Tài khoản của Ban quản trị Khai Trí
Admin ( Mã số : 00002)
KhaiTri.net@gmail.com
-1 Bài viết 114 Điểm 1 Người theo dõi 1 Thành viên

Vui lòng xem giới thiệu về Khai Trí tại About.Khaitri.net 

Liên hệ với Khai Trí tại info.Khaitri.net 

Mentor của Builder.vn tại Hồ Chí Minh
0 Bài viết 93 Điểm 1 Người theo dõi

PhamAnhTUAN.Engineer.vn / PhamAnhTUAN.Ename.vn - My HomePage

F.PhamAnhTUAN.Engineer.vn - My Fanpage

Y.PhamAnhTUAN.Engineer.vn. - My Youtube channel

PhamAnhTUAN.History.vn - My Biography

PhamAnhTUAN.Opinion.vn - My Opinions

PhamAnhTUAN.Lesson.vn - My Lessons

PhamAnhTUAN.Obook.vn - My Obooks

PhamAnhTUAN.Topwork.vn - My TopWorks

PhamAnhTUAN.Consultancy.vn - My Consultancy

PhamAnhTUAN.Degree.vn - My Degrees

PhamAnhTUAN.Diploma.vn - My Diplomas

PhamAnhTUAN.at.Reporter.vn - My Reports

PhamAnhTUAN.at.Dealer.vn - My Shop

Tôi tốt nghiệp khoa Xây dựng, đại học Bách Khoa TP HCM, hiện đang là Tổng giám đốc công ty TTAD, từng du học tại Anh và đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành xây dựng. 

Tôi tham gia vào Khai Trí để giúp các bạn trẻ có thêm tình yêu nghề với ngành xây dựng và học hỏi được nhiều kiến thức từ thực tế hơn. Cộng đồng Designer Khai Trí
Admin ( Mã số : 00007)
designer@Khaitri.net
0 Bài viết 89 Điểm 0 Người theo dõi
Mentor của Builder.vn tại Hồ Chí Minh
0 Bài viết 75 Điểm 1 Người theo dõi

DinhVietDuy.Engineer.vn / DinhVietDuy.Ename.vn - My HomePage

F.DinhVietDuy.Engineer.vn - My Fanpage

Y.DinhVietDuy.Engineer.vn. - My Youtube channel

DinhVietDuy.History.vn - My Biography

DinhVietDuy.Opinion.vn - My Opinions

DinhVietDuy.Lesson.vn - My Lessons

DinhVietDuy.Obook.vn - My Obooks

DinhVietDuy.Topwork.vn - My TopWorks

DinhVietDuy.Consultancy.vn - My Consultancy

DinhVietDuy.Degree.vn - My Degrees

DinhVietDuy.Diploma.vn - My Diplomas

DinhVietDuy.at.Reporter.vn - My Reports

DinhVietDuy.at.Dealer.vn - My Shop

Tôi tốt nghiệp đại học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh, hiện đang là Phó chủ tịch HĐQT & Tổng giám đốc ACSC Group, là thành viên HĐQT Hoa Sen Group, và có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng và quản lý dự án.

Ngoài ra tôi cũng tham gia nhiều hoạt động giáo dục như là thành viên Hội đồng trường ĐH Bách Khoa TP HCM, thành viên Hội đồng khoa học Khoa Kỹ Thuật xây dựng - đại học Bách Khoa TP HCM, phó Ban đại diện quản lý quỹ học bổng BKCONS của Khoa kỹ thuật xây dựng ĐH Bách Khoa TP HCM.

Tôi muốn tham gia vào các hoạt động giáo dục cho ngành xây dựng cùng các thành viên của Khai Trí. 


