Mục tiêu của nhóm tự học TOPbuilder.net (WHY) 

Chúng tôi nhận thấy rằng có rất nhiều yếu tố khiến cho ngành xây dựng Việt Nam thay đổi rất lớn trong thời đại tới. Mục tiêu của chúng tôi là giúp cho các thành viên của mình tự học để thích nghi được với những sự biến động to lớn này.  

Chúng tôi thực hiện mục tiêu ấy bằng cách nào (HOW)

Thứ nhất, cơn khủng hoảng toàn cầu co virus COVID-19 giống như một cơn “đại hồng thủy” sẽ “cuốn trôi” phần lớn các công ty xây dựng và bất động sản theo mô hình cũ và tạo ra một khoảng trống thị trường rất lớn sau cuộc khủng hoảng này. Vì vậy, chúng tôi sẽ giúp các thành viên của mình tạo ra các doanh nghiệp khởi nghiệp theo mô hình mới để đáp ứng những nhu cầu mới của thị trường.  

Thứ nhì, trong thời đại mà mọi thứ đang biến đổi tăng tốc thì các công ty cần tinh gọn thật nhỏ và liên minh với nhau để linh hoạt với sự biến động của thị trường. Do đó, các công ty thành viên của chúng tôi cần liên minh với nhau vừa chặt chẽ vừa linh hoạt để thực hiện được nhiều loại dự án với quy mô khác nhau. Nếu bạn tham gia vào nhóm của TOPbuilder.net, dù bạn là cá nhân hay doanh nghiệp thì cũng sẽ thuộc vào liên minh này. 

Thứ ba, chúng tôi tin rằng, để tối ưu hóa nguồn lực thì chúng tôi cần phải ứng dụng tối đa công nghệ mới nhất từ các nước tiên tiến cho ngành xây dựng Việt Nam.  

Thứ tư, chúng tôi giúp cho các công ty thành viên sử dụng những nhân sự có khả năng tự học suốt đời để tinh gọn bộ máy nhân sự cốt lõi của họ. Vì vậy, các thành viên cá nhân trong nhóm sẽ được ưu tiên làm việc cho các công ty trong nhóm TOPbuilder.net

Các hoạt động chính của chúng tôi (WHAT):

Chúng tôi dựa trên các gợi ý về CÁCH TỰ HỌC TẠI KHAI TRÍ để đưa ra một số hoạt động chính cho nhóm TOPbuilder.net như sau:

 • 1. Kết nạp những cá nhân và tổ chức có chung niềm tin và mục tiêu với chúng tôi
 • 2. Kết nối các Mentee với các Mentor để họ tự học được tốt hơn
 • 3. Phỏng vấn những người ưu tú trong ngành xây dựng để biết lĩnh vực của họ đang có sự thay đổi như thế nào, và theo họ thì mỗi cá nhân cần tự học những gì để thích nghi được với sự biến đổi sắp tới. 
 • 4. Phỏng vấn những bài học thành công và thất bại khi khởi nghiệp của một số cá nhân trong ngành xây dựng. 
 • 5. Tổ chức các buổi tranh biện (online và offline) để tìm ra giải pháp cho các vấn đề mới phát sinh trong ngành. Những người tham gia vào các buổi tranh biện này sẽ là nòng cốt của các công ty khởi nghiệp được hình thành từ các giải pháp đó. 
 • 6. Tổ chức các hoạt động để gắn bó các thành viên với nhau chặt chẽ hơn.
 • 7. Tổ chức các buổi giới thiệu thành viên mới, giới thiệu công nghệ mới, giới thiệu sản phẩm mới của các thành viên trong nhóm. 
 • 8. Review một số công nghệ xây dựng và sản phẩm xây dựng
 • 9. Gửi thành viên đi nước ngoài để làm việc hoặc học công nghệ mới. 
 • 10. Giới thiệu việc làm cho các thành viên trong nhóm
 • 11. Giúp các doanh nghiệp trong nhóm tuyển nhân sự
 • 12. Tổ chức các khóa học để phổ biến những công nghệ mới
 • 13. Liên kết với các trường đại học đào tạo ngành xây dựng
 • 14. Lập thư viện tài liệu online cho nhóm

Hiện chưa có dịch vụ nào

Hiện chưa có lịch sử hình thành nào

Hiện chưa có ban lãnh đạo nào nào

Hiện chưa có liên hệ nào nào

Hiện chưa có tuyển dụng và hợp tác nào

Hiện chưa có câu hỏi nào