Team / League / Valley ( Mã số : 00016)
Village@khaitri.net
0 Bài viết 8 Điểm 0 Người theo dõi 1 Thành viên
Team / League / Valley ( Mã số : 00017)
Wiki@Khaitri.net
0 Bài viết 9 Điểm 0 Người theo dõi
Chứng chỉ trực tuyến Việt Nam
Team / League / Valley ( Mã số : 00019)
Diploma@Khaitri.net
0 Bài viết 6 Điểm 0 Người theo dõi

Xem giới thiệu tại About.Diploma.vn 

Bằng cấp trực tuyến Việt Nam
Team / League / Valley ( Mã số : 00020)
Degree@Khaitri.net
0 Bài viết 6 Điểm 0 Người theo dõi

Xem giới thiệu tại About.Degree.vn 

Cộng đồng các tạp chí điện tử Việt Nam
Team / League / Valley ( Mã số : 00021)
EJournal@Khaitri.net
0 Bài viết 5 Điểm 0 Người theo dõi

Xem giới thiệu tại About.eJournal.vn 

Cộng đồng nghiên cứu Việt Nam
Team / League / Valley ( Mã số : 00022)
institutes@khaitri.net
0 Bài viết 7 Điểm 0 Người theo dõi 1 Thành viên

Thông báo: dự án này đang cần tìm Ban quản trị để có thể vận hành chính thức. Nếu bạn thấy tâm huyết với dự án này thì vui lòng đăng ký vào Ban quản trị tại Register.Khaitri.net   

Để vượt qua khủng hoảng, Việt Nam cần phải nghiên cứu để giải quyết rất nhiều vấn đề chưa từng có tiền lệ, và đây đều là những vấn đề liên ngành vô cùng phức tạp. Để tạo một môi trường nghiên cứu cởi mở và tự do cho các nhà nghiên cứu trẻ KHÔNG CHÍNH QUY (không yêu cầu học vị học hàm) của Việt Nam, Hội Đồng Khai Trí đã thành lập Institutes.vn như một liên minh giữa các nhóm nghiên cứu độc lập và sáng tạo nhằm giải quyết các vấn đề giúp Việt Nam vượt lên khủng hoảng. 

Ngoài ra, 'tòa tháp ngà khoa học' hiện nay đang có một 'hàng rào bằng cấp' cao vời vợi ngăn cản những 'nhà khoa học nông dân' không sao vào được, trong khi hàng vạn vấn đề phát sinh mỗi ngày trong cuộc sống của người dân thì không có ai giải quyết cả. Vì vậy, chúng tôi muốn tạo ra một vườn ươm những 'nhà khoa học nông dân' như vậy để giải quyết những vấn đề thực tế cho Việt Nam trong thời kỳ khủng hoảng. Để ghi nhận tài năng của họ, những người có nhiều sáng kiến bất kỳ trong lĩnh vực gì sẽ được kết nạp vào một cộng đồng nghành nghề cho dù họ không có bằng cấp gì cả, và họ sẽ có thêm một tên điện tử là YourName.Scientist.vn hoặc YourName.Engineer.vn  hoặc YourName.Technologist.vn  hoặc bất cứ tên nào phù hợp với họ. Họ sẽ được mời vào Institutes.vn để cùng nghiên cứu với những nhà khoa học chính quy khác một cách bình đẳng. Tức là tại Institutes.vn không có một 'hàng rào bằng cấp nào cả'. 

Mỗi cộng đồng ngành nghề, mỗi vườn ươm, và mỗi trường tự học trực tuyến Eedu.vn đều có một nhóm nghiên cứu, tất cả các nhóm này đều được quản lý chung và được kết hợp với nhau bởi Institutes.vn . Nhờ đó Institutes.vn có thể thực hiện được các dự án nghiên cứu liên ngành với độ lớn không giới hạn. 

Ngoài ra, một nhóm thành viên của Khai Trí cũng có thể xin mở một nhóm nghiên cứu độc lập (kể cả họ đang là học sinh hoặc nông dân), miễn là bạn tập hợp được đủ các thành viên uy tín trên Khai Trí. Khi đó nhóm của bạn sẽ được cấp một tài khoản tại Khaitri.net với tên miền YourBrand.Institutes.vn và có thể kết hợp với tất cả các nhóm nghiên cứu khác của Khai Trí. 

Nhóm nghiên cứu của các cộng đồng nghề nghiệp:

Actor.Institutes.vn - Institute of Actor.vn

Actress.Institutes.vn - Institute of Actress.vn

Adviser.Institutes.vn - Institute of Adviser.vn

Agronomist.Institutes.vn - Institute of Agronomist.vn

Architect.Institutes.vn - Institute of Architect.vn

Artists.Institutes.vn - Institute of Artists.vn

Biologist.Institutes.vn - Institute of Biologist.vn

Buddhist.Institutes.vn - Institute of Buddhist.vn

Builder.Institutes.vn - Institute of Builder.vn

Chemist.Institutes.vn - Institute of Chemist.vn

Composer.Institutes.vn - Institute of Composer.vn

Culturalist.Institutes.vn - Institute of Culturalist.vn

Dealer.Institutes.vn - Institute of Dealer.vn

Designer.Institutes.vn - Institute of Designer.vn

Economists.Institutes.vn - Institute of Economists.vn

Electrician.Institutes.vn - Institute of Electrician.vn

Engineer.Institutes.vn - Institute of Engineer.vn

Geologist.Institutes.vn - Institute of Geologist.vn

Healer.Institutes.vn - Institute of Healer.vn

Historian.Institutes.vn - Institute of Historian.vn

Interpreter.Institutes.vn - Institute of Interpreter.vn

ITengineer.Institutes.vn - Institute of ITengineer.vn

Jurist.Institutes.vn - Institute of Jurist.vn

Lecturer.Institutes.vn - Institute of Lecturer.vn

LightWorker.Institutes.vn - Institute of LightWorker.vn

Linguist.Institutes.vn - Institute of Linguist.vn

Mathematician.Institutes.vn - Institute of Mathematician.vn

Mechanic.Institutes.vn - Institute of Mechanic.vn

Meditator.Institutes.vn - Institute of Meditator.vn

Monk.Institutes.vn - Institute of Monk.vn

Painter.Institutes.vn - Institute of Painter.vn

Philosopher.Institutes.vn - Institute of Philosopher.vn

Physician.Institutes.vn - Institute of Physician.vn

Physicist.Institutes.vn - Institute of Physicist.vn

Professor.Institutes.vn - Institute of Professor.vn

Psychologist.Institutes.vn - Institute of Psychologist.vn

Pupil.Institutes.vn - Institute of Pupil.vn

RaoNha.Institutes.vn - Institute of RaoNha.com

Recruiters.Institutes.vn - Institute of Recruiters.vn

Reporter.Institutes.vn - Institute of Reporter.vn

Roboticist.Institutes.vn - Institute of Roboticist.vn

Scientist.Institutes.vn - Institute of Scientist.vn

Singer.Institutes.vn - Institute of Singer.vn

Sociologist.Institutes.vn - Institute of Sociologist.vn

SoiNha.Institutes.vn - Institute of SoiNha.com

Speaker.Institutes.vn - Institute of Speaker.vn

StarSeed.Institutes.vn - Institute of StarSeed.vn

Strategist.Institutes.vn - Institute of Strategist.vn

Teacher.Institutes.vn - Institute of Teacher.vn

Technologist.Institutes.vn - Institute of Technologist.vn

Theologian.Institutes.vn - Institute of Theologian.vn

VietCook.Institutes.vn - Institute of VietCook.vn

Worker.Institutes.vn - Institute of Worker.vn

Nhóm nghiên cứu của các vườn ươm:

Pupil.edu.Institutes.vn – Institute of Pupil.edu.vn 

Educator.edu.Institutes.vn – Institute of Educator.edu.vn 

Construction.edu.Institutes.vn – Institute of Construction.edu.vn 

Architecture.edu.Institutes.vn – Institute of Architecture.edu.vn 

Engineering.edu.Institutes.vn – Institute of Engineering.edu.vn 

Economy.edu.Institutes.vn – Institute of Economy.edu.vn 

Manager.edu.Institutes.vn – Institute of Manager.edu.vn 

Humanity.edu.Institutes.vn – Institute of Humanity.edu.vn 

Scientist.edu.Institutes.vn – Institute of Scientist.edu.vn 

Medicine.edu.Institutes.vn – Institute of Medicine.edu.vn 

FineArt.edu.Institutes.vn – Institute of FineArt.edu.vn 

Artist.edu.Institutes.vn – Institute of Artist.edu.vn 

Agriculture.edu.Institutes.vn – Institute of Agriculture.edu.vn 

Reporter.edu.Institutes.vn – Institute of Reporter.edu.vn 

Worker.edu.Institutes.vn – Institute of Worker.edu.vn 

Chef.edu.Institutes.vn – Institute of Chef.edu.vn 

Meditation.edu.Institutes.vn – Institute of Meditation.edu.vn 

Nhóm nghiên cứu của các trường tự học trực tuyến Eedu.vn:

