Chuyên xây dựng nhà phố biệt thự
Team Khai Trí ( Mã số : 00262)
Brand@Builder.vn
12 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi

Website: Brand.Builder.vn 

Lược sử hình thành và phát triển: Brand.Builder.History.vn 

Danh tiếng: Brand.Builder.Repute.vn 

Tài khoản Khai Trí: K.Brand.Builder.vn 

Fanpage: F.Brand.Builder.vn 

Youtube: Y.Brand.Builder.vn  

Bài đăng:

Brand.Builder.Ostore.vn - Cửa hàng trực tuyến

Brand.Builder.Promotion.vn - Chương trình ưu đãi

Brand.Builder.invite.vn  - Sự kiện 

Brand.Builder.notify.vn - Thông báo

Brand.Builder.Opinion.vn - Trưng cầu ý kiến

Brand.Builder.Article.vn - Bài báo

Brand.Builder.Lesson.vn - Bài giảng và khóa học

Brand.Builder.Obook.vn - Online book

Brand.Builder.ejob.vn - Việc làm và tuyển dụng

Brand.Builder.Prize.vn - Giải thưởng và cuộc thi

Brand.Builder.Agreement.vn - Thỏa thuận hợp tác

Brand.Builder.Build.vn - Bất động sản

Tự giới thiệu

Team leader sẽ cập nhật nội dung giới thiệu về team tại đây. 

Mục tiêu của team là gì (WHY), sẽ thực hiện mục tiêu đó bằng cách nào (HOW) và team đã làm được những gì (WHAT)?

Mỗi team nên làm một video giới thiệu về team để đăng tại đây và đăng trong phần giới thiệu của website

Tài khoản của Ban quản trị Khai Trí
Admin ( Mã số : 00002)
0981981219 Admin@Khaitri.net
63 Bài viết 40 Điểm 1 Người theo dõi 128 Thành viên
M.Khaitri.net

About.Khaitri.net - Giới thiệu

Ask.Khaitri.net - Gửi câu hỏi

Register.Khaitri.net - Đăng ký gia nhập

F.Khaitri.net - Fanpage

G.Khaitri.net - Group Facebook 

Y.Khaitri.net - Youtube channel

info.Khaitri.net - Mọi thông tin về chúng tôi

Members.Khaitri.net - Các thành viên

Khaitri.Opinion.vn - Tham luận

Khaitri.Invitation.vn - Sự kiện

Khaitri.Lesson.vn - Bài giảng và khóa học

Khaitri.Topwork.vn - Việc làm và tuyển dụng

Khaitri.Obook.vn - Online book

Khaitri.Ostore.vn - Online Store

Khaitri.Promotion.vn - Chương trình ưu đãi

Khaitri.Prize.vn - Giải thưởng và cuộc thi