Register.KhaiTri.net

Đăng Ký làm thành viên đồng kiến tạo Khai Trí

 

Thành viên Đồng kiến tạo là ai? 

Thành viên Đồng kiến tạo Khai Trí là những Mentor và học viên đầu tiên cùng kiến tạo nên Vườn ươm Khai Trí. Có thể bạn là một học sinh, sinh viên, hoặc là một giảng viên, chuyên gia, miễn là bạn chấp nhận những sự chưa hoàn thiện của chúng tôi ở giai đoạn 'khai hoang mở đất' này và sẵn sàng cùng chúng tôi kiến tạo Khai Trí bằng nhiều cách khác nhau như:

- Nêu các vấn đề cần giải quyết vào phần DeBai.Khaitri.net 

- Góp ý để hoàn thiện các đề tài trong Topic.Khaitri.net 

- Lập team để ươm mầm ý tưởng của bạn

- Lập trường tự học Khai Trí để giúp các học viên Khai Trí có khả năng tự học trong một lĩnh vực nào đó

- Tham gia quản trị các groupFacebook.Khaitri.net

- Tham gia vào ban quản trị của các Cộng đồng  Vườn ươm 

- Làm tình nguyện viên trợ giúp các công việc khác của Khai Trí


Quyền lợi của Thành viên đồng kiến tạo

- Được miễn phí trọn đời 100% phí duy trì tài khoảngiảm 75% phí tạo tài khoản, giảm 50% phí phỏng vấn xét tuyển. Xem các khoản phí thành viên tại Phi.Khaitri.net 

- Được ưu tiên chọn những 'mảnh đất đắc địa nhất' trong khu vườn này, tức là được ưu tiên chọn những tên miền đẹp nhất cho team của bạn như YourBrand.Designer.vn, YourBrand.Builder.vn ... Nếu bạn tham gia muộn hơn một người trùng tên với bạn thì tên miền của bạn sẽ phải có thêm một số thứ tự phía sau như YourName2.Khaitri.net 


- Có huy hiệu "Thành viên đồng kiến tạo" trên tài khoản để phân biệt 'Khai quốc công thần' với những cư dân đến sau. 

- Được mời làm người kiểm duyệt của các GroupFacebook.Khaitri.net 

- Được ưu tiên vào Ban quản trị của các cộng đồng và các vườn ươm. Sau giai đoạn ươm mầm tại Khaitri.net, mỗi dự án sẽ được tách ra thành một dự án độc lập. Những thành viên đồng kiến tạo trong ban quản trị của dự án sẽ được ưu tiên trở thành cổ đông của dự án. 

Nếu được kết nạp làm Mentor hoặc Mentee, bạn sẽ:

- Được tạo một tài khoản trên Khaitri.net như tài khoản YourName.Khaitri.net

- Được tạo một website với tên miền W.YourName.Khaitri.net 

- Được tạo một trang tiểu sử trên YourName.History.vn

- Được tạo một Bằng cấp trực tuyến như trang YourName.Degree.vn

Nếu đã có 3 thành viên khác trùng tên với bạn thì tên miền của bạn sẽ có thêm số thứ tự phía sau là YourNAME4.Khaitri.net. Nếu bạn được kết nạp chính thức vào các CongDong.Khaitri.net thì sẽ có thêm các tên miền khác như YourName.Engineer.vn, YourName.Designer.vn ...


Ai có thể làm Thành viên đồng kiến tạo?

Chúng tôi không giới hạn độ tuổi nhỏ nhất và lớn nhất, không phân biệt tôn giáo, sắc tộc, quốc tịch, bằng cấp, học vấn, chức vụ khi kết nạp Mentor và học viên (Mentee). Chỉ cần bạn có lòng nhiệt huyết muốn cùng chúng tôi tạo ra một mô hình giáo dục mới chuyên ươm mầm những con người có khả năng thích nghi với thời kỳ biến động, và đồng thuận với các điều bên dưới, thì có thể trở thành thành viên Đồng kiến tạo Khai Trí:

- Tôi sẽ thông cảm với những sự chưa hoàn thiện của Khai Trí trong giai đoạn đồng kiến tạo và sẵn sàng góp ý trên tinh thần xây dựng để Khai Trí tốt hơn. 

