0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Giải quyết các vấn đề của Đắk Lắk trong thời kỳ thanh lọc
Admin ( Mã số : 00521)
DakLak.KhaiTri.net@Khaitri.net.vn
1 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Khai-Tri Sailor Community
Admin ( Mã số : 00522)
Sailor.vn@Khaitri.net.vn
1 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi 1 Thành viên
Your Address

Thông báo: dự án này đang cần tìm Ban quản trị để có thể vận hành chính thức.  

F.Sailor.vn. - Fanpage

G.Sailor.vn. - Group Facebook

J.Sailor.vn.  - Group Facebook về việc làm

Y.Sailor.vn. - Youtube channel

M.Sailor.vn. – Google map

About.Sailor.vn   - Giới thiệu

Ask.Sailor.vn   - Gửi câu hỏi

Register.Sailor.vn   - Đăng ký gia nhập

Members.Sailor.vn   - Các thành viên

info.Sailor.vn   - Mọi thông tin về chúng tôi

Sailor.History.vn -  Lược sử phát triển

CÁC BAN CỦA CHÚNG TÔI

Sailor.Epublisher.vn - Nhà xuất bản điện tử

Sailor.Reviewers.vn - Trung tâm đánh giá

Sailor.Institutes.vn - Trung tâm nghiên cứu

Sailor.Museum.vn - Bảo tàng trực tuyến

CÁC GROUP CỦA CHÚNG TÔI

Đang thành lập

CÁC BÀI ĐĂNG 

Sailor.Opinion.vn - Tham luận

Sailor.Invitation.vn - Sự kiện

Sailor.Lesson.vn - Bài giảng và khóa học

Sailor.Topwork.vn - Việc làm và tuyển dụng

Sailor.Obook.vn - Online book

Sailor.Ostore.vn - Online Store

Sailor.Promotion.vn - Chương trình ưu đãi

Sailor.Prize.vn - Giải thưởng và cuộc thi

Sailor.Agreement.vn - Thỏa thuận hợp tác

0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Khai-Tri Builder community
Admin ( Mã số : 00011)
Builder.vn@Khaitri.net.vn
3 Bài viết 34 Điểm 2 Người theo dõi 29 Thành viên

Thông báo: dự án này đang cần tìm Ban quản trị để có thể vận hành chính thức. 

F.Builder.vn  - Fanpage

G.Builder.vn  - Group Facebook

J.Builder.vn.  - Group Facebook về việc làm

Y.Builder.vn. - Youtube channel

M.Builder.vn. – Google map

About.Builder.vn   - Giới thiệu

Ask.Builder.vn   - Gửi câu hỏi

Register.Builder.vn   - Đăng ký gia nhập

Members.Builder.vn   - Các thành viên

info.Builder.vn   - Mọi thông tin về chúng tôi

Builder.History.vn -  Lược sử phát triển

CÁC BAN CỦA CHÚNG TÔI

Builder.Epublisher.vn - Nhà xuất bản điện tử

Builder.Reviewers.vn - Trung tâm đánh giá

Builder.Institutes.vn - Trung tâm nghiên cứu

Builder.Museum.vn - Bảo tàng trực tuyến

CÁC GROUP CỦA CHÚNG TÔI

House.Builder.vn - Group nhà thầu nhà phố biệt thự

Building.Builder.vn - Group nhà thầu cao ốc

MEP.Builder.vn - Group of Mechanical, Electrical and Plumbing Builders

Road.Builder.vn - Group xây dựng cầu đường

Water.Builder.vn - Group xây dựng công trình thủy

Concrete.Builder.vn - Group bê tông xây dựng

Steel.Builder.vn - Group nhà thầu kết cấu thép

Wood.Builder.vn - Group nhà thầu kết cấu gỗ

Foundation.Builder.vn - Group nhà thầu nền móng công trình

Material.Builder.vn - Group nhà thầu vật tư và thiết bị xây dựng

BIM.Builder.vn - Group về BIM

PM.Builder.vn - Group về quản lý dự án 

Law.Builder.vn - Group luật xây dựng

Sale.Builder.vn - Group sale và marketing sản phẩm và dự án xây dựng

HR.Builder.vn - Group tuyển dụng nhân sự ngành xây dựng 

Builder.Adviser.vn - Group chuyên gia tư vấn xây dựng

Builder.Lecturer.vn - Group giảng viên xây dựng

Builder.Counselor.vn - Group cố vấn học đường ngành xây dựng

CÁC BÀI ĐĂNG 

Builder.Opinion.vn - Tham luận

Builder.Invitation.vn - Sự kiện

Builder.Lesson.vn - Bài giảng và khóa học

Builder.Topwork.vn - Việc làm và tuyển dụng

Builder.Obook.vn - Online book

Builder.Ostore.vn - Online Store

Builder.Promotion.vn - Chương trình ưu đãi

Builder.Prize.vn - Giải thưởng và cuộc thi

Builder.Agreement.vn - Thỏa thuận hợp tác

0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Giải quyết các vấn đề của Cao Bằng trong thời kỳ thanh lọc
Admin ( Mã số : 00523)
CaoBang.KhaiTri.net@Khaitri.net.vn
1 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Khai-Tri Class
Admin ( Mã số : 00012)
Class.Khaitri.net@Khaitri.net.vn
2 Bài viết 9 Điểm 0 Người theo dõi

About.Class.Khaitri.net - Giới thiệu

HoiKhaitri.net - Gửi câu hỏi

CÁC BÀI ĐĂNG 

Class.Opinion.vn - Tham luận

Class.Invitation.vn - Sự kiện

Class.Lesson.vn - Bài giảng và khóa học

Class.Topwork.vn - Việc làm và tuyển dụng

Class.Obook.vn - Online book

Class.Ostore.vn - Online Store

Class.Promotion.vn - Chương trình ưu đãi

Class.Prize.vn - Giải thưởng và cuộc thi

Class.Agreement.vn - Thỏa thuận hợp tác

0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Giải quyết các vấn đề của Cà Mau trong thời kỳ thanh lọc
Admin ( Mã số : 00524)
CaMau.KhaiTri.net@Khaitri.net.vn
1 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Nơi đăng các quyết định kỷ luật thành viên của Khai Trí
Admin ( Mã số : 00013)
Blacklist@Khaitri.net
2 Bài viết 8 Điểm 0 Người theo dõi

Tài khoản này sẽ đăng các quyết định kỷ luật thành viên của Khai Trí. 

Xem giới thiệu về Vòng Kim Cô Khai Trí tại VongKimCo.Khaitri.net 

0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Giải quyết các vấn đề của Bình Thuận trong thời kỳ thanh lọc
Admin ( Mã số : 00525)
BinhThuan.KhaiTri.net@Khaitri.net.vn
1 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi