Register.KhaiTri.net

Đăng Ký làm thành viên đồng kiến tạo Khai Trí


Đăng ký làm thành viên đồng kiến tạo Khai Trí 


Thành viên Đồng kiến tạo Khai Trí là những người đầu tiên vào Khai Trí để cùng kiến tạo nên các dự án trong Vườn ươm Khai Trí. Có thể bạn là học sinh, sinh viên, hoặc là một giảng viên, một chuyên gia, miễn là bạn chấp nhận những sự chưa hoàn thiện của chúng tôi ở giai đoạn 'khai hoang mở đất' này và sẵn sàng cùng chúng tôi kiến tạo Khai Trí bằng nhiều cách khác nhau như: lập team để ươm mầm ý tưởng của bạn tại Vườn ươm Khai Trí, tham gia quản trị các group Facebook, tham gia vào ban quản trị của các Cộng đồng Khai Trí. Xem hơn 100 dự án của Khai Trí tại Support.Khaitri.net

Quyền lợi của Thành viên đồng kiến tạo Khai Trí:

- Được miễn phí trọn đời phí duy trì tài khoản và giảm 75% phí tạo tài khoản. Xem các khoản phí thành viên tại Phi.Khaitri.net 

- Có huy hiệu "Thành viên đồng kiến tạo" trên tài khoản để phân biệt 'Khai quốc công thần' với những cư dân đến sau. 

- Được mời làm người kiểm duyệt của các GroupFacebook.Khaitri.net 

- Được ưu tiên vào Ban quản trị của các cộng đồng và các vườn ươm. Sau giai đoạn ươm mầm tại Khaitri.net, mỗi dự án sẽ được tách ra một website độc lập và thành lập một công ty quản lý dự án đó. Chỉ những thành viên đồng kiến tạo trong ban quản trị của dự án mới được trở thành cổ đông của dự án. 

Ai có thể làm Thành viên đồng kiến tạo?

Chúng tôi không giới hạn độ tuổi nhỏ nhất và lớn nhất, không phân biệt tôn giáo, sắc tộc, quốc tịch, bằng cấp, chức vụ. Chỉ cần bạn có lòng nhiệt huyết muốn cùng chúng tôi tạo ra một mô hình giáo dục mới chuyên ươm mầm những con người tự do và sáng tạo cho Việt Nam thì có thể trở thành thành viên Đồng kiến tạo Khai Trí. Bạn có thể làm những học viên đầu tiên để các vườn ươm trong Khai Trí có thể vận hành thử nghiệm, bạn có thể tham gia vào ban quản trị của các vườn ươm hoặc cộng đồng, hoặc có thể tham gia dịch thuật, quản trị GroupFacebook.Khaitri.net và nhiều công việc khác.  

Trước tiên bạn cần đọc các phần dưới đây để hiểu về cách hoạt động của Khai Trí:

About.Khaitri.net - Giới thiệu về Khai Trí

GameKhaitri.net - Cách chơi game Khai Trí

Support.Khaitri.net - Đọc tất cả các bài viết trong phần nội quy và xem các dự án của Khai Trí

Sau đó bạn cần lập một team hoặc được nhận vào một team trong Khai Trí thì mới được kết nạp vào Khai Trí. Bạn có thể xin vào một team đang có trong Khai Trí (xem danh sách các team tại Team.Khaitri.net)


Hoặc bạn có thể rủ bạn bè cùng lập một team trong Khai Trí bằng cách

ĐĂNG KÝ LẬP TEAM TẠI ĐÂY   

 

Nếu team của bạn đã được lập hoặc nếu bạn đã được một team nào đó nhận thì bạn cần

ĐĂNG KÝ TẠO TÀI KHOẢN TẠI ĐÂY
 


Nếu được kết nạp bạn sẽ có một tài khoản trên Khaitri.net như tài khoản YourName.Khaitri.net, bạn sẽ được cấp một Chứng nhận tự học suốt đời như trang YourName.Degree.vn, và có một trang tiểu sử trên History.vn nên bạn cần viết một bài tự giới thiệu về bản thân từ 1000 - 2000 từ để gửi khi đăng ký. Nội dung này sẽ được đăng trong tiểu sử của bạn như trang YourName.History.vn. Bạn không thể tự sửa nội dung này nên hãy viết thật cẩn thận vì tất cả mọi người trên internet đều xem được tiểu sử của bạn và nó sẽ tồn tại vĩnh viễn trên History.vn như một 'bia đá' chép lại toàn bộ cuộc đời của bạn cho hậu thế được biết. 

* * * * * * * *

Nếu bạn thấy ai đó phù hợp làm thành viên Ban quản trị của các dự án trong Khai Trí thì vui lòng tiến cử họ cho chúng tôi tại TienCu.Khaitri.net 

Mọi câu hỏi liên quan đến vấn đề đăng ký gia nhập Khai Trí vui lòng gửi cho chúng tôi tại HoiKhaiTri.net hoặc liên hệ với chúng tôi tại info.Khaitri.net