- Tôi tán thành mục tiêu và cách hoạt động của Khai Trí trong bài About.Khaitri.net

- Tôi muốn trở thành một Game thủ Khai Trí (Mentee) hoặc người hướng dẫn các game thủ này (Mentor) trong trò chơi GameKhaiTri.net

- Tôi tán thành cách ươm mầm của Vườn ươm Khai Trí trong bài QuyTrinh.Khaitri.net

- Tôi tự nguyện đeo chiếc 'Vòng Kim Cô' của Khai Trí và SẼ LÀ MỘT NGƯỜI TỬ TẾ sau khi hiểu rõ các hình thức kỷ luật của Khai Trí trong bài VongKimCo.Khaitri.net 


Đăng ký làm Học viên Đồng kiến tạo

Bất kỳ ai muốn được ươm mầm tại Vườn ươm Khai Trí bằng cách thực hiện một đề tài nào đó tại Topic.Khaitri.net thì đều có thể đăng ký làm học viên của Khai Trí không giới hạn độ tuổi nhỏ nhất và lớn nhất; không phân biệt quốc tịch, tôn giáo, vùng miền; không xét đến bằng cấp hoặc kinh nghiệm. Miễn bạn là một người tử tế, có tâm thức tích cực, muốn học cách thích nghi với thời đại biến động và giúp mọi người giải quyết những vấn đề trong thời kỳ biến động, thì đều có thể đăng ký làm học viên để được ươm mầm tại Vườn ươm Khai Trí. Do hầu hết các buổi thảo luận của Khai Trí đều diễn ra trực tuyến nên dù bạn đang ở bất kỳ đâu trên thế giới cũng có thể đăng ký làm học viên của Khai Trí. 
 

ĐĂNG KÝ LÀM HỌC VIÊN TẠI ĐÂY


Đăng ký làm Mentor Đồng kiến tạo
Bất kỳ ai có thành tựu trong một lĩnh vực nào đó và muốn hướng dẫn các học viên của Khai Trí thực hiện một đề tài trong Topic.Khaitri.net thì đều có thể đăng ký làm Người ươm mầm (Mentor) tại Vườn ươm Khai Trí không giới hạn độ tuổi; không phân biệt quốc tịch, tôn giáo, vùng miền; không xét đến bằng cấp, chức vụ, học vấn. Dù bạn là một bác nông dân, một người thợ xây, một nghệ nhân, một ca sĩ, diễn viên, Youtuber... hoặc một bác sĩ, kỹ sư, nhà khoa học, miễn bạn đã đạt được một thành tựu cụ thể nào đó và muốn truyền lại ngọn lửa nhiệt huyết của mình cho thế hệ kế tiếp, muốn cùng các bạn trẻ giải quyết những vấn đề của thời kỳ biến động, thì đều có thể đăng ký làm Người ươm mầm của Vườn ươm Khai Trí. Do hầu hết các buổi thảo luận của Khai Trí đều diễn ra trực tuyến nên dù bạn đang ở bất kỳ đâu trên thế giới cũng có thể đăng ký làm Mentor của Khai Trí.

ĐĂNG KÝ LÀM MENTOR TẠI ĐÂY
 

* * * * * * * *

Nếu bạn thấy ai đó phù hợp làm Mentor hoặc thành viên Ban quản trị của các dự án trong Khai Trí thì vui lòng tiến cử họ cho chúng tôi tại TienCu.Khaitri.net 

Mọi câu hỏi liên quan đến vấn đề đăng ký gia nhập Khai Trí vui lòng gửi cho chúng tôi tại HoiKhaiTri.net hoặc liên hệ với chúng tôi tại info.Khaitri.net