Khai-Tri Secretary Community
Admin ( Mã số : 00265)
Secretary.vn@Khaitri.net.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi 1 Thành viên

Website: Secretary.vn 

Tài khoản Khai Trí: K.Secretary.vn 

Fanpage: F.Secretary.vn 

Youtube: Y.Secretary.vn

Lược sử: Secretary.History.vn 

Cộng đồng Khai Trí Đắk Lắk
Admin ( Mã số : 00521)
DakLak@Khaitri.net.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Khai-tri Article
Admin ( Mã số : 00266)
Article.vn@Khaitri.net.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi

Website: Article.vn 

Tài khoản Khai Trí: K.Article.vn 

Fanpage: F.Article.vn 

Group Facebook: G.Article.vn 

Youtube: Y.Article.vn 

Khai-Tri Sailor Community
Admin ( Mã số : 00522)
Sailor.vn@Khaitri.net.vn
1 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi 1 Thành viên
Your Address

Thông báo: dự án này đang cần tìm Ban quản trị để có thể vận hành chính thức.  

F.Sailor.vn. - Fanpage

G.Sailor.vn. - Group Facebook

J.Sailor.vn.  - Group Facebook về việc làm

Y.Sailor.vn. - Youtube channel

M.Sailor.vn. – Google map

About.Sailor.vn   - Giới thiệu

Ask.Sailor.vn   - Gửi câu hỏi

Register.Sailor.vn   - Đăng ký gia nhập

Members.Sailor.vn   - Các thành viên

info.Sailor.vn   - Mọi thông tin về chúng tôi

Sailor.History.vn -  Lược sử phát triển

CÁC BAN CỦA CHÚNG TÔI

Sailor.Epublisher.vn - Nhà xuất bản điện tử

Sailor.Reviewers.vn - Trung tâm đánh giá

Sailor.Institutes.vn - Trung tâm nghiên cứu

Sailor.Museum.vn - Bảo tàng trực tuyến

CÁC GROUP CỦA CHÚNG TÔI

Đang thành lập

CÁC BÀI ĐĂNG 

Sailor.Opinion.vn - Tham luận

Sailor.Invitation.vn - Sự kiện

Sailor.Lesson.vn - Bài giảng và khóa học

Sailor.Topwork.vn - Việc làm và tuyển dụng

Sailor.Obook.vn - Online book

Sailor.Ostore.vn - Online Store

Sailor.Promotion.vn - Chương trình ưu đãi

Sailor.Prize.vn - Giải thưởng và cuộc thi

Sailor.Agreement.vn - Thỏa thuận hợp tác

0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Khai-Tri Builder community
Admin ( Mã số : 00011)
Admin@Builder.vn
2 Bài viết 34 Điểm 2 Người theo dõi 29 Thành viên

Thông báo: dự án này đang cần tìm Ban quản trị để có thể vận hành chính thức. 

