0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Khai-Tri Teacher Community
Admin ( Mã số : 00005)
Admin@teacher.vn
1 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi 1 Thành viên

Thông báo: dự án này đang cần tìm Ban quản trị để có thể vận hành chính thức.  

F.Teacher.vn. - Fanpage

G.Teacher.vn. - Group Facebook

J.Teacher.vn.  - Group Facebook về việc làm

Y.Teacher.vn. - Youtube channel

About.Teacher.vn - Giới thiệu

Ask.Teacher.vn - Gửi câu hỏi

Register.Teacher.vn - Đăng ký gia nhập

Members.Teacher.vn - Các thành viên

info.Teacher.vn - Mọi thông tin về chúng tôi

Teacher.History.vn -  Lược sử phát triển

CÁC BAN CỦA CHÚNG TÔI

Teacher.Epublisher.vn - Nhà xuất bản điện tử

Teacher.Reviewers.vn - Trung tâm đánh giá

Teacher.Institutes.vn - Trung tâm nghiên cứu

Teacher.Museum.vn - Bảo tàng trực tuyến

CÁC GROUP CỦA CHÚNG TÔI

Đang thành lập

CÁC BÀI ĐĂNG 

Teacher.Opinion.vn - Tham luận

Teacher.Invitation.vn - Sự kiện

Teacher.Lesson.vn - Bài giảng và khóa học

Teacher.Topwork.vn - Việc làm và tuyển dụng

Teacher.Obook.vn - Online book

Teacher.Ostore.vn - Online Store

Teacher.Promotion.vn - Chương trình ưu đãi

Teacher.Prize.vn - Giải thưởng và cuộc thi

Teacher.Agreement.vn - Thỏa thuận hợp tác

Cộng đồng Vlogger Khai Trí
Admin ( Mã số : 00261)
Vlogger.vn@Khaitri.net.vn
1 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi 1 Thành viên

Thông báo: dự án này đang cần tìm Ban quản trị để có thể vận hành chính thức.  

F.Vlogger.vn. - Fanpage

G.Vlogger.vn. - Group Facebook

J.Vlogger.vn.  - Group Facebook về việc làm

Y.Vlogger.vn. - Youtube channel

M.Vlogger.vn. – Google map

About.Vlogger.vn   - Giới thiệu

Ask.Vlogger.vn   - Gửi câu hỏi

Register.Vlogger.vn   - Đăng ký gia nhập

Members.Vlogger.vn   - Các thành viên

info.Vlogger.vn   - Mọi thông tin về chúng tôi

Vlogger.History.vn -  Lược sử phát triển

CÁC BAN CỦA CHÚNG TÔI

Vlogger.Epublisher.vn - Nhà xuất bản điện tử

Vlogger.Reviewers.vn - Trung tâm đánh giá

Vlogger.Institutes.vn - Trung tâm nghiên cứu

Vlogger.Museum.vn - Bảo tàng trực tuyến

CÁC GROUP CỦA CHÚNG TÔI

Đang thành lập

CÁC BÀI ĐĂNG 

Vlogger.Opinion.vn - Tham luận

Vlogger.Invitation.vn - Sự kiện

Vlogger.Lesson.vn - Bài giảng và khóa học

Vlogger.Topwork.vn - Việc làm và tuyển dụng

Vlogger.Obook.vn - Online book

Vlogger.Ostore.vn - Online Store

Vlogger.Promotion.vn - Chương trình ưu đãi

Vlogger.Prize.vn - Giải thưởng và cuộc thi

Vlogger.Agreement.vn - Thỏa thuận hợp tác

Cộng đồng Khai Trí Đồng Tháp
Admin ( Mã số : 00517)
DongThap@Khaitri.net.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Khai-Tri Architect community
Admin ( Mã số : 00006)
admin@architect.vn
3 Bài viết 74 Điểm 0 Người theo dõi 19 Thành viên

Thông báo: dự án này đang cần tìm Ban quản trị để có thể vận hành chính thức. 

F.Architect.vn  - Fanpage

G.Architect.vn  - Group Facebook

J.Architect.vn.  - Group Facebook về việc làm

Y.Architect.vn. - Youtube channel

M.Architect.vn. – Google map

About.Architect.vn   - Giới thiệu

Ask.Architect.vn   - Gửi câu hỏi

Register.Architect.vn   - Đăng ký gia nhập

Members.Architect.vn   - Các thành viên

info.Architect.vn   - Mọi thông tin về chúng tôi

Architect.History.vn -  Lược sử phát triển

CÁC BAN CỦA CHÚNG TÔI

Architect.Epublisher.vn - Nhà xuất bản điện tử

Architect.Reviewers.vn - Trung tâm đánh giá

Architect.Institutes.vn - Trung tâm nghiên cứu

Architect.Museum.vn - Bảo tàng trực tuyến

CÁC GROUP CỦA CHÚNG TÔI

House.Architect.vn - Group kiến trúc sư nhà ở

Building.Architect.vn - Group kiến trúc sư nhà cao tầng

Interior.Architect.vn - Group kiến trúc sư nội thất

Plan.Architect.vn - Group kiến trúc sư quy hoạch

Landscape.Architect.vn - Group Kiến trúc sư cảnh quan

Photo.Architect.vn - Group nhiếp ảnh kiến trúc

HR.Architect.vn - Group tuyển dụng kiến trúc sư 

Architect.Adviser.vn - Group chuyên gia tư vấn kiến trúc

Architect.Lecturer.vn - Group giảng viên kiến trúc

Architect.Counselor.vn - Group cố vấn học đường ngành kiến trúc

CÁC BÀI ĐĂNG 

Architect.Opinion.vn - Tham luận

Architect.Invitation.vn - Sự kiện

Architect.Lesson.vn - Bài giảng và khóa học

Architect.Topwork.vn - Việc làm và tuyển dụng

Architect.Obook.vn - Online book

Architect.Ostore.vn - Online Store

Architect.Promotion.vn - Chương trình ưu đãi

Architect.Prize.vn - Giải thưởng và cuộc thi

Architect.Agreement.vn - Thỏa thuận hợp tác

Chuyên xây dựng nhà phố biệt thự
Team Khai Trí ( Mã số : 00262)
Brand@Builder.vn
12 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi

Website: Brand.Builder.vn 

Lược sử hình thành và phát triển: Brand.Builder.History.vn 

Danh tiếng: Brand.Builder.Repute.vn 

Tài khoản Khai Trí: K.Brand.Builder.vn 

Fanpage: F.Brand.Builder.vn 

Youtube: Y.Brand.Builder.vn  

Bài đăng:

Brand.Builder.Ostore.vn - Cửa hàng trực tuyến

Brand.Builder.Promotion.vn - Chương trình ưu đãi

Brand.Builder.invite.vn  - Sự kiện 

Brand.Builder.notify.vn - Thông báo

Brand.Builder.Opinion.vn - Trưng cầu ý kiến

Brand.Builder.Article.vn - Bài báo

Brand.Builder.Lesson.vn - Bài giảng và khóa học

Brand.Builder.Obook.vn - Online book

Brand.Builder.ejob.vn - Việc làm và tuyển dụng

Brand.Builder.Prize.vn - Giải thưởng và cuộc thi

Brand.Builder.Agreement.vn - Thỏa thuận hợp tác

Brand.Builder.Build.vn - Bất động sản

Tự giới thiệu

Team leader sẽ cập nhật nội dung giới thiệu về team tại đây. 

Mục tiêu của team là gì (WHY), sẽ thực hiện mục tiêu đó bằng cách nào (HOW) và team đã làm được những gì (WHAT)?

Mỗi team nên làm một video giới thiệu về team để đăng tại đây và đăng trong phần giới thiệu của website

Cộng đồng Khai Trí Đồng Nai
Admin ( Mã số : 00518)
DongNai@Khaitri.net.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Khai-Tri Designer community
Admin ( Mã số : 00007)
Admin@Designer.vn
2 Bài viết 89 Điểm 0 Người theo dõi 11 Thành viên

Thông báo: dự án này đang cần tìm Ban quản trị để có thể vận hành chính thức. 

F.Designer.vn  - Fanpage

G.Designer.vn  - Group Facebook

J.Designer.vn.  - Group Facebook về việc làm

Y.Designer.vn. - Youtube channel

M.Designer.vn. – Google map

About.Designer.vn   - Giới thiệu

Ask.Designer.vn   - Gửi câu hỏi

Register.Designer.vn   - Đăng ký gia nhập

Members.Designer.vn   - Các thành viên

info.Designer.vn   - Mọi thông tin về chúng tôi

Designer.History.vn -  Lược sử phát triển

CÁC BAN CỦA CHÚNG TÔI

Designer.Epublisher.vn - Nhà xuất bản điện tử

Designer.Reviewers.vn - Trung tâm đánh giá

Designer.Institutes.vn - Trung tâm nghiên cứu

Designer.Museum.vn - Bảo tàng trực tuyến

CÁC GROUP CỦA CHÚNG TÔI

Graphic.Designer.vn - Group thiết kế đồ họa

Fashion.Designer.vn - Group thiết kế thời trang

Designer.Adviser.vn - Group chuyên gia tư vấn mỹ thuật

Designer.Lecturer.vn - Group giảng viên mỹ thuật

Designer.Counselor.vn - Group cố vấn học đường ngành mỹ thuật

CÁC BÀI ĐĂNG 

Designer.Opinion.vn - Tham luận

Designer.Invitation.vn - Sự kiện

Designer.Lesson.vn - Bài giảng và khóa học

Designer.Topwork.vn - Việc làm và tuyển dụng

Designer.Obook.vn - Online book

Designer.Ostore.vn - Online Store

Designer.Promotion.vn - Chương trình ưu đãi

Designer.Prize.vn - Giải thưởng và cuộc thi

Designer.Agreement.vn - Thỏa thuận hợp tác

Admin ( Mã số : 00263)
Admin@Student.vn
1 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi 1 Thành viên
Cộng đồng Khai Trí Điện Biên
Admin ( Mã số : 00519)
DienBien@Khaitri.net.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Khai-Tri Healer Community
Admin ( Mã số : 00008)
Healer.vn@Khaitri.net.vn
1 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi 1 Thành viên

Thông báo: dự án này đang cần tìm Ban quản trị để có thể vận hành chính thức.  

F.Healer.vn  . - Fanpage

G.Healer.vn  . - Group Facebook

J.Healer.vn  .  - Group Facebook về việc làm

Y.Healer.vn  . - Youtube channel

M.Healer.vn  . – Google map

About.Healer.vn   - Giới thiệu

Ask.Healer.vn   - Gửi câu hỏi

Register.Healer.vn   - Đăng ký gia nhập

Members.Healer.vn   - Các thành viên

info.Healer.vn   - Mọi thông tin về chúng tôi

Healer.History.vn -  Lược sử phát triển

CÁC BAN CỦA CHÚNG TÔI

Healer.Epublisher.vn - Nhà xuất bản điện tử

Healer.Reviewers.vn - Trung tâm đánh giá

Healer.Institutes.vn - Trung tâm nghiên cứu

Healer.Museum.vn - Bảo tàng trực tuyến

CÁC GROUP CỦA CHÚNG TÔI

Đang thành lập

CÁC BÀI ĐĂNG 

Healer.Opinion.vn - Tham luận

Healer.Invitation.vn - Sự kiện

Healer.Lesson.vn - Bài giảng và khóa học

Healer.Topwork.vn - Việc làm và tuyển dụng

Healer.Obook.vn - Online book

Healer.Ostore.vn - Online Store

Healer.Promotion.vn - Chương trình ưu đãi

Healer.Prize.vn - Giải thưởng và cuộc thi

Healer.Agreement.vn - Thỏa thuận hợp tác

Cộng đồng Khai Trí Đắk Nông
Admin ( Mã số : 00520)
DakNong@Khaitri.net.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Khai-Tri Sponsor
Admin ( Mã số : 00009)
Sponsor.vn@Khaitri.net.vn
1 Bài viết 5 Điểm 0 Người theo dõi

About.Sponsor.vn   - Giới thiệu

Ask.Sponsor.vn   - Gửi câu hỏi 

Register.Sponsor.vn   - Đăng ký gia nhập

Members.Sponsor.vn   - Các thành viên

info.Sponsor.vn   - Mọi thông tin về chúng tôi

Sponsor.History.vn -  Lược sử phát triển

CÁC BÀI ĐĂNG 

Sponsor.Opinion.vn - Tham luận

Sponsor.Invitation.vn - Sự kiện

Sponsor.Lesson.vn - Bài giảng và khóa học

Sponsor.Topwork.vn - Việc làm và tuyển dụng

Sponsor.Obook.vn - Online book

Sponsor.Ostore.vn - Online Store

Sponsor.Promotion.vn - Chương trình ưu đãi

Sponsor.Prize.vn - Giải thưởng và cuộc thi

Sponsor.Agreement.vn - Thỏa thuận hợp tác