Cộng đồng kiến trúc sư Khai Trí
Admin ( Mã số : 00006)
architect@Khaitri.net
0 Bài viết 74 Điểm 0 Người theo dõi 6 Thành viên
Mentor của Engineer.vn tại Cần Thơ
-1 Bài viết 73 Điểm 0 Người theo dõi

PhanNgocANH.Engineer.vn / PhanNgocANH.Ename.vn - My HomePage

F.PhanNgocAnh.Engineer.vn - My Fanpage

Y.PhanNgocAnh.Engineer.vn - My Youtube channel

PhanNgocAnh.History.vn - My Biography

PhanNgocAnh.Opinion.vn - My Opinions

PhanNgocAnh.Lesson.vn - My Lessons

PhanNgocAnh.Obook.vn - My Obooks

PhanNgocAnh.Topwork.vn - My TopWorks

PhanNgocAnh.Consultancy.vn - My Consultancy

PhanNgocAnh.Degree.vn - My Degrees

PhanNgocAnh.Diploma.vn - My Diplomas

PhanNgocAnh.at.Reporter.vn - My Reports

PhanNgocAnh.at.Dealer.vn - My Shop

Tôi từng học và giảng dạy tại khoa xây dựng, ĐH Kiến Trúc TP HCM trước khi sang Pháp nghiên cứu sinh và ở lại làm việc tại văn phòng thẩm tra, thẩm định Socotec. Tôi là người sáng lập và điều hành Group Structural analysis for engineers, là nơi kết nối kỹ sư xây dựng Việt Nam trên toàn cầu với các kỹ sư trong nước. 

Tôi tham gia vào Khai Trí để giúp các kỹ sư xây dựng của Việt Nam có thể kết nối với các kỹ sư xây dựng Việt Nam tại Pháp và trên toàn cầu. Rất mong được làm quen và kết nối với các thành viên của Khai Trí. 


Mentor của Engineer.vn tại Đồng Nai
0 Bài viết 57 Điểm 0 Người theo dõi

DoDuongTRUC.Engineer.vn / DoDuongTRUC.Ename.vn - My HomePage

F.DoDuongTRUC.Engineer.vn - My Fanpage

Y.DoDuongTRUC.Engineer.vn. - My Youtube channel

DoDuongTRUC.History.vn - My Biography

DoDuongTRUC.Opinion.vn - My Opinions

DoDuongTRUC.Lesson.vn - My Lessons

DoDuongTRUC.Obook.vn - My Obooks

DoDuongTRUC.Topwork.vn - My TopWorks

DoDuongTRUC.Consultancy.vn - My Consultancy

DoDuongTRUC.Degree.vn - My Degrees

DoDuongTRUC.Diploma.vn - My Diplomas

DoDuongTRUC.at.Reporter.vn - My Reports

DoDuongTRUC.at.Dealer.vn - My Shop

Tôi có 27 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực an toàn lao động, đã từng quản lý an toàn lao động cho những tập đoàn lớn như Intel, Kajima, và huấn luyện về an toàn lao động cho những nhà thầu lớn tại Việt Nam. 

Tôi muốn truyền lại những kinh nghiệm của mình cho các bạn trẻ tại Khai Trí để với mong muốn giảm những rủi ro trong an toàn lao động trong công trường xây dựng của Việt Nam. 


Cộng đồng nhà thầu Khai Trí
Admin ( Mã số : 00011)
Builder@Khaitri.net
0 Bài viết 34 Điểm 1 Người theo dõi 6 Thành viên

Xem giới thiệu tại About.Builder.vn và lịch sử phát triển tại Builder.History.vn 

Mentor của Engineer.vn tại Hồ Chí Minh
0 Bài viết 32 Điểm 0 Người theo dõi

HoangHa.Engineer.vn / HoangHA.Ename.vn - My HomePage

F.HoangHA.Engineer.vn - My Fanpage

Y.HoangHa.Engineer.vn. - My Youtube channel

HoangHA.History.vn - My Biography

HoangHA.Opinion.vn - My Opinions

HoangHA.Lesson.vn - My Lessons

HoangHA.Obook.vn - My Obooks

HoangHA.Topwork.vn - My TopWorks

HoangHA.Consultancy.vn - My Consultancy

HoangHA.Degree.vn - My Degrees

HoangHA.Diploma.vn - My Diplomas

HoangHA.at.Reporter.vn - My Reports

HoangHA.at.Dealer.vn - My Shop 

Tôi tốt nghiệp đại học Xây Dựng năm 1991 và có hơn 30 năm kinh nghiệp trong ngành quản lý dự án xây dựng. Tôi tham gia vào Khai Trí để giúp các em sinh viên xây dựng có thêm cơ hội tiếp xúc với các dự án thực tế. 

CV của tôi:

hoangha.pdf


Mentor của Engineer.vn tại Hồ Chí Minh
0 Bài viết 26 Điểm 0 Người theo dõi

LeNguyenKHUONG.Engineer.vn / LeNguyenKHUONG.Ename.vn - My HomePage

F.LeNguyenKHUONG.Engineer.vn - My Fanpage

Y.LeNguyenKHUONG.Engineer.vn. - My Youtube channel

LeNguyenKHUONG.History.vn - My Biography

LeNguyenKHUONG.Opinion.vn - My Opinions

LeNguyenKHUONG.Lesson.vn - My Lessons

LeNguyenKHUONG.Obook.vn - My Obooks

LeNguyenKHUONG.Topwork.vn - My TopWorks

LeNguyenKHUONG.Consultancy.vn - My Consultancy

LeNguyenKHUONG.Degree.vn - My Degrees

LeNguyenKHUONG.Diploma.vn - My Diplomas

LeNguyenKHUONG.at.Reporter.vn - My Reports

LeNguyenKHUONG.at.Dealer.vn - My Shop

Câu nói yêu thích của tôi:

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving” 

- Albert Einstein -

CV của tôi:

LeNguyenKhuong.pdf


Cộng đồng Reporter Khai Trí
Admin ( Mã số : 00003)
Reporter@Khaitri.net
-1 Bài viết 20 Điểm 1 Người theo dõi
Cộng đồng Tinh-Nhân (星人) Khai Trí
Admin ( Mã số : 00014)
Starseed@khaitri.net
0 Bài viết 13 Điểm 0 Người theo dõi
Lớp học Khai Trí
Admin ( Mã số : 00012)
Class@Khaitri.net
0 Bài viết 9 Điểm 0 Người theo dõi
Khai-Tri dictionary
Admin ( Mã số : 00017)
Wiki@Khaitri.net
0 Bài viết 9 Điểm 0 Người theo dõi
Admin ( Mã số : 00013)
Blacklist@Khaitri.net
0 Bài viết 8 Điểm 0 Người theo dõi

Tài khoản này sẽ đăng các quyết định kỷ luật thành viên của Khai Trí. 

Xem giới thiệu về Blacklist.Khaitri.net tại đây

Admin ( Mã số : 00015)
Captain@Khaitri.net
0 Bài viết 8 Điểm 0 Người theo dõi
Cộng đồng Marketeer Khai Trí
Admin ( Mã số : 00018)
Marketeer@Khaitri.net
0 Bài viết 8 Điểm 0 Người theo dõi
Cộng đồng bảo tồn thiên nhiên Khai Trí
Admin ( Mã số : 00026)
WildLife@Khaitri.net
0 Bài viết 8 Điểm 0 Người theo dõi

Xem giới thiệu tại About.Wildlife.vn 

Cộng đồng chữa lành Khai Trí
Admin ( Mã số : 00027)
Healing@Khaitri.net
0 Bài viết 8 Điểm 0 Người theo dõi

Xem giới thiệu tại About.Healing.vn 

Cộng đồng Shippers Khai Trí
Admin ( Mã số : 00031)
Shippers@Khaitri.net
0 Bài viết 8 Điểm 0 Người theo dõi

Nếu các NewFarm.vn , Healer.vn , Engineer.vnDealer.vn sử dụng các dịch vụ vận chuyển bên ngoài Khai Trí thì có thể sẽ bị đánh tráo hàng hóa và sinh ra nạn hàng giả, hàng nhái các sản phẩm của Khai Trí. Do đó cần có các team đảm nhiệm vận chuyển các hàng hóa nội bộ trong Khai Trí, đó là các team Shippers.vn 

Các Shippers.vn luôn kết hợp với các Dealer.vn để vận chuyển hàng hóa và phân phối cho mọi người trong Khai Trí. 

Mỗi cá nhân hoặc team Shippers.vn  có một tên miền riêng để dẫn về tài khoản của mình. Ví dụ, nếu bạn lấy tên team là “On Time” thì sẽ có tên miền là “OnTime.Shippers.vn”  

Cộng đồng xây dựng thương hiệu Khai Trí
Admin ( Mã số : 00032)
Brander@Khaitri.net
0 Bài viết 8 Điểm 0 Người theo dõi
Cộng đồng nghiên cứu Khai Trí
Admin ( Mã số : 00022)
institutes@khaitri.net
0 Bài viết 7 Điểm 0 Người theo dõi 1 Thành viên

Thông báo: dự án này đang cần tìm Ban quản trị để có thể vận hành chính thức. Nếu bạn thấy tâm huyết với dự án này thì vui lòng đăng ký vào Ban quản trị tại Register.Khaitri.net   

Nhóm nghiên cứu của các cộng đồng nghề nghiệp:

Actor.Institutes.vn - Institute of Actor.vn

Actress.Institutes.vn - Institute of Actress.vn

Adviser.Institutes.vn - Institute of Adviser.vn

Agronomist.Institutes.vn - Institute of Agronomist.vn

Architect.Institutes.vn - Institute of Architect.vn

Artists.Institutes.vn - Institute of Artists.vn

Biologist.Institutes.vn - Institute of Biologist.vn

Buddhist.Institutes.vn - Institute of Buddhist.vn

Builder.Institutes.vn - Institute of Builder.vn

Chemist.Institutes.vn - Institute of Chemist.vn

Composer.Institutes.vn - Institute of Composer.vn

Culturalist.Institutes.vn - Institute of Culturalist.vn

Dealer.Institutes.vn - Institute of Dealer.vn

Designer.Institutes.vn - Institute of Designer.vn

Economists.Institutes.vn - Institute of Economists.vn

Electrician.Institutes.vn - Institute of Electrician.vn

Engineer.Institutes.vn - Institute of Engineer.vn

Geologist.Institutes.vn - Institute of Geologist.vn

Healer.Institutes.vn - Institute of Healer.vn

Historian.Institutes.vn - Institute of Historian.vn

Interpreter.Institutes.vn - Institute of Interpreter.vn

ITengineer.Institutes.vn - Institute of ITengineer.vn

Jurist.Institutes.vn - Institute of Jurist.vn

Lecturer.Institutes.vn - Institute of Lecturer.vn

LightWorker.Institutes.vn - Institute of LightWorker.vn

Linguist.Institutes.vn - Institute of Linguist.vn

Mathematician.Institutes.vn - Institute of Mathematician.vn

Mechanic.Institutes.vn - Institute of Mechanic.vn

Meditator.Institutes.vn - Institute of Meditator.vn

Monk.Institutes.vn - Institute of Monk.vn

Painter.Institutes.vn - Institute of Painter.vn

Philosopher.Institutes.vn - Institute of Philosopher.vn

Physician.Institutes.vn - Institute of Physician.vn

Physicist.Institutes.vn - Institute of Physicist.vn

Professor.Institutes.vn - Institute of Professor.vn

Psychologist.Institutes.vn - Institute of Psychologist.vn

Pupil.Institutes.vn - Institute of Pupil.vn

RaoNha.Institutes.vn - Institute of RaoNha.com

Recruiters.Institutes.vn - Institute of Recruiters.vn

Reporter.Institutes.vn - Institute of Reporter.vn

Roboticist.Institutes.vn - Institute of Roboticist.vn

Scientist.Institutes.vn - Institute of Scientist.vn

Singer.Institutes.vn - Institute of Singer.vn

Sociologist.Institutes.vn - Institute of Sociologist.vn

SoiNha.Institutes.vn - Institute of SoiNha.com

Speaker.Institutes.vn - Institute of Speaker.vn

StarSeed.Institutes.vn - Institute of StarSeed.vn

Strategist.Institutes.vn - Institute of Strategist.vn

Teacher.Institutes.vn - Institute of Teacher.vn

Technologist.Institutes.vn - Institute of Technologist.vn

Theologian.Institutes.vn - Institute of Theologian.vn

VietCook.Institutes.vn - Institute of VietCook.vn

Worker.Institutes.vn - Institute of Worker.vn

Nhóm nghiên cứu của các vườn ươm:

Pupil.edu.Institutes.vn – Institute of Pupil.edu.vn 

Educator.edu.Institutes.vn – Institute of Educator.edu.vn 

Construction.edu.Institutes.vn – Institute of Construction.edu.vn 

Architecture.edu.Institutes.vn – Institute of Architecture.edu.vn 

Engineering.edu.Institutes.vn – Institute of Engineering.edu.vn 

Economy.edu.Institutes.vn – Institute of Economy.edu.vn 

Manager.edu.Institutes.vn – Institute of Manager.edu.vn 

Humanity.edu.Institutes.vn – Institute of Humanity.edu.vn 

Scientist.edu.Institutes.vn – Institute of Scientist.edu.vn 

Medicine.edu.Institutes.vn – Institute of Medicine.edu.vn 

FineArt.edu.Institutes.vn – Institute of FineArt.edu.vn 

Artist.edu.Institutes.vn – Institute of Artist.edu.vn 

Agriculture.edu.Institutes.vn – Institute of Agriculture.edu.vn 

Reporter.edu.Institutes.vn – Institute of Reporter.edu.vn 

Worker.edu.Institutes.vn – Institute of Worker.edu.vn 

Chef.edu.Institutes.vn – Institute of Chef.edu.vn 

Meditation.edu.Institutes.vn – Institute of Meditation.edu.vn 

Nhóm nghiên cứu của các trường tự học trực tuyến Eedu.vn:

Mỗi trường tự học trực tuyến của một trường đại học sẽ có một nhóm nghiên cứu của riêng trường đó. Ví dụ: UAH.Eedu.vn là trường tự học trực tuyến cho Trường đại học Kiến Trúc TP HCM UAH.edu.vn . Khi đó UAH.Eedu.vn sẽ có một nhóm nghiên cứu là UAH.Institutes.vn . Tương tự cho các trường tự học trực tuyến khác. 

Xem tất cả trường tự học trực tuyến tại Eedu.vn 

Cộng đồng tư vấn tâm lý Khai Trí
Admin ( Mã số : 00023)
Psychology@Khaitri.net
0 Bài viết 7 Điểm 0 Người theo dõi

Xem giới thiệu tại About.Psychology.vn 

Địa điểm thiền định của Khai Trí
Admin ( Mã số : 00024)
Meditation@Khaitri.net
0 Bài viết 7 Điểm 0 Người theo dõi
Cộng đồng NewFarm Khai Trí
Admin ( Mã số : 00025)
Newfarm@Khaitri.net
0 Bài viết 7 Điểm 0 Người theo dõi

Xem giới thiệu tại About.Newfarm.vn 

Cộng đồng chính khách Khai Trí
Admin ( Mã số : 00028)
Politician@Khaitri.net
0 Bài viết 7 Điểm 0 Người theo dõi
Cộng đồng tính toán và mô phỏng Khai Trí
Admin ( Mã số : 00030)
Structure@Khaitri.net
0 Bài viết 7 Điểm 0 Người theo dõi

Xem giới thiệu tại About.Structure.vn 

Chứng chỉ Khai Trí
Admin ( Mã số : 00019)
Diploma@Khaitri.net
0 Bài viết 6 Điểm 0 Người theo dõi

Xem giới thiệu tại About.Diploma.vn 

Bằng cấp Khai Trí
Admin ( Mã số : 00020)
Degree@Khaitri.net
0 Bài viết 6 Điểm 0 Người theo dõi

Xem giới thiệu tại About.Degree.vn 

Cộng đồng các nhà thầu năng điện Khai Trí
Admin ( Mã số : 00029)
Electricity@Khaitri.net
0 Bài viết 6 Điểm 0 Người theo dõi
Cộng đồng học sinh Khai Trí
Admin ( Mã số : 00034)
Pupil@Khaitri.net
0 Bài viết 6 Điểm 0 Người theo dõi
Nhà tài trợ của Khai Trí
Admin ( Mã số : 00009)
Sponsor@Khaitri.net
0 Bài viết 5 Điểm 0 Người theo dõi

Sponsor.vn là nơi tập hợp tất cả thư cảm tạ của nhà tài trợ cho Khai Trí. Vui lòng xem Thư cảm tạ minh họa tại YourName.Sponsor.vn 

Xem chính sách tài trợ tại Sponsor.Khaitri.net 

Đăng ký tài trợ cho Khai Trí tại Register.Sponsor.vn 

Tạp chí điện tử Khai Trí
Admin ( Mã số : 00021)
EJournal@Khaitri.net
0 Bài viết 5 Điểm 0 Người theo dõi

Xem giới thiệu tại About.eJournal.vn 

Các trung tâm tuyển dụng của Khai Trí
Admin ( Mã số : 00033)
Topwork@Khaitri.net
0 Bài viết 5 Điểm 0 Người theo dõi

Xem giới thiệu tại About.Topwork.vn 

Vườn ươm Xây dựng Khai Trí
Admin ( Mã số : 00078)
Construction.edu.vn@Khaitri.net
0 Bài viết 3 Điểm 0 Người theo dõi 6 Thành viên

Thông báo: Construction.edu.vn đang cần tìm thành viên vào ban quản trị và cần tìm một trường đại học để làm cơ quan bảo trợ. Vui lòng đăng ký tại Register.Khaitri.net


Nơi Ươm mầm Engineer.vn , Builder.vn , RaoNha.com , SoiNha.com

Các cổng thông tin và các ban của Construction.edu.vn 

Ask.Construction.edu.vn - Gửi câu hỏi cho chúng tôi tại đây

About.Construction.edu.vn - About us 

Members.Construction.edu.vn - Our Members

Construction.edu.History.vn -  Our History

Construction.edu.Opinion.vn - Our Opinions

Construction.edu.Lesson.vn - Our Lessons

Construction.edu.Topwork.vn - Our TopWork

Construction.edu.Obook.vn - Our online books

Construction.edu.Ostore.vn - Our Online Store

Construction.edu.Prize.vn - Our Prizes 

Construction.edu.Reviewers.vn - Our Reviewers

Construction.edu.Institutes.vn - Our Institute

Construction.edu.Museum.vn - Our Museum

Construction.edu.Degree.vn - Degrees by Construction.edu.vn. 

Construction.edu.Diploma.vn - Diplomas by Construction.edu.vn. 

M.Construction.edu.vn - Our address on Google Map

F.Construction.edu.vn - Our Fanpage 

G.Construction.edu.vn - Our Facebook Group

Y.Construction.edu.vn - Our Youtube channel

Vì sao chúng tôi tạo ra Engineer.vn?

Tài khoản minh họa (Chức danh của bạn sẽ hiển thị ở đây)
0 Bài viết 3 Điểm 0 Người theo dõi

Chú ý: chủ tài khoản cá nhân cần phải có đầy đủ những nội dung sau trong phần tự giới thiệu. Nếu thiếu một trong các phần sau thì tài khoản sẽ bị khóa vô thời hạn. 

YourName.Ename.vn - My Electronic name

YourName.Engineer.vnMember of Engineer.vn 

Ask.YourName.Ename.vn - Gửi câu hỏi đến tôi

F.YourName.Ename.vn - Fanpage của tôi

Y.YourName.Ename.vn - Youtube channel của tôi

W.YourName.Ename.vn - Website của tôi

YourName.History.vn - Tiểu sử của tôi

YourName.Degree.vn - Chứng nhận tự học của tôi

YourName.Opinion.vn - Tham luận của tôi

YourName.invitation.vn - Thiệp mời của tôi

YourName.Lesson.vn - Bài giảng và khóa học của tôi

YourName.Topwork.vn - Việc làm của tôi

YourName.obook.vn - Online book của tôi

YourName.ostore.vn - Online store của tôi

YourName.Prize.vn - Giải thưởng của tôi

YourName.Promotion.vn - Ưu đãi của tôi

YourName.Build.vn - Bất động sản của tôi

YourName.Museum.vn - Bảo tàng của tôi

Nội dung tự giới thiệu của bạn: 

Bạn nên nói về mục tiêu (WHY) của mình khi tham gia Khai Trí là gì, bạn sẽ thực mục tiêu đó bằng cách nào (HOW), bạn đã làm được những kết quả gì (WHAT), bạn muốn tìm những người đồng đội như thế nào (WHO). Bạn chỉ nên nhập dưới 300 từ. và bạn BẮT BUỘC phải chèn một video giới thiệu về bản thân cuối phần giới thiệu này. Bạn có thể thay đổi video này bất cứ khi nào. Bạn có thể tự quay phim hoặc nhờ người khác phỏng vấn nhưng bắt buộc phải có mặt bạn và giọng nói của bạn. Bạn cũng có thể chèn thêm những phần giới thiệu về dự án của bạn và cuộc sống, sở thích của bạn trong video này.