Mỗi trường tự học trực tuyến của một trường đại học sẽ có một nhóm nghiên cứu của riêng trường đó. Ví dụ: UAH.Eedu.vn là trường tự học trực tuyến cho Trường đại học Kiến Trúc TP HCM UAH.edu.vn . Khi đó UAH.Eedu.vn sẽ có một nhóm nghiên cứu là UAH.Institutes.vn . Tương tự cho các trường tự học trực tuyến khác. 

Xem tất cả trường tự học trực tuyến tại Eedu.vn 

Các trung tâm tư vấn tâm lý tại Việt Nam
Team / League / Valley ( Mã số : 00023)
Psychology@Khaitri.net
0 Bài viết 7 Điểm 0 Người theo dõi

Xem giới thiệu tại About.Psychology.vn 

Những địa điểm thiền định và chiêm nghiệm tại Việt Nam
Team / League / Valley ( Mã số : 00024)
Meditation@Khaitri.net
0 Bài viết 7 Điểm 0 Người theo dõi
Cộng đồng NewFarm
Team / League / Valley ( Mã số : 00025)
Newfarm@Khaitri.net
0 Bài viết 7 Điểm 0 Người theo dõi

Xem giới thiệu tại About.Newfarm.vn 

Cộng đồng bảo vệ môi trường Việt Nam
Team / League / Valley ( Mã số : 00026)
WildLife@Khaitri.net
0 Bài viết 8 Điểm 0 Người theo dõi

Xem giới thiệu tại About.Wildlife.vn 

Cộng đồng chữa lành Việt Nam
Team / League / Valley ( Mã số : 00027)
Healing@Khaitri.net
0 Bài viết 8 Điểm 0 Người theo dõi

Xem giới thiệu tại About.Healing.vn 

Cộng đồng nhà thầu điện Việt Nam
Team / League / Valley ( Mã số : 00029)
Electricity@Khaitri.net
0 Bài viết 6 Điểm 0 Người theo dõi
Cộng đồng tính toán và mô phỏng Việt Nam
Team / League / Valley ( Mã số : 00030)
Structure@Khaitri.net
0 Bài viết 7 Điểm 0 Người theo dõi

Xem giới thiệu tại About.Structure.vn 

Team / League / Valley ( Mã số : 00031)
SpaceShip@Khaitri.net
0 Bài viết 8 Điểm 0 Người theo dõi

Xem giới thiệu tại About.SpaceShip.vn 

Các trung tâm tuyển dụng của Khai Trí
Team / League / Valley ( Mã số : 00033)
Topwork@Khaitri.net
0 Bài viết 5 Điểm 0 Người theo dõi

Xem giới thiệu tại About.Topwork.vn 

Lịch sử trực tuyến Việt Nam
Team / League / Valley ( Mã số : 00036)
History@Khaitri.net
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi

Xem giới thiệu tại About.History.vn 

Team / League / Valley ( Mã số : 00095)
Khaitri.EJournal.vn@Khaitri.net
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi

Nơi xuất bản các bài tham luận của thành viên liên quan đến các chủ đề: hệ tư duy, các thông điệp, các vấn đề chung của Khai Trí. 

Cộng đồng tư vấn Việt Nam
Team / League / Valley ( Mã số : 00098)
Consultancy@Khaitri.net
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Tư vấn ứng dụng BIM cho xây dựng
Team / League / Valley ( Mã số : 00104)
hoang.lam@onebimvn.com
0 Bài viết 1 Điểm 0 Người theo dõi
Cộng đồng BIM Việt Nam
Team / League / Valley ( Mã số : 00105)
hoang.lam@bimvietnam.org
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Team / League / Valley ( Mã số : 00108)
Reviewers.vn@Khaitri.net
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi

Xem giới thiệu tại About.Reviewers.vn 

Cộng đồng các nhà xuất bản điện tử Việt Nam
Team / League / Valley ( Mã số : 00110)
EPublisher.vn@Khaitri.net
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi 1 Thành viên

Thông báo: dự án này đang cần tìm Ban quản trị để có thể vận hành chính thức. Nếu bạn thấy tâm huyết với dự án này thì vui lòng đăng ký vào Ban quản trị tại Register.Khaitri.net   

