Sponsor.Khaitri.net

Chính sách nhà tài trợ


Nhà tài trợ Khai Trí có thể là các cá nhân hoặc tổ chức trong và ngoài nước muốn tài trợ cho Khai Trí dưới nhiều hình thức khác nhau.
 

NHỮNG CÁCH TÀI TRỢ CHO KHAI TRÍ

Cách 1: Tài trợ tiền cho Khai Trí

Nếu bạn là thành viên của Khai Trí hoặc nhà tài trợ đã có tài khoản trên Khai Trí thì khoản tài trợ sẽ được lưu trong tiểu sử của bạn tại YourName.History.vn 

Nếu bạn chưa có tài khoản trên Khai Trí thì chúng tôi sẽ tổng hợp tất cả các khoản tài trợ của bạn vào một thư cảm ơn của bạn đăng trên Khaitri.net. Xem thư cảm ơn minh họa tại YourName.Sponsor.vn

Cách 2: Tài trợ cho một đề tài hoặc một cuộc thi

Quyền lợi của nhà tài trợ:
- Tên nhà tài trợ sẽ xuất hiện cuối trang đăng đề tài hoặc cuộc thi mà nhà tài trợ chọn.
- Những nhà tài trợ lớn nhất được đặt logo trong tất cả các sự kiện và banner thuộc đề tài này.
- Được xem video ghi lại tất cả các bài dự thi/bài tốt nghiệp của học viên thuộc đề tài này và được chiêu mộ tất cả học viên ngay trong buổi bảo vệ đề tài tốt nghiệp và trong các buổi thuyết trình đề tài.
- Được ưu tiên cử người đại diện vào ban giám khảo của các buổi bảo vệ đề tài hoặc cuộc thi. 

Nhà tài trợ cần chọn một trang mà mình muốn tài trợ, ví dụ T41.Khaitri.net. Xem danh sách các trang nhận tài trợ tại Support.Khaitri.net

Nếu nhà tài trợ muốn trao học bổng trực tiếp cho học viên của Khai Trí thì thông tin đó sẽ được đăng bên dưới thông tin nhà tài trợ. Xem thông tin chi tiết về cách tài trợ học bổng tại Scholarship.Khaitri.net  

 

Cách 3: Tài trợ cho các dự án của Khai Trí

Nhà tài trợ có thể tài trợ hoặc làm cổ đông cho các dự án do Khai Trí thành lập (các cộng đồng, các vườn ươm, các trường tự học) hoặc do các thành viên thành lập. Với các dự án của Khai Trí thành lập, vui lòng đăng ký tài trợ tại Register.Sponsor.vn, với các dự án của thành viên thành lập vui lòng liên hệ trực tiếp với Team Leader của dự án đó.
Vui lòng xem tất cả các dự án của Khai Trí tại Support.Khaitri.net
Quyền lợi của nhà tài trợ:
- Logo nhà tài trợ sẽ xuất hiện trên banner trang chủ của dự án
- Được đặt logo trong tất cả các sự kiện của dự án
- Được nêu tên trong phần giới thiệu về dự án
- Được ưu tiên tham gia vào ban quản trị hoặc làm cổ đông của dự án

Cách 4: Đặt logo tại mục Nhà tài trợ ở chân trang của website 

Hiện tại chúng tôi đang có các website: Khaitri.netDiploma.vnDegree.vnHistory.vn
Chúng tôi chỉ có 5 vị trí logo cho nhà tài trợ tại chân trang của mỗi website. Các logo này sẽ hiển thị tại tất cả các trang của website kể cả các trang bài viết của thành viên. Mọi người có thể bấm vào logo để mở website của nhà tài trợ.

Cách 5: Xuất hiện tại cột "Được đề xuất"

Tài khoản của nhà tài trợ sẽ xuất hiện tại cột "Được đề xuất" bên phải cột bản tin trên giao diện máy tính của các website: Khaitri.netDiploma.vnDegree.vnHistory.vn

Cách 6: Đặt logo trong bài viết của thành viên.

Nếu bạn muốn đặt logo trong bài viết của thành viên nào vui lòng liên hệ trực tiếp với tác giả bài viết đó. Khai Trí cho phép mọi thành viên đặt logo của nhà tài trợ trong bài viết của mình mà không cần thông qua Khai Trí.

Cách 7: Cho Khai Trí mượn hoặc thuê địa điểm để làm Lớp học cho các thành viên của Khai Trí.
Vui lòng xem chi tiết tại Class.Khaitri.net 

* * * * * *

Nhà tài trợ có thể đăng ký lập tài khoản trên Khaitri.net hoặc không lập tài khoản mà chỉ xuất hiện tên hoặc logo trên website Khaitri.net. Dưới đây là chính sách dành cho các nhà tài trợ muốn lập tài khoản trên Khaitri.net

QUYỀN LỢI CỦA NHÀ TÀI TRỢ CÓ TÀI KHOẢN TRÊN KHAITRI.NET

- Mỗi nhà tài trợ sẽ có một tên miền dạng YourBrand.Sponsor.vn dẫn về tài khoản của nhà tài trợ trên Khaitri.net giống như các thành viên khác của Khai Trí. Mọi người đều có thể tìm thấy tài khoản của nhà tài trợ tại trang Partners.Khaitri.net

- Mỗi nhà tài trợ đều có một tên miền dẫn về trang tiểu sử tại History.vn như mọi thành viên của Khai Trí. Trên trang tiểu sử này sẽ lưu lại vĩnh viễn quá trình phát triển của nhà tài trợ và lưu lại tất cả những khoản tài trợ của nhà tài trợ cho Khai Trí. Xem trang minh họa YourBrand.S.History.vn 

- Nhà tài trợ có tài khoản trên Khaitri.net đều đã được xác minh thông tin và phải là những cá nhân hoặc tổ chức uy tín nên có thể dễ dàng làm nhà đầu tư của các dự án khởi nghiệp tại Khai Trí hơn. Chỉ những nhà đầu tư có tài khoản tại Khaitri.net mới có thể ký thỏa thuận đầu tư với thành viên Khai Trí tại Agreement.vn và được sự bảo hộ của Khai Trí. 

- Nhà tài trợ được đăng và quảng bá các sự kiện, tin tuyển dụng, các chương trình khuyến mãi, các sản phẩm và các tin tức khác lên tài khoản của mình trên Khaitri.net.

- Nhà tài trợ được đăng tin tuyển dụng lên mục Topwork.vn để tuyển dụng ứng viên trên Khai Trí

- Nhà tài trợ được đăng các sản phẩm của mình lên tài khoản tại Khaitri.net để nhờ cộng đồng Khai Trí review vào sản phẩm của mình.

- Nhà tài trợ có thể đưa mọi vấn đề khó khăn của họ đến các nhóm nghiên cứu institutes.vn của Khai Trí để nhờ giải quyết.

- Nhà tài trợ có thể tổ chức một cuộc thi hoặc đăng một thử thách lên Prize.vn để chiêu mộ nhân tài hoặc thu thập các ý tưởng mới cho vấn đề của mình.

- Mỗi nhà tài trợ cần chọn một trong các cộng đồng của Khai Trí để hỗ trợ họ, tên nhà tài trợ sẽ có mặt trong trang thành viên của cộng đồng đó.

- Mỗi nhà tài trợ cần chọn một Nhà tuyển dụng Khai Trí Topwork.vn để đảm nhiệm việc tuyển dụng thành viên của Khai Trí cho nhà tuyển dụng.

- Mỗi nhà tuyển dụng cần chọn một Phóng viên Khai Trí Reporter.vn để đảm nhiệm việc truyền thông tin tức của nhà tuyển dụng đến cộng đồng Khai Trí.

- Mỗi nhà tài trợ cần chọn một Doanh nhân Khai Trí Dealer.vn để làm cầu nối thương mại giữa nhà tài trợ và Khai Trí.

TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ TÀI TRỢ CÓ TÀI KHOẢN TRÊN KHAITRI.NET

- Nhà tài trợ phải đóng một khoản phí cố định mỗi năm là 10.000.000 đồng để duy trì tài khoản trên Khaitri.net và hưởng các quyền lợi trên. 

* * * * * *

Hãy đăng ký để biết mức phí tài trợ

ĐĂNG KÝ TÀI TRỢ

 

Xin chân thành cảm ơn tấm lòng của các nhà tài trợ!

Mọi thắc mắc về vấn đề tài trợ cho Khai Trí vui lòng liên hệ với chúng tôi tại HoiKhaitri.net hoặc info.Khaitri.net

Quý vị có thể chia sẻ, trích dẫn và truy câp nhanh vào bài viết này bằng tên miền: Sponsor.Khaitri.net