Chú ý: chủ tài khoản cá nhân cần phải có đầy đủ những nội dung sau trong phần tự giới thiệu. Nếu thiếu một trong các phần sau thì tài khoản sẽ bị khóa vô thời hạn. 

Đang theo học/Đang hướng dẫn đề tài: A1.Engineer.vn , B1.Builder.vn 

YourName.Khaitri.net  - Tài khoản Khai Trí 

YourName.History.vn - Tiểu sử của tôi

YourName.Degree.vn - Thành tích của tôi

[Nếu bạn đã đăng nhiều bài viết chất lượng thì hãy gửi Email yêu cầu Khai Trí cấp thêm các tên miền sau để mọi người có thể truy cập nhanh vào từng loại bài viết của bạn:]

YourName.Opinion.vn - Tham luận của tôi

YourName.Article.vn - Bài báo của tôi

YourName.invitation.vn - Thiệp mời của tôi

YourName.Lesson.vn - Bài giảng và khóa học của tôi

YourName.ejob.vn - Việc làm của tôi

YourName.obook.vn - Online book của tôi

YourName.ostore.vn - Online store của tôi

YourName.Prize.vn - Giải thưởng của tôi

YourName.Agreement.vn - Thỏa thuận và hợp tác của tôi

YourName.Build.vn - Bất động sản của tôi

Nội dung tự giới thiệu của bạn: 

Bạn nên nói về mục tiêu (WHY) của mình khi tham gia Khai Trí là gì, bạn sẽ thực mục tiêu đó bằng cách nào (HOW), bạn đã làm được những kết quả gì (WHAT), bạn muốn tìm những người đồng đội như thế nào (WHO). Bạn chỉ nên nhập dưới 300 từ. và bạn BẮT BUỘC phải chèn một video giới thiệu về bản thân cuối phần giới thiệu này. Bạn có thể thay đổi video này bất cứ khi nào. Bạn có thể tự quay phim hoặc nhờ người khác phỏng vấn nhưng bắt buộc phải có mặt bạn và giọng nói của bạn. Bạn cũng có thể chèn thêm những phần giới thiệu về dự án của bạn và cuộc sống, sở thích của bạn trong video này. 


Đang làm Chức danh của bạn tại công ty này tại Tên công ty mà bạn làm việc

Hà Nội Từ 08-2021 đến nay

Giới thiệu về công việc của bạn

Đã tốt nghiệp tại Tên trường phổ thông

Từ 07-2007 đến 09-2010

Đã tốt nghiệp Đại học Chuyên ngành của bạn tại Tên trường đại học

Từ 07-2010 đến 02-2015

Giới thiệu về quá trình học tại đây