Nhà xuất bản điện tử EPublisher.vn chỉ xuất bản các bài viết của thành viên Khai Trí như:

- Xuất bản các bài tham luận lên Opinion.vn bằng cách cấp tên miền cho bài tham luận, ví dụ: 01.Opinion.vn 

- Xuất bản các bài giảng lên Lesson.vn bằng cách cấp tên miền cho bài giảng, ví dụ: 01.Lesson.vn 

- Xuất bản các Obook lên Obook.vn bằng cách cấp tên miền cho Obook, ví dụ: 01.Obook.vn 

- Cấp tên miền bảo hộ sản phẩm hoặc dịch vụ của thành viên Khai Trí, ví dụ: P01.YourName.Engineer.vn 

- Chỉ những bài viết đã được xuất bản mới được đưa vào thư viện WikiKhaitri.net 

Cách xuất bản bài viết:

Thành viên gửi email link bài viết và file PDF của bài viết cho nhà xuất bản phù hợp với nội dung bài viết. Trong file PDF các video sẽ thay bằng link của video. Nhà xuất bản đó sẽ gửi cho các Editor review vào cuối bài viết, các review này luôn công khai và sẽ bị 'niêm phong' khi xuất bản. Nhà xuất bản sẽ dựa vào các review này để quyết định có xuất bản bài viết hay không. Bài viết đã được cấp tên miền vẫn có thể bị thu hồi nếu sau đó tác giả chỉnh sửa nội dung không còn đủ tiêu chuẩn để xuất bản nữa.

Hiện tại Khai Trí có 53 nhà xuất bản của cộng đồng nghề nghiệp và 17 nhà xuất bản trong lĩnh vực giáo dục cho các thành viên lựa chọn như danh sách bên dưới:

Nhà xuất bản điện tử của các cộng đồng nghề nghiệp:

Actor.EPublisher.vn - EPublisher of Actor.vn 
Actress.EPublisher.vn - EPublisher of Actress.vn 
Adviser.EPublisher.vn - EPublisher of Adviser.vn 
Agronomist.EPublisher.vn - EPublisher of Agronomis.vn 
Architect.EPublisher.vn - EPublisher ofArchitect.vn
Artists.EPublisher.vn - EPublisher of Artists.vn
Biologist.EPublisher.vn - EPublisher of Biologist.vn 
Buddhist.EPublisher.vn - EPublisher of Buddhist.vn
Builder.EPublisher.vn - EPublisher of Builder.vn
Chemist.EPublisher.vn - EPublisher of Chemist.vn
Composer.EPublisher.vn - EPublisher of Composer.vn
Culturalist.EPublisher.vn - EPublisher of Culturalist.vn
Dealer.EPublisher.vn - EPublisher of Dealer.vn
Designer.EPublisher.vn - EPublisher of Designer.vn
Economists.EPublisher.vn - EPublisher of Economists.vn
Electrician.EPublisher.vn - EPublisher of Electricia.vn
Engineer.EPublisher.vn - EPublisher of Engineer.vn
Geologist.EPublisher.vn - EPublisher of Geologist.vn
Healer.EPublisher.vn - EPublisher of Healer.vn
Historian.EPublisher.vn - EPublisher of Historia.vn
Interpreter.EPublisher.vn - EPublisher of Interpreter.vn
ITengineer.EPublisher.vn - EPublisher of ITenginee.vn
Jurist.EPublisher.vn - EPublisher of Jurist.vn
Lecturer.EPublisher.vn - EPublisher of Lecturer.vn
LightWorker.EPublisher.vn - EPublisher of LightWorker.vn
Linguist.EPublisher.vn - EPublisher of Linguist.vn
Mathematician.EPublisher.vn - EPublisher of Mathematician.vn
Mechanic.EPublisher.vn - EPublisher of Mechanic.vn
Meditator.EPublisher.vn - EPublisher of Meditator.vn
Monk.EPublisher.vn - EPublisher of Monk.vn
Painter.EPublisher.vn - EPublisher of Painter.vn
Philosopher.EPublisher.vn - EPublisher of Philosopher.vn
Physician.EPublisher.vn - EPublisher of Physician.vn
Physicist.EPublisher.vn - EPublisher of Physicist.vn
Professor.EPublisher.vn - EPublisher of Professor.vn
Psychologist.EPublisher.vn - EPublisher of Psychologist.vn
Pupil.EPublisher.vn - EPublisher of Pupil.vn
RaoNha.EPublisher.vn - EPublisher of RaoNha.vn
Recruiters.EPublisher.vn - EPublisher of Recruiters.vn
Reporter.EPublisher.vn - EPublisher of Reporter.vn
Roboticist.EPublisher.vn - EPublisher of Roboticist.vn
Scientist.EPublisher.vn - EPublisher of Scientist.vn
Singer.EPublisher.vn - EPublisher of Singer.vn
Sociologist.EPublisher.vn - EPublisher of Sociologist.vn
SoiNha.EPublisher.vn - EPublisher of SoiNha.vn
Speaker.EPublisher.vn - EPublisher of Speaker.vn
StarSeed.EPublisher.vn - EPublisher of StarSeed.vn
Strategist.EPublisher.vn - EPublisher of Strategist.vn
Teacher.EPublisher.vn - EPublisher of Teacher.vn
Technologist.EPublisher.vn - EPublisher of Technologist.vn
Theologian.EPublisher.vn - EPublisher of Theologian.vn
VietCook.EPublisher.vn - EPublisher of VietCook.vn
Worker.EPublisher.vn - EPublisher of Worker.vn

Các nhà xuất bản điện tử ngành giáo dục:

Agriculture.edu.EPublisher.vn - EPublisher of Agriculture.edu.vn
Architecture.edu.EPublisher.vn - EPublisher of Architecture.edu.vn
Artist.edu.EPublisher.vn - EPublisher of Artist.edu.vn
Chef.edu.EPublisher.vn - EPublisher of Chef.edu.vn
Construction.edu.EPublisher.vn - EPublisher of Construction.edu.vn
Economy.edu.EPublisher.vn - EPublisher of Economy.edu.vn
Educator.edu.EPublisher.vn - EPublisher of Educator.edu.vn
Engineering.edu.EPublisher.vn - EPublisher of Engineering.edu.vn
FineArt.edu.EPublisher.vn - EPublisher of FineArt.edu.vn
Humanity.edu.EPublisher.vn - EPublisher of Humanity.edu.vn
Manager.edu.EPublisher.vn - EPublisher of Manager.edu.vn
Medicine.edu.EPublisher.vn - EPublisher of Medicine.edu.vn
Meditation.edu.EPublisher.vn - EPublisher of Meditation.edu.vn
Pupil.edu.EPublisher.vn - EPublisher of Pupil.edu.vn
Reporter.edu.EPublisher.vn - EPublisher of Reporter.edu.vn
Scientist.edu.EPublisher.vn - EPublisher of Scientist.edu.vn
Worker.edu.EPublisher.vn - EPublisher of Worker.edu.vn

...

Khoa xây dựng, trường tự học kiến trúc TP HCM
Team / League / Valley ( Mã số : 00115)
UAH.Construction.edu.vn@Khaitri.net
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi

Xem giới thiệu về Trường tự học Kiến Trúc TP Hồ Chí Minh tại About.UAH.Eedu.vn 

Học viên của khoa xây dựng UAH.Construction.edu.vn sẽ được cấp bằng tại Degree.vn và trở thành Engineer.vn 

Khoa Kiến Trúc, trường tự học Kiến Trúc TP Hồ Chí Minh UAH.Eedu.vn
Team / League / Valley ( Mã số : 00116)
UAH.Architecture.edu.vn@Khaitri.net
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi

Xem giới thiệu về trường tự học Kiến Trúc TP Hồ Chí Minh tại About.UAH.Eedu.vn 

Học viên của khoa Kiến Trúc sẽ được cấp bằng tại Degree.vn và trở thành Architect.vn 

Khoa Mỹ Thuật, trường tự học Kiến Trúc TP Hồ Chí Minh UAH.Eedu.vn
Team / League / Valley ( Mã số : 00117)
UAH.FineArt.edu.vn@Khaitri.net
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi

Xem giới thiệu về trường tự học Kiến Trúc TP Hồ Chí Minh tại About.UAH.Eedu.vn 

Học viên khoa Mỹ Thuật sẽ được cấp bằng tại Degree.vn và trở thành Designer.vn 

Nhóm nghiên cứu của Trường tự học Kiến Trúc TP HCM UAH.Eedu.vn
Team / League / Valley ( Mã số : 00119)
UAH.Institutes.vn@Khaitri.net
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Trung tâm đánh giá của Trường tự học Kiến Trúc TP HCM UAH.Eedu.vn
Team / League / Valley ( Mã số : 00121)
UAH.Reviewers.vn@Khaitri.net
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi