Register.KhaiTri.net

Đăng Ký làm thành viên đồng kiến tạo Khai Trí


Đăng ký làm thành viên đồng kiến tạo Khai Trí 


Thành viên Đồng kiến tạo Khai Trí là những người đầu tiên tham gia cùng kiến tạo nên Vườn ươm Khai Trí. Có thể bạn là học sinh, sinh viên, hoặc là một giảng viên, một chuyên gia, miễn là bạn chấp nhận những sự chưa hoàn thiện của chúng tôi ở giai đoạn 'khai hoang mở đất' này và sẵn sàng cùng chúng tôi kiến tạo Khai Trí bằng nhiều cách khác nhau như: đăng các bài viết để chứng tỏ năng lực của bạn trên mạng xã hội Khaitri.net, tham gia làm tình nguyện viên Khai Trí, tham gia quản trị các group Facebook, tham gia vào ban quản trị của các dự án trong Khai Trí. Xem hơn 100 dự án của Khai Trí tại Support.Khaitri.net

Quyền lợi của Thành viên đồng kiến tạo Khai Trí:

- Được miễn phí trọn đời phí duy trì tài khoản và giảm giá phí tạo tài khoản. 

- Có huy hiệu "Thành viên đồng kiến tạo" trên tài khoản để phân biệt 'Khai quốc công thần' với những cư dân đến sau. 

- Được mời làm người kiểm duyệt của hơn 120 Group Facebook của Khai Trí. 

- Được ưu tiên vào ban quản trị của các dự án trong Khai Trí để làm thành viên đồng sáng lập. Sau giai đoạn ươm mầm tại Khaitri.net, mỗi dự án sẽ được tách ra một website độc lập và thành lập một công ty quản lý dự án đó. Chỉ những thành viên đồng sáng lập trong ban quản trị của dự án mới được trở thành cổ đông của dự án. 

Ai có thể làm thành viên đồng kiến tạo?

Chúng tôi không giới hạn độ tuổi nhỏ nhất và lớn nhất, không phân biệt tôn giáo, sắc tộc, quốc tịch, bằng cấp, chức vụ. Chỉ cần bạn là một người muốn thoát khỏi cái Hang Trí Năng của Ma Trận để hiểu bản tính tự nhiên của vạn vật, bạn muốn học cách sống thuận tự nhiên để thích nghi với sự biến động, thì bạn có thể vào Vườn ươm Khai Trí như một 'hạt giống Mentee' hoặc 'người ươm mầm Mentor'.

Để hiểu 'hạt giống Mentee' và 'người ươm mầm Mentor' là ai, và bạn sẽ làm nhân vật nào trong game Khai Trí, thì mời bạn hãy đọc thật kỹ các bài dưới đây:

About.Khaitri.net - Giới thiệu về Khai Trí

Game.Khaitri.net - Hướng dẫn chơi game Khai Trí 

Support.Khaitri.net - Đọc tất cả các bài viết trong phần các thông tin quan trọng và xem các dự án của Khai Trí

 

Nếu được kết nạp bạn sẽ có một tài khoản trên Khaitri.net như tài khoản YourName.Khaitri.net, và có một trang tiểu sử trên History.vn nên bạn cần viết một bài tự giới thiệu về bản thân từ 1000 - 2000 từ để gửi khi đăng ký. Nội dung này sẽ được đăng trong tiểu sử của bạn tại YourName.History.vn. Bạn không thể tự sửa nội dung này nên hãy viết thật cẩn thận vì tất cả mọi người trên internet đều xem được tiểu sử của bạn và nó sẽ tồn tại vĩnh viễn trên History.vn như một 'bia đá' chép lại toàn bộ cuộc đời của bạn cho hậu thế được biết. 

Nếu bạn đã đọc kỹ các phần bên trên và muốn gia nhập vào Khai Trí thì hãy
 

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN ĐỒNG KIẾN TẠO TẠI ĐÂY

* * * * * * * *

Nếu bạn thấy ai đó phù hợp làm thành viên đồng kiến tạo Khai Trí thì vui lòng tiến cử họ cho chúng tôi tại TienCu.Khaitri.net 

Mọi câu hỏi liên quan đến vấn đề đăng ký gia nhập Khai Trí vui lòng gửi cho chúng tôi tại Hoi.KhaiTri.net hoặc liên hệ với chúng tôi tại info.Khaitri.net