Liên minh cựu SV, SV, giảng viên lĩnh vực thẩm định BĐS của ĐH Bách Khoa TP HCM - HCMUT.edu.vn
Team Khai Trí ( Mã số : 00256)
HCMUT.SoiNha.com@Khaitri.net.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Liên minh cựu SV, SV, giảng viên lĩnh vực quản lý BĐS của ĐH Bách Khoa TP HCM - HCMUT.edu.vn
Team Khai Trí ( Mã số : 00257)
HCMUT.RaoNha.com@@Khaitri.net.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Chuyên xây dựng nhà phố biệt thự
Team Khai Trí ( Mã số : 00262)
Brand@Builder.vn
12 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi

Website: Brand.Builder.vn 

Lược sử hình thành và phát triển: Brand.Builder.History.vn 

Danh tiếng: Brand.Builder.Repute.vn 

Tài khoản Khai Trí: K.Brand.Builder.vn 

Fanpage: F.Brand.Builder.vn 

Youtube: Y.Brand.Builder.vn  

Bài đăng:

Brand.Builder.Ostore.vn - Cửa hàng trực tuyến

Brand.Builder.Promotion.vn - Chương trình ưu đãi

Brand.Builder.invite.vn  - Sự kiện 

Brand.Builder.notify.vn - Thông báo

Brand.Builder.Opinion.vn - Trưng cầu ý kiến

Brand.Builder.Article.vn - Bài báo

Brand.Builder.Lesson.vn - Bài giảng và khóa học

Brand.Builder.Obook.vn - Online book

Brand.Builder.ejob.vn - Việc làm và tuyển dụng

Brand.Builder.Prize.vn - Giải thưởng và cuộc thi

Brand.Builder.Agreement.vn - Thỏa thuận hợp tác

Brand.Builder.Build.vn - Bất động sản

Tự giới thiệu

Team leader sẽ cập nhật nội dung giới thiệu về team tại đây. 

Mục tiêu của team là gì (WHY), sẽ thực hiện mục tiêu đó bằng cách nào (HOW) và team đã làm được những gì (WHAT)?

Mỗi team nên làm một video giới thiệu về team để đăng tại đây và đăng trong phần giới thiệu của website

Team Khai Trí ( Mã số : 00269)
UAH@Khaitri.net.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi 1 Thành viên
Thổ địa huyện Kbang, tỉnh Gia Lai
Team Khai Trí ( Mã số : 00270)
Kbang.net@Khaitri.net.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Liên minh cựu sinh viên, sinh viên, giảng viên ngành kỹ thuật của ĐH Kiến Trúc TP HCM UAH.edu.vn
Team Khai Trí ( Mã số : 00115)
UAH.Engineer.vn@Khaitri.net.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi 2 Thành viên
Liên minh cựu SV, SV, giảng viên ngành kiến trúc, quy hoạch, nội thất của ĐH Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn
Team Khai Trí ( Mã số : 00116)
UAH.Architect.vn@Khaitri.net.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi 1 Thành viên

UAH.Architect.vn là liên minh của các kiến trúc sư, giảng viên và sinh viên của trường đại học Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn . Đây là khoa kiến trúc của trường tự học kiến trúc TP HCM UAH.Eedu.vn nơi giúp sinh viên tự học trong các dự án thực tế của liên minh dưới sự dìu dắt của các cựu sinh viên UAH. 

About.UAH.Architect.vn - About us

info.UAH.Architect.vn - Our information

Ask.UAH.Architect.vn - Ask us anything

Members.UAH.Architect.vn  - Our Members

Mentor.UAH.Architect.vn - Mentor đang cần tìm đệ tử

Mentee.UAH.Architect.vn - Mentee đang cần tìm sư phụ

F.UAH.Architect.vn  - Our Fanpage

G.UAH.Architect.vn - Our Facebook Group

Y.UAH.Architect.vn - Our Youtube 

M.UAH.Architect.vn - Our address on Google Map  

Nơi hướng nghiệp và luyện thi vào đại học Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn
Team Khai Trí ( Mã số : 00117)
UAH.Pupil.vn@Khaitri.net.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi

Xem giới thiệu về trường tự học Kiến Trúc TP Hồ Chí Minh tại About.UAH.Eedu.vn 

Học viên khoa Mỹ Thuật sẽ được cấp bằng tại Degree.vn và trở thành Designer.vn 

Nhóm nghiên cứu của Trường tự học Kiến Trúc TP HCM UAH.Eedu.vn
Team Khai Trí ( Mã số : 00119)
UAH.Institutes.vn@Khaitri.net.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Trung tâm đánh giá của Trường tự học Kiến Trúc TP HCM UAH.Eedu.vn
Team Khai Trí ( Mã số : 00121)
UAH.Reviewers.vn@Khaitri.net.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Liên minh cựu SV, SV, giảng viên ngành xây dựng của ĐH Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn
Team Khai Trí ( Mã số : 00207)
UAH.Builder.vn@Khaitri.net.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi

About.UAH.Builder.vn - Giới thiệu 

info.UAH.Builder.vn - Mọi thông tin về chúng tôi

Ask.UAH.Builder.vn - Gửi câu hỏi và đặt lịch tư vấn

Apply.UAH.Builder.vn - Ứng tuyển hoặc dự thầu

Members.UAH.Builder.vn - Các thành viên

F.UAH.Builder.vn. - Fanpage

Y.UAH.Builder.vn. - Youtube channel

M.UAH.Builder.vn. - Google Map

UAH.Builder.History.vn -  Lược sử phát triển

UAH.Builder.Museum.vn - Bảo tàng trực tuyến

BÀI ĐĂNG

UAH.Builder.Opinion.vn - Tham luận

UAH.Builder.invitation.vn - Sự kiện

UAH.Builder.Lesson.vn - Bài giảng và khóa học

UAH.Builder.Topwork.vn - Việc làm và tuyển dụng

UAH.Builder.Obook.vn - Online book

UAH.Builder.Ostore.vn - Online Store

UAH.Builder.Promotion.vn - Chương trình ưu đãi

UAH.Builder.Prize.vn - Giải thưởng và cuộc thi

UAH.Builder.Agreement.vn - Thỏa thuận và hợp tác

UAH.Builder.Build.vn - Bất động sản

Liên minh cựu SV, SV, giảng viên ngành mỹ thuật của ĐH Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn
Team Khai Trí ( Mã số : 00208)
UAH.Designer.vn@Khaitri.net.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi 2 Thành viên
Liên minh cựu SV, SV, giảng viên về quản lý BĐS của ĐH Kiến trúc TP HCM
Team Khai Trí ( Mã số : 00209)
UAH.Raonha.com@Khaitri.net.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi 1 Thành viên
Liên minh cựu SV, SV, giảng viên lĩnh vực thẩm định BĐS của ĐH Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn
Team Khai Trí ( Mã số : 00210)
UAH.Soinha.com@Khaitri.net.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi 1 Thành viên
Trung tâm tính toán kết cấu và thí nghiệm của Trường tự học Kiến trúc TP HCM UAH.Eedu.vn
Team Khai Trí ( Mã số : 00211)
UAH.Structure.vn@Khaitri.net.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Trung tâm hướng nghiệp và luyện thi của Trường tự học xây dựng Hà Nội NUCE.Eedu.vn
Team Khai Trí ( Mã số : 00212)
NUCE.Pupil.vn@Khaitri.net.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Liên minh cựu SV, SV, giảng viên ngành kiến trúc, quy hoạch, nội thất của ĐH Xây dựng Hà Nội NUCE.edu.vn
Team Khai Trí ( Mã số : 00213)
NUCE.Architect.vn@Khaitri.net.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Liên minh cựu SV, SV, giảng viên các ngành kỹ thuật của ĐH Xây dựng Hà Nội NUCE.edu.vn
Team Khai Trí ( Mã số : 00214)
NUCE.Engineer.vn@Khaitri.net.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Liên minh cựu SV, SV, giảng viên ngành xây dựng của ĐH Xây dựng Hà Nội NUCE.edu.vn
Team Khai Trí ( Mã số : 00215)
NUCE.Builder.vn@Khaitri.net.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Liên minh cựu SV, SV, giảng viên lĩnh vực quản lý BĐS của ĐH Xây dựng Hà Nội NUCE.edu.vn
Team Khai Trí ( Mã số : 00216)
NUCE.RaoNha.com@Khaitri.net.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Liên minh cựu SV, SV, giảng viên lĩnh vực thẩm định BĐS của ĐH Xây dựng Hà Nội NUCE.edu.vn
Team Khai Trí ( Mã số : 00217)
NUCE.SoiNha.com@Khaitri.net.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Trung tâm tính toán kết cấu và thí nghiệm của Trường tự học Xây dựng Hà Nội NUCE.Eedu.vn
Team Khai Trí ( Mã số : 00218)
NUCE.Structure.vn@Khaitri.net.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Nhóm nghiên cứu của Trường tự học Xây dựng Hà Nội NUCE.Eedu.vn
Team Khai Trí ( Mã số : 00219)
NUCE.Institutes.vn@Khaitri.net.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Trung tâm đánh giá của Trường tự học Xây dựng Hà Nội NUCE.Eedu.vn
Team Khai Trí ( Mã số : 00220)
NUCE.Reviewers.vn@Khaitri.net.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Nơi hướng nghiệp và luyện thi vào ĐH Bách khoa TP HCM - HCMUT.edu.vn
Team Khai Trí ( Mã số : 00221)
HCMUT.Pupil.vn@Khaitri.net.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Liên minh cựu SV, SV, giảng viên ngành kiến trúc của ĐH Bách Khoa TP HCM - HCMUT.edu.vn
Team Khai Trí ( Mã số : 00222)
HCMUT.Architect.vn@Khaitri.net.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Liên minh cựu SV, SV, giảng viên ngành kỹ thuật của ĐH Bách Khoa TP HCM - HCMUT.edu.vn
Team Khai Trí ( Mã số : 00223)
HCMUT.Engineer.vn@Khaitri.net.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Liên minh cựu SV, SV, giảng viên ngành xây dựng của ĐH Bách Khoa TP HCM - HCMUT.edu.vn
Team Khai Trí ( Mã số : 00224)
HCMUT.Builder.vn@Khaitri.net.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Trung tâm đánh giá sẩn phẩm của Trường tự học Kiến Trúc Hà Nội HAU.Eedu.vn
Team Khai Trí ( Mã số : 00243)
HAU.Reviewers.vn@Khaitri.net.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Trung tâm nghiên cứu của Trường tự học Kiến trúc Hà Nội HAU.Eedu.vn
Team Khai Trí ( Mã số : 00244)
HAU.Institutes.vn@Khaitri.net.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Trung tâm tính toán kết cấu và thí nghiệm của Trường tự học Kiến trúc Hà Nội HAU.Eedu.vn
Team Khai Trí ( Mã số : 00245)
HAU.Structure.vn@Khaitri.net.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Liên minh cựu SV, SV, giảng viên lĩnh vực thẩm định BĐS của ĐH Kiến trúc Hà Nội HAU.edu.vn
Team Khai Trí ( Mã số : 00246)
HAU.SoiNha.com@Khaitri.net.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Liên minh cựu SV, SV, giảng viên lĩnh vực quản lý BĐS của ĐH Kiến trúc Hà Nội - HAU.edu.vn
Team Khai Trí ( Mã số : 00247)
HAU.RaoNha.com@Khaitri.net.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Liên minh cựu SV, SV, giảng viên ngành mỹ thuật trường ĐH Kiến trúc Hà Nội - HAU.edu.vn
Team Khai Trí ( Mã số : 00248)
HAU.Designer.vn@Khaitri.net.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Liên minh cựu SV, SV, giảng viên ngành xây dựng trường ĐH Kiến trúc Hà Nội - HAU.edu.vn
Team Khai Trí ( Mã số : 00249)
HAU.Builder.vn@Khaitri.net.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Liên minh cựu SV, SV, giảng viên ngành kỹ thuật trường ĐH Kiến trúc Hà Nội HAU.edu.vn
Team Khai Trí ( Mã số : 00250)
HAU.Engineer.vn@Khaitri.net.vn
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi