1 phiếu Bình chọn
2 Bài viết 1 Điểm 1 Người theo dõi
Thành viên đồng kiến tạo
Đại học Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn

Tôi là sinh viên ngành kiến trúc của trường đại học Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn 

Ask.YourName.Engineer.vn - Đặt lịch tư vấn (chỉ thành viên chính thức của một cộng đồng chuyên ngành mới có tên miền này)

Đang theo học/Đang hướng dẫn đề tài: A1.Architect.vn , S200.Khaitri.net 

YourName.Khaitri.net  - Tên miền Khai Trí của tôi

YourName.Architect.vn - Thành viên của Architect.vn

YourName.UAH.Eedu.vn - Cựu sinh viên của ĐH Kiến Trúc TP HCM UAH.edu.vn, Mentor của Trường tự học Kiến trúc TP HCM UAH.Eedu.vn 

YourName.fname.vn - Facebook/Fanpage của tôi

YourName.Yname.vn - Youtube channel của tôi

YourName.History.vn - Tiểu sử của tôi

YourName.Degree.vn - Chứng nhận tự học suốt đời của tôi

YourName.Museum.vn - Bảo tàng trực tuyến của tôi (cần đăng ký riêng)

[Nếu bạn đã đăng nhiều bài viết chất lượng thì hãy gửi Email yêu cầu Khai Trí cấp thêm các tên miền sau để mọi người có thể truy cập nhanh vào từng loại bài viết của bạn:] 

YourName.Opinion.vn - Tham luận của tôi

YourName.invitation.vn - Thiệp mời của tôi

YourName.Lesson.vn - Bài giảng và khóa học của tôi

YourName.Topwork.vn - Việc làm của tôi

YourName.obook.vn - Online book của tôi

YourName.ostore.vn - Online store của tôi

YourName.Prize.vn - Giải thưởng của tôi

YourName.Promotion.vn - Ưu đãi của tôi

YourName.Build.vn - Bất động sản của tôi

Nội dung tự giới thiệu của bạn: 

Bạn nên nói về mục tiêu (WHY) của mình khi tham gia Khai Trí là gì, bạn sẽ thực mục tiêu đó bằng cách nào (HOW), bạn đã làm được những kết quả gì (WHAT), bạn muốn tìm những người đồng đội như thế nào (WHO). Bạn chỉ nên nhập dưới 300 từ. và bạn BẮT BUỘC phải chèn một video giới thiệu về bản thân cuối phần giới thiệu này. Bạn có thể thay đổi video này bất cứ khi nào. Bạn có thể tự quay phim hoặc nhờ người khác phỏng vấn nhưng bắt buộc phải có mặt bạn và giọng nói của bạn. Bạn cũng có thể chèn thêm những phần giới thiệu về dự án của bạn và cuộc sống, sở thích của bạn trong video này.  

Giám đốc dự án xây dựng
2 Bài viết 32 Điểm 0 Người theo dõi

HoangHA.Ename.vn - Tên điện tử của tôi (Electronic name)

HoangHA.NUCE.Eedu.vn - Cựu sinh viên ĐH Xây dựng Hà Nội NUCE.edu.vn, Mentor tại trường tự học Xây dựng Hà Nội NUCE.Eedu.vn 

F.HoangHA.Ename.vn. - Fanpage của tôi

Y.HoangHA.Ename.vn. - Youtube channel của tôi

W.HoangHA.Ename.vn. - Website của tôi

HoangHA.History.vn - Tiểu sử của tôi

HoangHA.Degree.vn - Chứng nhận tự học của tôi

HoangHA.Opinion.vn - Tham luận của tôi

HoangHA.ostore.vn - Online store của tôi

HoangHA.Lesson.vn - Bài giảng và khóa học của tôi

HoangHA.obook.vn - Online book của tôi

HoangHA.invitation.vn - Thiệp mời của tôi

HoangHA.Topwork.vn - Việc làm của tôi

HoangHA.Prize.vn - Giải thưởng của tôi

HoangHA.Promotion.vn - Ưu đãi của tôi

HoangHA.Build.vn - Bất động sản của tôi

HoangHA.Museum.vn - Bảo tàng của tôi 

Tự giới thiệu:

Tôi tốt nghiệp đại học Xây Dựng năm 1991 và có hơn 30 năm kinh nghiệp trong ngành quản lý dự án xây dựng. Tôi tham gia vào Khai Trí để giúp các em sinh viên xây dựng có thêm cơ hội tiếp xúc với các dự án thực tế. 

CV của tôi:

hoangha.pdf