cấp, chức vụ, học vấn. Dù bạn là một bác nông dân, một người thợ xây, một nghệ nhân, một ca sĩ, diễn viên, Youtuber... hoặc một bác sĩ, kỹ sư, nhà khoa học, miễn bạn muốn đồng hành cùng chúng tôi thì đều có thể đăng ký làm cộng tác viên Khai Trí. 

Cộng tác viên chỉ phải đóng một khoản phí duy nhất khi đăng ký gia nhập và không phải đóng phí thành viên. Cộng tác viên vẫn có thể đăng ký vào các khóa học của Khai Trí và đóng học phí như thành viên. Cộng tác viên không thể xuất bản các ấn phẩm như học viên theo nội quy XuatBan.Khaitri.net. Cộng tác viên có thể đăng ký trở thành học viên bất cứ khi nào, và học viên có thể trở lại làm cộng tác viên bất cứ khi nào họ muốn. 


6. Thinking.edu.vnLiving.edu.vn 
Tất cả học viên đều bắt buộc cài đặt các hệ tư duy của Khai Trí tại Thinking.edu.vn và học các sống thuận tự nhiên tại Living.edu.vn để có thể trở thành một nhân sự đặc nhiệm tại Khai Trí. Hai khóa học này không bắt buộc với Mentorcộng tác viên nhưng họ vẫn có thể đăng ký học tại Register.Thinking.edu.vn nếu muốn thay đổi cách tư duy. 

Các học viên sẽ được xem là tốt nghiệp hai khóa học này nếu họ hoàn thành các BaiTap.Khaitri.net dành cho level của đề tài mà họ đăng ký thực hiện tại Topic.Khaitri.net nên thời gian tốt nghiệp tùy thuộc vào trí lực của mỗi người, có thể từ vài tuần cho đến vài năm. Thí sinh sẽ làm bài tập bằng cách xuất bản các ấn phẩm theo nội quy XuatBan.Khaitri.net. Các thí sinh sẽ phải đóng học phí cho đến khi tốt nghiệp hai khóa học này. Tuy nhiên, sẽ luôn có khoảng 20% thí sinh xuất sắc nhất được cấp học bổng toàn phần trong các lớp học này. Xem mức học phí tại Phi.Khaitri.net

Mọi buổi học tại đây đều diễn ra trực tuyến có ghi hình, học viên vào sau sẽ phải xem những video các buổi học trước đó. Hội Đồng Khai Trí luôn xem các video ghi hình buổi học để phát hiện ra những người xuất sắc nhất để mời sang hệ năng khiếu dành cho những người đặc biệt là Vườn ươm Tinh-Nhân Khai Trí Genius.edu.vn. Những học viên bình thường sẽ tiếp tục học tại các vườn ươm chuyên ngành theo hệ phổ thông.


7. Đăng ký đề tài tại Topic.Khaitri.net
Trong khi học tại Thinking.edu.vn bạn sẽ được hướng dẫn để chọn một đề tại Topic.Khaitri.net làm mục tiêu để chinh phục. Đề tài sẽ có 5 cấp độ khó tăng dần từ Level A đến Level E. Ngay sau khi đăng ký đề tài, bạn sẽ được tạo một website A.YourName.Draft.vn (nếu bạn thực hiện đề tài Level Ađể thể hiện luận văn tốt nghiệp trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Nếu bạn bảo vệ đề tài thành công thì website này sẽ được đổi từ tên miền Draft.vn thành Degree.vn. Ví dụ, nếu bạn tốt nghiệp level A thì website luận văn đã tốt nghiệp của bạn sẽ có tên miền A.YourName.Degree.vn

8. Thực hiện đề tài
Điều đặc biệt nhất tại vườn ươm Khai Trí so với các trường học truyền thống đó là học viên có thể tự thực hiện đề tài theo cách của họ mà không cần đăng ký học tại bất kỳ lớp học nào trong Khai Trí (ngoại trừ Thinking.edu.vnLiving.edu.vn là bắt buộc với tất cả học viên). Học viên cũng có thể nhờ mentor hướng dẫn hoặc không cần mentor hướng dẫn, miễn sao họ bảo vệ được đề tài của mình thì sẽ được tốt nghiệp. Nếu bạn không thể tự thực hiện đề tài thì có thể đăng ký vào các vườn ươm chuyên ngành bên dưới để được trợ giúp. 
Khai Trí không giới hạn thời gian ngắn nhất và dài nhất để thực hiện đề tài, tức là bạn có thể đăng ký bảo vệ đề tài một tuần sau khi đăng ký. 
Trong suốt quá trình thực hiện đề tài bạn cần thể hiện những gì mình làm được lên website luận văn. Bạn có thể tùy chọn công khai website này hoặc chỉ cho những người nhất định xem website luận văn của bạn. Bạn có thể trình bày luận văn bằng video, hình ảnh, hoặc bất cứ cách sáng tạo nào, miễn là phải thể hiện trong một website đã được cấp khi đăng ký đề tài. 


9. Bảo vệ đề tài
Để được bảo vệ đề tài bạn cần phải thỏa các điều kiện sau:
Thứ nhất, bạn cần phải hoàn thành các bài tập tại Thinking.edu.vn dành cho level tương ứng của đề tài. Bạn cần giải các bài tập này bằng cách xuất bản ấn phẩm theo nội quy XuatBan.Khaitri.net
Thứ nhì, bạn cần phải có đủ nhận xét đánh giá về luận văn của bạn (tùy theo mỗi đề tài sẽ quy định về điều này khác nhau).

Mỗi đề tài sẽ có một cách bảo vệ khác nhau tùy theo sự thống nhất giữa người bảo vệ đề tài và ban tổ chức. Việc bảo vệ đề tài có thể diễn ra tại doanh nghiệp, tại nông trại, tại công trường... có thể diễn ra nhiều lần, nhiều giai đoạn, có thể trực tiếp hoặc trực tuyến, nhưng bắt buộc phải có một vòng cuối cùng diễn ra trực tuyến với sự cho phép tham gia và phản biện của tất cả thành viên Khai Trí. Video buổi bảo vệ cuối cùng và các buổi bảo vệ trước đó sẽ được đăng trong YourName.Degree.vnYourName.History.vn và được thể hiện trong website luận văn của bạn. 

Nếu bạn bảo vệ thành công đề tài LevelA.Khaitri.net thì website luận văn sẽ có tên miền A.YourName.Degree.vn, bạn sẽ được cấp thêm một tên miền của cộng đồng đưa ra đề tài như YourName.Engineer.vn, và trên tài khoản YourName.Khaitri.net của bạn sẽ có thêm huy hiệu "Thủy thủ Khai Trí". Khi đó mọi người sẽ dễ dàng tìm thấy bạn khi lọc xem những Thủy thủ Khai Trí trong trang thành viên, hoặc gõ tên miền ThuyThu.Khaitri.net 

Nếu bạn kiến tạo thành công một team và bảo vệ thành công đề tài LevelB.Khaitri.net thì website luận văn sẽ có tên miền B.YourName.Degree.vn, trên tài khoản YourName.Khaitri.net của bạn sẽ có thêm huy hiệu "Thuyền trưởng Khai Trí". Khi đó mọi người sẽ dễ dàng tìm thấy bạn khi lọc xem những Thuyền trưởng Khai Trí trong trang thành viên, hoặc gõ tên miền ThuyenTruong.Khaitri.net 

Nếu bạn bảo vệ thành công đề tài LevelC.Khaitri.net thì website luận văn sẽ có tên miền C.YourName.Degree.vn, trên tài khoản YourName.Khaitri.net của bạn sẽ có thêm huy hiệu "Hiệu trưởng Khai Trí". Khi đó mọi người sẽ dễ dàng tìm thấy bạn khi lọc xem những Hiệu trưởng Khai Trí trong trang thành viên, hoặc gõ tên miền HieuTruong.Khaitri.net 

Nếu bạn dẫn dắt thành công một cộng đồng và bảo vệ thành công đề tài LevelD.Khaitri.net thì website luận văn sẽ có tên miền D.YourName.Degree.vn, trên tài khoản YourName.Khaitri.net của bạn sẽ có thêm huy hiệu "Chỉ huy Khai Trí". Khi đó mọi người sẽ dễ dàng tìm thấy bạn khi lọc xem những Chỉ huy Khai Trí trong trang thành viên, hoặc gõ tên miền ChiHuy.Khaitri.net

Nếu bạn bảo vệ thành công đề tài LevelE.Khaitri.net thì website luận văn sẽ có tên miền E.YourName.Degree.vn, trên tài khoản YourName.Khaitri.net của bạn sẽ có thêm huy hiệu "Hoa tiêu Khai Trí". Khi đó mọi người sẽ dễ dàng tìm thấy bạn khi lọc xem những Hoa tiêu Khai Trí trong trang thành viên, hoặc gõ tên miền HoaTieu.Khaitri.netNhững học viên xuất sắc tại Thinking.edu.vn sẽ được mời sang hệ năng khiếu dành cho những người có khả năng đặc biệt tại Vườn ươm Tinh-Nhân Khai Trí Genius.edu.vn (xem mục 10 bên dưới) và sẽ được ươm mầm để trở thành Starseed.vn Lightworker.vn. Những học viên còn lại sẽ tiếp tục học trong hệ phổ thông (xem mục 9 bên dưới) và trở thành Thủy thủ Khai Trí chuyên sâu về một lĩnh vực nào đó như Engineer.vn, Designer.vn, Teacher.vn ... Nếu bạn đã trở thành một Thủy thủ Khai Trí tức là đã hoàn thành Level A 

 
CÁCH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI TẠI KHAI TRÍ

Nếu bạn không muốn tự thực hiện đề tài thì có thể đăng ký vào các vườn ươm chuyên ngành và các trường tự học Khai Trí để được trợ giúp thực hiện đề tài của mình. Mỗi vườn ươm chuyên ngành bên dưới sẽ ươm mầm những loại 'hạt giống' nhất định.
 
Vui lòng xem chú thích về mỗi mục (có đánh số) bên dưới 
CÁC THÀNH PHẦN TẠO NÊN VƯỜN ƯƠM KHAI TRÍ

Mặt trời
= Các vấn đề cần giải quyết tại DeBai.Khaitri.net và Topic.Khaitri.net (mục 12)

Đất đai = Các ban hỗ trợ (màu nâu) (mục 15)

Nước tưới = Các nhà tài trợ Sponsor.vn (màu xanh nước biển) (mục 13)

Các loại hạt giống = Gần 90 CongDong.Khaitri.net (màu xanh lá cây)

Người ươm mầm = Các Mentor (mục 4)

Các vườn ươm = Hơn 20 VuonUom.Khaitri.net (màu xanh đậm)

Dưỡng chất = Các trường tự học Khai Trí (mục 14)
 
 
CHÚ THÍCH

Xem danh sách các vườn ươm chuyên ngành tại VuonUom.Khaitri.net. Mỗi thành viên có thể học cùng lúc tại nhiều vườn ươm và nhiều trường tự học Khai Trí

Xem danh sách các cộng đồng Khai Trí tại CongDong.Khaitri.net 

Phân loại học viên thành hai hệ đào tạo
Tất cả các buổi học tại Thinking.edu.vn đều diễn ra trực tuyến có ghi hình buổi học. Hội đồng Khai Trí sẽ tham dự và xem video các buổi học này để mời những người xuất sắc nhất sang hệ năng khiếu dành cho những người có khả năng đặc biệt. Số còn lại sẽ tiếp tục học theo hệ phổ thông

10. Hệ phổ thông
Dành cho những người bình thường muốn có khả năng tự học suốt đời để thích nghi với sự biến động trong một lĩnh vực nào đó khi họ tốt nghiệp LevelA.Khaitri.net. Những học viên hệ phổ thông sẽ trở thành một nhân sự đặc nhiệm khi họ tốt nghiệp LevelB.Khaitri.net trở lên. Xin lưu ý Khai Trí không phải là nơi chuyên đào tạo những nhân sự chuyên thực thi các công việc lặp lại mà là nơi đào tạo nhân sự đặc nhiệm chuyên giải quyết vấn đề nên Khai Trí sẽ không cho bạn một công việc ổn định vì chúng tôi tin rằng không còn công việc nào là ổn định trong thời đại biến động nữa. Hiện tại Khai Trí đang có hơn 60 ngành nghề cho bạn lựa chọn. 

11. Hệ năng khiếu
Dành cho những người có một khả năng đặc biệt hoặc có một hoài bão cụ thể nào đó muốn thực hiện, nhưng họ không thể thực hiện được điều đó trong hệ thống giáo dục cũ thì có thể đăng ký vào Register.Genius.edu.vn để được ươm mầm theo cách dành riêng cho những người đặc biệt. Bất kỳ thành viên nào của Khai Trí cũng có quyền đăng ký vào Genius.edu.vn miễn là bạn vượt qua được các bài kiểm tra trí lực của Khai Trí tại Test.Khaitri.net bằng một cuộc phỏng vấn với ban xét tuyển. Tại Vườn ươm Tinh-Nhân Genius.edu.vn bạn sẽ được ươm mầm theo cách dành riêng cho những người đặc biệt nhằm kích hoạt những khả năng đặc biệt trong cơ thể, và được trợ giúp để thực hiện những nhiệm vụ 'bất khả thi' bởi cả cộng đồng Khai Trí. 

Vườn ươm Tinh-Nhân Genius.edu.vn là vườm ươm duy nhất được ươm mầm trực tiếp bởi Hội Đồng Khai Trí theo lối chân truyền bằng hình thức gặp mặt trực tiếp. 

12. Mặt trời - DeBai.Khaitri.net và Topic.Khaitri.net
Là những vấn đề cần giải quyết trong xã hội được nêu lên tại Nghị trường Khai Trí Opinion.vn và được tổng hợp lại trong phần DeBai.Khaitri.net làm mục tiêu cho các học viên của Khai Trí chinh phục. Tùy theo năng lực mà mỗi học viên sẽ chọn một đề tài tại Topic.Khaitri.net để giải quyết các vấn đề. Đây chính là nguồn tạo động lựcđịnh hướng cho các thành viên trong Khai Trí nên có thể xem như là mặt trời đối với Vườn ươm Khai Trí. 

13. Nước tưới - Các nhà tài trợ Sponsor.vn
Là tất cả những cá nhân và tổ chức tài trợ cho Khai Trí bằng nhiều hình thức khác nhau như cho mượn địa điểm làm lớp học Khai Trí, tài trợ tiền cho Khai Trí, tài trợ học bổng cho học viên, tài trợ cho các dự án của học viên... Mỗi nhà tài trợ sẽ có một tài khoản YourBrand.Sponsor.vn trên Khaitri.net hoặc một trang thư cảm tạ YourName.Sponsor.vn để lưu lại tất cả những sự tài trợ cho Khai Trí. Vui lòng đăng ký tài trợ cho Khai Trí tại Sponsor.Khaitri.net 
 

14. Dưỡng chất - Các trường tự học Khai Trí eedu.vn 
Là những trường tự học Khai Trí với tên miền có đuôi 'eedu.vn' (ví dụ UAH.eedu.vn) để phân biệt với các trường học truyền thống có đuôi tên miền 'edu.vn'. Đây là nơi sẽ giúp các học viên có khả năng tự học suốt đời để thích nghi với sự biến động trong một lĩnh vực nào đó. 

Xem danh sách các trường tự học Khai Trí tại TruongTuHoc.Khaitri.net


15. Đất đai - Các ban hỗ trợ trong Khai Trí

Xem danh sách các ban tại Ban.Khaitri.net