F.Builder.vn  - Fanpage

G.Builder.vn  - Group Facebook

J.Builder.vn.  - Group Facebook về việc làm

Y.Builder.vn. - Youtube channel

M.Builder.vn. – Google map

About.Builder.vn   - Giới thiệu

Ask.Builder.vn   - Gửi câu hỏi

Register.Builder.vn   - Đăng ký gia nhập

Members.Builder.vn   - Các thành viên

info.Builder.vn   - Mọi thông tin về chúng tôi

Builder.History.vn -  Lược sử phát triển

CÁC BAN CỦA CHÚNG TÔI

Builder.Epublisher.vn - Nhà xuất bản điện tử

Builder.Reviewers.vn - Trung tâm đánh giá

Builder.Institutes.vn - Trung tâm nghiên cứu

Builder.Museum.vn - Bảo tàng trực tuyến

CÁC GROUP CỦA CHÚNG TÔI

House.Builder.vn - Group nhà thầu nhà phố biệt thự

Building.Builder.vn - Group nhà thầu cao ốc

MEP.Builder.vn - Group of Mechanical, Electrical and Plumbing Builders

Road.Builder.vn - Group xây dựng cầu đường

Water.Builder.vn - Group xây dựng công trình thủy

Concrete.Builder.vn - Group bê tông xây dựng

Steel.Builder.vn - Group nhà thầu kết cấu thép

Wood.Builder.vn - Group nhà thầu kết cấu gỗ

Foundation.Builder.vn - Group nhà thầu nền móng công trình

Material.Builder.vn - Group nhà thầu vật tư và thiết bị xây dựng

BIM.Builder.vn - Group về BIM

PM.Builder.vn - Group về quản lý dự án 

Law.Builder.vn - Group luật xây dựng

Sale.Builder.vn - Group sale và marketing sản phẩm và dự án xây dựng

HR.Builder.vn - Group tuyển dụng nhân sự ngành xây dựng 

Builder.Adviser.vn - Group chuyên gia tư vấn xây dựng

Builder.Lecturer.vn - Group giảng viên xây dựng

Builder.Counselor.vn - Group cố vấn học đường ngành xây dựng

CÁC BÀI ĐĂNG 

Builder.Opinion.vn - Tham luận

Builder.Invitation.vn - Sự kiện

Builder.Lesson.vn - Bài giảng và khóa học

Builder.Topwork.vn - Việc làm và tuyển dụng

Builder.Obook.vn - Online book

Builder.Ostore.vn - Online Store

Builder.Promotion.vn - Chương trình ưu đãi

Builder.Prize.vn - Giải thưởng và cuộc thi

Builder.Agreement.vn - Thỏa thuận hợp tác

Những địa điểm để 'chill' của thành viên Khai Trí
Admin ( Mã số : 00267)
Chillzone.vn@Khaitri.net.vn
2 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi 1 Thành viên

Website: Chillzone.vn 

Tài khoản Khai Trí: K.Chillzone.vn 

Fanpage: F.Chillzone.vn 

Group: G.Chillzone.vn 

Youtube: Y.Chillzone.vn 

Tiktok: T.Chillzone.vn 

Cộng đồng Khai Trí Cao Bằng
Admin ( Mã số : 00523)
CaoBang@Khaitri.net.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Khai-Tri Class
Admin ( Mã số : 00012)
Class@Khaitri.net.vn
2 Bài viết 9 Điểm 0 Người theo dõi

About.Class.Khaitri.net - Giới thiệu

HoiKhaitri.net - Gửi câu hỏi

CÁC BÀI ĐĂNG 

Class.Opinion.vn - Tham luận

Class.Invitation.vn - Sự kiện

Class.Lesson.vn - Bài giảng và khóa học

Class.Topwork.vn - Việc làm và tuyển dụng

Class.Obook.vn - Online book

Class.Ostore.vn - Online Store

Class.Promotion.vn - Chương trình ưu đãi

Class.Prize.vn - Giải thưởng và cuộc thi

Class.Agreement.vn - Thỏa thuận hợp tác

Admin ( Mã số : 00268)
Repute.vn@Khaitri.net.vn
4 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi 1 Thành viên
Cộng đồng Khai Trí Cà Mau
Admin ( Mã số : 00524)
CaMau@Khaitri.net.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Nơi đăng các quyết định kỷ luật thành viên của Khai Trí
Admin ( Mã số : 00013)
Blacklist@Khaitri.net
2 Bài viết 8 Điểm 0 Người theo dõi

Tài khoản này sẽ đăng các quyết định kỷ luật thành viên của Khai Trí. 

Xem giới thiệu về Vòng Kim Cô Khai Trí tại VongKimCo.Khaitri.net 

Team Khai Trí ( Mã số : 00269)
UAH@Khaitri.net.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi 1 Thành viên
Cộng đồng Khai Trí Bình Thuận
Admin ( Mã số : 00525)
BinhThuan@Khaitri.net.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi